หัวใจของชาติ
วันที่ 19 กรกฎาคม. 2541
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๑

หัวใจของชาติ

ขอให้พี่น้องชาวไทยของเราทั้งหลายตื่นเนื้อตื่นตัวตั้งแต่บัดนี้ต่อไป อย่านอนใจ อย่าชักช้า หลวงตาไปดูทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วหัวใจของประเทศไทยเรา เราเป็นคนไปดูเอง เราก็ทำงานเพื่อชาติ หอบสังขารร่างกายมาจากในป่าในเขามาช่วยโลกมานี้ตั้งแต่ออกมาจากป่า จนกระทั่งบัดนี้ไม่หยุดหย่อนเลย มีเท่าไรทุ่มลงหมด ๆ จตุปัจจัยไทยทานในวัดนี้ไม่มีเหลือ มีแต่ทำประโยชน์ให้โลกทั้งนั้นเรื่อยมา สุดกำลังความสามารถตลอด ไม่มีคำว่าลดหย่อนผ่อนผัน มีเท่าไรทุ่มลง ๆ

จนกระทั่งมาบัดนี้มาเห็นชาติไทยของเรานี้สะดุดใจเอามากทีเดียว คราวที่แล้วที่ไปกรุงเทพฯ นี้ได้กองทุกข์อันใหญ่หลวงมา เพราะเราเป็นผู้แบก ตั้งใจไปแล้ว เสียสละเพื่อฆ่ากิเลสภายในหัวใจก็เสียสละมาแล้ว รอดตายมาแล้วก็มาทำประโยชน์ให้โลกทั้งหลาย ก็มาเห็นเมืองไทยเราเวลานี้กำลังยอบแยบมากที่สุด หัวใจของชาวไทยเราคือทองคำ ขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบโดยทั่วกันแล้วเร่งตั้งแต่บัดนี้ต่อไปอย่านอนใจ หัวใจของชาติคือทองคำเป็นสำคัญมากที่สุด หลวงตาไปเห็นด้วยตาของตัวเองไม่สงสัย เจ้าหน้าที่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ใจบุญ นิมนต์เราไปดูหัวใจของชาติเป็นยังไง

เวลาเราไปดูแล้วออกมานี้ พกหรือแบกตั้งแต่ความสลบไสลออกมาจากจุดสำคัญคือหัวใจของชาติไทยเรา ได้แก่คลังหลวงทองคำของเราเวลานี้รู้สึกว่าบกพร่องมาก ก็เท่ากับหัวใจของเราพี่น้องชาวไทยทุกคนด้วยกันนี้บกพร่องมาก เช่นเดียวกันกับหัวใจคือทองคำของเราบกพร่องในคลังหลวงนั้นเอง เพราะฉะนั้นขอให้พากันตั้งอกตั้งใจเอาเต็มเหนี่ยว

ทีแรกว่าดอลลาร์เป็นอันดับหนึ่ง ทองคำเป็นอันดับสอง เงินสดเป็นอันดับสาม ทีนี้เมื่อเวลาไปเห็นเหตุการณ์มาแล้วสะดุดใจ จนถึงขั้นจะสลบไสลนั้นแหละ ออกมาแล้วเลยกลับเป็นทองคำต้องเป็นที่หนึ่งอย่างเด็ด เรียกว่าเด็ดเลยเทียว ไม่เด็ดไม่ได้พวกเรา เราอย่าเสียดาย ทองคำอยู่ในกระเป๋าเรา อยู่ในเงื้อมมือของเรา อยู่ในคอของเรา ไม่ได้มีคุณค่ายิ่งกว่าชาติไทยของเรา ชาติไทยของเรานี้เป็นหัวใจของคนทั้งประเทศ ของทุกคน ๆ เลย สำหรับทองคำของเราที่อยู่ในข้อมือของเรานั้น ไม่ได้สำคัญอะไรมากยิ่งกว่าหัวใจของชาติ ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้เห็นความเสียสละตรงนี้ ให้หนักในชาติของเรายิ่งกว่าหนักในส่วนบุคคล อันนี้เป็นของที่มีคุณค่ามากที่สุด

ประเทศไทยเราจะตั้งอยู่ได้เพราะทองคำที่เข้าไปรวมตัวเป็นหลักเป็นแหล่ง เป็นแก่นของชาติไทยเรา ถ้าไม่มีนี้แล้วชาติไทยเราไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ ล้มเหลวเมื่อไรก็ได้ เพราะฉะนั้นจึงขอให้พากันตั้งอกตั้งใจตั้งแต่บัดนี้ต่อไป หลวงตาไปนำเรื่องราวมาแล้วจากคลังหลวงของเรา เพราะเจ้าหน้าที่ผู้ใจบุญเขาให้เราไปดูหัวใจของชาติเป็นยังไง เพราะเห็นว่าเราก็กำลังทำงานเพื่อชาติ เวลานี้กำลังกอบกู้ชาติของเราเต็มความสามารถ เจ้าหน้าที่ผู้ใจบุญก็ได้นิมนต์เราไปดูจุดสำคัญ

