ยาเสพย์ติด
วันที่ 27 สิงหาคม 2541
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๑

ยาเสพย์ติด

 

เวลานี้ประเทศไทยของเรากำลังข้าศึกเข้าเมืองนะ ข้าศึกเข้าเมืองคือมหาภัยเข้าเมือง เข้าเมืองไทยเราเวลานี้ คือยาเสพติด นี้มหาภัยต่อชาติไทยอย่างยิ่งทีเดียว ใครให้เข้มงวดกวดขันต่อลูกต่อหลานของตน ตลอดจนโรงร่ำโรงเรียน ครูอาจารย์ต้องเข้มงวดกวดขันอย่างยิ่ง ยานี้เป็นมหาภัยต่อประเทศชาติเลย ต่อชาติของเราเป็นอย่างยิ่งนะ ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย พวกนี้พวกคอขาดบาดตาย พันเข้าไปแล้วใครคอขาด ๆ ทั้งนั้น ยานี้เป็นยาคอขาดบาดตาย อย่าได้คุ้นอย่าได้สนิทกับยาเสพติดนี้เป็นอันขาด ถ้าไม่อยากคอขาดบาดตายใคร ๆ ก็ตาม เรื่องนี้เป็นภัยอย่างร้ายแรงมากทีเดียว ติดเข้าเพียงคนเดียวเท่านั้นเป็นภัยต่อสังคมมากขนาดไหน สองคนเข้าไปเป็นภัยต่อโลกขนาดไหน แล้วสุดท้ายกระจายไปทั่วประเทศไทย เป็นภัยต่อชาติของตน ล่มจมไปด้วยสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องสงสัย

เวลานี้พวกข้าศึกศัตรูที่นำยามาขายนี้ เขากำลังสอดแทรกเข้ามาทุกแง่ทุกมุม ในโรงร่ำโรงเรียน แม้ที่สุดที่เรือนจำก็มีแทรกเข้ามา ทำลายไปหมด พวกนี้ไปไหนทำลายไปทั้งนั้น ๆ ใครอย่าคุ้น ใครอย่าสนุกสนาน อย่ารื่นเริงกับสิ่งฉิบหาย สิ่งคอขาดเหล่านี้เป็นอันขาดนะ ถ้าไม่อยากคอขาดอย่าสนิทเป็นอันขาด อย่าให้ความสนิทมันเลย พวกนี้เป็นภัยต่อชาติบ้านเมืองของเราอย่างยิ่ง ให้รีบทุกคนเข้มงวดกวดขัน ไม่ว่าโรงร่ำโรงเรียน ครูอาจารย์เข้มงวดกวดขัน หญิงชาย เฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนนักศึกษานี้อนาคตกำลังจะเริ่มแจ่มใส แต่จะมุดมอดไปด้วยสิ่งเหล่านี้ทำลาย ให้พากันระวังให้มากนะ เราวิตกวิจารณ์มาก

เพราะฉะนั้นจึงได้เทศน์ย้ำแล้วย้ำเล่า เพราะเป็นเรื่องคอขาดต่อชาติของเราจริง ๆ ไม่ควรให้ความสนิทคุ้นเคย ไม่ควรนำมาทดลอง ทดลองเท่ากับเอามีดมาตัดคอเรา ทดลองคนหนึ่งสองคนให้เห็นต่อหน้ากันนั่นแหละ แล้วหลายคนเท่าไรต่างคนก็ต่างคอขาด ๆ ทั่วประเทศไทยของเรามีแต่คนคอขาด ด้วยยาเสพติดนี้เป็นมหาภัยสังหารหมดทั้งชาติ เป็นสิ่งที่น่าดูไหมลองวาดภาพดูซิ คนไทยของเราทั้งหมดนี้เป็นคนศีรษะด้วน ๆ คอขาด ๆ ทั้งประเทศ เพราะยามหาภัยนี้เข้าสังหารทำลาย เอ้า วาดภาพดู น่ากลัวหรือน่ากล้า น่าสนิทติดจมกับมันหรือน่าขยะแขยงน่าหวาดเสียว น่ากลัว เอาไปพิจารณา เวลานี้ยังไม่สายนะ พึ่งเริ่มละ มหาภัยกำลังเริ่มติดพันบ้านเมืองของเรา ให้ระวังให้มาก อันนี้ให้เด็ดทุกคนนะ อย่าคุ้นเป็นอันขาดถ้าไม่อยากคอขาดด้วยกันทั้งประเทศ

ขอให้เชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าเถิดเราเป็นชาวพุทธ อย่าเชื่อแต่โจรแต่มารมีแต่สิ่งทำลาย ซึ่งเป็นเรื่องทำความฉิบหายแก่เราและส่วนรวมโดยถ่ายเดียวเท่านั้น ธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เคยเป็นภัยต่อผู้ใดตั้งแต่กัปไหนกาลใดมาจนกระทั่งบัดนี้ เป็นคุณต่อโลก ค้ำจุนโลกตลอดมาคือธรรมของพระพุทธเจ้า ขอได้นำมาเข้าใกล้ชิดติดพันกับใจของเรา จะมีการยับยั้งชั่งตัวได้โดยไม่ต้องสงสัย และปลอดภัยไปโดยลำดับถ้าเชื่อพระพุทธเจ้า ถ้าเชื่อกิเลสตัณหาเชื่อโจรเชื่อมารแล้ว ต่างคนต่างจะเป็นเรื่องสังหารตนเองไปในตัว ๆ สุดท้ายเมืองไทยก็ล่มจมเข้าไป เพราะกิเลสเหยียบย่ำทำลายนั่นแล

กิเลสคือความชั่วไม่ใช่อะไรนะ กิเลสไม่พาใครให้ดี ธรรมต่างหากพาคนให้ดี ให้ยึดถือธรรมเป็นหลักเกณฑ์สำคัญ เพราะเราเป็นชาวพุทธ ให้นำพุทธเข้าสู่ใจเป็นเครื่องประกันตน อย่านำกิเลสตัณหาเข้ามาเผาลนจิตใจตัวเอง แล้วจะเสียไปหมดทั่วประเทศไทยของเรา ต่างคนต่างมีกิเลส แต่ต้องต่างคนต่างมีธรรมเพื่อกำจัดปัดเป่าซึ่งกันและกัน ถ้ามีแต่เรื่องของกิเลสความชั่วช้าลามกอย่างเดียว ไม่มีธรรมเป็นยาแก้โรค ไม่มีน้ำดับไฟแล้วอย่างไรต้องบรรลัยไปตาม ๆ กันไม่สงสัย ใครจะอวดดิบอวดดีอย่างไรก็ตาม ถ้านอกเหนือไปจากธรรมแล้วต้องอวดดิบอวดดีเพื่อจะเลวนั่นเองไม่เป็นอย่างอื่น

เวลานี้น่าวิตกวิจารณ์มาก มันเข้าตามโรงร่ำโรงเรียนนั่นซิ เอาจุดสำคัญ ๆ เสียด้วย เด็กซึ่งกำลังจะเป็นแก่นเป็นสารของชาติบ้านเมืองต่อไป มันจะเข้าไปทำลายจุดที่จะเป็นแก่นเป็นสารให้ล้มเหลวไปตาม ๆ กันหมด อันนี้สำคัญมากทีเดียวเราวิตกวิจารณ์ มันกำลังแทรกเข้ามา แทรกเข้าทุกแห่งทุกหน ใครอย่าคุ้น ให้เห็นว่าเป็นภัยมหาภัยอย่างยิ่ง ตามความจริงของมันที่เป็นอย่างนั้น คุ้นกับมันไม่ได้นะคอขาดจริง ๆ พวกเราทั้งประเทศอย่างน้อย ๘๐% เป็นชาวพุทธกันทั้งนั้น ควรจะมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เราว่านับถือ ๆ ควรยึดเข้ามาสู่ใจเป็นเครื่องป้องกันตัว และส่งเสริมตัวในทางที่ถูกที่ดีเพื่อธรรม อย่าปล่อยให้แต่ความชั่วช้าลามกมาขยำย่ำยีตีแหลกอยู่ตลอดเวลา ทั้ง ๆ ที่เราก็เป็นชาวพุทธ ไม่มีความหมายอะไรเลย คำว่าชาวพุทธกลายเป็นชาวผีไปแล้ว

เมื่อวานนี้ก็ไปเทศน์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น คนก็มาก เมื่อวานนี้มาก แต่เทศน์ไม่สะดวก พอเริ่มเทศน์ไฟดับพรึบ ไฟโรงใหญ่เสียว่างั้น พอเริ่มเทศน์ไปไฟดับพรึบเลยเรียกว่าเสียขบวน ขบวนการแห่งธรรม ถึงสองสามครั้งเมื่อวานนี้ เทศน์เลยไม่ได้ผลเท่าที่ควรจะเทศน์นะ เพราะตั้งใจไปนี้ตั้งใจไปที่ไหนเราตั้งใจไปสงเคราะห์โลกด้วยธรรม เพราะธรรมเป็นคุณต่อโลกโดยถ่ายเดียวเท่านั้น การเป็นผู้นำเพื่อชาติบ้านเมืองของเราก็ทั้งวัตถุที่จะช่วยชาติบ้านเมืองด้วย ทั้งด้านศีลธรรมเข้าสู่ใจชาวพุทธของเราให้ตื่นเนื้อตื่นตัวในระยะเดียวกันไปด้วย เพราะฉะนั้นธรรมกับวัตถุนี้จึงไปพร้อม ๆ กัน

ธรรมเป็นของสำคัญมาก เป็นรากฐานของใจที่จะแสดงออกในทิศทางใด ต้องเป็นเรื่องของธรรมเป็นเครื่องประกัน ประกันความคิดความอ่านดีชั่วผิดถูกประการใด เอาธรรมเข้าไปจับ ถ้าคิดเลวร้ายอะไรอย่างนี้ ให้รีบแก้ไขดัดแปลงตนทันทีด้วยธรรม นั่นเรียกว่าผู้มีธรรม คิดอิจฉาพยาบาท อิจฉาริษยาเขา คิดเคียดคิดโกรธคิดแค้นให้ผู้ใด เหล่านี้เป็นความคิดที่ผิด ให้รีบแก้ไขทันที ไม่แก้ไขก็ทำลายเราเองก่อนอื่นแหละ เราคิดเคียดแค้นให้ใคร เราเป็นไฟเผาเราก่อนแล้วจึงแสดงออกไปหาคนอื่น กิริยาเป็นการเคียดแค้น โกรธโมโหโทโสให้คนอื่น คือมันโกรธมันเผาเราแล้วอยู่ในหัวใจเรา นี่ถ้ามีธรรม สติดูว่าตัวเองไฟก็เกิดขึ้นแล้วในหัวอกของเราก่อนที่จะไปเผาคนอื่น มันเกิดขึ้นแล้วเผาแล้วในหัวอกของเรา นั่นเผาเราก่อนแล้ว เมื่อมันร้อนเป็นฟืนเป็นไฟจากหัวใจเราแล้วก็สาดกระจายลุกลามไปเผาคนอื่นให้เดือดร้อนไปตาม ๆ กัน นี่คือความชั่ว

เราเป็นชาวพุทธให้ดูหัวใจเจ้าของก่อนอื่น ดูหัวใจที่มันจะเคลื่อนไหวออกไปสู่ทางไม่ดี ให้รีบปัดทันที ระงับดับกันทันที นี่เรียกว่าผู้มีธรรมในใจ แล้ววาจา คำพูดใดที่จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมเพื่อนฝูงมากน้อย ให้นำความคิดนั้นออกมาพูดเพื่อความสมานสามัคคี เป็นสิริมงคลชื่นชมชื่นใจต่อกัน อย่านำคำเสนียดจัญไร คำกระแทกแดกดัน กระทบกระเทือน พูดดูถูกเหยียดหยามกันออกมาใช้ในวงสังคมและเพื่อนฝูงด้วยกัน ไม่ใช่เรื่องของผู้มีธรรมในใจ การกระทำ กิริยาที่จะกระทำอะไรก็ตามจะเป็นความเสียหายแก่ตน ไปทำในที่ลับที่แจ้ง ก็คือเอาไฟไปเผาตนในที่ลับที่แจ้ง ร้อนทั้งในที่ลับที่แจ้งนั่นแหละ

ไฟไม่เลือกหน้า ปิดประตูคนเดียวเอาไฟไปจี้ตัวเองก็ร้องโก้ก ๆ อยู่คนเดียวที่ลับนั่นแหละ ออกมาเปิดเผยนี้เอาไฟมาจี้ตัวเองอยู่ในที่แจ้ง ๆ นี้ มันก็ร้องโก้ก ๆ อยู่ในที่แจ้ง มันร้อนอยู่กับไฟไม่ได้ร้อนอยู่กับที่ลับที่แจ้ง มันร้อนอยู่กับไฟเผาคน นี่ความชั่วมันเผาตัวเองก็เป็นอย่างนั้น ไม่มีที่ลับที่แจ้ง ให้ระมัดระวัง นี่ละเรียกว่าวาจา ให้รักษาวาจา คำพูดคำจามีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์เป็นที่ยึดถือ เชื่อถือกันได้ จึงเรียกว่าสัมมาวาจา เป็นวาจาของชาวพุทธเรา ทีนี้การทำก็เหมือนกัน กิริยาที่ทำ ทำสิ่งใดที่จะเป็นภัยแก่ตนและส่วนรวมแล้วให้ระมัดระวังอย่าทำ นี้คือชาวพุทธ อยู่ด้วยกันได้ด้วยความสนิทสนม ไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดไม่เลือกนะ

คนเรามีธรรมเท่านั้นละเข้าประสานกันสนิทเป็นเลือดเนื้ออันเดียวกันทันที เชื่ออกเชื่อใจ สนิทกัน พึ่งเป็นพึ่งตายกันได้ทันทีด้วยธรรมต่างหาก ไม่ใช่ด้วยชาติชั้นวรรณะฐานะสูงต่ำประการใด อันนั้นตั้งไว้เพื่อการส่งเสริมคนให้ดีขึ้นเท่านั้น แต่คนอาศัยยศถาบรรดาศักดิ์หรือความเยินยอสรรเสริญนั้น กลับเข้ามาเป็นอำนาจวาสนา ทำลายตัวเองและคนอื่นไปก็ได้ถ้าไม่มีธรรมในใจ ถ้ามีธรรมในใจแล้วมียศถาบรรดาศักดิ์สูงต่ำประการใด สมบัติเงินทองข้าวของมากน้อยเพียงไร ก็ย่อมเป็นที่ร่มเย็นแก่คนอื่น เป็นที่อบอุ่นแก่คนอื่น เป็นที่เคารพนับถือแก่คนอื่น นี่ละธรรมเข้าที่ไหนเย็นที่นั่นให้พากันเข้าใจ ธรรมเป็นอย่างนี้ละ ว่าแต่ธรรม ๆ เราไม่รู้ความหมายเป็นอย่างไร

เราเป็นชาวพุทธขอให้มีธรรมนำมาใช้ประสานกันตลอดเวลา ขอให้พุทธนี้เด่นในเมืองไทยเราเถอะ ความสงบสุขร่มเย็นจะเด่นในเมืองไทยเรา ความมีพุทธอยู่ในหัวใจของผู้ใด ผู้นั้นจะมีความเด่นในตัวเอง สงบร่มเย็น รู้จักเหตุจักผลผิดถูกดีชั่วประการต่าง ๆ รักษาตัวได้ด้วยดี เพียงคนเดียวก็เย็น เขาร้อนกันทั้งโลก เรามีธรรมคนเดียวเราก็เย็น ถ้าต่างคนต่างมีธรรมด้วยกันแล้วก็ยิ่งเย็นทั่วหน้ากันไปหมดนั่นแหละ อันนี้เรียกว่าธรรม นี่ละการประพฤติตัวก็ต้องอาศัยธรรม ไม่มีธรรมไม่ได้นะ ปล่อยให้กิเลสย่ำยีไปหมดแหลกแตกกระจาย ไม่มีคำว่าพุทธติดเนื้อติดตัวเราเลย ทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาความล้นฝั่งไปเสียทั้งนั้น

