เสี้ยนหนามพุทธศาสนา
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2545
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

เสี้ยนหนามพุทธศาสนา

ให้พี่น้องทั้งหลายทราบกันทั่วประเทศไทยด้วยนะ เราเป็นลูกชาวพุทธรักษาพุทธศาสนา เทิดทูนพุทธศาสนามาไม่ทราบว่านานสักเท่าไร เมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธศาสนา รักษาและเทิดทูนพุทธศาสนามาอย่างแน่นหนามั่นคง ไม่หวั่นไหวโยกคลอนไปไหนเลย เวลานี้กำลังมีเรื่อง เราให้ชื่อตามนั้นก็ได้ไม่ผิดแปลกกันอะไร เวลานี้กำลังมาทำลายพุทธศาสนา เราเรียกว่ามาร เวลานี้กองโจรมหาโจรตั้งเค้าขึ้นมา ตั้งตัวเป็นเจ้าอำนาจบาตรหลวงใหญ่โต ตั้งพระขึ้นมาไม่ทราบกี่รูปเท่าที่เราทราบมาอย่างนี้ ทีแรกก็ ๒๐ รูป ครั้นต่อมาตั้งขึ้นเป็นคณะกรรมการมหาอำนาจบาตรหลวงใหญ่โต ที่จะบีบบี้สีไฟชาวพุทธทั้งฝ่ายพระฝ่ายเณรประชาชนทั่วประเทศไทย ให้อยู่ในเงื้อมมือของตัวเอง ด้วยวิชาศักดานุภาพป่า ๆ เถื่อน ๆ หาเหตุหาผลไม่ได้

เวลานี้กำลังตั้งขึ้นมาอย่างหนาแน่นแล้ว ออกประกาศที่นั่นที่นี่ เชื้อเชิญไปประชุมที่นั่นที่นี่ เขาจะเกลี้ยกล่อมให้เป็นขาเป็นแข้งเป็นเนื้อเป็นหนังของเขา เมื่อเป็นเนื้อเป็นหนังเต็มที่แล้วก็จะมาเหยียบย่ำชาติไทยของเรา ที่เราเข้าไปชุมนุมไปเรียนกับเขา คือเป็นเลือดเป็นเนื้อของเขาเอง แล้วก็เป็นกำลังมาเหยียบชาติไทยของเรา เวลานี้กำลังกระจายออกไปทุกแห่งทุกหน จะประชุมที่นั่นประชุมที่นี่หาแข้งหาขา หากำลังวังชา ได้กำลังแล้วก็จะได้โจมตีชาติไทยของเราอย่างง่ายดาย เวลานี้กำลังเริ่ม พี่น้องทั้งหลายทราบหรือยัง ว่านี้คือกองมหาโจรกำลังปล้นพุทธศาสนาของเราเวลานี้

เราทราบได้อย่างจัง ๆ เราเป็นผู้ผ่านเหตุการณ์เหล่านี้มาเท่าที่ควร เรื่องนี้ไม่เคยมีในพุทธศาสนาและกฎหมายบ้านเมืองของเรา กฎหมายบ้านเมืองก็แนบกันมากับพุทธศาสนา รักษากันมาตลอดเวลาตั้งแต่ปู่ย่าตายายของเรา หลักพุทธศาสนาไม่มีอะไรบกพร่อง หลักธรรมหลักวินัยสมบูรณ์แบบ กฎหมายก็ไม่มีอะไรบกพร่อง ป้องกันทุกสิ่งที่จะมาทำลายพุทธศาสนาเราตลอดมา ไม่เคยมีขัดมีแย้งเป็นข้าศึกต่อกันเลย แต่เวลานี้มีเจ้าอำนาจป่าเถื่อนตั้งก๊กตั้งเหล่าขึ้นมาเป็นอำนาจจะมาบีบบี้สีไฟ ทั้งศาสนาของเราด้วย กฎหมายก็จะต้องเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไป กลายเป็นกฎหมายทำลายชาติเข้ามาอีก

พี่น้องทั้งหลายทราบเสียตั้งแต่บัดนี้ ต่อไปนี้จะเที่ยวไปประกาศที่ไหน ๆ ถ้าท่านทั้งหลายทราบชัดเจนแล้วอย่ายุ่งนะ ประชุมที่ไหนคือประชุมซ่องสุมกำลังที่จะมาเหยียบย่ำทำลายชาติไทยของเรานั้น ให้พากันเข้าใจ ถ้ารู้ว่าพวกนี้ประชุมแล้ว นี้แหละคือกองโจรใหญ่มหาภัย ซ่องสุมอำนาจที่จะมาทำลายชาติไทยของเรา ให้พากันทราบทั่วหน้ากัน เวลานี้กำลังกระจายไปทุกแห่งทุกหน จะไปประชุมที่นั่นประชุมที่นี่เกลี้ยกล่อม หาเรื่องหาราวไพเราะเพราะพริ้ง น้ำอ้อยน้ำตาลหวานฉ่ำไปเลย หลอกหูหลอกตาหลอกใจประชาชนเราให้เคลิ้มหลับไปตาม ๆ กัน

ให้ทราบเอาไว้ นี้มันเคลือบด้วยน้ำตาล แต่ยาพิษอยู่ข้างในเป็นมหาโจรทำลายชาติบ้านเมืองของเราได้อย่างไม่สงสัย เวลานี้ทางบ้านเมืองก็กำลังเริ่มมีการคัดค้านต้านทานกัน ก็ไม่พ้นแหละที่เขาจะมาขอร้องให้หลวงตาบัวเป็นหัวหน้าออกหน้าในการพิจารณาเรื่องราวทั้งหลายเหล่านี้ หลวงตาบัวก็อยู่ในศูนย์กลางแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นชาวพุทธด้วยกัน จะแยกตัวออกได้อย่างไร จึงต้องพิจารณาตามเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเวลานี้ กรุณาให้ทราบทั่วถึงกัน

เวลานี้กฎหมายเถื่อนไม่มีในธรรมในวินัย กฎหมายที่ตั้งขึ้นมาป่า ๆ เถื่อน ๆ พวกนี้ตั้งขึ้นป่า ๆ เถื่อน ๆ ทั้งนั้น ตั้งก๊กตั้งเหล่าขึ้นเป็นเถระเป็นมหาเถระ ๒๐ องค์ แล้วเวลานี้จะเพิ่มเป็น ๓๐-๔๐ องค์ขึ้นไปเรื่อย ๆ ให้เป็นอำนาจบาตรหลวงใหญ่โตขึ้นมาครอบงำ ตั้งขึ้นเป็นร้อย ๆ ก็ตามเถอะก็เหมือนกับธนบัตรปลอมกับธนบัตรจริงนั่นแหละ ธนบัตรจริงมีใบเดียวพอแล้ว เช่น ร้อยบาทก็ร้อยบาทเต็มตัว ธนบัตรปลอมจะตั้งขึ้นร้อยขึ้นพันก็เป็นธนบัตรปลอมล้วน ๆ นี่จะตั้งขึ้นเป็นเถระ ๒๐-๓๐ องค์ ๕๐ องค์ ร้อยองค์ก็ตามเถอะ ก็เป็นเถระปลอมทั้งนั้น เป็นการตั้งด้วยความจอมปลอมทั้งนั้น จึงอย่าเชื่อถือนะ ให้ระมัดระวังอันนี้ กำลังขึ้น

