ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "แว่นดวงใจ" มีจำนวน "37" กัณฑ์

จิตต้องอาศัยการรบเร้าและขู่เข็ญ  

วันที่ 29 กรกฎาคม. 2508     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นักพรตชั้นเอก  

วันที่ 3 กรกฎาคม. 2508     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อัจฉริยมนุษย์   

วันที่ 18 พฤษภาคม 2508     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฝืนใจเพื่อธรรม   

วันที่ 3 เมษายน 2508     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ยึดธรรมให้มั่นคง   

วันที่ 1 เมษายน 2508     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระอาจารย์เสาร์ พระอาจารย์มั่น  

วันที่ 18 มีนาคม 2508     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความงามแห่งธรรม   

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2508     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทุกข์ประจำสัตว์และบุคคล   

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2508     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พ่อแม่ของกิเลสตัณหา   

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2508     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทางจะให้รู้ธรรม   

วันที่ 22 มกราคม 2508     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปฏิสงฺขา โยนิโส   

วันที่ 21 มกราคม 2508 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บำเพ็ญตนเพื่อหวังพ้นกรรม   

วันที่ 20 มกราคม 2508     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อุบายวิธีสอนตน  

วันที่ 0 พฤษภาคม 2507     สถานที่ : บ้านซอยสมประสงค์ 3 พระนคร

ความโง่และความสงสัย   

วันที่ 27 มีนาคม 2507 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อริยสัจนอก อริยสัจใน   

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2507 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรียงลำดับอริยภูมิ   

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2507 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทางเดินถึงความสิ้นทุกข์  

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2507 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

รู้ตามสภาพของนิมิต  

วันที่ 26 ธันวาคม 2506     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วัฏฏะเป็นสิ่งที่รู้ได้ยาก   

วันที่ 25 ธันวาคม 2506 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทำความรอบคอบกับสติปัญญา   

วันที่ 28 ตุลาคม 2505     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ยึดไตรลักษณ์เป็นทางเดินของจิต   

วันที่ 12 ตุลาคม 2505 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มิจฉาสมาธิ-สัมมาสมาธิ  

วันที่ 30 กันยายน 2505     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความเพียรเพื่อไปไม่ต้องกลับมา  

วันที่ 21 กันยายน 2505     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

น้อมเอาธรรมมาเป็นครูสอนตน   

วันที่ 18 กันยายน 2505 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พ่อแม่ครูอาจารย์เป็นแบบอย่าง   

วันที่ 10 กันยายน 2505 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

รู้โลกรู้ธรรม   

วันที่ 4 กันยายน 2505 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การอยู่กับครูอาจารย์   

วันที่ 2 กันยายน 2505 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สติปัฏฐานสี่   

วันที่ 25 สิงหาคม 2505 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หยิบยืมอุบายจากครูอาจารย์มาช่วยตัวเอง  

วันที่ 20 สิงหาคม 2505     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทำตัวเหมือนแม่เนื้อ   

วันที่ 10 สิงหาคม 2505 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าประมาทนอนใจในชีวิต   

วันที่ 4 สิงหาคม 2505     สถานที่ : วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี

รากฐานของพระศาสนา   

วันที่ 31 กรกฎาคม. 2505 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สังขารธรรม   

วันที่ 28 กรกฎาคม. 2505     สถานที่ : วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี

สมบัติมีค่าในพระศาสนา   

วันที่ 22 กรกฎาคม. 2505 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เนื้อนาบุญ  

วันที่ 8 มิถุนายน 2505     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จุดที่รวมแห่งอริยธรรม   

วันที่ 7 มิถุนายน 2505     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทาน   

วันที่ 25 มีนาคม 2504     สถานที่ : วัดอรุณรังษี จ.หนองคายหน้าแรก