ซี.เอ็น.เอ็น.
วันที่ 9 สิงหาคม 2541
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๑(เช้า)

ซี.เอ็น.เอ็น.

ขอให้พี่น้องทั้งหลายโปรดทราบทั่วกันและทั่วประเทศไทยเรา เวลานี้ข่าวคราวของประเทศไทยเราซึ่งกำลังฟื้นเนื้อฟื้นตัว ต่างคนต่างช่วยชาติ ได้ประกาศลั่นออกไปแล้วทางสถานีวิทยุ ซี.เอ็น.เอ็น. ทั่วโลก เขาออกประกาศแล้วว่า ชาติไทยของเรากำลังช่วยตัวเองเต็มเหนี่ยว นี่เป็นคำประกาศเขาออกทั่วโลกแล้วเวลานี้ เอาคนทั้งประเทศไทยของเรานี้ออกประกาศทั่วโลกแล้วที่สถานีวิทยุ ซี.เอ็น.เอ็น. เขาประกาศก้องทั่วโลกเลย ว่าประเทศไทยของเรากำลังช่วยตัวเองเต็มเม็ดเต็มหน่วยเวลานี้

เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายทุก ๆ คนในชาติไทยของเรา โปรดทราบทั่วถึงกันว่า เราจะต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่น คือจะต้องเป็นนักรบ รบกับความจนของชาติไทยให้ตกทะเลหลวง แล้วนำชัยชนะขึ้นมาครองประเทศไทยของเรา จะได้รับความร่มเย็นเป็นสุข นี่ละที่เขาประกาศทั่วโลกนี้แล้วก็แสดงว่า ทุกหัวใจทั่วโลกนี้ ตาโลกเขาก็จะมองมาในเมืองไทยนี้ทั้งนั้นแหละ เพราะฉะนั้นเราที่เป็นเป้าหมายของสายตาและจิตใจของประชาชนทั่วโลกนั้น เราต้องฟิตเราให้เต็มเหนี่ยว ว่านี้คือเป้าหมาย คือตัวการสำคัญที่จะช่วยประเทศเราอย่างเต็มเหนี่ยวด้วยกันทุกคน ให้เป็นที่เหมาะสมกับตาของเขาที่มองมาดูประเทศไทยของเรา ให้เขาได้รับความสมหวังกลับคืนไปว่าประเทศไทยนี้เก่งจริง ช่วยชาติของตนอย่างเต็มเหนี่ยวเลย

หลวงตาบัวถ้าหากว่าได้ชัยชนะแล้ว หลวงตาบัวก็จะพอใจกับพี่น้องทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง ถ้าหากว่าเขาประกาศขนาดนี้แล้ว หลวงตาบัวซึ่งเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายไม่เป็นท่าแล้ว หลวงตาบัวจะขอเอาคอนี้ขาดจมลงในทะเลเลย จะไม่ยอมให้พี่น้องทั้งหลายได้ดูหน้าต่อไปอีกแล้ว คนไม่เป็นท่า พระไม่เป็นท่า อย่าให้อยู่หนักบ้านหนักเมืองหนักศาสนาต่อไปเลย ให้จมลงในทะเลหลวงเสียดีกว่า

การที่หลวงตาจะจมลงทะเลหลวงเพราะความไม่เป็นท่าของชาติไทยของเรา โดยมีหลวงตาบัวเป็นหัวหน้าเป็นของดีแล้วเหรอ ถ้าเมื่อเห็นว่าไม่เป็นของดีแล้ว เอ้า ต่างคนต่างฟิตเอาให้เต็มเหนี่ยวทุกคน หลวงตาบัวเป็นที่หนึ่งออกสนามรบแล้วเวลานี้ อะไรมาผ่านหน้าไม่ได้หลวงตาบัวต่อยดะเลย

อย่างความจนนี้ก็เหมือนกัน เอ้า ความจนมา ปู่ความจนมา ปู่ย่าตาทวดความจนมา หลวงตาบัวจะต่อยให้ตกทะเลหมด กับพี่น้องทั้งหลายช่วยกันคนละหมัด ๆ หมัดหนึ่งเอาไว้ต่อยกับสามีที่ครอบครัว หมัดที่สองต่อยกับความจนให้ลงทะเล เข้าใจไหม หมัดหนึ่งเอาไว้เพื่ออะไรจำไว้ ส่วนมากหมัดผู้หญิงสำคัญนะ ออกริมฝีปากนี่แวด ๆ แต่หลวงตาบัวไม่เคยมีเมีย ถ้ามีเมียแล้วจะฟาดปากให้อยู่เลย แต่นี้ไม่เคยมีเมีย มือก็เลยมือเปล่า ถ้ามีเมียแล้ว โอ๊ย มือนี้เต็มด้วยน้ำลายปากเมียแหละ ตีเอา ๆ

ให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้ทุกคน ๆ เอาให้อย่างเต็มเหนี่ยว อย่ารออย่าชักช้าอย่าออมแรง อย่าตระหนี่ถี่เหนียว ความตระหนี่ถี่เหนียวนี้เป็นการทำลายขาติของเราโดยตรง ไม่มีคำว่าโดยอ้อม ความตระหนี่ถี่เหนียว ความเห็นแก่ตัว นี้เท่ากับไม่เห็นชาติเป็นของสำคัญใด ๆ เลย เพราะฉะนั้นเราจึงต้องเห็นแก่ชาติ ให้ต่างคนต่างเสียสละเต็มไม้เต็มมือทุกคน เมืองไทยของเราจะฟื้นขึ้นได้อย่างรวดเร็วโดยไม่สงสัย ดังพี่น้องชาวไทยทั้งหลายนำมาเมื่อเช้านี้ก็เห็นเด่นดวงแล้ว ว่าทองคำมาหนักกี่กิโลแล้ววันนี้ ได้มากขนาดไหน แล้วมาทุกวัน ๆ เพิ่มขึ้นทุกวัน ๆ หนาแน่นขึ้นทุกวัน ๆ เมืองไทยเราต้องขึ้นได้โดยไม่สงสัย

ที่หลวงตาบัวมาช่วยคราวนี้ ก็ช่วยเพื่อฟื้นฟูให้ขึ้น ไม่ใช่ช่วยเพื่อความล่มจมของประเทศไทย เราช่วยเพื่อความฟื้นฟูให้หนาแน่นขึ้นโดยลำดับลำดานั่นแหละ อย่าลืมว่าสถานีวิทยุ ซี.เอ็น.เอ็น นี้ทั่วโลกเขาออกแล้วเรื่องความเคลื่อนไหวของประเทศไทยของเราที่ช่วยตัวเองนี้ เขาออกทั่วโลกแล้วเวลานี้ จงประกาศก้องความสามารถของเราตอบรับกับสถานีเหล่านี้ ให้เป็นที่พอใจของเขาและเป็นที่พอใจของเรา เหล่านี้จะเป็นที่พอใจของหลวงตาบัวด้วย แล้วอย่าลืมว่าเวลานี้ทาง ซี.เอ็น.เอ็น. เขาประกาศก้องทั่วโลกแล้วว่าเมืองไทยเราช่วยตัวเอง ให้ระลึกทุกคน เตือนตัวเองทุกคน ปลุกตัวเองทุกคน สู้กับความจนให้มันตกทะเลหลวงเห็นต่อหน้าต่อตา เมืองไทยเราเท่านั้นจะเอาความจนลงทะเลหลวงได้ เมืองอื่นเอาไม่ได้นะ มีเมืองไทยเราเท่านั้น

ต่อไปนี้จะให้พร

(บ่าย) น้ำใจพระกรรมฐาน

เราขอขอบคุณบรรดาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นคณะกรรมฐานของเราซึ่งเป็นสายหลวงปู่มั่น ที่ได้มาจากทุกที่ทุกทางมารวมกัน ครั้งที่แล้ว ๆ ก็ดี ครั้งนี้ก็ดี และครั้งต่อไปก็ดี พวกเราทั้งหลายจะได้ช่วยกันเต็มเหนี่ยวเต็มความสามารถ แสดงน้ำใจของพระซึ่งเป็นนักเสียสละให้โลกได้เห็นว่าศาสนาเป็นยังไง ให้ความร่มเย็นแก่โลกได้ยังไง

พระพุทธเจ้าให้ความร่มเย็นแก่โลกไม่มีใครเสมอเหมือนแล้ว เราลูกศิษย์ตถาคตก็ต้องดำเนินตามร่องรอยของศาสดาที่พาดำเนินมา นี่พวกเราทั้งหลายก็ได้ดำเนินตามเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้ามาโดยลำดับ ในครั้งนี้เห็นน้ำใจของพระกรรมฐานเราอย่างยิ่ง พระกรรมฐานเราแสดงน้ำใจซึ่งออกมาจากสายหลวงปู่มั่น หลวงปู่มั่นท่านมีน้ำใจยังไง ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นจะต้องแสดงน้ำใจอย่างนั้นเป็นความถูกต้องดีงาม

หลวงปู่มั่นเป็นนักเสียสละยกนิ้วให้เลย ไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัว ของเขานำมาบริจาคมากน้อยเพียงไรวางเต็มศาลาไว้เลย ใครจะมาเอาแยก ๆ ให้หมด เพราะตอนนั้นเป็นตอนสงครามโลก กำลังจน เขาขนผ้ามาถวายท่าน มีเท่าไร ๆ วางบนศาลาเลยเชียว ใครมาจากที่ไหนมาเอาไป ๆ แจกหมดไม่มีอะไรเหลือ มาอีกแจกอีกอยู่งั้น เราเห็นต่อหน้าต่อตาของเรา หลวงปู่มั่นเป็นอย่างนั้น มีอะไรไม่มีเหลือเลย ตั้งแต่ยังไม่มีท่านยังปรารภทันทีนะ ขนาดนั้นละหลวงปู่มั่นเรา

นี่พวกเราทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์สายหลวงปู่มั่น ก็ขอให้บรรดาท่านทั้งหลายทุก ๆ องค์ที่มาร่วมในงานนี้ ได้แสดงน้ำใจเต็มความสามารถของเราโดยลำดับไป จนกว่าเมืองไทยของเราจะเป็นไปได้ เมืองไทยกับศาสนาเป็นอันเดียวกันแยกกันไม่ออก เพราะฉะนั้นจึงต้องได้ช่วยเหลือกัน

พระที่มาบวชนี้มาจากคนนั่นแหละ มาจากประชาชน ที่มาบวชเป็นพระกรรมฐานอยู่นี้ เมื่อประชาชนคือพ่อคือแม่ ลูกเต้าหลานเหลนของเรามีความจนตรอกจนมุมคับแคบตีบตันหาทางออกไม่ได้ ลูกที่บวชอยู่ในศาสนาทำไมจะต้องใจดำน้ำขุ่น ช่วยพ่อแม่ในเมืองไทยของเราไม่ได้มีอย่างเหรอ ต้องช่วยได้เต็มเหนี่ยว นักบวชเหล่านี้มีแต่มาจากพ่อจากแม่ประชาชนคนไทยเราทั้งนั้นมาบวช ไม่ได้มาจากโพรงไม้ มาจากพ่อจากแม่ที่มีอยู่ทั่วประเทศไทย ออกมาบวชเป็นพระในศาสนา เมื่อพ่อแม่มีความจนตรอกจนมุมทั่วประเทศไทย ลูกของเราที่บวชในศาสนานี้แสดงน้ำใจอย่างไรต่อพ่อต่อแม่ ต่อประเทศชาติของเรา เอ้า แสดงให้เห็นเต็มที่เวลานี้ น้ำใจของพระกรรมฐานเรา

และขอขอบคุณท่านทั้งหลายทุก ๆ องค์ตลอดไป ให้ช่วยกันเต็มเหนี่ยวเต็มความสามารถของพวกเรา น้ำใจอันนี้เลิศกว่าสิ่งใด น้ำใจออกจากน้ำธรรม แล้วก็มาเป็นเงินเป็นทองช่วยเหลือกันเต็มกำลังความสามารถ ออกจากเมตตาธรรม ออกจากน้ำใจที่เสียสละมาเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองของเราเวลานี้

เพราะฉะนั้นขออย่าลืมว่าทุกองค์ ๆ ที่อยู่ในศาลานี้เป็นลูกมีพ่อมีแม่ พ่อแม่อยู่ทั่วประเทศไทย ลูกมาบวชในศาสนา พ่อแม่ทั่วประเทศไทยมีความจนตรอกจนมุม ลูกไม่เหลียวแลมีอย่างเหรอ ต้องดูแล ลูกเป็นลูกศิษย์ตถาคตอีก สองชั้นนะ พ่อแม่เป็นคนชาวไทยแล้วยังไม่แล้ว พ่อใหญ่ของเราคือพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ อีก เรามีสองพ่อสามแม่ทำไมจะใจจืดใจจางใช้ไม่ได้เลย ต้องเอาให้เต็มเหนี่ยว ช่วยเต็มที่

นี่ละเรียกว่ากิจสงฆ์ให้รู้ไว้ พากันรู้เสียนะกิจสงฆ์ มหาการุณิโก นาโถ หิตาย สพพปาณินํ พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีเมตตามหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ทำประโยชน์แก่โลกหาประมาณไม่ได้เลย นี่ละทางเดินของพระพุทธเจ้าที่ดำเนินต่อโลกสงสาร สามไตรโลกธาตุนี้พระพุทธเจ้าทรงเมตตาหมด เสียสละได้หมด ไม่มีใครที่จะทำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไป นี้คือกิจพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าออกมาก็แตกเป็นพระสงฆ์ออกมา นี้คือกิจของสงฆ์ ดูเอาถ้าใครไม่เคยเห็นกิจของสงฆ์ นี่คือกิจของสงฆ์ การเสียสละคือกิจของสงฆ์ ความตระหนี่ถี่เหนียวไม่ใช่กิจของสงฆ์ สิ่งใดที่เป็นอันตรายต่อศาสนาไม่ใช่กิจของสงฆ์ อย่านำมาใช้

การเสียสละเพื่อประเทศชาติบ้านเมือง เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม นี้คือกิจของสงฆ์ พระพุทธเจ้าพาดำเนินมานานแล้ว ให้เราทั้งหลายเดินตามเยี่ยงอย่างพระพุทธเจ้านี้ จะเป็นผู้กว้างขวางเบิกบาน ไปที่ไหนยิ้มแย้มแจ่มใส ชุ่มเย็นไปหมด ความตระหนี่ถี่เหนียว ความสั่งสม ได้เท่าไร ๆ ไม่มีใครดูไม่มีใครมอง แม้แต่พระเขาก็ไม่อยากมองเดี๋ยวจะไปเอาห้าเอาสิบกับเขา นอกจากความตระหนี่แล้วยังเห็นแก่ได้อีกด้วยนะพระ ไม่ว่าใครก็ตามถ้าพูดถึงเรื่องความโลภ

มีความตระหนี่ถี่เหนียวเต็มหัวใจแล้ว ความโลภมันมาตาม ๆ กัน ไม่ว่าฆราวาสไม่ว่าพระเป็นแบบเดียวกันหมด ถ้ามีความเมตตาสงสารเฉลี่ยเผื่อแผ่เห็นอกเห็นใจแล้ว ไปที่ไหนกว้างขวางทั้งนั้น ให้เราดำเนินทางกว้างขวางนะ ลูกศิษย์ตถาคตอย่าคับแคบตีบตัน


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก