เทศน์อบรมคณะเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ฯ
วันที่ 8 สิงหาคม 2541 เวลา 8:00 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (พระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน)

เทศน์อบรมคณะเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ฯ

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๑ - ช่วงที่ ๑

 

ต้นผ้าป่าต้นดอลลาร์เอามาตั้งที่นี้ก็ได้ นี่น้ำใจของพี่น้องชาวไทยเรา เอามาตั้งที่นี่ก็ได้ เอามา อยู่ที่ตรงไหนเอามา เอามาตั้งเป็นแถวเอามาตั้งตรงนี้เลย เฉลิมพระเกียรติท่านวันนี้ ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงท่านเสด็จมาโปรดพี่น้องชาวไทยของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวอุดร ให้ได้รับความอบอุ่นโดยทั่วกัน ชาวอุดรเราก็ไม่มีอะไรมีแต่ดอลลาร์มาเฉลิมพระเกียรติท่านวันนี้ เวลาท่านเสด็จมาให้ความร่มเย็นแก่พี่น้องชาวไทยทั้งหลายเรา นับเราเป็นมหามงคลอย่างยิ่งแก่พี่น้องทั้งหลาย เอ้า เอาตั้งไว้เลย

วันนี้เห็นแต่ดอลลาร์เห็นแต่เงินสดทองคำยังนอนไม่ตื่น ให้ไปปลุกทองคำให้ด้วย ว่าจะตื่นเมื่อใดว่างั้น ติดเครื่องแล้วนะทองคำยังนอนไม่ตื่นได้ไง ต้องรีบตื่นทองคำ เอ้าเริ่มตื่นซิ ทองคำเริ่มตื่น เอามา เวลานี้ดอลลาร์เป็นคู่แข่งกัน วันนี้ทองคำล้าหลังหายเงียบยังไม่ตื่นเลย ไปปลุกทองคำให้หน่อย อยู่ตามคอตามข้อมือของใครปลุกมาให้หมดวันนี้ (หัวเราะ) เอามาให้หมด อยู่ในข้อมืออยู่ในคอไม่มีความสง่างาม อยู่ในกำมือ ไม่มีความสง่างามเมื่อเอาไปประดับชาติเราแล้วสง่าจ้าไปหมดครอบประเทศไทย แล้วเมืองนอกเมืองนามองมาที่ไหนเห็นหมด นั่นคุณค่าต่างกันอย่างนั้น ต่างกันกับอยู่ข้อมืออยู่ตามคอของเรามากทีเดียว

นี่หลวงพ่อมีวาสนาน้อย ถ้าวาสนามากกว่านี้อยากจะให้ทองคำมาตั้งเป็นภูเขาทั้งลูก ๆ อยู่รอบวัดป่าบ้านตาด เราจะเอารถไสลงไปที่ลุ่มที่ดอนให้สม่ำเสมอกันไปทั่วประเทศไทยของเรา แล้วดูด้วยความสง่างามเหลืองอร่ามไปด้วยทองคำทั้งแท่งในประเทศไทยของเรา แต่นี่วาสนาน้อยจึงต้องอาศัยบรรดาพี่น้องทั้งหลายมาช่วยอุดหนุน ต่างคนต่างช่วยกัน ชาติไทยของเราจะขึ้นได้ด้วยความพร้อมเพรียงความสามัคคีความรักชาติ กำลังใจของเราที่เสียสละความจนของเราไม่สำคัญยิ่งกว่าความจนของชาติ ความจนของชาตินี่จนจริง ๆ ล่มจริง ๆ จมจริง ๆ ถ้าชาติเจริญรุ่งเรืองชาติมีลมหายใจเต็มหัวใจแล้วก็ชาติไทยของเราก็พลอยมีลมหายใจไปด้วย ถ้าชาติไทยได้บกพร่องทางลมหายใจคือทองคำซึ่งเป็นลมหายใจของชาติ บกพร่องไปมากน้อยเพียงใดก็แสดงว่าชาติไทยของเราทั้งชาติ ๖๑ ล้านกว่าคนก็พลอยเป็นผู้ลมหายใจจะขาดดิ้นไปตาม ๆ กันหมด ผลที่สุดสัตว์เดรัจฉานอยู่ตามท้องไร่ท้องนา อยู่ในวัดในวานอกวัดนอกวาก็จะหายใจแขม่ว ๆ ด้วยการขาดลมหายใจ เพราะทองคำขาดจากชาติของเราไม่ใช่เป็นของดี

เพราะฉะนั้นต่างคนต่างหา ออกซิเจนมาสูบลมหายใจเข้าชาติไทยของเรา เพื่อความสง่างามมั่นคงปึกแผ่นอยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่อื่นแล้ว หลวงตานั้นก็ถ้าพูดถึงร่างกายแล้วก็รู้สึกว่าอ่อนมากทีเดียว แต่กำลังใจเพื่อพี่น้องชาวไทยของเราทั้งหลายนี้ไม่มีอ่อนแข็งแกร่งอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นกริยาอาการแสดงออกทุกแง่ทุกมุมจึงเป็นไปด้วยความเข้มแข็ง เพื่อชาติไทยของเรา อุ้มชาติไทยของเราทั้งชาติให้ขึ้นสู่ความสง่างามเป็นที่น่าดูแก่คนทั่วๆไป มองมาที่ไหนก็เห็นความสง่างามของชาติไทยของเราคือเกิดขึ้นมาด้วยความรักชาติ เกิดขึ้นมาด้วยความสามัคคี เกิดขึ้นมาด้วยความเสียสละ ต่างคนต่างเสียสละชาติไทยของเราสง่างามขึ้นมาด้วยความเสียสละของทุกๆท่าน ในชาวไทยของเรา

เมื่อวานนี้ก็ไปจังหวัดร้อยเอ็ด นั่นก็ไป ๔ จังหวัดที่มารวมกัน คนจำนวนมากจริง ๆ เมื่อวานนี้เป็นประวัติการณ์ จังหวัดเอาเป็นที่ตั้งศูนย์กลางจังหวัดกาฬสินธุ์ และยโสธร มหาสารคาม ดูเหมือนขอนแก่นก็ไปเมื่อวานนี้ เพราะคนมากจริง ๆ เป็นประวัติการณ์แล้วเมื่อวานนี้มาก ต่างคนก็ต่างนำน้ำใจออกมาแสดงเต็มไปหมด และเมื่อวานนี้เขาเรียกว่าบึงพระลานชัย เต็มไปด้วยคนและสมบัติเงินทองข้าวของเครื่องประดับชาติของเรา เต็มไปหมดเมื่อวานนี้ หลวงตาก็พลอยยินดีและแสดงธรรมให้ฟังเป็นเวลา ๔๐ นาที ทั้งๆที่ร่างกายก็อ่อนเพลียมากแต่จิตใจเข้มแข็งถึงได้แสดงธรรมให้ฟังถึง ๔๐ นาทีแล้วเมื่อวานนี้แล้วค่อยกลับมา นี่เราก็เพื่อชาติขอให้พี่น้องทั้งหลายต่างคนต่างตื่นเนื้อตื่นตัว ชาติไทยของเรานี้เวลานี้กำลังต้องการความช่วยเหลือจากคนไทยของเราทุกๆท่าน รวมแล้ว ๖๑ ล้านคนเนี่ย ต่างคนต่างมีความสำคัญเต็มตัวเต็มตัวต่างคนต่างอุดต่างหนุน ต้องเจริญรุ่งเรืองและแน่นหนามั่นคงขึ้นด้วยอำนาจแห่งกำลังวังชาและความรักชาติ ความเสียสละของพวกเราทั้งหลายโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่สงสัย

นี่วันพรุ่งนี้ก็จะมีคณะส่วนมากจะเป็นคณะกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นเป็นผู้นำ ผู้นำของประชาชนศรัทธาทั้งหลายมาจากที่ต่าง ๆ เฉพาะอย่างยิ่งภาคอีสานมีอยู่ที่ไหนออกมาหมด ในป่าในเขาลึกขนาดไหนก็ออกมาเป็นพักๆ มาประชุมรวมบริจาคร่วมบริจาคกันเป็นพักเรื่อยมา และวันพรุ่งนี้ก็กะว่าประมาณบ่าย ๒ โมง บรรดาพระกรรมฐานซึ่งเป็นอาจารย์ของบรรดาประชาชนทั้งหลาย ก็จะนำพี่น้องทั้งหลายมาสู่สถานที่นี่ มารวมกำลังวังชาบริจาคทองคำ บริจาคสมบัติต่างๆที่มีในตัวเพื่อชาติของเราพร้อมกันวันพรุ่งนี้ตอนบ่าย ๒ โมง และให้เตรียมพร้อมนะ บรรดาพี่น้องชาวอุดรเราก็ดีอย่านอนหลับไม่ตื่นใช้ไม่ได้นะ นี่ทางข้างนอกเขาจะมาโจมตีเมืองอุดรแตกไปหมดใช้ไม่ได้นะ เราไม่อยากได้ยิน หลวงตาบัวไม่อยากได้ยิน เพราะเป็นอาจารย์ของบรรดาพี่น้องชาวอุดรเรา หลับนอนนอนหลับไม่ตื่น ถูกบรรดาชาวอุดรใกล้เคียงแถวข้างนอกมาตีเมืองอุดรของเราให้ล่มจมไปนี้ขายขี้หน้าหลวงตาบัว

ให้รีบตื่นตั้งแต่บัดนี้เตรียมพร้อมไว้นะสู้ข้างนอก หลวงตาบัวจะเป็นผู้ตัดสินให้คะแนน เป็นผู้ให้คะแนนในวันพรุ่งนี้ นี่ละเรียกว่ารวมกำลังใจวันพรุ่งนี้ บรรดาสายกรรมฐานในที่ต่าง ๆ จะรวมกันมา ท่านรวมกันมาเป็นชุด ๆ เป็นระยะ ๆ ไม่หยุดไม่ถอย สู้ไม่ถอย อย่างไปลงไปภาคกลางก็เหมือนกันภาคกลางก็มีพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นมากทีเดียว อยู่ภาคต่าง ๆ เข้ามารวมที่ภาคกลางคือสวนแสงธรรมนั่นก็มารวมใหญ่มากทีเดียว มาจากจังหวัดไหนต่อจังหวัดไหน เช่นจังหวัดกาญจน์ฯ ทางเพชรบุรี ทางภาคใต้ ทางภาคตะวันออก ที่เป็นลูกศิษย์สายหลวงปู่มั่น นำบรรดาประชาชนศรัทธาทั้งหลายมารวมกันแล้วบริจาค

มาทางนี้ก็เหมือนกันทางนี้ก็ทางภาคอีสานเรานี้ตามจังหวัดต่าง ๆ ก็มารวมกันเรื่อย ๆ มาบริจาคเรื่อย ๆ แล้ววันพรุ่งนี้ก็จะรวมกันมาเป็นจำนวนมากเหมือนกัน เพราะฉะนั้นจึงกลัวว่าพี่น้องชาวอุดรเราจะเสียท่าถูกทางรอบเมืองอุดรเรานี้มาโจมตีล่มจมไปทั้งหลวงตาบัวด้วยทั้งลูกศิษย์ลูกหาชาวจังหวัดอุดรด้วย สู้ขาข้างนอกเขาไม่ได้ไม่เป็นท่า เราจึงรีบเตือนซะแต่บัดนี้ใครมีอะไร ๆ ให้เตรียมพร้อมไว้แต่บัดนี้ต่อไปถึงบ่าย ๒ โมงคงจะเพียงพอกับกำลังภายนอกเขาซึ่งไม่มีมากเท่าเมืองอุดรเรามีหลวงตาบัวเป็นหัวหน้าอย่าให้แพ้นะเออ เมืองอุดรต่อสู้เมืองอุดรใครชนะหลวงตาบัวจะเป็นผู้ตัดสินให้เอง นี่ละกำลังวังชาของเราเห็นได้อย่างชัดเจนอย่างนี้ที่มองเห็นอยู่นี่แหละ นี่คือกำลังวังชาของชาติเรา ให้คนภายนอกเขาได้เห็นฤทธิ์เห็นเดชของกำลังวังชาชาติไทยของเราว่าเป็นอย่างไร

เวลานี้เขากำลังจ้องมองชาติไทยของเราอยู่ด้วยวิธีเป็นดาบสองคม ดาบสองคมคือเขาดูเพื่อตำหนิติเตียนอย่างหนึ่ง เพื่อเหยียบย่ำเพื่อทำลายเห็นว่าชาวไทยเราไม่เป็นท่า ช่วยตัวเองไม่ได้ ล่มจมแหลกเหลวไปหมด หลวงตาบัวก็พลอยแหลกเหลวไปด้วย นี่เป็นแง่หนึ่งที่เขาจะตำหนิติเตียนเหยียบย่ำทำลายชาติไทยของเราเป็นดาบคมที่หนึ่ง คมที่สองคือเขาจะมายกยอชมเชยสรรเสริญว่าชาติไทยนี่เอาจริงเอาจังเรียกว่าเอาชนะมาสู่ชาติบ้านเมืองของตนจนได้ นี่เขาจะมาชมเชยเรา เราจะต้องการให้เขาตำหนิหรือชมเชย เป็นหน้าที่ของพี่น้องทั้งหลายจะต้องพินิจพิจารณาและขวนขวาย ต่างคนต่างขวนขวายช่วยกันให้ได้ชัยชนะ และได้คำสรรเสริญเยินยอมาจากคนรอบข้างของเรา

เฉพาะอย่างยิ่งพวกเมืองนอกเมืองนา ตาเขาจ้องเข้ามาเมืองไทยทั้งหมดตาเมืองนอกเดียวนี้ตาเขามองเข้ามาเมืองไทยนะ เขาไม่ได้มองไปที่อื่น เขามองเมืองไทยเรา เมืองไทยต้องเป็นโล่อันสง่างามต้อนรับสายตาของชาวเมืองนอกเขาด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งเขาทั้งเรา นับว่าเป็นที่มงคลแก่ชาติไทยของเราอย่างยิ่ง แล้วเราก้าวเดินแล้วเวลานี้เริ่มติดเครื่องมาตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน จนกระทั่งบัดนี้ เวลานี้ถ้าเป็นรถก็เริ่มเหยียบคันเร่งแล้ว ๑๒๐ ขึ้นไปแล้วจะลดกว่านั้นก็ไม่ได้ จึงต้องได้เร่งกันเต็มที่ เคยย้ำกับพี่น้องทั้งหลายอยู่เสมอว่า เรื่องทองคำเป็นหัวใจของชาติโดยแท้จริง ไม่มีอย่างอื่นเป็นหลักของชาติไทยนอกจากทองคำเท่านั้น เพราะฉะนั้นจึงขอให้ทุกคนๆ หายใจเป็นทองคำออกมา คือเคลื่อนไหวให้เป็นทองคำเพื่อประดับชาติ เป็นลมหายใจของชาติไทยเรา ส่วนกิ่งก้านสาขาดอกใบสมบัติอื่นๆที่ได้มานั้น มันก็เป็นเครื่องประดับต้นลำ คือทองคำของเราแล้วสง่างามไปตามๆกันหมด แล้วเมืองไทยของเราจะเจริญรุ่งเรืองอย่างน้อยตั้งตัวได้ในคราวนี้

ถ้าตั้งตัวไม่ได้ในคราวนี้แล้วรู้สึกว่าเราจะหายใจขาดสะบั้นไปเลย ไม่ใช่หายใจแขม่วๆนะ หายใจเพื่อความขาดสะบั้นแห่งหัวใจของเราและหัวใจของชาติไทย โดยเป็นข้อตำหนิทั่วโลกทั่วสงสารว่า หลวงตาบัวเป็นผู้นำนี้ไม่เป็นท่าเลย นี่เป็นยังไงพี่น้องทั้งหลายอยากฟังไหม หลวงตาบัวเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายอย่างไม่เป็นท่า นำบ้านเมืองให้ล่มจมฉิบหาย ตั้งแต่ก่อนไม่มีใครมานำบ้านเมืองเราก็ยังพออยู่พอเป็นพอไป แต่พอได้หลวงตาบัวมาเป็นผู้นำแล้ว ทำบ้านเมืองให้ล่มจมฉิบหาย อย่างนี้พี่น้องทั้งหลายพอใจได้ยินพอใจฟังมั้ย หลวงตาบัวเองก็พูดออกจากปากของตัวเอง เข้าหูของตัวเองแล้วสะเทือนถึงใจ ก็ยังว่าจะสลบไสลในบัดนี้อยู่แล้ว จึงไม่อยากฟัง

ถ้าไม่อยากฟังเราจะแก้ไขยังไง เอ้า ต่างคนต่างดีดต่างคนต่างดิ้น ต่างคนต่างขวนขวาย เนี่ยสมชื่อว่าเราสูบออกซิเจนคือลมหายใจได้แก่สมบัติต่าง ๆ ที่เรานำมาบริจาค เพื่อเข้าสู่คลังหลวงของเราให้มีลมหายใจฟื้นตัวขึ้นมาอย่างน้อยตั้งตัวได้ มากกว่านั้นสง่างามแน่นหนามั่นคงนี่เป็นที่พึงพอใจ ถ้าเป็นดาบก็เรียกว่าเป็นดาบคมที่สง่างามที่สุด ที่เขาดูเราเป็นดาบสองคม ให้เขาดูเราเป็นดาบคมนี้นะ พี่น้องชาวไทยของเราจะสง่างาม หลวงตาบัวก็จะยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่ได้สะทกสะท้านแหละกับเรื่องความล่มจม

เวลานี้เรากำลังรบกับความจนของชาติไทยเรา ด้วยความเอาจริงเอาจังของคนไทยทุกชาติต่างคนต่างเสียสละอย่าเสียดายสมบัติเงินทองข้าวของมีอยู่ในตัวของเราไม่ได้สง่างามและมีคุณค่ายิ่งกว่านำไปประดับชาติเพราะฉะนั้นจึงขอให้แบ่งสรรปันส่วนสมบัติของเรามีมากมีน้อย เพื่อประดับชาติเป็นสำคัญ ชาติอยู่ได้พวกเราทั้งหลายอยู่ได้ ชาติอยู่ไม่ได้ใครจะเป็นมหาเศรษฐีกระฎุมพีมาจากโลกใดก็ตาม แม้แต่แดนสวรรค์ใดก็ตามมาล่มจมในเมืองไทยด้วยกันหมด มันไม่น่าดูเลย ดูไม่ได้นะ มองไปที่ไหนเห็นแต่ความล่มจมของชาติ มองดูคน ๖๑ ล้าน ว่ายน้ำกระป๋อมกระแป๋ม จะล่มจะจมอยู่แล้ว แล้วมองไปที่ไหนมีแต่มองเห็นแต่คนจะล่มจะจม แม้ที่สุดสัตว์เดรัจฉานอยู่ตามท้องไร่ท้องนา ตามบ้านตามเรือนก็ว่ายน้ำกระป๋อมกระแป๋ม ที่จะล่มจมอยู่แล้วนั้นมันน่าดูที่ไหนไม่น่าดูเลย

เพราะฉะนั้นจึงเอาต่างคนต่างยกกันยกกัน ช่วยกันยกกันให้ถึงฝั่งแห่งความเกษมสำราญ แห่งความมั่นคง แห่งความเจริญรุ่งเรือง ของชาติไทยของเรา แล้วจะเป็นที่พอใจของคนไทยเราทั้งชาติ และวันนี้การพูดธรรมก็ให้พี่น้องทั้งหลายเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อหนุนชาติของเราและศีลธรรมเข้าสู่ใจ เพื่อเป็นกำลังอันสำคัญของสมบัติต่าง ๆ ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา วันนี้ทูลกระหม่อมฯ ท่านก็เสด็จมาประทานพระเกียรติแก่พี่น้องทั้งหลาย ท่านเสด็จมาบ่อย ๆ พี่น้องชาวอุดรฯเรารู้สึกจะได้เปรียบ แล้วอย่าไปหาว่าคนอื่นนะ พี่น้องชาวอุดรฯ เห็นทูลกระหม่อมฯ ท่านเสด็จมาบ่อย แล้วยกตัวขึ้นไปข่มคนแถวนอกๆนะ ไม่ได้นะ เดี๋ยวเขามาโจมตีนะ เวลานี้เขากำลังเตรียมพร้อมกับเราอยู่แล้ว เขากำลังจะมาแข่งทองคำเราวันพรุ่งนี้ เราจะไปว่าเขาไม่ได้นะ ว่าทูลกระหม่อมฯ ท่านเสด็จมาบ่อย แถวนอกๆไม่เห็นได้กราบชมพระบารมีท่านเลย นี้อย่าไปพูดเด็ดขาดนะ เดี๋ยวเขามาโจมตีหลวงตาบัวแหลกไปหมดนะ

เอาแหละวันนี้เพียงเท่านี้ แล้วต่อไปนี้จะให้ศีลให้พรพี่น้องทั้งหลาย ให้ต่างคนต่างเอาปลุกใจตัวเองขึ้นนะ ชาติไทยขึ้นไม่ได้เราขึ้นไม่ได้ ถ้าชาติไทยเราจมเราต้องจม ไม่มีใครเว้นแม้แต่รายเดียวในชาติไทยของเรา ถ้าชาติไทยของเราขึ้นได้เจริญได้ เราเจริญได้ด้วยกันทุกคน แม้แต่เด็กอยู่ในท้องก็เจริญได้ ถ้าหากจมแล้วเด็กอยู่ในท้องแม่ก็จม ไม่มีใครอยู่ได้แล้วจมด้วยกันทุกคน จงขอจำเอาคำนี้ไว้เป็นเครื่องสะดุดใจ แล้วปลุกใจของตนให้มีกำลังวังชา ต่างคนต่างเสียสละเพื่อชาติไทยของเราแล้วเราจะได้เห็นชาติไทยของเรามีความสง่างามสูงเด่นขึ้นได้ด้วยความแน่นหนามั่นคงแล้วเป็นที่พอใจของหลวงตาบัวด้วย และต่อไปนี้จะให้พร ยถาฯ


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก