เข้าคลังหลวงล้วน ๆ
วันที่ 4 เมษายน 2541
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๑

เข้าคลังหลวงล้วน ๆ

เราต้องได้ประกาศให้ประชาชนทราบเรื่อย ๆ ไม่งั้นไม่ได้นะ จะหลงกลพวกโจรพวกมารจนได้แหละ แม้แต่ประกาศไปอย่างนี้ เราก็ไม่ได้แน่ใจว่าจะไม่โดนนะ จะโดนแน่ ๆ ละ ตั้งกองบริจาคไทยช่วยไทยขึ้นมุมนั้นมุมนี้ โดยมีผู้นั้นผู้นี้ เอาผู้สูงสุดในวงราชการต่าง ๆ มา เอาหน่วยนั้นหน่วยนี้มา เป็นประธานบ้าง อะไรบ้าง อุบายของมันมีทุกอย่าง แล้วลงทะเลหลวงหมด พอให้แล้วลงทะเลหลวงหมด ไม่ได้เข้าคลังหลวงแหละ ลงทะเลหลวงหมด ให้จำให้ดีคำนี้ไม่ผิด พูดพิจารณาโดยธรรมไม่ใช่แบบโลก พิจารณาโดยธรรม

ข้าศึกของเมืองไทยเรารอบด้านใช่เล่นเมื่อไร ว่าไทยช่วยไทย ไทยทำลายไทยอยู่ในนั้นเสร็จแหละ มันมีแทรกอยู่ในนั้น ให้พากันจำให้ดีก็แล้วกัน ที่บอกไปนี้ไม่ผิด มันจะเป็นทุกหย่อมหญ้า ตั้งขึ้นทุกแห่งทุกหน กลมายาต่าง ๆ เต็มไปหมดที่จะทำลายชาติบ้านเมืองของเราให้ก้าวเดินไม่สะดวกแล้วก็ล้มเหลวไป ดีไม่ดีเขาจะมาโจมตีหลวงตาบัวอีกด้วย ให้พากันจำเอาไว้ก็แล้วกัน เขาจะมาโจมตีหลวงตาบัวอีกผู้เป็นหัวหน้านี้ ไม่ใช่เล่นนะ พวกนี้ทั้งเห่าทั้งกัดเรื่อยละ กลอุบายวิธีใดที่จะทำประชาชนผู้ที่หูเบาเชื่อง่ายล้มเหลวไปตามมัน มันจะออกวิธีนั้น ออกวิธีที่จะทำความแน่นหนามั่นคงให้ชาติไทยนี้ไม่มี พวกนี้พวกทำลาย ไม่ใช่พวกส่งเสริม ให้ระวังอันนี้ให้ดีก็แล้วกัน

มีคนถามว่าหลวงตาแข็งแรงดีหรือยังครับผม ยังไม่แข็งแรงเท่าไร ถ้าได้ดอลลาร์มาเราจะแข็งแรงขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าได้ดอลลาร์มากเท่าไรยิ่งแข็งแรงขึ้น โรคหลวงตานี่มันโรคดอลลาร์รู้จักไหม ถ้าได้ดอลลาร์มากขึ้นเท่าไรโรคหลวงตาจะลดลงโดยลำดับ ยาไม่ค่อยมีความหมายเท่าดอลลาร์นะ ยามารักษาหลวงตานี้ไม่ค่อยมีความหมายเท่าดอลลาร์ ต้องเอาดอลลาร์มารักษา หายวันหายคืนไปเลย

สมบัติทั้งหลายที่พี่น้องทั้งหลายนำมาถวายนี้ เข้าสนามบริจาคแห่งความปลอดภัยแห่งเดียว คือวัดป่าบ้านตาด หลวงตาบัว มีแห่งเดียวเท่านั้นทั่วประเทศไทยรับบริจาค เรารับผิดชอบแต่เพียงคนเดียว เราไม่ให้ไปบริจาคที่ไหน ๆ ซึ่งเป็นความรั่วไหลแตกซึม ไม่พ้นภัยจนได้แหละ จึงต้องเอามาลงจุดเดียว ๆ เราเป็นผู้รับผิดชอบในเงินทั้งหลายไม่ว่าเงินประเภทใด ตลอดทองคำ จะให้มาผ่านสายตาเรา เป็นผู้รับผู้สั่งผู้เก็บผู้จ่ายแต่ผู้เดียว เพื่อความปลอดภัย เงินทั้งหลายสมบัติทั้งหลายเหล่านี้จะเข้าท้องพระคลังหลวงอย่างเดียวเท่านั้น ไม่มีที่ว่าล่วงไหลลงมหาสมุทรมหาทะเลดังที่เคยเป็นมา

เมืองไทยที่ล่มจมอยู่เวลานี้ ส่วนมากมากต่อมาก สมบัติเงินทองข้าวของที่บรรดาประชาชนทั้งหลายทั่วประเทศไทย ริบรวมกันจากภาษีอากรต่าง ๆ รวมเข้าไปว่าจะให้เข้าคลังหลวง กลับลงทะเลหลวงเสียมากต่อมาก ควรจะเข็ดหลาบ เพราะฉะนั้นจึงต้องระวัง เวลานี้เรื่องงานการรับบริจาคเพื่อนำสมบัติเข้าสู่คลังหลวงกำลังตั้งขึ้นมา ในขณะเดียวกันพวกข้าศึกศัตรูที่จะคอยแบ่งสันปันส่วนเป็นอย่างน้อย คอยหาอุบายอันสำคัญ ๆ ขึ้นไปอีก ยังมีจำนวนมากไม่น้อย ให้พากันระมัดระวัง

ใครจะตั้งสถานที่รับบริจาคที่ตรงไหนโดยแอบอ้างหลวงตาบัวก็ดี โดยเอาชื่อของเมืองไทยเราไปแอบอ้างว่า ไทยช่วยไทยก็ดี ในจุดต่าง ๆ ให้พึงทราบว่าไม่ใช่สนามบินที่ปลอดภัยดังที่กล่าวนี้ สนามบินที่ปลอดภัยคือ วัดป่าบ้านตาด หลวงตาบัว นี่เข้าสู่คลังหลวงล้วน ๆ ไม่มีอะไรทั้งนั้นที่จะให้สงสัย เพราะเหตุไร เราผู้ที่รับบริจาคทุกสิ่งทุกอย่างนี้ เรารับบริจาคด้วยความอิ่มพอในหัวใจของเราแล้ว เราไม่ต้องการแบ่งสันปันส่วนสมบัติอะไรจากพี่น้องทั้งหลายเข้ามาสู่ความเป็นสมบัติของตน เราจะให้เข้าสู่คลังหลวงล้วน ๆ เท่านั้นมีอย่างเดียวไม่เป็นอย่างอื่น จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้

เหตุการณ์นี้จะเริ่มขึ้นแหละ เมื่อทางดำเนินในทางที่ถูกที่ดีเป็นธรรมปรากฏขึ้นมา สิ่งที่ไม่เป็นธรรมจะแทรกแซงออกมาทุกมุมเมืองทุกแห่งทุกหนนั่นแหละ โดยหาวิธีแอบอ้างต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้เงินไทยรั่วไหล อย่างหนึ่งประกาศออกมาเป็นการโฆษณาโจมตีบ้าง ให้ล้มให้เหลวไปทางจิตใจ ทีนี้ก็ก้าวไม่ออก อันนี้ก็ให้ระวัง อุบายกลต่าง ๆ ที่เขาจะมาทำลายการดำเนินเพื่อบริจาคสมบัติทั้งหลายเข้าสู่คลังหลวงแห่งประเทศไทยของเรา ให้มีความแน่นหนามั่นคงนี้ อุปสรรคจะมาในแง่ต่าง ๆ มีการถีบการเตะการยัน การกีดการขวาง มาทุกด้านทุกทาง ให้พากันระวังไว้แล้วก็พอ อย่าได้หลงกลมายาของโจรมารเหล่านี้ ซึ่งเคยต้มตุ๋นชาติไทยเรามามากแล้ว มีมากต่อมาก

เมืองไทยจมลงไป ๆ เพราะกลอุบายเหล่านี้แหละ ถ้าเป็นแบบที่ว่านี้เมืองไทยเราเป็นเมืองเงินเมืองทอง เมืองมีน้ำใจ ทำไมจะไม่สูงจรดฟ้าล่ะ ถ้าพูดถึงเรื่องกองสมบัติจะกองอยู่นี้หมด แต่นี้ไหลลงทะเลหมดไม่มีอะไรเหลือเลย บ้านเมืองเลยจะล่มจมไปโดยลำดับ เพราะฉะนั้นหลวงตาบัวจึงได้ตัดสินใจประกาศตนออกช่วยเหลือชาติบ้านเมือง ด้วยความอิ่มพอภายในใจ ธรรมก็อิ่มพอในใจ ธรรมเต็มหัวใจ ทุกสิ่งทุกอย่างเต็มหัวใจแล้วช่วยโลกด้วยความเมตตาล้วน ๆ ขอให้พี่น้องทั้งหลายจำคำนี้เอาไว้ เป็นเครื่องยืนยันภายในจิตใจในการบริจาคช่วยชาติบ้านเมือง


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก