ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

เรื่องของกิเลสตกแต่งไม่มีสิ้นสุด   

วันที่ 1 ธันวาคม 2545 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โลกร่มเย็นด้วยธรรม   

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2545 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมพระพุทธเจ้ามีแบบแผน   

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นี่แหละผู้วิเศษ   

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2545 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วันหนึ่งๆ ถ้าไม่ภาวนาแล้วเป็นโมฆะ  

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2545     สถานที่ : วัดป่ากุง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

มหาภัยในวงกรรมฐาน   

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2545 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่ว่าก็ไม่เป็นไร   

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เงินเพียงเท่านี้ทำหัวใจให้มีความสุข   

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2545 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสกินไม่อิ่ม   

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2545 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อยู่ด้วยศีลด้วยธรรมแล้วเย็น    

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2545 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ที่ว่าเหลือเชื่อ    

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2545 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พิจารณาโดยธรรม   

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2545 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หมอบตามกิเลสเป็นทุกข์เรื่อยไป    

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ถ้าไม่มีศาสนาก็เป็นอีกอย่าง   

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2545 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ยังไม่มีกัณฑ์เทศน์

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2545     สถานที่ : หลวงตาอยู่วัดชัยมงคล จ.นครพนม

อปริหานิยธรรม    

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2545 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระญาณหยั่งทราบ  

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2545 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วิชาทางโลกเข้ามาเหยียบย่ำศาสนา  

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กรรมเป็นของเรา  

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2545 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทองคำเต็มคลังหลวง ธรรมก็เต็มหัวใจ (ฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ เสด็จ)  

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2545 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หาเกาในที่ไม่คัน   

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2545 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จับสายทางได้แล้วไม่เป็นอื่น  

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2545 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความชั่วฟังมาพอแล้ว   

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2545 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทางเดินของใจเป็นวัฏวน    

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บอบช้ำบ้าง เพื่อส่วนใหญ่ที่เป็นคุณ   

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2545 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าตื่น เงาไม่ใช่ตัวจริง    

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2545 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

งานของแผ่นดิน ต้องทำให้สมเกียรติ  

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2545 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กฐินครบแล้ว  

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระวินัยเป็นรั้วกั้น ธรรมเป็นทางเดิน  

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ของขลังเต็มหัวใจไม่ดู    

วันที่ 31 ตุลาคม 2545 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

๕๐๐ กิโล วันธนาคารชาติ  

วันที่ 30 ตุลาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กวาดกิเลสออกจากใจ    

วันที่ 29 ตุลาคม 2545 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ต้องการความดีงามต้องฟังธรรม  

วันที่ 28 ตุลาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มหากุศลยกคนทั้งชาติ  

วันที่ 27 ตุลาคม 2545 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บุพเพนิวาส    

วันที่ 26 ตุลาคม 2545 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การทำความดีความชั่วมักจะแทรก  

วันที่ 25 ตุลาคม 2545 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กฐินหนุนชาติไทย  

วันที่ 24 ตุลาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตใจคนทำไมถึงต่ำทรามเอานักหนา  

วันที่ 23 ตุลาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฟาดความจนให้จมลงไป  

วันที่ 22 ตุลาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มันลืมตัวขนาดนั้นว่าเอาเสียบ้าง  

วันที่ 21 ตุลาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก