ทำบุญอุทิศส่วนกุศล
วันที่ 30 พฤษภาคม 2538
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๓๘

ทำบุญอุทิศส่วนกุศล

วันนี้พาพี่น้องทั้งหลายบำเพ็ญกองการกุศล ผลบุญเหล่านี้อุทิศส่วนกุศลถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูอาจารย์ผู้มีบุญมีคุณ ตลอดสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกดินแดนนี้ ซึ่งมีความจำเป็นอยู่มากทีเดียว ไม่ใช่ความจำเป็นเหมือนมนุษย์จำเป็นนะ ความจำเป็นของมนุษย์เรานี้แม้จะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนก็ไม่เท่าไรนัก ไม่เท่าความจำเป็นในเมืองผี ความจำเป็นในเมืองผีนี้จำเป็นจริง ๆ อาศัยใครไม่ได้ ดูแล้วมีแต่สัตว์นรกด้วยกัน เช่นเดียวกับคนในเรือนจำมีมากขนาดไหนนักโทษอาศัยกันไม่ได้ เพราะเป็นนักโทษด้วยกัน

นี่ก็เหมือนกัน พวกตกทุกข์ได้ยากลำบากเข็ญใจเป็นเปรตเป็นผีเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มสงสารนี้อาศัยกันไม่ได้นะ มีมากเท่าไรมีแต่ผู้ได้รับความทุกข์ความทรมาน ไม่สามารถที่จะเอาความสุขแบ่งปันกันได้ เพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยความสุขในมนุษย์เรา ท่านผู้มีใจบุญใจกว้างใจขวางทำบุญแต่ละครั้ง ๆ นี้อุทิศส่วนกุศลถึงสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกดินแดนนี้ ท่านเหล่านั้นก็พลอยได้อาศัย เช่น อย่างวันนี้เราทำบุญกุศลนี้เพื่อแผ่กุศลทั้งหลายเหล่านี้ ให้ถึงบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั่วโลกดินแดน ท่านเหล่านั้นจะอนุโมทนาสาธุการลั่นโลกละวันนี้ วันพวกเราทั้งหลายได้ทำบุญให้ทาน

เพราะฉะนั้นจงให้เตรียมตัวไว้ตั้งแต่บัดนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่ อย่าได้ประมาท เมืองคนกับเมืองผีมีเช่นเดียวกันนี้และมีความจำเป็นมาก เมืองผีมีความจำเป็นมากยิ่งกว่าเมืองมนุษย์เรา มนุษย์เรานี้แม้จะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนก็ยังพอพึ่งพออาศัยกันได้ เมืองผีอาศัยไม่ได้นะ ต้องอาศัยผลบุญผลกุศลที่บรรดาท่านผู้มีใจบุญอันกว้างขวางอุทิศส่วนกุศลแผ่ไปให้เท่านั้น นอกนั้นไม่มี พวกนี้จึงมีความหิวความกระหายเอามากทีเดียวต่อบุญต่อกุศล

พวกเปรตมีหลายประเภท เปรตที่จะรับส่วนทักษิณาทานได้ก็คือปรทัตตูปชีวีเปรต เหล่านี้ไม่น้อยนะเต็มโลกเต็มสงสาร เวลาแผ่ส่วนกุศลไปให้อย่างนี้ได้อนุโมทนาสาธุการ ถ้ามีหูทิพย์ก็ได้ยินเสียงดังลั่นโลกธาตุ ถ้าหูหนังอย่างนี้ไม่ได้เรื่องอะไรแหละ หูทิพย์เหมือนหูพระพุทธเจ้าท่านเสียงลั่นได้ยินไปหมด และท่านผู้มีความเชี่ยวชาญในทางนี้ก็รู้ได้ทราบทั่วกันหมด

ยกตัวอย่างสมัยปัจจุบันนี้อย่างพ่อแม่ครูจารย์มั่น ไม่ได้ยกยอท่าน เอาความจริงที่เป็นจริงมาเล่าให้ฟัง เวลาใส่บาตรพวกญาติโยมเขาอนุโมทนาสาธุการ ท่านบอกว่าให้สาธุดัง ๆ โน่น พวกเทพอยู่บนภูเขาอยู่ตามต้นไม้ที่เรียกรุกขเทพ อยู่ตามอากาศ เขาคอยอนุโมทนาอยู่ พวกท่านทั้งหลายสาธุแต่ละครั้งนี้พวกเขาสาธุลั่นโลกธาตุไม่ได้ยินเสียงเขาหรอกเหรอ นั่นเห็นไหมท่านผู้เป็นหูทิพย์ พวกเทพทั้งหลายอนุโมทนาเวลาเราไปทำบุญให้ทานท่านอนุโมทนา เราสาธุการทางโน้นก็สาธุการลั่น ท่านจึงบอกให้สาธุการดัง ๆ ให้ท่านเหล่านั้นได้มีความยิ้มแย้มแจ่มใสอนุโมทนากับส่วนบุญของพวกเรา นี่ละสมัยปัจจุบันนี้คือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นที่เชี่ยวชาญมากที่สุดในเรื่องเทพเรื่องเปรตเรื่องผี ได้ไปอยู่กับท่านแล้ว ไม่ได้เอาครูบาอาจารย์มาอวดนะ เราไม่ต้องการเรื่องความอวด เอาความจริงมาพูดเป็นเครื่องยืนยันให้เป็นคติแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายต่างหาก

ขอให้ได้ยึดไว้ว่า เมืองผีเมืองคนมีเช่นเดียวกันนี้ ผีมีหลายประเภทนับไม่ถ้วนเลย คนเรายังมีประเภทเดียว นอกจากจัดกันว่าชาตินั้นชาตินี้ ก็คือคนเหมือนกัน มองดูแล้วก็คือคน มีรูปร่างลักษณะใหญ่โต เล็กบ้าง ต่างกันเพียงเท่านั้น และคำพูดภาษา ใครเกิดมาอยู่ในสถานที่ใดภาษาก็เป็นของตนในสถานที่นั่น เวลาพูดออกมาก็เป็นภาษาของตนไป เลยต่างภาษากันบ้างเพียงเท่านั้น ภาษานี้เป็นคำพูดเพื่อความเข้าใจแก่กัน นกเขาก็มีภาษาใช้ประจำเขา สัตว์ทั้งหลายเขามีภาษาใช้ประจำ มนุษย์เราก็ต้องมีภาษาใช้ประจำ ต่างกันเพียงเท่านั้น ส่วนกำเนิดเกิดได้รับความทุกข์ความทรมาน เปรต ผี กับพวกเรานี้ต่างกันมากทีเดียว

เพราะฉะนั้นขออย่าได้พากันประมาท ให้รีบเร่งขวนขวายคุณงามความดีเสียตั้งแต่บัดนี้ ตายแล้วเราไม่อยากเป็นเปรตเป็นผีนี่นะ เราอยากเป็นมนุษย์ อย่างน้อยเป็นมนุษย์ มากกว่านั้นเป็นเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหม หรือถ้าบุญกุศลมากยิ่งกว่านั้นแล้วก็เข้าถึงนิพพาน ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายรับความทุกข์ความลำบากอีกต่อไป ในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจแผ่ส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญมาร่วมกันวันนี้ แก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุ มีบิดามารดาปู่ย่าตายายเป็นต้น ให้ได้รับส่วนกุศลมีความสุขโดยทั่วกัน ขอให้พี่น้องทั้งหลายกลับบ้านด้วยความสวัสดีปลอดภัยโดยทั่วหน้ากันเทอญ


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก