ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมพระสงฆ์" มีจำนวน "589" กัณฑ์

ความจำกับความจริง  

วันที่ 26 มิถุนายน 2526     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมต่างหากวิเศษ (ก่อนปาฏิโมกข์)   

วันที่ 25 มิถุนายน 2526 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

๕.ปฏิปทาของนักปราชญ์   

วันที่ 21 มิถุนายน 2526 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใจว่างเพราะธรรม   

วันที่ 14 มิถุนายน 2526 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสเพ่นพ่าน (ก่อนปาฏิโมกข์)   

วันที่ 12 เมษายน 2526 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พาล-บัณฑิต-การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม   

วันที่ 6 เมษายน 2526 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสเป็นข้าศึกต่อใจ (ก่อนปาฏิโมกข์)  

วันที่ 13 มีนาคม 2526 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสไม่ชินชาต่อผู้ใด   

วันที่ 11 มีนาคม 2526 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปรับใจให้สัมผัสธรรม   

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2526 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตออกนอก (ก่อนปาฏิโมกข์)  

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2526 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสไม่เคยลดอำนาจ (ก่อนปาฏิโมกข์)   

วันที่ 28 มกราคม 2526 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หมาคาบบั้งข้าวหลาม (ก่อนปาฏิโมกข์)  

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2525 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระ วันกฐิน  

วันที่ 17 ตุลาคม 2525 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปวารณา (ก่อนปาฏิโมกข์ )  

วันที่ 2 ตุลาคม 2525 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แบบแปลนของศาสนธรรม  

วันที่ 27 กันยายน 2525     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมแท้ปรากฏที่ใจ  

วันที่ 13 กันยายน 2525     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปรารภความเพียรจึงตั้งหลักได้  

วันที่ 2 กันยายน 2525     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมหายาก ๔ ประการ

วันที่ 31 สิงหาคม 2525     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อวกาศโลก อวกาศธรรม  

วันที่ 24 สิงหาคม 2525     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนาเจริญ ศาสนาเสื่อม  

วันที่ 16 สิงหาคม 2525     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสไม่เคยล้าสมัย  

วันที่ 9 สิงหาคม 2525     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลักแห่งการอยู่ร่วมกัน-ชัยชนะบนเวทีธรรม  

วันที่ 31 กรกฎาคม. 2525     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มหาภัทรกัป  

วันที่ 22 กรกฎาคม. 2525     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ของจริงลบล้างของปลอม  

วันที่ 16 กรกฎาคม. 2525     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คำบริกรรมเหมือนรอยโค  

วันที่ 6 กรกฎาคม. 2525     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โลกกับธรรม (ก่อนปาฏิโมกข์)

วันที่ 5 กรกฎาคม. 2525     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สนามรบของนักบวช   

วันที่ 28 มิถุนายน 2525 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตบริสุทธิ์คือธรรม   

วันที่ 14 มิถุนายน 2525 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มีแต่กิเลสเท่านั้นเป็นคู่ต่อสู้   

วันที่ 28 พฤษภาคม 2525 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โทษของกิเลส (ก่อนปาฏิโมกข์)   

วันที่ 22 พฤษภาคม 2525 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หวังพึ่งตัวอย่ากลัวทุกข์  

วันที่ 20 พฤษภาคม 2525 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

งานคว้าเอาวิมุตติธรรมมาครอง   

วันที่ 9 พฤษภาคม 2525 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การเกิดคือเชื้อไฟ  

วันที่ 17 เมษายน 2525 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พัฒนาจิตให้พ้นพลังดึงดูดของกิเลส   

วันที่ 10 เมษายน 2525 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โลกันตรนรกภายในจิต   

วันที่ 27 มีนาคม 2525 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าเสียดายป่าช้า  

วันที่ 21 มีนาคม 2525 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ภัยของจิตคือกิเลสเท่านั้น   

วันที่ 13 มีนาคม 2525 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พุทธศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (ก่อนปาฏิโมกข์)   

วันที่ 9 มีนาคม 2525 เวลา 4:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปัญญาไม่สิ้นสุดกับผู้ใด  

วันที่ 2 มีนาคม 2525 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าชินชาต่อความเพียร   

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2525 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Next > >

หน้าแรก