วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๒(เช้า)
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2542
สถานที่ : วัดป่าหนองผือ สกลนคร

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าหนองผือ สกลนคร

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๒(เช้า)

ก่อนจังหัน

จะให้พรแบบครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ ท่านให้พรพระจะถูกนิมนต์ไปฉันกี่ร้อยองค์ก็ตาม ผู้เป็นหัวหน้านั้นให้พรเพียงองค์เดียว ๆ ตลอดมา นี่เป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าที่พาดำเนินมา มาสมัยทุกวันนี้มาเปลี่ยนมาให้พรทั่วหน้ากัน ซึ่งเป็นการไม่ผิดด้วยกันทั้งนั้น จึงได้ทำมาแบบนี้ บางคนจะไม่เข้าใจว่าการให้พรในครั้งนั้นกับครั้งนี้ต่างกันอย่างไร เพราะสมัยทุกวันนี้พระก็ให้พรด้วยกันทั้งหมด ครั้งพุทธกาลให้พรเพียงองค์เดียว จะถูกนิมนต์ฉันในที่ใด ๆ ก็ตามมีจำนวนมากน้อยนี้ หัวหน้าเป็นผู้ให้พรเพียงองค์เดียว ถ้าหัวหน้าไม่ให้พรก็สั่งให้องค์ใดองค์หนึ่งให้พรแทน แต่ก็ให้องค์เดียวเท่านั้น อันนี้ประเพณีดั้งเดิมหายไปหมด เพราะฉะนั้นเราจึงรื้อฟื้นมา เพราะอันนี้เป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าที่พาดำเนินมา ให้ทราบกันทั้งสอง คือว่าประเพณีครั้งพุทธกาลนั้นให้พรเพียงองค์เดียว ทีนี้มาสมัยทุกวันนี้ให้พรกันทั้งวัด บางคนก็จะเข้าใจว่านี้เป็นของที่เป็นมาดั้งเดิม ความจริงมาเป็นทีหลัง พากันเข้าใจอย่างนี้ แล้วต่อไปนี้จะให้พร


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก