อยู่ใต้อำนาจของเขาแล้วไม่ดีทั้งนั้น
วันที่ 15 มีนาคม 2541
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๑

อยู่ใต้อำนาจของเขาแล้วไม่ดีทั้งนั้น

ขอพี่น้องทุกท่านกรุณาเตรียมเนื้อเตรียมตัวตั้งแต่บัดนี้ต่อไป เราเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ ๆ อยู่ในป่าในเขาลำเนาไพรที่ไหน ในบ้านในเมือง เป็นไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้น เวลานี้เมืองไทยเรากำลังยุบยอบในเรื่องการเงินการทอง การใช้สอยรู้สึกเดือดร้อน ทั้งติดหนี้ติดสินทางเมืองนอกซึ่งเป็นของไม่ดีเลย เราควรจะตื่นเนื้อตื่นตัวเราตั้งแต่บัดนี้ต่อไป เพื่อฉุดลากเมืองไทยเราไม่ให้สายเกินไป เวลานี้ไม่สาย กำลังพอดี

หลวงตาบัวเป็นผู้นำ นำเพื่อประเทศไทยเลยไม่ใช่ธรรมดา นำเพื่อประเทศไทย เงินนี้เข้าสู่ประเทศไทยเราทั้งหมด เวลาสมมุติว่าตายนี้ก็ให้ตายหลับตาสนิทบ้าง อย่าให้ตายลืมตาอย่างนี้ ไม่ดีนะ ความเป็นห่วงเป็นใยโลกสงสารตายไม่สนิทไม่ดี ขอให้ตายด้วยความสนิทใจ ภาคภูมิใจ ด้วยการเสียสละเพื่อชาติไทยเรา ใครจะมาดูถูกดูหมิ่นได้หรือเมืองไทยเราน่ะ รีบเตรียมเนื้อเตรียมตัวตั้งแต่บัดนี้ต่อไป นี่หลายทิศหลายทางมา วัดต่าง ๆ ก็เริ่มมาแล้ว ส่วนมากทางสายวัดกรรมฐานจะมาก่อน สายหลวงปู่มั่นเริ่มเข้ามาเรื่อย ๆ แล้ว ต่อไปก็จะวงกว้าง

ศาสนาเป็นแหล่งแห่งความเมตตา เป็นสถาบันอันใหญ่โต เรื่องความเมตตานี้อยู่กับวัดกับวากับพระกับเณรเท่านั้น ถ้าพระเณรเราไม่มีเมตตาธรรมแล้วโลกนี้หาที่ยึดไม่ได้ เราจึงเชื่อแน่ว่าทางพุทธศาสนาเรา ไม่ว่าวัด ไม่ว่าประชาชนชาวพุทธเรา ต้องรวมหัวเข้าสู่จุดเดียวโดยหลวงตาบัวเป็นผู้นำ แล้วอย่าคิดให้ผิดพลาดไปว่าคนนั้นมาแทรกคนนี้มาแซง แซงหน้าหลวงตาบัว ใครแซงไม่ได้ หลวงตาบัวจะเป็นผู้นำหน้าคนเดียวเท่านั้น รับผิดชอบทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ทุกดอลลาร์นี่

หลวงตาบัวไม่เคยสนใจกับเงินกับทองข้าวของ สนใจแต่ธรรมล้วน ๆ เรื่อยมาตั้งแต่บวช ปีนี้เริ่มแล้ว หันหน้าเข้าสู่ทางโลกทางสงสาร ช่วยประชาชนชาวไทยเรา รู้สึกว่ากรอบแกรบเต็มทีเวลานี้ เราจึงรีบพูดเสียแต่บัดนี้ซึ่งไม่สายเกินไป ให้ต่างคนต่างรู้เนื้อรู้ตัวทุกคน ว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์ ๆ ไม่ว่าอยู่ที่ไหนเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้น อย่าให้มันสึกมันกร่อนไป เหลือ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ เรียกว่า ๕๐ สตางค์ ใช้ไม่ได้ ให้เต็มบาทเต็มเต็งซิ คนไทยเราเต็มบาทเต็มเต็ง อย่าให้ใครมาแบ่งสันปันส่วนเอาความไม่ดีนี้เราไม่ชอบ ไม่ประสงค์อย่างยิ่ง ให้เต็มบาทเต็มเต็งทีเดียว เมืองไทยเราเป็นเมืองเต็มบาทมาดั้งเดิมแล้ว อย่าให้ขาดบาทขาดสตางค์เลย ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย นี่จะพาเดิน

เราหายใจเป็นเรื่องโลกไปหมดแล้วเวลานี้ เราหายใจเป็นโลกไปหมด คือหายใจเพื่อโลกด้วยความเมตตาล้วน ๆ หมุนติ้ว ๆ กับการเงินการทอง รับผิดชอบทุกอย่างด้วยไม่ใช่ธรรมดา ไม่ใช่เป็นผู้นำเฉย ๆ รับผิดชอบเรื่องการเงินการทองเหล่านี้ ต้องผ่านเราทุกบาททุกสตางค์ทุกดอลลาร์ ผ่านแล้วเข้าที่ เราเป็นคนสั่ง เมื่อปรึกษาหารือกันเรียบร้อยแล้วเป็นที่ลงใจแล้วก็สั่ง จะไปกี่งวด ๆ ก็ออก ออกเรื่อยเข้าสู่จุดใหญ่ นั่นมาหลายต้นแล้วต้นกัลปพฤกษ์เรา นับวันจะกว้างขวางออกไป

ต่อไปนี้ก็ออกทางหนังสือพิมพ์ ออกได้ละหนังสือพิมพ์ ออกว่าหลวงตาบัวนำหน้า ประชาชนญาติโยมชาวพุทธของเรา ชาวไทยของเราทุกภาครอบเมืองไทยเรานี้ หลวงตาบัวเป็นผู้นำเพื่อนำเงินเข้าสู่ชาติของเรา หนุนชาติของเราให้แน่นหนามั่นคงอยู่เย็นเป็นสุขด้วยกัน จะทุกข์จนหนโลกในครอบครัวของเราช่างมัน เรากินข้าวเปล่า ๆ ก็กินได้ กินกับน้ำปลาเราก็กินได้ แต่อย่าติดหนี้เขา ถ้าติดหนี้แล้วจะกินดีขนาดไหนก็ไม่ดี เราอยู่ใต้อำนาจของเขาแล้วไม่ดีทั้งนั้น เป็นบ๋อยของเขานี่

เหมือนนักโทษกินข้าวในตะรางในเรือนจำ นักโทษกินข้าวในเรือนจำมีศักดิ์ศรีดีงามอะไร เอาอะไรไปให้กินก็คือนักโทษกิน ไม่มีคุณค่าอะไรเลย เมืองไทยเราจะเป็นแบบนักโทษนี้ไม่ได้ ต้องกินแบบเมืองไทยเราร้อยเปอร์เซ็นต์ อยู่แบบเมืองไทย ทุกสิ่งทุกอย่างต้องแบบเมืองไทยเรา ด้วยความเสียสละทุก ๆ ท่านให้รวมกันให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย หายใจจะได้เต็มปอด

เริ่มออกแล้ว ตั้งแต่บัดนี้ต่อไป นี่ก็กะว่าเดือนเมษาฯจะออก จะเปิดทางเงินสด ทองคำ เปิดหมดเลยทีนี้ พอเดือนเมษาฯแล้วก็เปิดละ เดี๋ยวนี้ยังรอเสียก่อน รอให้ดอลลาร์เรานำหน้าไปก่อน พอสมควรแล้วก็ พวกเงินสดเราเร็วกว่าดอลลาร์ กลัวดอลลาร์จะล้าหลัง เพราะฉะนั้นเราจึงต้องออกทางดอลลาร์เสียก่อน ออกดอลลาร์ให้นำหน้าไปก่อนพอสมควรแล้ว ทีนี้เราก็เปิดเงินสดเปิดทองคำ

ทองคำนี้เอาไว้คลังหลวงของประเทศไทยเรา ทองคำเป็นหลักใหญ่ เป็นหลักของชาติบ้านเมือง เป็นหลักรับรองทั่วโลกดินแดน ทองคำเป็นเครื่องรับรอง เพราะฉะนั้นทองคำจึงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อย เป็นเรื่องใหญ่โตมาก ท่านผู้ใดมีมากน้อยเพียงไรก็ ต่อไปนี้เวลาเราเปิด เวลานี้ยังไม่เปิด เวลาเราเปิดให้เตรียมตัวไว้ก็แล้วกัน ใครมีห้าเตรียมไว้สิบเลย ถึงวันเปิดเราจะบอก ให้พร้อมเสียก่อน

เวลานี้กำลังปรึกษาหารือกันทุกหน่วย ๆ ปรึกษาหารือกันได้ลงจุดแล้วปั๊บ ก็คงจะในราวเดือนเมษาฯจะเริ่มลงตั้งแต่บัดนั้น พวกเงินสด พวกทองคำ แต่ดอลลาร์นี้เปิดมาแล้วเรื่อย ๆ ดอลลาร์ไปเรื่อย ให้ดอลลาร์ไปก่อนสัก ๕๐ กิโลเสียก่อน เงินสด ทองคำ จึงตามหลังไป พวกนี้วิ่งเร็วกว่า เดี๋ยวจะแซงดอลลาร์ไป

เอาจะถวายก็ถวายเลยเป็นไรไป ไม่มีพิธีอะไรแหละ หลวงตาบัวเป็นผู้นำไม่มีพิธี นี่คือพิธีแล้วนี่ พิธีเต็มสัดส่วน เอามาอีก เพิ่มพิธีเข้าไป นี่พิธีที่แน่นอนที่สุด พิธีว่า นโม ตสฺส สงฺฆสฺส โอโณชยาม อย่ามายุ่ง มีแต่พิธีเต็มบ้านเต็มเมืองหาความจริงไม่ได้ ให้ฟังกัน จำเอานะ เดี๋ยวนี้ศาสนาเราเป็นศาสนาพิธี อะไรมีแต่พิธี ๆ ให้กิเลสตีตลาด ๆ ทั้งหมด ไม่ว่าแต่งานไหน ๆ กิเลสต้องเข้าตีตลาดเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มตลาดลาดเล เต็มงานวัดงานวา นอกวัดนอกวาที่ไหนมีแต่กิเลสตีตลาด ธรรมไม่ได้เข้าตีเลย

นี่ธรรมเข้าตี ไม่ต้องมีพิธีอะไร เอามา มีเท่าไรเอาหมด เราจะเข้าชาติให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลย นี่ละไม่ใช่พิธี เป็นความจริงเลย เดี๋ยวนี้มีแต่พิธีเต็มไปหมด มองดูแล้วสลดสังเวชจะตายไป เราไม่พูดเฉย ๆ ตามีหูมีใจมีมันคิดตลอด สัมผัสอะไรปั๊บจะเอามาคิดทันที ๆ เลย แล้วผลตกออกมามีแต่กิเลสตีตลาด

ลงหลวงตาบัวนำหน้าละเอาน้อยไม่เป็น ต้องเอาใหญ่ ใครมีห้าเตรียมไว้สิบเลย นี่จึงเรียกว่าเอาใหญ่ มีห้าเตรียมไว้ห้าไม่เรียกเอาใหญ่ มีห้าเตรียมไว้สิบเรียกว่าเอาใหญ่ เมืองไทยเราเริ่มตื่นเนื้อตื่นตัวขึ้นแล้ว เตือนกันแล้ว เวลานี้พี่น้องทั้งหลายกำลังสร้างสนามบินเอาเครื่องลง บริจาค สนามคือสนามสำหรับบริจาคทาน ที่เรียกว่าสนาม เครื่องบินนั้นได้แก่ประชาชนศรัทธาทั้งหลายที่จะลงรวมกันในจุดเดียว คือจุดแห่งการให้ทานเพื่อชาติของเรานี้เรียกว่าสนามบิน เครื่องบินก็คือประชาชนศรัทธาทั้งหลายนี้ รวมตัวกันมา พอหัวหน้าผู้นำบอกว่าลงจุดไหนแล้วทีนี้ก็ลงกันละ

เวลานี้กำลังรออยู่ ลงเฉพาะดอลลาร์ก่อน เช็คดอลลาร์หนึ่ง เงินดอลลาร์หนึ่ง มาก่อน ๆ ลงก่อน ๆ ลงสนามก่อน แล้วพวกเงินสด พวกทองคำ นี้จะตามมาทีหลัง กะไว้ว่าเดือนเมษาฯ คงมีละ ให้ปรึกษาเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วก็ ทีนี้ก็เอา ทีนี้เปิดแล้วออกหมดเลย ไม่ว่าทีวี ไม่ว่าหนังสือพิมพ์ ที่ไหนออกทั้งนั้น ออกทั่วประเทศเลย เริ่มใหญ่ เรียกว่าเปิดออกหมดเลย เปิดหมดไม่ว่าดอลลาร์ไม่ว่าเช็คดอลลาร์ ไม่ว่าเงินสด ไม่ว่าทองคำ ไม่ว่าเงินต่างสกุล รับหมด เข้าเลยทีเดียว กะไว้ว่าเดือนเมษาฯ กำลังปรึกษาหารือกันอยู่ เวลานี้ยังไม่ได้ลงกัน ให้รอพิจารณาเรียบร้อยก่อนแล้วก็ลงละ ไม่นานละเมืองไทยเรา ตีตื้นขึ้นมาเรื่อย ๆ คนทั้งประเทศต้องตีตื้นขึ้นมาอย่างรวดเร็ว

ต่อไปนี้จะให้พร


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก