ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมพระสงฆ์" มีจำนวน "589" กัณฑ์

ถึงความจริงจึงถึงธรรม  

วันที่ 19 ตุลาคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เดินตามหลักธรรมด้วยอริยสัจ   

วันที่ 13 ตุลาคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สิ่งที่โลกเอื้อมไม่ถึง  

วันที่ 3 ตุลาคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฝังใจมานาน   

วันที่ 26 กันยายน 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มรรคผลนิพพานเป็นปัจจุบันภายในจิต   

วันที่ 18 กันยายน 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนธรรมยังคงเส้นคงวา   

วันที่ 14 กันยายน 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แดนสิ้นสมมุติ   

วันที่ 10 กันยายน 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แบบฉบับอันยอดเยี่ยม   

วันที่ 5 กันยายน 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บรรลุด้วยการปฏิบัติ   

วันที่ 28 สิงหาคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ค้นอยู่กับความจริง   

วันที่ 21 สิงหาคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

งานที่มีวันสิ้นสุด   

วันที่ 15 สิงหาคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จริงกับปลอมอยู่ด้วยกัน   

วันที่ 9 สิงหาคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สมบัติสองเจ้าของ   

วันที่ 4 สิงหาคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สำรวมระวังรักษาใจ  

วันที่ 23 กรกฎาคม. 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทุกข์เพื่อชัยชนะ   

วันที่ 18 กรกฎาคม. 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จนตรอกออกปัญญา  

วันที่ 12 กรกฎาคม. 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ยึดแบบฉบับของผู้เห็นภัย   

วันที่ 27 มิถุนายน 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หาทางเล็ดลอด   

วันที่ 22 มิถุนายน 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศากยบุตรปฏิบัติอย่างไร   

วันที่ 13 มิถุนายน 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลงกลลวงของกิเลส   

วันที่ 10 มิถุนายน 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วิธีปฏิบัติธรรมเบื้องต้น   

วันที่ 5 มิถุนายน 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าท้อถอยความพากเพียร  

วันที่ 1 มิถุนายน 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความอยากเป็นมรรคก็มี   

วันที่ 23 พฤษภาคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คนจริงย่อมถึงธรรมของจริง   

วันที่ 18 พฤษภาคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เราทำเพื่อเรา ต้องสู้ทุกอิริยาบถ  

วันที่ 14 พฤษภาคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เก็บเขี้ยว ซ่อนเล็บ   

วันที่ 7 พฤษภาคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บิณฑบาตโปรดสัตว์   

วันที่ 1 พฤษภาคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ยาแก้กิเลส   

วันที่ 23 เมษายน 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตามต้อนด้วยเหตุผล   

วันที่ 19 เมษายน 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าลืมศาสดา  

วันที่ 14 เมษายน 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ซดซ้ายซดขวา โลกามิสทำลายกรรมฐาน   

วันที่ 9 เมษายน 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสแฝงมากับธรรม   

วันที่ 5 เมษายน 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เอหิปสฺสิโก ให้ฉุดลากจิตเข้ามาดูกายดูใจนี้   

วันที่ 2 เมษายน 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ติดสมาธิ เพลินในปัญญา   

วันที่ 29 มีนาคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทนถอนหัวหนาม   

วันที่ 25 มีนาคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

รู้เท่าปล่อยวาง   

วันที่ 14 มีนาคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใจเด็ดกิเลสขาด   

วันที่ 6 มีนาคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จะปลงใจลงที่ไหน   

วันที่ 1 มีนาคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สมหวังเพราะตั้งใจ  

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2522     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สมหวังเพราะตั้งใจ  

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Next > >

หน้าแรก