ทีแรกก็ขึ้นด้านหนึ่ง พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วประเทศไทยแล้วไม่ใช่หรือ พึ่งผ่านมาหยก ๆ นี้ เวลานี้กำลังขึ้นทางพุทธศาสนาเรา เป็นแผนเดียวกันไม่ได้ผิดแปลกจากกัน เป็นแผนเดียวกัน แบบงุบ ๆ งิบ ๆ ลุกลี้ลุกลน หากดทางนั้นหาขี่ทางนี้ เที่ยวหาจับมือคนนั้นเซ็นจับมือคนนี้เซ็นไปเรื่อย ๆ แบบไม่ให้ประชาชนรับทราบ พวกนี้ทำแบบงุบงิบ จึงเรียกว่ามหาโจร มหาโจรมันเที่ยวทำอย่างนั้นแหละไม่ทำอย่างเปิดเผย เวลานี้กำลังทำแบบมหาโจรเต็มบ้านเต็มเมืองเรา พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วกันนะ มันจะไปประชุมที่นั่นประชุมที่นี่ เมื่อทราบแล้วให้ปัดทันทีเลย ดีไม่ดีขับมันออกจากเมืองไทยเราอีก นั่นเหมาะสมดี ไม่เพียงแต่ว่าไม่เล่นด้วย ปัดมันออกจากเมืองไทยของเรา นี่เสี้ยนหนามมหาโจรต่อชาติไทย

พวกนี้แหละพวกจะทำลายชาติไทยเวลานี้ ตั้งตัวเป็น ในคำประกาศก็ว่า ศูนย์พิทักษ์พุทธศาสนา ฟังซิน่ะ นี่ละมันตั้งขึ้นมา ทางนี้ซ้อนกันเข้าไปตรงนั้น ทางนี้ก็ตั้งว่า ศูนย์ต้านทานและปราบปรามมหาโจรปล้นพระพุทธศาสนา นี่ออกประกาศรับกันแล้วให้พี่น้องทั้งหลายทราบ ต้องเอากันจริงจังทุกคน เอา เสียสละ ตายเป็นตาย ขอให้พุทธ ธรรม สงฆ์ ติดหัวใจเราไปเป็นที่พอใจแล้ว เวลานี้ข้าศึกศัตรูกำลังแน่นหนามั่นคงเข้าทุกวัน ๆ จะตีชาติไทยของเราไม่ให้มีพุทธศาสนาเหลืออยู่เลย เราจึงได้เตือนพี่น้องทั้งหลายให้ทราบทั่วหน้ากัน

เวลานี้เขากำลังประกาศก้อง เที่ยวดิ้นโน้นดิ้นนี้เหมือนหมาขี้เรื้อน อยู่ไม่ได้นะ หาประกาศนั้นประกาศนี้เพราะมันจอมปลอม ตั้งขึ้นมาที่ว่าเถระกี่องค์ ๆ ใครเป็นคนตั้ง มีกฎหมายบังคับข้อไหนให้ตั้ง และมีกฎระเบียบมาจากไหนมาตั้งเถระ ๒๐ องค์ ๓๐ องค์นี้ อันที่สองตั้งกำหนดกฎบัญญัติ พ.ร.บ.สงฆ์อะไร ตั้งขึ้นมาอย่างลอย ๆ ไม่มีใครรับรองไม่มีใครยืนยัน สังคมก็ไม่ยอมรับ มันตั้งขึ้นมาเถื่อน ๆ นี่แหละ มันจะมากลืนบ้านกลืนเมืองเรา ให้พากันจำเอาไว้

เวลานี้ทางพี่น้องชาวไทยเรากำลังต้านทานสิ่งจอมปลอมทั้งหลายเหล่านี้อยู่ตลอด เวลานี้กำลังหนาแน่น ทางนี้ก็หนาแน่นขึ้นเรื่อย ๆ ให้ถอยไม่ถอย ถอยยังไง พุทธศาสนาเป็นสมบัติเลิศเลอที่พี่น้องชาวไทยเราเทิดทูน แล้วจะให้พวกนี้เข้ามาเหยียบย่ำทำลาย จะเอาศาสนาใดก็ไม่ทราบ เข้ามายัดปากให้กลืนกินแทนพุทธศาสนา ใครจะกลืนกินได้ ข้าวกับขี้มันต่างกัน กลืนข้าวกลืนได้ แต่กลืนขี้ใครจะกลืนได้ พุทธศาสนานี้เราเอาหมดทั้งตัวมอบให้เลย แต่ศาสนาอื่นใดหรือลัทธิอื่นใดอำนาจอื่นใดที่จะมาให้เมืองไทยเรากลืนนี้ บอกว่าไม่กลืน ตายก็ให้ตายกันทั้งชาติเลย หลวงตาบัวเป็นหัวหน้าตายนะ ไม่กลืนบอกอย่างนี้เลย เราจะกลืนตั้งแต่ข้าว ขี้เราไม่กลืน

พี่น้องชาวไทยเราเคยกินขี้ไหม ไม่เคยกินขี้ ก็ไม่กลืนด้วยกันทั้งนั้น ให้จำอันนี้นะ พวกนี้กำลังจะเอาขี้มายัดปากพวกเราเวลานี้ จำให้ดีนะ หาบทหาบาทหากฎหาเกณฑ์เรื่องราวที่จะบังคับชาติไทยของเรา กำลังหนาแน่นขึ้นทุกวัน มีแต่ปลอมทั้งนั้น ๆ หาความจริงไม่ได้ เช่น ตั้งเถระขึ้นมา ๒๐ รูปหรือเท่าไร กำลังจะเพิ่มเป็น ๓๐-๔๐ ไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีกฎหมายข้อใดเป็นเครื่องสนับสนุน หรือประกาศออกมาว่าให้ตั้งเหล่านี้เป็นเถระเถโรมาบีบบังคับชาติไทยของเรา หรือตั้งพระราชบัญญัติ พ.ร.บ.นี้ไม่เคยเห็นมี พวกนี้มันอุตริขึ้นมา ให้ทราบว่าพวกอุตริ เถระก็เถระอุตริ ถ้าว่าตั้งขึ้นมาก็ตั้งขึ้นมาแบบอุตริ ให้พากันจำนี้ไว้ เราจึงไม่ยอมรับทั้งประเทศของเรา ให้พี่น้องทั้งหลายจำเอา

นี่จะออกไปเรื่อย ๆ นะ ไปที่ไหนให้ทราบทั่วกัน ถ้าพวกนี้ไปที่ไหนอย่ายุ่งเลย อย่างน้อยอย่ายุ่ง ไม่เข้าไปยุ่ง อย่างมากกว่านั้นไล่ขับมันลงฟากแม่น้ำโขง พวกมหาโจรมึงมาหยังหนักบ้านหนักเมือง กินบ้านกินเมืองหาประโยชน์อะไร ได้บอกพี่น้องทั้งหลายให้ทราบ เวลานี้กำลังเร่งกันอยู่ กรุณาทราบตามนี้แล้วค่อยเดินตามนะ คำนี้เป็นคำเด็ด พี่น้องทั้งหลายจำให้ถึงใจ ว่าอย่ายุ่ง-อย่ายุ่งนะ ถ้าควรขับ-ขับเลย เช่นอย่างกฎบัญญัติข้อบังคับอะไรที่เขาตั้งขึ้นมานี้ ทางนี้กำลังพิจารณากัน ไม่ยอมรับแก้ไข ไม่ยอมฟังเสียง จะปัดออกให้หมด เพราะเป็นศาสตราอาวุธของมหาโจรที่จะปล้นชาติไทยของเราโดยถ่ายเดียว จากข้อบัญญัติต่าง ๆ ที่เขาตั้งมานี้นะ กรุณาทราบทั่วกัน วันนี้พูดย่อ ๆ เพียงเท่านี้ก่อนนะ เอาละพอ

(อ่านประกาศผู้บริจาคทองคำ ดอลลาร์ เงินไทย) นี่เป็นสิ่งช่วยชาติของเรา เป็นการช่วยชาติของเรา เรียกว่าผ้าป่าช่วยชาติ มีอีกผ้าป่าหนึ่งจะพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟัง เราได้ทราบมาค่อนข้างเป็นความจริง มันแฝงเข้ามา จะเป็นนิวเคลียร์นิวตรอนก็ไม่ทราบนะ แต่ยังไงเราต้องระวังไว้ก่อนอย่ายุ่ง คือจะมีผ้าป่าขึ้นที่พระบรมรูปทรงม้า กรุงเทพ ว่าทอดผ้าป่า จะทอดวันไหนก็ไม่ทราบแหละ ผ้าป่านี้เราไม่แน่ใจเราค่อนข้างจะพูดว่า ผ้าป่ามหาภัย จะสวนทางกันกับผ้าป่าของเราที่ช่วยชาติเวลานี้ ผ้าป่านี้กำลังจะตั้งขึ้นที่พระบรมรูปวันมาฆบูชา นี้อันหนึ่งให้ระวัง เป็นอันเดียวกันกับพวกนั้น เป็นบริษัทบริวารของพวกนั้น ให้ดูเอานะ เบ็ดก็รู้ เหยื่อล่อปลาก็รู้

พวกเราไม่ใช่ปลา เราเป็นคนก็รู้ นี้เบ็ด นี้เหยื่อล่อปลาอยู่ปลายเบ็ดก็รู้ นี่ละเหยื่อล่อปลาให้พากันทราบเอาไว้ จะมีขึ้นในวันมาฆบูชา ให้ทราบว่านี้คือมหาภัย ชาวพุทธเราไม่ตายใจ จึงต้องรวมเข้าไปไว้ว่า นี้คือผ้าป่ามหาภัยไว้ก่อน เมื่อถึงขั้นเต็มที่แล้วนี้คือ..ซ้ำเข้าอีก จำเอานะที่เขาจะทอดผ้าป่าที่พระบรมรูปทรงม้าที่กรุงเทพ นี่คือผ้าป่าแบบเดียวกันนี่แหละ แผนการเดียวกัน ให้พากันจำเอาไว้นะ เราไม่ยุ่ง แล้วขอเตือนพี่น้องทั้งหลาย ให้เข้มแข็งมากนะคราวนี้ ต้องเข้มแข็ง อ่อนไม่ได้ เอาให้ตายไปด้วยกันเลยกับพุทธศาสนาเรา คอขาดไปด้วยกันเลย ไม่ยอมคอขาดให้โจรให้มาร คอขาดก็ขาดเพื่อพุทธศาสนา

โฮ้ รำคาญจริง ๆ นะเรา มาเป็นจนได้เป็นหัวหน้า ลากเข้ามา ๆ ทั่วประเทศไทยรวมเข้ามานี้หมด ดึงเข้ามาหาเราดึงเราออกไป นี่ละเรื่องราวเป็นอย่างนั้น เหตุที่เราจะได้ออกอีกทีหนึ่ง เราไม่ได้มีสนใจกับอะไรแหละ แต่นี้เรื่องราวมันก็เป็นอย่างนี้ เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วทุกอย่างก็ต้องมีผู้นำ ๆ ถึงเงินเต็มถุงก็ตาม ไม่มีจุดหมายปลายทางเงินนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์ ต้องมีจุดหมายปลายทาง จุดหมายปลายทางนั้นแลคือผู้นำ ผู้นำบอกยังไงก็เป็นประโยชน์ตามนั้น ๆ พากันจำเอานะทุกคน ให้เข้าใจทั่วประเทศไทยเรา เวลานี้กำลัง มันเที่ยวกล่อมโน้นกล่อมนี้ แทรกโน้นแทรกนี้เข้ามา ประชุมนั้นประชุมนี้ขึ้นมาเรื่อย ๆ ให้พากันทราบเอาไว้เสียตั้งแต่บัดนี้

เปิดดูข้อมูล วันต่อวัน ทันต่อเหตุการณ์ หลวงตาเทศน์ถึงเรื่องอะไร ทาง internet

www.luangta.com


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก