ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมพระสงฆ์" มีจำนวน "589" กัณฑ์

เทศน์อบรมพระและฆราวาส ณ วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม

วันที่ 21 กรกฎาคม. 2545     สถานที่ : วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม ปทุมธานี

กายคตาสติสำคัญมาก  

วันที่ 8 กรกฎาคม. 2545     สถานที่ : วัดแพร่ธรรมาราม อ.เมือง จ.แพร่

ธรรมะพื้นฐานเพื่อความสูงสุดแห่งธรรม  

วันที่ 7 กรกฎาคม. 2545     สถานที่ : วัดแพร่ธรรมาราม อ.เมือง จ.แพร่

รักษาธรรมคือรักษาตัวเราเอง  

วันที่ 27 เมษายน 2545     สถานที่ : วัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

เรียนวิถีจิตด้วยจิตตภาวนา  

วันที่ 25 เมษายน 2545     สถานที่ : วัดอโศการาม สมุทรปราการ

จะเป็นสังฆเภท (ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก)  

วันที่ 17 เมษายน 2545 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : เรือนรับรองกองทัพภาคที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก

ธรรมคิดไม่ค่อยผิด  

วันที่ 3 ธันวาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วิธีตั้งจิตให้สงบเป็นสมาธิ   

วันที่ 6 ตุลาคม 2544 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พลิกแพลงหลอกจิตด้วยสุภะกับอสุภะ   

วันที่ 6 กรกฎาคม. 2544 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สมบัติของพระแท้  

วันที่ 29 มิถุนายน 2544     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพมหานคร

เรียงลำดับแห่งธรรมของผู้ปฏิบัติ  

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2543     สถานที่ : วัดป่าหนองผือนาใน จ.สกลนคร

วัตถุคือภัยของพระกรรมฐาน   

วันที่ 21 ตุลาคม 2543 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เสียงเทศน์วันที่ 21 ตุลาคม 2543 (ตอน 2)  

วันที่ 21 ตุลาคม 2543     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นิสัยวาสนาทางธรรมกับทางโลก  

วันที่ 17 กรกฎาคม. 2543 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

การตั้งรากฐานเบื้องต้น   

วันที่ 30 ตุลาคม 2542 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมะออกจากใจ   

วันที่ 28 กรกฎาคม. 2542 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฝากมรดก  

วันที่ 30 มิถุนายน 2542     สถานที่ : วัดแพร่ธรรมาราม จังหวัดแพร่

เปิดภูมิความรู้ ความเห็น  

วันที่ 15 มิถุนายน 2542     สถานที่ : วัดป่าสำราญนิวาส

แนะการสร้างวัด-ภาวนา  

วันที่ 11 พฤษภาคม 2542     สถานที่ : วัดหนองบัว จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 30 มกราคม 2542     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 15 มกราคม 2542 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เอาให้หนักนะเรื่องการชำระจิตใจ  

วันที่ 27 ธันวาคม 2541     สถานที่ : วัดมาบจันทร์ ระยอง

กิจของสงฆ์  

วันที่ 28 ตุลาคม 2541     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมไม่คุ้นกับใคร   

วันที่ 10 ตุลาคม 2541 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 5 ต.ค.41  

วันที่ 5 ตุลาคม 2541 เวลา 4:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฝากไว้เป็นข้อคิด  

วันที่ 4 กันยายน 2541     สถานที่ : วัดบูรพาราม สุรินทร์

กิเลสอยู่ตรงไหน นิพพานอยู่ตรงนั้น   

วันที่ 9 กรกฎาคม. 2541     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พูดเสียบ้างไม่ใช่คุย   

วันที่ 18 ตุลาคม 2540 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บ้าหลงสังขาร ... 2 พ.ย. 2539  

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2539 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เมืองพอ ... 30 ก.ค. 2539  

วันที่ 30 กรกฎาคม. 2539 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสชอบแต่ความนิ่มนวลอ่อนหวาน   

วันที่ 21 ตุลาคม 2538 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ภัยของจิตคืออะไร   

วันที่ 12 กรกฎาคม. 2538 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วัฏจักร-ธรรมจักร-วิวัฏจักร   

วันที่ 2 พฤษภาคม 2538 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 22 ต.ค. 2537  

วันที่ 22 ตุลาคม 2537 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรื่องของกิเลส   

วันที่ 15 สิงหาคม 2537 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สิ่งที่เป็นภัยและทำลายจิตใจ   

วันที่ 23 กรกฎาคม. 2537 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมชาตินี้....   

วันที่ 22 มิถุนายน 2537 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โลกวัฏฏะ ๓   

วันที่ 15 มีนาคม 2537 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ห่วงใยหมู่คณะ   

วันที่ 13 มกราคม 2537 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ   

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2536 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Next > >

หน้าแรก