ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมพระสงฆ์" มีจำนวน "589" กัณฑ์

ขอให้เห็นใจพระพุทธเจ้า-ปลุกตนเอง   

วันที่ 5 สิงหาคม 2533 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความวิตกวิจารณ์ในหมู่คณะ   

วันที่ 8 กรกฎาคม. 2533 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โมฆภิกษุ   

วันที่ 2 เมษายน 2533 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป   

วันที่ 27 มีนาคม 2533 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 26 มีนาคม 2533 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

งานรื้อถอนวัฏฏะ   

วันที่ 2 มกราคม 2533 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ให้ยึดพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง   

วันที่ 8 ธันวาคม 2532 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วงกรรมฐานที่ตายใจได้  

วันที่ 1 ธันวาคม 2532 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2532 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลักธรรมวินัยมีอยู่(เฉพาะพระ)  

วันที่ 15 ตุลาคม 2532 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 14 ตุลาคม 2532 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 30 กันยายน 2532 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สัตว์โลกผู้ท่องโอฆสงสาร   

วันที่ 10 สิงหาคม 2532 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมสถิตที่ใจ   

วันที่ 21 มิถุนายน 2532 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 18 มิถุนายน 2532 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตที่อยู่ในวงล้อมของกิเลส   

วันที่ 5 มิถุนายน 2532 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หากมีญาณเห็นโทษใครจะอยู่ได้   

วันที่ 23 พฤษภาคม 2532 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 20 เมษายน 2532 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สัมผัสธรรมด้วยภาคปฏิบัติ   

วันที่ 15 เมษายน 2532 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กลมายาของกิเลสที่แทรกมา   

วันที่ 17 มีนาคม 2532 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สมถธรรม-วิปัสสนาธรรม   

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2532 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผู้มาศึกษาให้ได้หลักเกณฑ์นำไปฝึกตน   

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2532 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สายทางดำเนินของธรรม   

วันที่ 11 มกราคม 2532 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 23 ธันวาคม 2531 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศึกษาข้อวัตรปฏิปทานำไปปฏิบัติ   

วันที่ 13 ธันวาคม 2531 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2531 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สัจธรรมภาคปฏิบัติ   

วันที่ 24 ตุลาคม 2531 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมาวุธ   

วันที่ 12 ตุลาคม 2531 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การพิจารณาธรรมทั้งหลาย   

วันที่ 27 กันยายน 2531 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การประกอบความพากเพียร   

วันที่ 28 สิงหาคม 2531 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 12 สิงหาคม 2531 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสวัฏฏ์-ธรรมวัตร   

วันที่ 29 กรกฎาคม. 2531 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 28 กรกฎาคม. 2531 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 30 พฤษภาคม 2531 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ก้าวเดินตามหลักศาสนธรรม   

วันที่ 15 พฤษภาคม 2531 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลักของผู้ปฏิบัติ   

วันที่ 28 เมษายน 2531 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความเพียรเพื่อความหลุดพ้น   

วันที่ 22 เมษายน 2531 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มาตุคาม (ก่อนปาฏิโมกข์)  

วันที่ 16 เมษายน 2531 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การมาศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์   

วันที่ 13 เมษายน 2531 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนาเจริญหรือเสื่อมให้ดูที่ใจตน   

วันที่ 2 เมษายน 2531 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Next > >

หน้าแรก