ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

ไม่มีอะไรจะหนักยิ่งกว่าการฆ่ากิเลส   

วันที่ 10 มกราคม 2546 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : วัดเขาน้อยสามผาน อ.ท่าใหม่ จ.จันทุบรี

พระไม่ละอายบาป   

วันที่ 9 มกราคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มรรคผลนิพพานอยู่กับเรา   

วันที่ 8 มกราคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บุคคลประเภทเนื้อร้าย   

วันที่ 7 มกราคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เอาหนี้คืนไป เอาไทกลับมา   

วันที่ 6 มกราคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมสำหรับผู้แทน   

วันที่ 5 มกราคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทำอะไรให้มีคำสัตย์คำจริง   

วันที่ 4 มกราคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ชาติก็ช่วย ศาสนาก็หนุน   

วันที่ 3 มกราคม 2546 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลวงตาจะประกาศให้ได้ยินทั่วโลก   

วันที่ 2 มกราคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ก้าวเดินตามธรรม   

วันที่ 1 มกราคม 2546 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตั้งตัวเป็นคนใหม่   

วันที่ 31 ธันวาคม 2545 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เร่งเครื่อง   

วันที่ 30 ธันวาคม 2545 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : ณ สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์ 30 ธันวาคม 2545(เย็น)  

วันที่ 30 ธันวาคม 2545     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์ 29 ธันวาคม 2545(เย็น)  

วันที่ 29 ธันวาคม 2545 เวลา 15:00 น.     สถานที่ : ค่ายมหาสุรสิงหนาท อ.เมือง จ.ระยอง

เสียงเทศน์ 29 ธันวาคม 2545 (สาย)  

วันที่ 29 ธันวาคม 2545 เวลา 10:00 น.     สถานที่ : ณ วัดมาบจันทร์ อ.เมือง จ.ระยอง

เทศน์ที่ค่ายมหาสุรสิงหนาท วันที่ 29 ธ.ค.45 (บ่าย)

วันที่ 29 ธันวาคม 2545 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : ค่ายมหาสุรสิงหนาท จ.ระยอง

เสียงเทศน์ 28 ธ.ค.45 (สาย)  

วันที่ 28 ธันวาคม 2545 เวลา 11:00 น.     สถานที่ : ระยองห้องเย็น อ.เมือง จ.ระยอง

เสียงเทศน์ 28 ธ.ค.45 (บ่าย)  

วันที่ 28 ธันวาคม 2545 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : บ้านฉางคันทรีวิลล์ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

เอาร่างกายนี้เป็นทางเดินของปัญญา   

วันที่ 28 ธันวาคม 2545 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดธรรมสถิต อ.เมือง จ.ระยอง

เทศน์ที่วัดธรรมสถิต วันที่ 28 ธ.ค.45(เย็น)

วันที่ 28 ธันวาคม 2545 เวลา 18:00 น.     สถานที่ : วัดธรรมสถิต จ.ระยอง

ชั่วดีเกิดที่ใจ   

วันที่ 27 ธันวาคม 2545 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์ 27 ธ.ค.45 (บ่าย)  

วันที่ 27 ธันวาคม 2545 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : บริษัท ที.พี.ไอ.จำกัด อ.เมือง จ.ระยอง

เสียงเทศน์ 27 ธ.ค.45 (ค่ำ)  

วันที่ 27 ธันวาคม 2545 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดธรรมสถิต อ.เมือง จ.ระยอง

เทศน์ที่วัดธรรมสถิต จ.ระยอง วันที่ 27 ธ.ค.45(เย็น)

วันที่ 27 ธันวาคม 2545 เวลา 18:00 น.     สถานที่ : วัดธรรมสถิต จ.ระยอง

ถึงคราวเด็ดต้องเด็ด   

วันที่ 26 ธันวาคม 2545 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์ 26 ธ.ค.45 (เย็น)  

วันที่ 26 ธันวาคม 2545 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม

ใจเป็นบุญ เป็นธรรม อยู่ได้สบายเหนือโลก  

วันที่ 26 ธันวาคม 2545     สถานที่ : วัดทุ่งสามัคคีธรรม สุพรรณบุรี

ความพอแห่งธรรม   

วันที่ 25 ธันวาคม 2545 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์ 25 ธ.ค.45 (บ่าย) ณ ซอฟท์แวร์ปาร์ค  

วันที่ 25 ธันวาคม 2545 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : ซอฟท์แวร์ปาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ

เสียงเทศน์ 25 ธ.ค.45 (เย็น)  

วันที่ 25 ธันวาคม 2545 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม

หัวใจเราอิ่มแล้วด้วยธรรม   

วันที่ 24 ธันวาคม 2545 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

กิเลสไม่มีจะเอาอะไรมาเป็นพิษ   

วันที่ 24 ธันวาคม 2545 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม

หาความสุขด้วยการภาวนา   

วันที่ 24 ธันวาคม 2545 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : สถานปฏิบัติธรรม วัชรธรรมสถาน นครปฐม

หล่อรูปเหมือนหลวงปู่มั่น   

วันที่ 23 ธันวาคม 2545 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เรียงลำดับจิตตภาวนา   

วันที่ 23 ธันวาคม 2545 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : ณ กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม

นิสัยคนไทย   

วันที่ 22 ธันวาคม 2545 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

การภาวนาเปิดกว้างเข้าหามรรค ผล นิพพาน   

วันที่ 22 ธันวาคม 2545 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดทองเนียม เขตหนองแขม กทม.

สังเกตตลอดเวลาจึงเรียกว่านักปฏิบัติ   

วันที่ 22 ธันวาคม 2545 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม

จะทุกข์จะจนอย่าหนีจากธรรม   

วันที่ 21 ธันวาคม 2545 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์ 21 ธ.ค. 45 บ่าย เยี่ยมหลวงปู่เจี๊ยะ ร.พ.ศิริราช  

วันที่ 21 ธันวาคม 2545 เวลา 12:00 น.     สถานที่ : ร.พ.ศิริราช


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก