ศาสนาคู่โลกคู่สงสาร
วันที่ 20 มกราคม 2538
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๓๘

ศาสนาคู่โลกคู่สงสาร

วัดนี้เหมือนกับวัดรับเหมานะ เหมาก่อสร้าง เหมาที่โน่นเหมาที่นี่เหมาที่นั่นเรื่อย ๆ รับเหมาแบบเหมาทุกประเภทเลย เหมารอบด้านว่างั้นเถอะ อย่างนั้นจึงเรียกว่าช่วยโลกจะว่าไง ไม่อย่างนั้นจะเรียกว่าช่วยโลกหรือ ศาสนาเป็นที่ร่มเย็นที่สุด ให้ความร่มเย็นแก่โลกไม่มีอะไรเกินศาสนาพุทธ คำว่าศาสนาพุทธไม่ว่าพุทธพระองค์ใดแหละเหมือนกันหมด เพราะออกจากพระเมตตาล้วน ๆ ๆ ออกจากใจที่บริสุทธิ์ เป็นศาสนาของผู้ใจบริสุทธิ์จากกิเลส พระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ทำประโยชน์แก่โลกได้มากที่สุด นี่แหละที่ว่าศาสนาคู่โลกคู่สงสารคือศาสนาพุทธ ไม่ว่าพุทธใดนะ กี่ล้าน ๆ ๆ พุทธมาแล้ว พระอริยเมตไตรยนี้ก็เหมือนกันอีก ตรัสรู้แบบเดียวกัน มีแบบมีฉบับ ตรัสรู้สิ้นกิเลสจากใจ มีแต่พระเมตตาล้วน ๆ สงเคราะห์โลกทุกด้านทุกทาง

คิดดูซิวันปรินิพพานยังอุตส่าห์เสด็จมากุสินารา มีพราหมณ์คนหนึ่งอยู่นั่นที่จะได้เป็นพระอรหันต์ อุตส่าห์มา นี้อันหนึ่ง ข้อหนึ่งก็คือว่า เมืองกุสินาราเป็นเมืองเล็กเมืองน้อย เวลาเผาพระสรีระของพระองค์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้าเป็นเมืองใหญ่เขาจะไม่ยอมแจกใคร แล้วก็จะรบกัน พระพุทธเจ้าเสด็จมาเมืองกุสินาราซึ่งเป็นเมืองเล็กเมืองน้อย ไม่มีกำลังพอ เวลาเขามาขอ ติดต่อมาขอนี่เขาจะต้องเตรียมเครื่องรบมาพร้อม ไม่ให้ก็รบ อันนี้แจกเลยแจกทั่วไปหมด นั่นพระองค์สงเคราะห์โลกจนกระทั่งวาระสุดท้าย

สุภัททพราหมณ์ผู้นั้นแต่ก่อนมีทิฐิมานะเป็นอริยชาติ พวกแขกมี ๔ ประเภท พวกพราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ ศูทร พวกนี้จัดอยู่ในพวกอริยะ เขาถือว่าเป็นพวกวิเศษ น้ำหนองไหนถ้าพวกนั้นลงไปเล่นแล้ว พวกนี้ไม่ไป ข้าวจานไหนถ้าพวกนั้นกินแล้วพวกนี้ไม่ยอมไปตักกิน มันถือขนาดนั้นแหละถือพิลึกพิลั่นไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดา เราก็ต้องพูดแบบไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาละซิให้มันทันกัน

เมื่อถือว่าเป็นขั้นอริยะแล้ว พระพุทธเจ้าก็อยู่ในวงศ์เดียวกัน อริยะเหมือนกัน แต่ผู้นี้เป็นเด็ก ถือว่าเราแก่กว่าอีกละ อันนี้เป็นพวกรุ่นของพวกลูกพวกหลานเราจะไปศึกษาธรรมะธรรโมอะไรนี้ไม่สมเกียรติที่เป็นอริยะเฒ่าแก่ว่างั้นเถอะน่ะ จนกระทั่งวาระสุดท้ายพระพุทธเจ้าทรงเล็งญาณทราบแล้วว่าจะเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่ง เป็นปัจฉิมสาวก ก็อุตส่าห์เสด็จมาเมืองนี้เพื่อคนนี้คนหนึ่ง เพื่อประเทศชาติหลาย ๆ ประเทศด้วยที่จะรบกันเพราะสรีระของพระพุทธเจ้า เมื่อเวลาไปถวายพระเพลิงที่เมืองกุสินารานั้นแล้ว พระสรีระนั้นจะได้รับแจกทั่ว ๆ ไป เพราะนี้เป็นเมืองน้อยไม่กล้าจะรบกับใคร พระพุทธเจ้าวางลงขนาดนั้นสุดท้ายไม่งั้นพวกนี้ฆ่ากันพินาศเลย

จึงว่าทำประโยชน์แก่โลกใครจะเกินพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ ๆ เพราะเป็นศาสนาที่บริสุทธิ์ เขาเรียกว่าศาสนาคู่โลกคู่สงสาร พวกสัตว์ทั้งหลายที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้รับความสุขเต็มอยู่สวรรค์ชั้นพรหมมีแต่ออกจากพุทธศาสนาทั้งนั้นแหละจะว่าอะไรเป็นผู้สงเคราะห์ ๆ เรายังไม่รู้อยู่เหรอว่าพุทธศาสนาใหญ่โตขนาดไหน ไม่ว่าพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดนะ เป็นศาสนาที่สิ้นกิเลสเหมือนกันหมด และทำประโยชน์ให้โลกเต็มภูมิของศาสดา มาสร้างบารมีกับพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปเป็นเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมมากขนาดไหน พวกที่อยู่ต่ำ ๆ ก็เลื่อนขึ้นมา ๆ เพราะอำนาจแห่งพระพุทธศาสนานี่ฉุดลากขึ้นมา

ศาสนาเหล่านั้นเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องแหละ เอาจุดใหญ่ที่ว่าศาสนาใดเจ้าของศาสนาเป็นผู้สิ้นกิเลสหรือเป็นผู้มีกิเลส เอาตรงนี้แหละ ถ้าผู้สิ้นกิเลสแล้วเรียกว่าเลิศเปิดหมดโลกธาตุเลย ไม่มีอะไรปิดบังลี้ลับ ถ้าผู้ไม่สิ้นกิเลสก็เหมือนกับเรา ๆ ท่าน ๆ นี่ ด้นก็ได้เดาก็ได้ อย่างหลวงตาบัวนี้เดาก็ได้เพราะเป็นคนคลังกิเลส เดาก็ได้นี่ใครไม่มาสนใจแหละ เพราะคนมีกิเลสนี่เดาไปไหนก็เดาได้ ไม่ได้เสียเกียรติ คนสิ้นกิเลสไปเดาได้เหรอ ต้องให้ตรงแน่วเลยพูดอะไรเป็นอย่างนั้น

วันนี้พูดเท่านี้เทศน์เท่านี้แหละหมดภูมิแล้ว


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก