ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมพระสงฆ์" มีจำนวน "589" กัณฑ์

งานบังคับใจ –ธรรมอัศจรรย์   

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทางเดินอันงาม  

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อะไรจะจริงยิ่งกว่าธรรม   

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เอาจริงเอาจังหวังพ้นทุกข์  

วันที่ 30 มกราคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 26 มกราคม 2522  

วันที่ 26 มกราคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 22 มกราคม 2522  

วันที่ 22 มกราคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 13 มกราคม 2522  

วันที่ 13 มกราคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กายคู่ควรกับวัตถุ ใจคู่ควรกับธรรม   

วันที่ 8 มกราคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มูลกรรมฐาน งานของพระ  

วันที่ 4 มกราคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คำสัตย์อธิษฐาน   

วันที่ 22 ธันวาคม 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลักใจ  

วันที่ 15 ธันวาคม 2521     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความจริงท้าทายตลอดเวลา   

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มัชฌิมาตามขั้นของกิเลส   

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

งานที่มีผลมาก  

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เข็มทิศทางเดิน   

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมทายาท   

วันที่ 31 ตุลาคม 2521 เวลา 20:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

รู้อสุภะ รู้อย่างไร   

วันที่ 31 ตุลาคม 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตามดูความจริง   

วันที่ 18 ตุลาคม 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฝึกจิตให้มีคุณค่า   

วันที่ 13 ตุลาคม 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อริยสัจ ๔   

วันที่ 7 ตุลาคม 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฝึกจิตด้วยปฏิปทาที่ทรหด   

วันที่ 2 ตุลาคม 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขันธ์ ๕ ต่างหากจากจิต   

วันที่ 26 กันยายน 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปัญญายอกย้อน   

วันที่ 22 กันยายน 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าตะครุบเงา   

วันที่ 15 กันยายน 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

องครักษ์ของอวิชชา   

วันที่ 10 กันยายน 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

รากแก้วของวัฏจักร   

วันที่ 5 กันยายน 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปลุกใจให้ต่อสู้   

วันที่ 28 สิงหาคม 2521 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ยอมตายกับความเพียร   

วันที่ 23 สิงหาคม 2521 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลักเกณฑ์ของวัฏจักร  

วันที่ 17 สิงหาคม 2521 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มานะ ๙ อวิชชาครอบจิต  

วันที่ 10 สิงหาคม 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา  

วันที่ 5 สิงหาคม 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สัพเพ ธัมมา อนัตตา  

วันที่ 5 สิงหาคม 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่ามัวเมาความจำ   

วันที่ 30 กรกฎาคม. 2521 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความเป็นอิสระของจิต  

วันที่ 17 กรกฎาคม. 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสกลัวสติปัญญา   

วันที่ 6 กรกฎาคม. 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อริยสัจจริงอย่างนี้   

วันที่ 23 มิถุนายน 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หันหลังให้ข้อปฏิบัติ  

วันที่ 14 มิถุนายน 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความบริสุทธิ์   

วันที่ 9 มิถุนายน 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เปิดเผยโลกธาตุ   

วันที่ 6 มิถุนายน 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทนทุกข์เพื่อสุข   

วันที่ 25 พฤษภาคม 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Next > >

หน้าแรก