เวลานี้เมืองไทยเรากำลังเป็นล้นฝั่งด้วยความไม่รู้จักประมาณ ไม่มีหลักมีเกณฑ์ คว้ามับ ๆ อะไรมาคว้ามับ ไม่มีเนื้อมีหนังเป็นของตัวเลย เหลวไหลตรงนี้เมืองไทยเราซึ่งเป็นชาวพุทธ น่าตำหนิตรงนี้ ให้พากันระมัดระวัง เราอย่าเอาเขามาเป็นประมาณอย่างเดียว เราก็เป็นคนคนหนึ่ง เมืองไทยของเราเป็นคนไทยทั้งชาติ ให้มีเนื้อมีหนังมีแก่นสารเป็นรากฐานของตัวเองบ้างซิ อย่าคว้าโน้นคว้านี้ อะไรตกเข้ามาคว้าหมด ๆ เรียกว่าคนหลักลอย ทีนี้เมื่อหลักลอยแล้วบ้านเมืองจะไม่ลอยยังไง ชาติจะไม่ลอยได้ยังไง มันก็หลักลอยไปตาม ๆ กันหมด ล้มเหลวไปได้ ด้วยความไม่มีหลักในใจของชาวไทยแต่ละคน ๆ บวกกันเข้าแล้วเป็นอันตรายต่อชาติของเราเอง พากันระมัดระวัง

ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เลิศเลอมาประจำพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ ไม่เคยมีสิ่งใดศาสนาใดเข้าไปเป็นคู่แข่งได้ เพราะเป็นศาสนาของผู้สิ้นกิเลส รู้แจ้งทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จึงนำธรรมนั้นมาสอนโลก จึงไม่มีข้อติเตียนแต่อย่างใด แม้นิดหน่อยไม่มี มีแต่ความชอบธรรม ๆ ไปโดยลำดับ นี่ละให้นำมายึด นำมาปฏิบัติต่อตนเอง เราจะเป็นผู้มีคุณค่ามีราคามีสง่าราศี มีความสงบร่มเย็นทั่วหน้ากัน ถ้าต่างคนต่างนับถือพุทธศาสนาอย่างแท้จริงแล้ว จะมีความสงบสุขทั่วหน้ากันไปหมด ไม่ว่าส่วนย่อยส่วนใหญ่จะเป็นความสงบเย็นใจไปตาม ๆ กัน แต่ถ้าข้าศึกแทรกเข้าตรงไหน อยู่กับผู้ใดแล้วก็จะเป็นไฟระบาดสาดกระจาย เผาไหม้กันไปได้ทั่วทุกดินแดนเหมือนกัน ให้ระวัง นี่ละเอาธรรมเข้ามาป้องกันข้าศึกศัตรูทั้งหลายซึ่งเป็นภัยต่อเราทุกคน มันมีอยู่กับหัวใจของทุกคนนั่นแหละ

คือกิเลสนี้แหละคือตัวภัย ไม่ใช่อะไรเป็นตัวภัยนะ ดินฟ้าอากาศไม่ได้เป็น มันเป็นอยู่กับกิเลสที่มันผลักมันดันจิตใจให้คิดให้อ่าน ให้พูดให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีแทบทั้งนั้นแหละ ส่วนดีนี้มีน้อยธรรมที่จะเข้าแทรกได้ ถ้าธรรมแทรกได้ก็มีเบรกห้ามล้อ ถ้าไม่มีธรรมแล้วไม่มีเบรกเลย รถก็รถเหยียบลงคลองเลย จมคลองไปเลย

ให้ตั้งหลักฐานที่จิตใจบ้างซิ เราเป็นชาวพุทธน่ะ เดี๋ยวนี้หลักฐานทางด้านจิตใจ พอที่จะเป็นสาระแก่นสารช่วยตัวเองได้บ้างไม่ค่อยมีนะ มีแต่ความเหลวไหล ๆ ไปหมด เลื่อนลอย ไม่เข้ากันได้กับชาวพุทธเลย เป็นอย่างนี้มานานและยิ่งจะทวีรุนแรงขึ้นนะ ถ้าไม่มีพุทธคือน้ำดับไฟยาแก้โรคเข้าไปแก้แล้ว จะไม่มีวันระงับดับสูญลงไปได้ นอกจากจะกำเริบทำให้คนฉิบหายวายปวงไปตาม ๆ กันเท่านั้น ให้พากันระมัดระวังให้มาก ให้มีธรรมแทรกทุกคน ๆ

เวลานี้เราห่างจากพุทธศาสนาที่จะเป็นชาวพุทธอยู่มากมาย ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลย ให้ยึดหลักธรรมศาสนานี้เข้ามาปฏิบัติต่อตนเองและครอบครัวสังคมต่าง ๆ แล้วกระจายไปทั่วประเทศไทย เป็นคนมีธรรม สมชื่อสมนามว่าเป็นชาวพุทธ แล้วจะเย็นไปทั่วหน้ากัน

ใครมีดอลลาร์มีทองคำเอามา เรารักชาติเราต้องช่วยชาติ เราต้องกตัญญูกตเวทีต่อชาติ รู้จักบุญจักคุณของชาติเรา แล้วทำการสนองตอบแทนชาติไทยของเราในเวลามีความบกพร่องต้องการความช่วยเหลืออยู่อย่างนี้ ให้ต่างคนต่างเอาใจใส่ด้วยกันเต็มจิตเต็มใจ ที่เอามาเหล่านี้นี่เครื่องหนุนชาติของเรา นี่แสดงเป็นความกตัญญูกตเวทีต่อชาติ กตัญญูรู้จักคุณของชาติ กตเวทีคือตอบแทนชาติของเรา เวลานี้ชาติของเราบกพร่องต้องกตเวที คือทำการตอบแทนสนองคุณชาติไทยของเรา ด้วยการช่วยเหลือกันอย่างนี้ เอ้า ใครมีเท่าไรมากน้อยเท่าไรเอามา

ทองคำเป็นหัวใจของชาติไทยเรา เป็นหลักสำคัญมาก เราจึงเน้นหนักเรื่องทองคำ เพราะเราเป็นคนไปดูมาเสียเอง ทองคำอย่าเสียดายนะ ให้เสียดายชาติเป็นสำคัญยิ่งกว่าเสียดายทองคำในกำมือและในข้อมือของเราในคอของเรา ให้เสียดายชาติยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้ที่ติดแนบอยู่กับตัวของเราเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ เอาประดับชาติของเราแล้วสง่าจ้าเห็นไปหมด เป็นภูเขาทั้งลูกแน่นปึ๋งเลย ทองคำนี่ไปเป็นภูเขาทั้งลูกแน่นปึ๋งในชาติไทยของเรา นอกนั้นคลอนแคลนไม่ได้แน่นะ ถ้าทองคำแล้วแน่นปึ๋งทันทีเลย เวลาจมนี่ก็เพราะ ทองคำขาดมากน้อยเพียงไร เมืองไทยของเราก็เอนลงไป ๆ ยิ่งทองคำขาดปั๊บจมปุ๊บเลย เพราะฉะนั้นจึงต้องหนุนทองคำเข้าให้มากทีเดียว

นี่หลวงตาไปดูด้วยตาของเราเอง เจ้าหน้าที่เขาไว้วางใจ เขาเห็นว่าพอจะเป็นที่พึ่งได้นั่นเองเขาถึงได้นิมนต์เราไป โดยที่เราไม่ขอร้องไป เขานิมนต์เราไปดูทองคำคลังหลวง ไปดูมาแล้วก็สลบไสล จึงรีบดิ้นรนเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากพี่น้องชาวไทยทั้งหลายให้รีบช่วยเหลือกันโดยด่วน อย่าชักช้านะเรื่องทองคำ ทองคำต้องเป็นงานรีบด่วนของชาติไทยเรา เป็นสำคัญมากที่สุด

เราอิดหนาระอาใจกับพวกเปรตพวกผีมันกินบ้านกินเมืองอยู่เวลานี้ เราอิดหนาระอาใจมากนะพวกเปรตพวกผีกินบ้านกินเมืองเวลานี้ ไม่เป็นผู้อื่นใด เป็นแกนของชาติเองมากินบ้านกินเมืองอยู่เวลานี้ จึงน่าวิตกวิจารณ์มาก สลดสังเวชนะ นี่ละความสกปรกไปที่ไหนเผาไหม้ไปหมดอย่างนี้ คนสกปรกเป็นอย่างนี้ ไม่มีใครที่สามารถจะมายกชาติบ้านเมืองของเราได้ มีแต่มากินมากลืนมาเหยียบซ้ำเติมให้แหลกเหลวลงไปเท่านั้น ทั้งนั้น ๆ เลยที่มันน่าสลดสังเวช พวกหน้าด้าน ด้านจริง ๆ นะ พวกนี้พวกตกนรก ไฟนรกเผาแหลกแล้วมันยังสมัครไปตกนรกหลุมลึกกว่านั้นไปอีกพวกนี้น่ะ


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก