ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมพระสงฆ์" มีจำนวน "589" กัณฑ์

มารในศาสนา   

วันที่ 6 มีนาคม 2531 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 2 มีนาคม 2531 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาดม

สายทางสู่วิมุตติ   

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2531 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระ avijja  

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2531 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนธรรมมุ่งลงที่ใจ   

วันที่ 15 มกราคม 2531 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระพุทธเจ้า   

วันที่ 18 ธันวาคม 2530 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

งานอันละเอียดลออ   

วันที่ 18 ตุลาคม 2530 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผ้ากาสาวพัสตร์ (ก่อนปาฏิโมกข์)  

วันที่ 7 ตุลาคม 2530 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สาระธรรมของพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์   

วันที่ 4 ตุลาคม 2530 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สถานที่เหมาะสมช่วยการบำเพ็ญ   

วันที่ 23 กันยายน 2530 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผู้รู้ ผู้แนะนำ   

วันที่ 15 กันยายน 2530 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสแท้ ธรรมแท้   

วันที่ 5 กันยายน 2530 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตามร่องรอยศาสดา   

วันที่ 29 สิงหาคม 2530 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พุทธวิสัย   

วันที่ 13 สิงหาคม 2530 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วิชาฆ่ากิเลส   

วันที่ 29 กรกฎาคม. 2530 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสอันเดียวเท่านั้น   

วันที่ 11 กรกฎาคม. 2530 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อวิชชาเป็นต้นเหตุ   

วันที่ 7 กรกฎาคม. 2530 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ข้าศึกของพุทธศาสนา   

วันที่ 22 มิถุนายน 2530 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปฏิบัติให้ถึงความจริง   

วันที่ 14 มิถุนายน 2530 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สิ่งสัปปายะ   

วันที่ 10 มิถุนายน 2530 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วิธีการต่อสู้กิเลส   

วันที่ 30 พฤษภาคม 2530 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๓๑ (ก่อนปาฏิโมกข์)

วันที่ 30 พฤษภาคม 2530 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มีแต่ชื่อธุดงคกรรมฐาน   

วันที่ 15 พฤษภาคม 2530 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลักเกณฑ์เป็นอย่างไร   

วันที่ 19 เมษายน 2530 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ   

วันที่ 12 เมษายน 2530 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความละเอียดแหลมคมของกิเลส   

วันที่ 3 เมษายน 2530 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เราจะจริงหรือไม่เท่านั้น   

วันที่ 18 มีนาคม 2530 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สิ่งที่เหยียบย่ำทำลาย   

วันที่ 13 มีนาคม 2530 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ภาคปฏิบัติภาคสำคัญ   

วันที่ 18 มกราคม 2530 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปัจจัยปัจจเวกขณะ   

วันที่ 9 มกราคม 2530 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

รุกขมูล(เข้าป่า-เข้าเขา)   

วันที่ 25 ตุลาคม 2529 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อนุปุพพิกถา   

วันที่ 15 กันยายน 2529 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หากยังมีผู้สนใจปฏิบัติธรรม   

วันที่ 7 กันยายน 2529 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตตภาวนาเป็นหัวใจของพุทธศาสนา   

วันที่ 29 สิงหาคม 2529 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สมาธิ-ปัญญาภาคปฏิบัติภาวนา   

วันที่ 22 สิงหาคม 2529 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปฏิปทาพ่อแม่ครูจารย์มั่นพาดำเนินมา   

วันที่ 1 สิงหาคม 2529 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ประสบล้วนสิ่งที่หาและทำได้ยาก   

วันที่ 21 กรกฎาคม. 2529 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ครูบาอาจารย์ผู้พาดำเนิน   

วันที่ 9 กรกฎาคม. 2529 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

รู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์ใจ   

วันที่ 28 พฤษภาคม 2529 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรียนรู้จำ ปฏิบัติรู้จริง   

วันที่ 13 พฤษภาคม 2529 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Next > >

หน้าแรก