ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

วงราชการถึงนายกรัฐมนตรีเป็นขึ้นมาจากประชาชน   

วันที่ 14 เมษายน 2547 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์บ่ายวันที่ 14 เมษายน 2547  

วันที่ 14 เมษายน 2547 เวลา 15:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปลดด้วยความผิดธรรม   

วันที่ 13 เมษายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

พิธีมอบทองคำและดอลลาร์ครั้งที่ 12 และพิธีปิดโครงการช่วยชาติ   

วันที่ 12 เมษายน 2547 เวลา 16:00 น.     สถานที่ : เวทีใหม่ สวนอัมพร เขตดุสิต กทม.

เสียงเทศน์เช้าวันที่ 12 เมษายน 2547  

วันที่ 12 เมษายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ศาสนธรรมกำกับใจ  

วันที่ 11 เมษายน 2547 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : หอประชุมคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เทศน์เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2547  

วันที่ 9 เมษายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

หน้าด้านทำลายศาสนา   

วันที่ 8 เมษายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ผิดหวังเพราะห่างธรรม  

วันที่ 8 เมษายน 2547 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

ธรรมไม่มีที่แจ้งที่ลับ   

วันที่ 7 เมษายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ของจริงคือปฏิบัติตามธรรม   

วันที่ 6 เมษายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

การขัดแย้งไม่สมควรแก่ชาติไทยเรา   

วันที่ 5 เมษายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2547 (บ่าย) วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  

วันที่ 5 เมษายน 2547 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

เอาธรรมมาเป็นใหญ่เป็นโตบ้าง   

วันที่ 4 เมษายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ให้มีแผ่นพลาสติกห่อต้นผ้าป่า  

วันที่ 3 เมษายน 2547 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เหยียบธรรมวินัย เหยียบกฎหมาย   

วันที่ 3 เมษายน 2547 เวลา 12:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

บั้งไฟใหญ่  

วันที่ 2 เมษายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

รับทองคำถึงเช้าวันที่ ๖   

วันที่ 1 เมษายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ฟื้นฟูชาติ ฟื้นฟูจิตใจ   

วันที่ 31 มีนาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

กฎหมายจริงๆ ออกมาจากธรรม   

วันที่ 30 มีนาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ให้ได้รู้ธรรมภายในใจบ้าง   

วันที่ 29 มีนาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์วันที่ 29 มีนาคม 2547(ค่ำ)  

วันที่ 29 มีนาคม 2547 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ต้นผ้าป่านี้ให้ผิดจากต้นผ้าป่าทั้งหลาย   

วันที่ 28 มีนาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เห็นคุณผู้ถูกต้อง เห็นโทษผู้ทำผิด   

วันที่ 27 มีนาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 26 มีนาคม 2547 (ค่ำ)  

วันที่ 26 มีนาคม 2547 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์วันที่ 26 มีนาคม 2547(เช้า)  

วันที่ 26 มีนาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : บ้านพุทธมณฑลสาย 1 กรุงเทพฯ

ขาดสติแล้วไม่เป็นท่า    

วันที่ 25 มีนาคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสกับธรรมฟัดกันเป็นอัตโนมัติ  

วันที่ 25 มีนาคม 2547 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์วันที่ 25 มีนาคม 2547(เย็น)  

วันที่ 25 มีนาคม 2547 เวลา 16:45 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

พูดด้วยความสงสาร   

วันที่ 24 มีนาคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อะไรจริง อะไรเท็จ    

วันที่ 23 มีนาคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เพราะเรื่องราวมันมี    

วันที่ 21 มีนาคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลักธรรมวินัยต้องเป็นอันดับหนึ่ง  

วันที่ 20 มีนาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

สู้ด้วยเหตุผล  

วันที่ 19 มีนาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

มีธรรมอยู่ในใจ ความละอายจึงมี    

วันที่ 18 มีนาคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เห็นสมณศักดิ์ดียิ่งกว่าชาติศาสนา (เอาตราประทับสมเด็จพระสังฆราชไปใช้)    

วันที่ 17 มีนาคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทองคำเข้าคลังหลวงวาระสุดท้าย    

วันที่ 16 มีนาคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

รับผ้าป่าช่วยชาติ ณ บริษัท ศรีไทยใหม่ จำกัด (ตอนที่2)  

วันที่ 16 มีนาคม 2547 เวลา 15:00 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

รับผ้าป่าช่วยชาติ ณ บริษัท ศรีไทยใหม่ จำกัด (ตอนที่1)  

วันที่ 16 มีนาคม 2547 เวลา 15:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ภูมิใจที่ได้ช่วยโลกคราวนี้    

วันที่ 15 มีนาคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก