ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

มรรค ผล นิพพานอยู่กับหัวใจเรา   

วันที่ 21 ธันวาคม 2545 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม

ออกจากใจที่สกปรก   

วันที่ 20 ธันวาคม 2545 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ธรรมไม่อยู่ในความคิดด้นเดาของผู้ใด   

วันที่ 20 ธันวาคม 2545 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : โรงเรียนอุดมศึกษา อ.รังสิต จ.ปทุมธานี

ปฏิบัติธรรมห่วงเป็นห่วงตายได้ยังไง   

วันที่ 20 ธันวาคม 2545 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม

ธรรมเทกระจาด   

วันที่ 19 ธันวาคม 2545 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ธรรมต้องมีเหตุผลเป็นหลักเกณฑ์   

วันที่ 19 ธันวาคม 2545 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เรื่องของอุปนิสัย   

วันที่ 18 ธันวาคม 2545 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

''เด็ดหัว''.. ฟังซิแม้แต่ฆราวาสเขายังไม่กล้าพูด   

วันที่ 18 ธันวาคม 2545 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์ 18 ธ.ค.45 ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน  

วันที่ 18 ธันวาคม 2545 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

คุณงามความดีทำแล้วอบอุ่น   

วันที่ 17 ธันวาคม 2545 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ตั้งธนาคารพระ?..ถ้าพระมุ่งต่อธรรมมากกว่าลาภยศจะคิดแบบนี้มิได้เลย  

วันที่ 17 ธันวาคม 2545 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม

ณ วัดเขาฉลาก (วัดปาลิไลยวัน) จ.ชลบุรี 17ธ.ค.2545 (สาย)  

วันที่ 17 ธันวาคม 2545 เวลา 10:00 น.     สถานที่ : วัดเขาฉลาก (วัดปาลิไลยวัน) ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

สงสารสัตว์   

วันที่ 16 ธันวาคม 2545 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ยิ่งภูมิธรรมสูง..เทศน์ยิ่งเข้มข้น  

วันที่ 16 ธันวาคม 2545 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม

กระทรวงพระพุทธเจ้า   

วันที่ 15 ธันวาคม 2545 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

สร้างธรรมต้องได้ธรรม   

วันที่ 15 ธันวาคม 2545 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : อาคารสมาคมผู้ประกอบการรับเหมาและค้าวัสดุก่อสร้างไทย ซอยรามอินทรา 56

อย่าหวังความสุขในภพใด   

วันที่ 14 ธันวาคม 2545 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์ 14 ธ.ค.45(ค่ำ) 1.หลวงตาเทิดทูนพ่อแม่ครูจารย์มั่น(ต่อ 2)  

วันที่ 14 ธันวาคม 2545 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์ 14 ธ.ค.45(ค่ำ) 2.พ่อแม่ครูจารย์มั่นเมตตาหลวงตา(ต่อจาก 1)  

วันที่ 14 ธันวาคม 2545 เวลา 19:40 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม

ศีล สมาธิ ปัญญา   

วันที่ 13 ธันวาคม 2545     สถานที่ : สวนแสงธรรม

พระแท้ต้องมีสติ หิริโอตตัปปะ   

วันที่ 13 ธันวาคม 2545 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม

นิสัยเราชอบพุทโธ   

วันที่ 13 ธันวาคม 2545 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์ 13 ธ.ค.45 (ค่ำ) 3.ตอบปัญหาสตรีนักภาวนา-ธรรมโอสถ  

วันที่ 13 ธันวาคม 2545 เวลา 19:30 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม

สุดท้ายก็ได้ครองธรรม  

วันที่ 13 ธันวาคม 2545     สถานที่ : วัดสันติธรรมาราม ราชบุรี

คำว่า พอ เป็นธรรมเลิศสุดยอด   

วันที่ 12 ธันวาคม 2545     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์วันที่ 12 ธันวาคม 2545 (ค่ำ)  

วันที่ 12 ธันวาคม 2545 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม

คนดี คนชั่วมีอยู่ทั่วไป   

วันที่ 11 ธันวาคม 2545     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ธรรมรู้ในสิ่งที่เคยหลง   

วันที่ 11 ธันวาคม 2545 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์วันที่ 10 ธันวาคม 2545 (ค่ำ)  

วันที่ 10 ธันวาคม 2545 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม

ทองคำกับดอลลาร์เพื่อหัวใจพี่น้องชาวไทย  

วันที่ 9 ธันวาคม 2545 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ต้องปฏิบัติตามความละเอียดของธรรม  

วันที่ 9 ธันวาคม 2545     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ดอลลาร์เป็นภาระพี่น้องชาวไทย

วันที่ 8 ธันวาคม 2545     สถานที่ : สวนแสงธรรม

อารมณ์   

วันที่ 8 ธันวาคม 2545 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม

อานุภาพแห่งธรรม   

วันที่ 7 ธันวาคม 2545 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสทำงานอัตโนมัติ   

วันที่ 7 ธันวาคม 2545 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ท้องเต็มแต่จิตใจหิวโหย   

วันที่ 6 ธันวาคม 2545 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มาศึกษาดูให้ดี   

วันที่ 5 ธันวาคม 2545 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปากกิเลสหวานฉ่ำ   

วันที่ 4 ธันวาคม 2545 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แต่งใจให้ดี   

วันที่ 3 ธันวาคม 2545 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หวังความสุขอันเป็นแก่นสารต้องเสียสละ   

วันที่ 2 ธันวาคม 2545 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก