ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมพระสงฆ์" มีจำนวน "589" กัณฑ์

ใจฝึกทรมานได้   

วันที่ 16 พฤษภาคม 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เหนือสมมุติ  

วันที่ 7 พฤษภาคม 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ดัดสันดานกิเลส   

วันที่ 24 เมษายน 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 17 เม.ย. 2521  

วันที่ 17 เมษายน 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บ๋อยกลางเรือนของกิเลส   

วันที่ 31 มีนาคม 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตลาดมรรคผลนิพพาน   

วันที่ 17 มีนาคม 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระจริง-พระกาฝาก   

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เพียรเป็นอัศจรรย์ ผลก็เป็นอัศจรรย์   

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แหวกแนว   

วันที่ 28 มกราคม 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กอดกรรมฐานอยู่เฉย ๆ   

วันที่ 9 มกราคม 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนธรรมคือเครื่องยืนยันมรรคผลนิพพาน   

วันที่ 9 มกราคม 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ของจริงเต็มตัว .. 21 ธ.ค. 2520  

วันที่ 21 ธันวาคม 2520 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ซ่อนเล็บ   

วันที่ 10 ธันวาคม 2520 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขอชัยชนะอย่างเดียว ... 11 พ.ย. 2520  

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2520 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมพระ เมื่อวัน .. 24 ต.ค. 2520  

วันที่ 24 ตุลาคม 2520 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธุดงควัตรเครื่องห้ามล้อกิเลส  

วันที่ 19 มกราคม 2520     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ที่ฆ่ากิเลส   

วันที่ 8 มกราคม 2520     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 1 ก.ย. 2519  

วันที่ 1 กันยายน 2519     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การภาวนาที่ถูกต้อง  

วันที่ 12 สิงหาคม 2519     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อธรรมเหมือนยาพิษ   

วันที่ 9 สิงหาคม 2519     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ส่งเสริมความหวังด้วยการประพฤติปฏิบัติ   

วันที่ 7 สิงหาคม 2519     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 26 ก.ค. 2519  

วันที่ 26 กรกฎาคม. 2519     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 10 ธ.ค. 2517  

วันที่ 10 ธันวาคม 2517     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 21 ต.ค. 2517  

วันที่ 21 ตุลาคม 2517     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 17 ก.ค. 2517  

วันที่ 17 กรกฎาคม. 2517     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 11 ก.ค. 2517  

วันที่ 11 กรกฎาคม. 2517     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สมาบัติเป็นธรรมปลีกย่อย   

วันที่ 17 มิถุนายน 2517     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 19 ก.พ. 2517  

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2517     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 9 ต.ค. 2516  

วันที่ 9 ตุลาคม 2516     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 2 ต.ค. 2516  

วันที่ 2 ตุลาคม 2516     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 4 มี.ค. 2516  

วันที่ 4 มีนาคม 2516     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลักสำคัญของผู้ปฏิบัติธรรม   

วันที่ 7 มกราคม 2516     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 12 ธ.ค. 2515  

วันที่ 12 ธันวาคม 2515     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 8 พ.ย. 2515  

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2515     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 3 พ.ย. 2515  

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2515     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 29 ต.ค. 2515  

วันที่ 29 ตุลาคม 2515     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 22 ต.ค. 2515  

วันที่ 22 ตุลาคม 2515     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 14 ต.ค. 2515  

วันที่ 14 ตุลาคม 2515     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 19 ก.ย. 2515  

วันที่ 19 กันยายน 2515     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 8 ก.ย. 2515  

วันที่ 8 กันยายน 2515     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Next > >

หน้าแรก