ออกมาก็อย่างว่านั่นแหละ ออกมาแล้วมีตั้งแต่กองทุกข์แบกหามมาจนจะไม่ไหว หาที่ระบายไม่ได้ก็ต้องมาประกาศก้องให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายได้ทราบ ว่าเวลานี้เมืองไทยของเราจุดสำคัญที่ล่อแหลมต่ออันตรายมากคือทองคำ ถ้าเป็นโรคก็โรคหัวใจ ตายได้ง่ายที่สุดเลยเทียว ให้ต่างคนต่างฟื้น เอาออกซิเจนเข้าไป ทองคำใครมีเท่าไร นั่นละคือออกซิเจน ไปช่วยลมหายใจของชาติไทยเราให้ได้ฟื้นกลับตัวขึ้นมา อย่างน้อยขอให้ทรงตัวได้ มากกว่านั้นขอให้สง่างามในประเทศไทยของเรา แล้วก็สง่างามไปทั่วประเทศดินแดนทั้งหลาย ด้วยกำลังวังชาความรักชาติ ความเสียสละ ความเห็นแก่ชาติของเราเป็นหลักสำคัญที่จะกู้ชาติคราวนี้ อย่างอื่นกู้ไม่ได้

เราอย่าไปฟังเสียงเทวทัตมันจอแจ ๆ มันกีดมันขวาง มันมีนะ ทั้งทางพระก็มี ทางโยมก็มี เทวทัตทำลายศาสนาทำลายบ้านเมือง คือทำลายชาติไทยของเราเวลานี้ กำลังแสดงตัวออกมา อย่าไปสนใจกับพวกนี้ พวกนี้ไม่ใช่พวกที่จะนำชาติบ้านเมืองให้เจริญ ไม่ใช่พวกที่จะทำให้พี่น้องทั้งหลายมีความสงบร่มเย็นเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ มีแต่พวกทำลาย อย่านำมาสนใจสิ่งเหล่านี้ อันใดที่จะเป็นประโยชน์แก่ชาติของเราให้รีบเร่งขวนขวาย อย่าฟังเสียงใคร

เวลานี้หลวงตาก็ได้เสียสละตัวออกมาแล้วจากป่าจากเขา ทุกสิ่งทุกอย่างทุ่มมาเพื่อชาติไทยของเรา เอาให้เต็มเหนี่ยวทีเดียว คอขาดขาดไปเลย หลวงตาไม่เสียดายคอยิ่งกว่าชาติไทยของเรา ขอให้พี่น้องทั้งหลายเห็นใจ หรือจะให้หลวงตาน้ำตาร่วงต่อพี่น้องทั้งหลายหรือจึงจะว่าเป็นห่วงชาติไทย เวลานี้น้ำตาก็จะร่วงแล้ว ไปเห็นเกิดความสลดสังเวชขึ้นมา จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ต่างคนต่างตื่นเนื้อตื่นตัวตั้งแต่บัดนี้ต่อไป อย่าอ่อนแอนะ

จุดสำคัญคือทองคำเป็นสำคัญมากที่สุดเลย หลวงตาไปดูด้วยตาของตัวเองแล้ว ไม่ได้นำคำโกหกมาประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบ นำความจริงออกมาล้วน ๆ ทีเดียว นี้คือหัวใจของชาติ และไปเห็นมาด้วยตาของเรารู้สึกว่าบกพร่องมากที่สุด ที่พวกเราทั้งหลายจะต้องได้ช่วยกันเต็มไม้เต็มมือ อะไรจะเสียไปช่างเถอะ ขอให้ชาติไทยของเราตั้งอยู่แน่นหนามั่นคงแล้วเราอยู่ได้ เรารับประทานข้าวกับน้ำปลาเราก็อยู่ได้ ถ้าเรามีหลักมีแหล่งมีแก่นสารเป็นที่อยู่ที่อาศัย มีร่มโพธิ์ร่มไทรเป็นที่พึ่งแล้วเราอยู่ได้ทั้งนั้น ถ้าขาดร่มโพธิ์ร่มไทรคือหัวใจของชาติไปแล้วล้มด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่ามหาเศรษฐี กุฎุมพี ใครจะใหญ่ฟากเมฆมาก็ตามเถอะ เรื่องความจนมันอยู่เหนือเมฆ เราต้องจมกับมันจนได้นั่นแหละถ้าเราไม่ช่วยกันเอง

เพราะฉะนั้นขอให้ต่างคนต่างช่วยกันเต็มความสามารถ ให้ช่วยกันจริง ๆ ไม่ใช่ทำเล่น ๆ ชาติไทยเป็นชาติของเราทุกคน มีความจำเป็นเท่ากันหมด คนในชาติไทยนี้มีความจำเป็นเท่ากันหมด ทั้งความทุกข์ทั้งความสุข จะอยู่ได้หรือจะล่มจมอยู่ในของเราทุกคน ๆ ต่างคนต่างช่วยกันถึงจะฟื้นได้ ต้องเอาให้จริงให้จัง

เวลานี้เมืองไทยของเรากำลังช่วยตัวเอง แล้วเมืองนอกเขาก็ทราบแล้วว่าเมืองไทยกำลังช่วยตัวเอง แล้วความสามารถของเมืองไทยเราเป็นอย่างไรบ้าง แล้วมีพระนำหน้าเสียด้วยนะ พระนี้คือหลวงตาบัวเป็นผู้นำหน้า เรากล้าพูดทุกสิ่งทุกอย่าง เรื่องความอาจหาญชาญชัยในการที่จะสร้างความดีทั้งหลายเราอาจหาญ เอาชีวิตเข้าแลกเลยตั้งแต่วันออกปฏิบัติมาจนกระทั่งป่านนี้ แล้วจากนั้นก็มาช่วยชาติของเรา และบัดนี้เป็นจุดสำคัญของเรา

ในชีวิตของเรานี้มีสองหน หนหนึ่งเป็นหนที่เราสละชีวิตเพื่อฆ่ากิเลสในหัวใจของเราให้คว่ำลงจากจิตของเราให้เป็นวัฏจิตวัฏจักร ให้มันหมุนลงไปให้เป็นวิวัฏจิตแทนตัวขึ้นมา นี้เราก็สละเต็มกำลังความสามารถจนกระทั่งเดนตายแล้วกลับมาทำประโยชน์ให้โลก แล้วเวลานี้ก็มาเห็นสภาพเมืองไทยของเรากำลังเป็นอยู่อย่างนี้ เราก็ได้พยายามเต็มความสามารถของเราที่จะช่วยเหลือได้ เรียกว่าเราสละชีวิตนี้เป็นครั้งที่สอง

ครั้งที่หนึ่งสละชีวิตเพื่อฆ่ากิเลส นำธรรมเข้ามาสู่ใจ และการฆ่ากิเลสเราก็สมหวังทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว เราไม่มีอะไรบกพร่องในการช่วยโลกคราวนี้ สำหรับเราเองนั้นสมบูรณ์เต็มที่แล้วเราพูดตรง ๆ เพราะฉะนั้นเราจึงกล้านำตัวออกมาเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายด้วยความไม่มีอะไรบกพร่อง ไม่มีความหิวโหยโรยแรง ที่จะแบ่งสันปันส่วนเอาสมบัติที่พี่น้องทั้งหลายมอบมาให้เราด้วยความไว้วางใจนี้มาเป็นของตนแม้แต่เม็ดหินเม็ดทรายเราไม่มี

เรามีตั้งแต่อยากพบอยากเห็น ทุกลมหายใจอยากพบอยากเห็นพี่น้องชาวไทยของเราได้ฟื้นฟูตัวเองขึ้นมา ด้วยการช่วยตัวเอง ช่วยชาติของเราทุกคน ๆ ให้มีกำลังวังชาหนาแน่นเหมือนกันหมด อย่าอ่อนแอ นี่เราอยากพบอยากเห็นเหลือเกินอันนี้ หลวงตาบัวตายลงไปแล้วตาจะหลับ ถ้าหากว่าตายเวลานี้หลวงตาบัวจะตายลืมตานะ เขาเรียกตาค้าง ตาหลับไม่ลงเพราะมองดูเมืองไทยแล้วอยู่ในที่หล่มลึกที่ควรที่จะฟื้นได้ แต่ไม่ยอมฟื้นกันนี้ อันนี้ที่จะจม อย่าให้ได้ยินนะ ควรที่จะฟื้นได้แต่ไม่ฟื้น

ควรที่จะฟื้นได้ต้องฟื้น เอาให้เต็มเหนี่ยวนะ คราวนี้เป็นคราวสำคัญมาก เราไปรอดได้ อย่างน้อยทรงตัวได้ก็คราวนี้ จะผ่านพ้นไปได้ก็คือคราวนี้เป็นคราวสำคัญมากที่สุด พระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์นำธรรมมาโปรดโปรยพวกเราทั้งหลายด้วยความเมตตาของเรา โดยมีหลวงตาบัวเป็นผู้นำ นำก็นำอย่างเสียสละ อย่ากล้าหาญชาญชัย ที่จะเอาชัยชนะจากความจนมาจนได้ เป็นชัยชนะของพวกเราทั้งหลาย ฟื้นฟูขึ้นมา ขอให้ตั้งอกตั้งใจ

อันดับแรกก็ดังที่ได้พูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังแล้วนั้น ทองคำอย่าลืม เอาให้เป็นเนื้อเป็นหนังจริง ๆ ใครอยู่ที่ไหนก็ตามเถอะ ขอให้ชาติไทยของเราได้สง่างามขึ้นมาเป็นที่พอใจ จุดใหญ่ของเราที่อยู่ร่วมกันทั้งประเทศนี้คือชาติ ชาติเป็นของสำคัญมาก ถ้าลงชาติได้เอนเอียง ได้ล่มจมไปแล้วไม่มีความหมายทั้งนั้นคนไทยเราทั้งชาติ เพราะฉะนั้นจงกอบกู้ชาติของเราไว้ให้ดี ทั้ง ๆ ที่ยังไม่จมนี้แหละ เอาขึ้นเดี๋ยวนี้เสียก่อน


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก