ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมพระสงฆ์" มีจำนวน "589" กัณฑ์

เชื่อกิเลสก็เชื่อมานานแล้ว (ก่อนปาฏิโมกข์)   

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2525 เวลา 4:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หัวใจดวงเสาะแสวงหา(ก่อนปาฏิโมกข์)   

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2525 เวลา 4:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสไม่เหนือธรรม   

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2525 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทางห่างเหินจากมาร (ก่อนปาฏิโมกข์)  

วันที่ 24 มกราคม 2525 เวลา 4:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลักแห่งความเป็นธรรม   

วันที่ 15 มกราคม 2525 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลักแห่งความเป็นธรรม  

วันที่ 14 มกราคม 2525     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 10 ม.ค. 2525  

วันที่ 10 มกราคม 2525 เวลา 4:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมมักเกิดในที่ขาดแคลน   

วันที่ 6 มกราคม 2525 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระกรรมฐานติดครูอาจารย์   

วันที่ 26 ธันวาคม 2524 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โรคเรื้อรังของจิต   

วันที่ 19 ธันวาคม 2524 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โอชารสแห่งธรรม   

วันที่ 13 ธันวาคม 2524 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความเกิดคือกองเพลิง (ก่อนปาฏิโมกข์)   

วันที่ 11 ธันวาคม 2524 เวลา 4:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทวนกระแสโลก   

วันที่ 26 ตุลาคม 2524 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กำเนิดแห่งภพ   

วันที่ 8 ตุลาคม 2524 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มรสุมภายใน (ก่อนปาฎิโมกข์)  

วันที่ 28 กันยายน 2524 เวลา 4:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คุณค่าแห่งความมีครูมีอาจารย์  

วันที่ 26 กันยายน 2524 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อุบายพ้นทุกข์   

วันที่ 17 กันยายน 2524 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

งานของสมณะ   

วันที่ 13 กันยายน 2524 เวลา 4:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมะชะล้างจิตใจสัตว์โลก   

วันที่ 11 กันยายน 2524 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สู้เพื่ออิสระของจิต   

วันที่ 3 กันยายน 2524 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมหายาก ๔ ประการ

วันที่ 31 สิงหาคม 2524     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา   

วันที่ 27 สิงหาคม 2524 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สมถะและวิปัสสนา   

วันที่ 20 สิงหาคม 2524 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มหาวิทยาลัยสงฆ์   

วันที่ 11 สิงหาคม 2524 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทางเดินเพื่อพ้นทุกข์   

วันที่ 5 สิงหาคม 2524 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โลกวุ่นวาย กิเลสวุ่นใจ

วันที่ 5 สิงหาคม 2524     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ภูมิใจทุกข์เพราะความเพียร   

วันที่ 29 กรกฎาคม. 2524 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนาคือน้ำดับไฟ   

วันที่ 23 กรกฎาคม. 2524 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นักรบกับสรณะ   

วันที่ 17 กรกฎาคม. 2524 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความดีที่ต้องฝืน   

วันที่ 2 กรกฎาคม. 2524 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อริยสัจใหม่เอี่ยมอยู่ในจิต   

วันที่ 25 มิถุนายน 2524 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทางของศาสดาและสาวก   

วันที่ 11 มิถุนายน 2524 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 18 พ.ค. 2524  

วันที่ 18 พฤษภาคม 2524     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปลุกใจให้ตื่น   

วันที่ 11 พฤษภาคม 2524 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความลืมตัว   

วันที่ 4 พฤษภาคม 2524 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หนังบาง ๆ พรางตาไว้   

วันที่ 13 เมษายน 2524 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ยาพิษเผาลน   

วันที่ 4 เมษายน 2524 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความเห็นแก่ตัว   

วันที่ 25 มีนาคม 2524 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ของวิเศษอยู่กับธรรม   

วันที่ 3 มีนาคม 2524 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โอวาทปาฏิโมกข์   

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2524 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Next > >

หน้าแรก