ช่วยโลก ส่งเสริมธรรม
วันที่ 30 ตุลาคม 2540
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๐

ช่วยโลก ส่งเสริมธรรม

วันนี้ไม่มีผู้ใหญ่มานะ ไม่ได้เทศน์ใหญ่เหมือนเมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้ใครได้ยินหรือเปล่า ผู้ใหญ่มาเราต้องเทศน์ใหญ่ อย่างนั้นซีผู้น้อยมาเทศน์น้อย ผู้ใหญ่มาเทศน์ใหญ่ ใหญ่เท่าไรยิ่งซัดใหญ่เลย เอาหลงทิศไปเลย เทศน์อย่างนั้นซีไม่งั้นไม่เหมาะสมกันใช่ไหม ผู้ใหญ่มาเท่าไรยิ่งไปเทศน์เหยาะ ๆ เกรงอกเกรงใจอยู่ ไม่เอา ธรรมะพระพุทธเจ้าจะทำอย่างนั้นไม่ทันกับกิเลส ผู้ใหญ่มากิเลสใหญ่ ซัดกันใหญ่เลย เอาให้หงายเลย

เมื่อวานนี้ผู้ใหญ่มาเยอะ เทศน์ใหญ่เลยเมื่อวาน ซัดกันใหญ่เลย ไม่มีใครเทศน์แบบหลวงตานี้ นี่ผู้ใหญ่เท่าไรยิ่งเทศน์เผ็ดเทศน์ร้อน เรียกว่าเทศน์ใหญ่ เข้าใจไหม เมื่อวานนี้เอาใหญ่เลย มีแต่ผู้ใหญ่ ๆ มา ตั้งแต่ผู้บังคับการตำรวจทางหลวงมาละ มาเมื่อวานนี้ เป็นคณะ ๆ พวกตำรวจพวกไหนบ้าง หลายพวกเมื่อวานนี้ เลยได้เทศน์ใหญ่บ้าง

เป็นผู้ใหญ่ต้องให้มีศีลธรรมใหญ่ซี ไอ้ขวดเหล้าใหญ่เท่าขานี้ใช้ไม่ได้ เมียตั้งสิบคนใช้ไม่ได้ ต้องขยับเข้าไปอย่างนั้น นี่เรียกว่าเทศน์ใหญ่ เข้าใจไหม เมียสิบคนใช้ไม่ได้ ขนาบใหญ่เลย นี่เรียกว่าเทศน์ใหญ่ ขวดเหล้าเท่าขานี่ใช้ไม่ได้ ใหญ่อย่างนี้ ใช้ไม่ได้ ต้องขนาบแบบนี้ ไม่มีใครเทศน์ให้เขาฟังเทศน์แบบนี้ มันกลัวกิเลส ธรรมะไม่กลัวกิเลส ใส่เปรี้ยงเลย กิเลสอยู่ตรงไหนใส่ตรงนั้นเลย จึงเรียกว่าธรรมะปราบความชั่วซี

เวลาเราตายนี้เทปก็จะติดไปหลายปีอยู่นะ เทปที่เราเทศน์เอาไว้นี้ แจกทั่วประเทศไทย เทป หนังสือก็ทั่วประเทศไทย เวลาเราตายไปแล้วกุลบุตรสุดท้ายภายหลังจะได้อ่านดูบ้าง สำนวนอย่างนี้มีไหม เราอยากจะว่าในเมืองไทยว่างั้นเลย เทศน์แบบนี้นะ อันนี้ก็ยังเหยาะ ๆ อยู่นะ ถ้าจะเทศน์ให้เป็นไปตามความจริงแล้ว โถ โลกนี้ฟังไม่ได้นะ ใส่นี้หงายเลย กิเลสหงาย ๆ เลย นี้คนกับกิเลสอยู่ด้วยกัน มันก็หงายไปด้วยกันซีจะว่าไง นี่เทศน์เพียงเหยาะ ๆ นะเทศน์อย่างนี้

โห เราพูดจริง ๆ เราเคียดแค้นให้กิเลสแทนประชาชนนี้ เคียดแค้นจริง ๆ นะ แล้วจะตำหนิใคร มันไม่เห็น มันไม่รู้นี่ ไปให้มันขยำหัวเอา ๆ ใครที่ไหนเดือดร้อนวุ่นวายทั่วบ้านทั่วเมือง มีแต่กิเลสพาให้วุ่นวาย แต่โลกไม่เห็นโทษของมัน ยังเป็นบ้ากับมันอยู่นั่นซีที่น่าสังเวชมากนะ โห กำลังทุกข์ร้อนมาก ความโลภกำลังขึ้นหน้าออกหน้าออกตา ได้เท่าไรไม่พอ ดิ้นดีดเป็นบ้ากัน เวลานี้โลกเมืองไทยเราจะจมนะเพราะความโลภนี้ทำลาย ราคะตัณหาก็รุนแรง ความโลภกับราคะตัณหานี้รุนแรงเมืองไทยเรา ไม่ได้สมศักดิ์ศรีกับคำว่าเมืองพุทธเลยนะ เลวกว่าเมืองอื่นเขาอีก

มันน่าตำหนิตรงไหนก็ต้องตำหนิซี ก็ตาเห็นอยู่นี่ หูฟังอยู่นี่ ใจคิดอยู่นี่ จะผิดไปไหน มันเลวจริง ๆ ไม่ทราบว่าตื่นบ้ากันอะไร อันผู้หญิงผู้ชายก็มีมาตั้งกี่กัปกี่กัลป์แล้ว มันตื่นบ้ากันหาอะไรก็ไม่รู้ อันหญิงกับชายนี่น่ะ กามกิเลส มันมีมากี่กัปกี่กัลป์ มันหมุนมันเวียนกันอยู่อย่างนี้ตลอดกี่กัปกี่กัลป์ แล้วยังจะไปอีกกี่กัปกี่กัลป์ ถ้าแก้ไม่ตก มันจะพาหมุนอยู่อย่างนี้ตลอดไป นี่ละกงจักรอัตโนมัติ วัฏจักรมันหมุนเป็นอัตโนมัติ ถ้าธรรมะแก้เข้าไปก็เรียกว่าหมุนออก หมุนกลับ เป็นอัตโนมัติ

เมื่อคืนนี้ฟังเทศน์กัณฑ์เทศน์วันกฐินก็น่าฟังดี เทศน์วันกรานกฐิน ก็น่าฟังดีอยู่ ฟังเทศน์กัณฑ์ไหนนี้มันคึกคักนะ มันตื่นเต้น เจ้าของฟังเทศน์ที่เจ้าของเทศน์นั่นละ แต่ไม่ได้คิดว่าเป็นเทศน์ของเรานะ เราทำงานแทนพระพุทธเจ้าต่างหาก เรานำธรรมออกมา ๆ เทศน์ เพราะฉะนั้นเราจึงฟังได้อย่างสนิทใจ ฟังทุกคืน ฟังด้วยความตื่นเต้นด้วยความรื่นเริงภายในใจ ฟังสนุกสนานอยู่คนเดียวนั่นแหละ ฟังทุกคืนๆ อย่างน้อยคืนละกัณฑ์ ๆ ส่วนมากมักจะเป็นคืนละกัณฑ์ คืนละสองกัณฑ์มีน้อย

บางทีตอนเย็น ๆ ถ้าเงียบ ๆ ไม่มีอะไรกวนแล้วก็เปิดฟังอยู่ในห้อง แต่คนมันกวนซี คนนี้กวนเอามากนะ กวนจนรำคาญ เราเลยจะตายเพราะคนกวนเรา ไม่ใช่กวนธรรมดา มันกวนเอาให้ตายจริง ๆ นี่นะ เราจะได้บอกพระให้ฝึกวิชาหมาไล่กัดคน หมาเรามันหลายตัวไม่เกิดประโยชน์อะไร เลี้ยงไว้หยอกเล่นเฉย ๆ ไม่ได้เกิดประโยชน์ ต้องสอนวิชาหมาให้ไล่กัดคนช่วยหน่อย หมาเก้าตัวสิบตัวอยู่นี้ไม่เกิดประโยชน์อะไร ไม่มีงานประจำตัว มันต้องมีงานประจำตัวซี คนมาทั้งไล่ทั้งอะไรเอาให้หลงทิศไปเลย ต่อไปวัดเราก็สบาย เราก็ค่อยสบายขึ้นหมาเราทำงานช่วยได้ เดี๋ยวนี้มันไม่ทำงาน มันทำงานแต่กับข้าวเท่านั้นละพวกนี้ เดี๋ยวนี้ยังปิดอยู่นะ ยังไม่เปิดเสียงมันจึงไม่มี พอเปิดนี้เสียง แง้งง้าง ๆ ออกมาแล้ว ไล่หยอกกัน

จากนี้เราก็จะไปละนะ วันนี้จะไปน้ำโสม น้ำโสมนี่แบ่งให้วัดบ้าง แบ่งให้โรงพยาบาลบ้าง จึงไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ถ้าที่ไหนแบ่งเป็นสองภาคแล้วไม่เต็มใจไม่จุใจแหละ อันนี้เป็นสองภาควันนี้ ทางวัดไม่ให้มาก พระขี้เกียจภาวนา ให้มากไม่ได้พระ เสริมทางหนึ่งเสียทางหนึ่ง ๆ การให้ก็ต้องได้พิจารณา อย่างภูวัวเราให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ภูวัวไปคราวที่แล้วนี้ ๔ คันรถ ไปแต่ละครั้งนี้แสนกว่านะ แสนกว่าบาทไปแต่ละครั้งนี่ เดือนหนึ่งแสนกว่า ๆ

ไปครั้งละอย่างน้อยสามคันรถ รถสี่ล้อบรรทุกมัน หกล้อก็มี ไปคราวที่แล้วสี่คันนี้หกล้อก็มี เอาเต็มเอี๊ยดเลย พวกผลหมากรากไม้ พวกอะไร ๆ เอ้า เน่า เน่าไป เสียเสียไป อันไหนไม่เน่ากินไป ถ้าเป็นบ้ากันทั้งวัดก็ให้กินหมดทั้งเสียทั้งเน่านั่นแหละ แต่มันไม่เป็นบ้า ถ้าอย่างนั้นฉลาดไม่มีใครเกินพระละน่า พระกรรมฐานนี้เอามาทดลองดูซี พระวัดป่าบ้านตาดนี่มันจะโง่ไหม ไปเอามาลองดูซี อันไหนเสียมันยังจะกินอยู่ยังจะมีไหม โห มันไม่ได้สนใจแหละ ถ้าอะไรดีวับ ๆ ลิงสู้ไม่ได้ ลิงสิบตัวนี่วิ่งเผ่นเข้าป่าหมดสู้พระไม่ได้

นี่ขนไปพวกผลหมากรากไม้ อันไหนเครื่องครัว พวกวุ้นเส้นพวกหอมกระเทียมใส่กระสอบ ๆ ไป เทตูมเลย ไปแต่ละครั้งแสนกว่าๆ พระตั้งร่วมสามสิบ เราต้องกะให้พอดีกับพระ เพราะเรารับเลี้ยงพระเราบอกแล้ว เราบอกแล้วว่าเราจะรับเลี้ยง เราว่างั้น เอ้า ถ้าองค์ไหนตั้งใจภาวนาให้มา บอกท่าน….เลย เอ้าให้มา สถานที่นี่เป็นสถานที่เหมาะสมมากในการภาวนา องค์ไหนตั้งใจภาวนาจริง ๆ ให้มาผมจะรับเลี้ยง ถ้าองค์ไหนเป็นแบบหมูขึ้นเขียงให้ไล่หนีให้หมด อย่าให้อยู่ในวัดมันหนักวัด บอกงั้นเลย เราพูดอย่างนี้แหละ ตรงไปตรงมาอย่างนี้แหละ

นาน ๆ ไปทีหนึ่ง ไปก็จี้ ไม่ดีตรงไหนใส่ตรงนั้น ๆ เปรี้ยง ๆ เลย เวลาหลวงตาบัวตายนี่จะยุบยอบไปอยู่นะ อย่าว่าคุยนะ ไม่คุย คือไม่มีที่เกรงขาม หนูเมื่อไม่มีแมวแล้วมันคะนองใช่ไหมล่ะ อันนี้ยังมีแมวอยู่ แมวตัวนี้เอาจริง ๆ ทั้งกัดทั้งข่วนเลย เอาจริงด้วย เอาหลงทิศไปเลย นี่แหละถ้าเราตายไปนี้ผลเสียก็จะตามไปเยอะเหมือนกันคิดแล้ว คิดแล้วคิดเล่า…ไม่ผิด

ยิ่งศพหลวงตาบัวนี่ด้วยแล้วยิ่งทำให้คิดมากทีเดียว ได้พูดกับพระอยู่ นี่ทำไงครูบาอาจารย์ทั้งหลายตายนี้ เราต้องไปเป็นหัวหน้างาน ๆ อยู่ทุกแห่งที่พระครูบาอาจารย์ทั้งหลายตาย ต้องมากว้านเอาเรา มาลากเอาเราไป ไอ้เราน่ะไม่ได้ไปละ แต่ถูกลากน่ะซิ มาลากไปงานนั้นงานนี้ไปเป็นหัวหน้า ไปเป็นประธาน ไปเป็นผู้คัดค้านต้านทาน ไปเป็นกันชนที่เรื่องราวมันจะเกิด เราทั้งนั้นเป็นผู้รับรองไปหมด ๆ

ครูบาอาจารย์องค์ไหนตายเราต้องไป ไม่ไปปรากฏตั้งแต่หลวงปู่แหวนเท่านั้นเอง ยกหลวงปู่แหวน อันนั้นเราไม่ได้ไปเกี่ยวเลย เราไปตั้งแต่ก่อนเผาศพท่าน เพราะกลัวว่าเวลาเผาศพนี้คนจะมากจะไม่ไหว แล้วเราไปก่อนหน้านั่นเสีย พอวันเผาศพเราก็ไม่ไป ก็มีหลวงปู่แหวนเท่านั้นที่เราไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้อง นอกนั้นทั้งนั้นเทียว ครูบาอาจารย์องค์ไหนเราต้องไปเป็นหัวหน้า อย่างนั้นละ เป็นทุกอย่างนะคัดค้าน ต้านทาน กันชน มันกระทบกันเราต้องไปเป็นกันชนผางเข้าตรงกลางเลย

ทีนี้เวลาเราตายนี้ไม่มีซี คำว่ากันชนหรือคัดค้านต้านทาน ต้องมีเหตุมีผลที่ควรจะเชื่อถือได้เคารพได้ เขาถึงจะเชื่อถือถึงจะเคารพถึงจะปฏิบัติตาม ถ้าไม่มีเหตุมีผล ไม่ว่าเขาว่าเราลงกันไม่ได้คนเรา อันนี้เราเข้าไปเป็นแบบนั้นเหมือนกัน ไปเป็นตัวเหตุผลตัวอรรถตัวธรรม ตัวต้านทานด้วยเหตุด้วยผล ด้วยอรรถด้วยธรรม ยอมรับ ๆ งานทั้งหลายก็เรียบ ๆ ไม่มีอะไรขัดข้องหมองใจแหละ แต่นี้เวลาเราตายนี้ องค์ไหนที่จะมาเป็นประธานให้ความร่มเย็นได้เป็นความเชื่อถือพอที่จะเชื่อฟังกันนี้ มีองค์ไหน เวลาเราตายนี้จะมาคอยดูศพเรานี้ จะไม่มีนี่นะ นี่เราคิดอันนี้อันหนึ่ง

จะมีแต่จุ้นจ้าน ๆ เลอะ ๆ เทอะ ๆ ไม่มีใครเกินมนุษย์แหละ เมื่อไม่มีที่เคารพนับถือแล้วมันเป็นได้นะ เราต้องคิดไม่คิดไม่ได้นะ เพราะเรื่องมันจะเป็นได้จริง ๆ ทีนี้ยังไม่ตายมันก็เป็นไปแล้วนะ มันมีล็อกเกตล็อกแกตหลวงตาบัวเอาไปขาย ซุ่มขายซ่อนขายอยู่ตามที่ต่าง ๆ มีแล้วนะเวลานี้ อย่างนั้นแล้วจะทำยังไง มันเริ่มมีแล้วนะ รูปหลวงตาบัว เหรียญหลวงตาบัว เหล่านี้อาจมีแล้ว เหรียญก็อาจมีแล้วเดี๋ยวนี้ ล็อกเกตล็อกแกตนี้มีแล้ว เริ่มมีแล้ว นี่เจ้าของยังไม่ตายก็มีแล้ว ยิ่งตายไปนี่ โอ้โห ดูไม่ได้นะ ให้พร


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก