ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมพระสงฆ์" มีจำนวน "589" กัณฑ์

ในเหตุผล   

วันที่ 16 ตุลาคม 2509     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตัวของเราเหมือนไม้ทั้งท่อน   

วันที่ 22 กันยายน 2509     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิต ตรี-โท-เอก   

วันที่ 13 กันยายน 2509     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทิฐิมานะ   

วันที่ 31 สิงหาคม 2509     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มีเสียงรบกวน ... 12 ธ.ค. 2508  

วันที่ 12 ธันวาคม 2508     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อุบายวิธีปรับปรุงใจกับเรื่องของใจให้ลงรอยกัน

วันที่ 6 ธันวาคม 2508     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทำอย่างไรธรรมจึงจะปรากฏในใจ  

วันที่ 5 ธันวาคม 2508     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

รบกับตนเป็นของประเสริฐ

วันที่ 3 ธันวาคม 2508     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ถางป่าภายในและล้างป่าช้า  

วันที่ 1 ธันวาคม 2508     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 29 พ.ย. 2508  

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2508     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สร้างพระให้เป็นพระดี-สร้างคนให้เป็นคนดี   

วันที่ 19 สิงหาคม 2508     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เสียงเทศน์วันที่ 15 พฤษภาคม 2508   

วันที่ 15 พฤษภาคม 2508     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อบรมใจให้หายพยศ   

วันที่ 2 มีนาคม 2508     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โลกแห่งธรรมะ   

วันที่ 29 มกราคม 2508     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 9 ธ.ค 2507  

วันที่ 9 ธันวาคม 2507 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 25 พ.ย. 2507  

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2507 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระแปลว่าประเสริฐ  

วันที่ 14 กรกฎาคม. 2507 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 24 พ.ค. 2507  

วันที่ 24 พฤษภาคม 2507 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลักของพระศาสนา   

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2507 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เหตุแห่งความร่มเย็น   

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2506 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิจประจำวันของใจที่มีกิเลส   

วันที่ 8 กันยายน 2506     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทางดำเนินสู่มรรคผลนิพพาน ... 12 ส.ค. 2506  

วันที่ 12 สิงหาคม 2506     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 25 ก.ค. 2506  

วันที่ 25 กรกฎาคม. 2506     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การอบรมสมาธิ ... 24 ก.ค. 2506  

วันที่ 24 กรกฎาคม. 2506     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ยึดหลักมัชฌิมาไว้ให้ดี   

วันที่ 17 กรกฎาคม. 2506 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อุริยสัจสี่ ... 14 เม.ย. 2506  

วันที่ 14 เมษายน 2506     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระจริงพระปลอม   

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2505 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สวากขาตธรรม   

วันที่ 12 กันยายน 2505 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตเป็นของแปลกประหลาดและน่าอัศจรรย์  

วันที่ 8 พฤษภาคม 2505     สถานที่ : วัดบวรนิเวศ กทม.


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

หน้าแรก