อุบายวิธีการทำลายชาติบ้านเมือง
วันที่ 28 มีนาคม 2541 เวลา 8:20 น. ความยาว 13.42 นาที
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๑

อุบายวิธีการทำลายชาติบ้านเมือง

ให้พี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้ นี่เป็นการเริ่มต้นที่จะยกชาติไทยของเรา ให้เป็นเมืองเด่น เมืองอิสระเต็มตัวของเราอย่างที่เป็นมาแล้วดั้งเดิม ไม่ให้บกพร่อง ไม่ให้เอนให้เอียงให้ล่มให้จมไปไหน ให้อยู่ในกำลังวังชาสติปัญญาของชาวไทยเราทุก ๆ คน พยุงช่วยกันเต็มกำลังความสามารถ แต่ในขณะเดียวกันก็ขอความกรุณาให้ทราบ สิ่งที่จะเป็นภัยต่อการยกชาติบ้านเมืองของเราขึ้นนี้ ในขณะเดียวกันจะมีอุปสรรคต่าง ๆ เกิดขึ้นมา ด้วยอุบายวิธีการใด ๆ ก็ตาม จะออกทางใด ทางวิทยุหรือทางโทรทัศน์เทวทัต วิดีโอ อะไรก็แล้วแต่ที่จะออก ที่จะเป็นภัยต่อประเทศชาติของเรานี้มี ให้พากันทำความเข้าใจเอาไว้

อุบายวิธีการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นมาเพื่อความเป็นภัยของเรานี้มีหลายกระทงที่จะเกิดขึ้น แต่ขอให้จับเอาไว้ว่า อันใดที่เป็นข้าศึกแห่งการดำเนินเพื่อชาติของเราแล้ว ให้ปัดออก ๆ อย่าได้ฟังอย่าได้ดูให้เสียสายตา อย่าฟังให้เสียหู ยกตัวอย่างอย่างนี้นะอุบายวิธีการ เงินที่เรารับบริจาคทั้งหมดเพื่อช่วยชาติไทยของเรานี้ เป็นเหมือนกันกับว่าเอากะปิไปละลายในน้ำทะเล ไม่มีความหมายอะไรอย่างนี้ แล้วอันใดที่มีความหมายเราก็ยังไม่ทราบ แต่เรื่องแง่งอนมันจะมาแบบนั้น นี่คืออุบายวิธีการทำลายชาติบ้านเมือง ให้พากันทำความเข้าใจเอาไว้

แล้วเงินจำนวนนั้นเป็นประโยชน์ เงินจำนวนนี้ไม่เป็นประโยชน์ มันจะแยกออกมาเป็นสัดเป็นส่วนเพื่อการทำลายในตัวของมันเอง นี้ก็ให้พากันทราบเอาไว้ เงินที่เราบริจาคนี้จำนวนไหนก็ตาม เพื่อคนไทยทุกคนทั้งชาตินี้ทั้งนั้น เราไม่เพื่ออย่างอื่น มีมากมีน้อยเราเพื่อชาติไทยของเรา ไม่รั่วไหลไปที่ไหนละ จะให้เข้าสู่จุดที่หมายของเรา ให้พากันทราบเอาไว้ว่ามันจะมา จะเริ่ม

ธรรมไปที่ไหนมารของธรรมจะตาม ๆ กันไป เป็นเครื่องลบล้างกันไปในตัว เราต้องเข้าใจเอาไว้อย่างนี้ มันจะออกด้วยวิธีการต่าง ๆ เป็นการกีดการขวาง และทำจิตใจของประชาชนทั้งหลายซึ่งพร้อมแล้วที่จะช่วยประเทศชาติของเรานี้ ให้ล้มเหลวหรือไขว้เขวไปได้ อันนี้สำคัญมากนะ ออกแบบนั้นมา ออกแบบนี้มาให้ดู

แบบไหนที่จะเป็นแบบเชิดชูเมืองไทยของเรา เรารับไว้เป็นเครื่องพิจารณาและดำเนินตามนั้น เพื่อชาติไทยของเราจะได้มีกำลังวังชาหนาแน่นขึ้นไป แต่อุบายใดวิธีการใดที่แสดงออกมาเพื่อการขัดขวางประเทศชาติของเรานั้น ให้พากันระมัดระวัง อย่าดูอย่าฟังเสียดีกว่า นี่จะมีละจะเริ่มละ ธรรมกับอธรรมจะไปพร้อม ๆ กัน จะแทรกกันไปนั้นละ สิ่งทำลายจะไปตามสิ่งที่ดีทั้งหลาย ถ้าเราไม่เข้าใจเอาไว้อย่างนั้น ไขว้เขว เสียกำลังใจ เมื่อเสียกำลังใจแล้วอะไรเสียไปหมด กำลังใจเป็นของสำคัญ พี่น้องทั้งหลายพากันจำเอาไว้ จะเริ่มมีไปตาม ๆ กัน

เราไม่ได้อุตริ เราพูดตามหลักเหตุผลที่ควรจะเป็นไปได้ด้วยกันดังที่กล่าวนี้ คือดีกับชั่วมีมาดั้งเดิม เป็นคู่ลบล้างกัน อันนี้เรากำลังบำเพ็ญความดีเพื่อชาติไทยของเรา สิ่งที่ชั่วช้าลามกที่จะเป็นข้าศึกต่อชาติไทยของเรามันก็จะแทรกเข้ามาแซงเข้ามา กีดเข้ามาขวางเข้ามาในวิธีการนั้นวิธีการนี้

เป็นแบบเทวบุตรเทวดามาก็มีนะให้ระวัง มาแต่รูปร่างเป็นเทวบุตรเทวดา สำนวนโวหารเป็นท้าวมหาพรหมมาก็มี แต่ให้ดูเนื้ออรรถเนื้อธรรม เหตุผลที่แสดงมานั้น เป็นสิ่งที่ขัดขวางต่อความดีของเราทั้งหลายซึ่งกำลังบำเพ็ญอยู่เวลานี้หรือไม่ ให้เราเอานี้มาพินิจพิจารณา

แล้วให้ยกขึ้นไว้เลยว่า เวลานี้หลวงตาบัวเป็นผู้นำแล้ว เป็นผู้นำชาติไทยทั้งชาติ ให้ฟังเสียงธรรม หลวงตาบัวออกมาจากอรรถจากธรรม เรียนธรรมมาปฏิบัติธรรมมา นำธรรมมาสงเคราะห์โลก ไม่ได้นำฟืนนำไฟมาเผาโลกพอที่โลกทั้งหลายจะไม่เชื่อถือ เรานำอรรถนำธรรมมาเพื่อเทิดทูนโลก เชิดชูโลก ให้มีความแน่นหนามั่นคง อันนี้คือเรื่องของธรรม เรานำออกมาเพื่อพี่น้องทั้งหลายได้ยึดเป็นคติตัวอย่าง เป็นกำลังใจ แล้วดำเนินงานไปด้วยความราบรื่นแก่ชาติไทยของเรา

สิ่งที่จะมาแทรกแซงเหล่านี้มันมีนะ ธรรมกับอธรรมเป็นของคู่เคียงกัน ธรรมไปที่ไหน อธรรมจะตามลบล้างตามกีดตามขวาง แต่อุบายวิธีการต่าง ๆ นี้มันจะมี มีทั้งส่วนย่อยส่วนใหญ่ จะออกมาทุกแง่ทุกมุม ให้พากันทำความเข้าใจเอาไว้ อย่าหลงไขว้เขวไปตามมัน แล้วจะเสียชาติไทยของเรา เสียกำลังใจของเราแล้วก็เสียทั้งชาตินั้นแหละ

เงินทุกบาททุกสตางค์นี้เราจะสงเคราะห์ได้ทั้งคนจนทั้งมหาเศรษฐี เพราะในเมืองไทยนี้มีทั้งคนจนมีทั้งมหาเศรษฐีอยู่ร่วมกัน เงินไทยหนุนเข้าไปในนี้จึงหนุนได้ทั้งมหาเศรษฐี หนุนได้ทั้งคนทุกข์คนจน ช่วยได้ ๆ ทั้งนั้น เราพยายามเต็มความสามารถที่จะให้เกิดประโยชน์แก่ชาติไทยของเรา ให้ทำความเข้าใจเอาไว้ ยึดถือหลักที่เราอธิบายให้ฟังวันนี้ ว่าเราเป็นผู้นำโดยความเป็นธรรม อันนี้ไว้เป็นหลักใจหลักความประพฤติหลักการหน้าที่ดำเนินงานของเราต่อไป เราอย่าไปไขว้ไปเขว อย่าเป็นคนหูเบาเชื่อง่าย จะเสียชาติบ้านเมืองของเราล่มจมไปเปล่า ๆ ไม่เกิดประโยชน์อะไร จากปากมอมแมม หมามันก็มีปากมอมเหมือนกัน ไม่ได้มอมตั้งแต่ปากคนแหละ ปากมอมแมมปากหมามันก็มี พากันเข้าใจนะ เข้าใจไว้ตั้งแต่บัดนี้

เริ่มต้นแต่บัดนี้ ขึ้นเวทีแล้วต้องมีคู่ต่อสู้ถึงจะขึ้นเวทีได้ ไม่มีคู่ต่อสู้ขึ้นไปต่อยลมต่อยแล้งเขาไม่เรียกว่านักมวย เขาไม่เรียกว่าแชมเปี้ยน ต้องมีคู่ต่อสู้ มีผู้แพ้ผู้ชนะ นี่ขึ้นเพื่อความเป็นธรรมของเราแล้ว อธรรมจะมาเป็นคู่ต่อสู้ ให้เราระมัดระวังอธรรมซึ่งเป็นข้าศึกไว้ให้ดีก็แล้วกัน เอาละวันนี้จะให้พรพี่น้องทั้งหลาย ให้พากันเป็นสุข ให้ใจหนักแน่นในเหตุในผลอย่าเชื่อง่าย ไม่ดี (๒๘ มี.ค. ๔๑)

หาผู้นำนี่มันหายาก พูดให้มันตรง ๆ หาผู้นำที่นำไปเพื่อความแคล้วคลาดปลอดภัยนี้หายากมากนะ เมืองไทยเรานี้ผู้นำมักจะเป็นอย่างว่านั่นแหละฟังเอา มันถึงเหลวไหล ๆ เวลานี้ ถ้าผู้นำเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดสุจริตยุติธรรมแล้ว บ้านเมืองจะไม่เป็นอย่างนี้ นี้ก็คืออย่างว่านั่นแหละ ถึงได้ออดแอดเหลือเกินนะ เราถึงได้สละตัวมาเป็นผู้นำ จะไม่นำแบบนั้น ทุกบาททุกสตางค์ทุกดอลลาร์ ไม่ว่าทองไม่ว่าอะไรทั้งหมด จะให้เข้าคลังหลวง ด้วยความควบคุมของหลวงตาบัวทุกชิ้นทุกอันเลย เราเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียว

( ๓ เม.ย. ๔๑ )


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก