ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมพระสงฆ์" มีจำนวน "589" กัณฑ์

หลักเกณฑ์การปฏิบัติสมาธิ-ปัญญา   

วันที่ 3 พฤษภาคม 2529 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปราบ   

วันที่ 29 เมษายน 2529 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สารธรรมในตน   

วันที่ 25 มีนาคม 2529 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลักเกณฑ์การปฏิบัติสมาธิ-ปัญญา  

วันที่ 3 มีนาคม 2529     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขอความเป็นธรรม   

วันที่ 21 มกราคม 2529 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 12 พ.ย. 2528  

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2528 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 9 พ.ย. 2528  

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2528 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

แก้ที่จิต (ก่อนปาฏิโมกข์)  

วันที่ 28 ตุลาคม 2528 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โลกุตรจิต โลกุตรธรรม   

วันที่ 21 ตุลาคม 2528 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตีให้แตกด้วยอริยสัจ   

วันที่ 9 ตุลาคม 2528 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เน้นหนัก หักบ่วงกิเลส   

วันที่ 30 กันยายน 2528 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าให้กิเลสหัวเราะ   

วันที่ 19 กันยายน 2528 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ถ้าเรามีความเพียร   

วันที่ 7 กันยายน 2528 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผู้รู้แจ้งโลก   

วันที่ 24 สิงหาคม 2528 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความมุ่งมั่นของนักรบ   

วันที่ 15 สิงหาคม 2528 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสดาเอกของโลก   

วันที่ 1 สิงหาคม 2528 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใครเคยสมหวังเพราะตัณหา   

วันที่ 28 กรกฎาคม. 2528 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๑ (ก่อนปาฏิโมกข์)

วันที่ 28 กรกฎาคม. 2528     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ที่พึ่งเป็นพึ่งตาย   

วันที่ 19 กรกฎาคม. 2528 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘ (ก่อนปาฏิโมกข์)  

วันที่ 17 กรกฎาคม. 2528 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นักเกิดนักตาย   

วันที่ 21 มิถุนายน 2528 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

8 มิ.ย. 2527 .. พูดท้ายเทศน์  

วันที่ 8 มิถุนายน 2528 เวลา 20:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

1 มิ.ย. 2527.. เทศน์อบรมพระ  

วันที่ 1 มิถุนายน 2528 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อยู่อย่างมีที่พึ่ง   

วันที่ 31 พฤษภาคม 2528 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผู้นำภาคปฏิบัติภาวนา   

วันที่ 20 พฤษภาคม 2528 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มาจากหลักนิสัย (ก่อนปาฏิโมกข์)   

วันที่ 4 พฤษภาคม 2528 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทางเดินเพื่อความหลุดพ้น   

วันที่ 2 พฤษภาคม 2528 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

17 ก.พ. 2527 .. เทศน์อบรมพระ  

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2528 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วัตถุหรูหรา ธรรมแห้งผาก   

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2528 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นอนใจจ่ายกิเลส   

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2528 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หอบ (ก่อนปาฏิโมกข์)  

วันที่ 21 มกราคม 2528 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

7 ธ.ค. 2527  

วันที่ 7 ธันวาคม 2527 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลักใหญ่ของพระกรรมฐาน (ก่อนปาฏิโมกข์)

วันที่ 3 ธันวาคม 2527     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การต่อสู้ของกิเลสและธรรม   

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2527 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

8 พ.ย. 2527  

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2527 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

24 ต.ค. 2527  

วันที่ 24 ตุลาคม 2527 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

9 ต.ค. 2527  

วันที่ 9 ตุลาคม 2527 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตายเกิดตายสูญ   

วันที่ 17 กันยายน 2527 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

รากแก้วของศาสนา   

วันที่ 11 กันยายน 2527 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อริยสัจธรรม   

วันที่ 27 สิงหาคม 2527 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Next > >

หน้าแรก