ให้พากันหนักแน่น อย่าเชื่อง่าย (๒๙-๓๐ มี.ค. ๒๕๔๑)
วันที่ 29 มีนาคม 2541
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๑

ให้พากันหนักแน่น อย่าเชื่อง่าย

ให้พี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้ว่า นี่เป็นการเริ่มต้นที่จะพาชาติไทยของเราให้เป็นเมืองเด่นเมืองอิสระเต็มตัวอย่างที่เราเป็นมาแล้วดั้งเดิม ไม่ให้บกพร่องไม่ให้เอนให้เอียง ให้ล่มให้จมไปไหน ให้อยู่ในกำลังวังชา สติปัญญาของชาวไทยเราทุกๆคน พยุงช่วยกันเต็มหลังความสามารถ แต่ในขณะเดียวกันก็ขอความกรุณาให้ทราบสิ่งที่จะเป็นภัย ต่อการยกชาติบ้านเมืองของเราขึ้นนี้ ในขณะเดียวกันจะมีอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นมา ด้วยอุบายวิธีการใดๆก็ตามจะออกทางวิทยุหรือทางโทรทัศน์ วิดีโอ อะไรก็แล้วแต่ที่จะออกเทปนี่ นี่จะเป็นภัยต่อประเทศชาติของเรานี้มี ให้พากันทำความเข้าใจเอาไว้ อุบายวิธีการต่างๆที่จะเกิดขึ้นมา เพื่อความเป็นภัยของเรานี้มีแน่ มีหลายกระทงที่จะเกิดขึ้น แต่ขอให้จับเอาไว้ว่า อันใดที่เป็นข้าศึกแห่งการช่วยชาติของเราแล้วให้ตัดออกๆ อย่าได้ฟัง อย่าได้ดูให้เสียสายตา อย่าฟังให้เสียหู

ยกตัวอย่างเช่น อุบายวิธีการ เงินที่เรารับการบริจาคทั้งหมอที่เข้าช่วยชาติไทยของเรานี้มันเป็นเหมือนกับว่า กะปิไปละลายในน้ำทะเลไม่มีความหมายอะไรอย่างนี้ แล้วอันใดที่มีความหมายเราก็ยังไม่ทราบ แต่เรื่องมันจะมาแบบนั้น นี่คืออุบายวิธีการทำลายชาติบ้านเมืองให้พากันทำความเข้าใจเอาไว้ แล้วเงินจำนวนนั้นเป็นประโยชน์ เงินจำนวนนี้ไม่เป็นประโยชน์ มันจะแยกออกมาเป็นสัดเป็นส่วนเพื่อการทำลายในตัวของมันเอง นี่ก็พากันให้ทราบเอาไว้ เงินที่เราบริจาคนี้จำนวนไหนก็ตามเพื่อคนไทยทุกคนทั้งชาตินี้ทั้งนั้น เราไม่เพื่ออย่างอื่น มีมากมีน้อยเพื่อชาติไทยของเราไม่รั่วไหลไปที่ไหน จะให้เข้าสู่จุดที่หมายของเรา ให้พากันทราบไว้

มันจะมามันจะเริ่ม ธรรมไปที่ไหน มารของธรรมจะตามๆกันไป เป็นเครื่องลบล้างกันไปในตัว เราต้องเข้าใจเอาไว้อย่างนี้ มันจะออกรูปวิธีการต่างๆเป็นการกีดการขวาง และทำจิตใจของประชาชน ทั้งหลายซึ่งพร้อมแล้วที่จะช่วยประเทศชาติของเรานี้ให้ล้มเหลวหรือไขว้เขวไปได้ อันนี้สำคัญมากนะ ออกแบบนั้นมา ออกแบบนี้มาให้ดู แบบไหนที่แบบเชิดชูเมืองไทยของเราเรารับไว้ เป็นเครื่องพิจารณาและดำเนินตามนั้น เพื่อชาติไทยของเราจะได้มีกำลังวังชาหนาแน่นขึ้นไป แต่อุบายใดวิธีการใดที่แสดงออกมาเพื่อการขัดขวางประเทศชาติของเรานั้น ให้พากันระมัดระวังอย่าดูอย่าฟังเสียดีกว่า

นี่จะมีแล้วจะเริ่มแล้ว ธรรมกับอธรรมจะไปพร้อมๆกัน จะแทรกกันไปนั้นแหละ สิ่งทำลายจะไปตามสิ่งที่ดีทั้งหลาย ถ้าเราไม่เข้าใจเอาไว้อย่างนั้นไขว้เขว เสียกำลังใจ เมื่อเสียกำลังใจแล้ว อะไรเสียไปหมด กำลังใจเป็นของสำคัญนะ พี่น้องทั้งหลายให้พากันจำเอาไว้ จะเริ่มมีกันไปตาม ๆ กัน เราไม่ได้อุตริ เราพูดตามหลักเหตุผลที่ควรจะเป็นไปได้ที่ตามที่กล่าวนี้ คือดีกับชั่วมีมาดั้งเดิมเป็นคู่ลบล้างกัน อันนี้เรากำลังบำเพ็ญความดีเพื่อชาติไทยของเรา สิ่งที่ชั่วข้าเหล่านี้คอยที่จะเป็นข้าศึกต่อชาติไทยของเรา มันจะแทรกเข้า แซงเข้ามา บีบเข้ามาขวางเข้ามาในวิธีการนั้น วิธีการนี้ เป็นแบบเทวบุตร เทวดามาก็มีนะ ให้ระวัง มาแต่เป็นรูปร่างแบบเทวบุตรเทวดามาเป็นโวหาร เป็นท้าวมหาพรหมมาก็มี แต่ให้ดูเนื้ออรรถเนื้อธรรมเหตุผลที่แสดงมานั้น มันเป็นสิ่งที่ขัดขวางต่อความดีของเราทั้งหลาย ซึ่งกำลังบำเพ็ญอยู่ในเวลานี้หรือไม่ ให้เราเอาอันนี้มาพินิจพิจารณา

แล้วให้ยกขึ้นไว้เลยว่า เวลานี้หลวงตาบัวเป็นผู้นำแล้ว เป็นผู้นำชาติไทยของชาติให้ฟังเสียงธรรม หลวงตาบัวออกมาจากอรรถจากธรรม เรียนธรรมปฏิบัติธรรมมา นำธรรมมาสงเคราะห์โลก ไม่ได้นำฟืนนำไฟมาเผาโลก พอที่โลกทั้งหลายจะไม่เชื่อถือ เรานำอรรถนำธรรมมาเพื่อเทิดทูนโลกเชิดชูโลกให้มีความแน่นหนามั่นคง อันนี้คือเรื่องของธรรมเรานำออกมาเพื่อพี่น้องทั้งหลายได้ยึดเป็นคติตัวอย่างเป็นกำลังใจ แล้วดำเนินงานไปเพื่อความราบรื่นแก่ชาติไทยของเรา สิ่งที่จะมาแทรกแซงเหล่านี้มันมีนะ ธรรมกับอธรรมเป็นของคู่เดียวกัน ธรรมไปที่ไหน อธรรมจะตามลบล้างตามขีดตามขวาง อุบายวิธีการต่างๆนี้มันจะมี ทั้งส่วนย่อยส่วนใหญ่ออกมาทุกแง่ทุกมุมให้พากันทำความเข้าใจไว้ อย่าหลงไขว้เขวไปตามมันแล้วจะเสียชาติไทยของเรา เสียใจของเรา แล้วก็เสียทั้งชาตินั่นแหละ

เงินทุกบาททุกสตางค์นี้ เราจะสงเคราะห์ได้ทั้งคนจนทั้งมหาเศรษฐี เพราะในเมืองไทยนี้ มีทั้งคนจน มีทั้งมหาเศรษฐีอยู่ร่วมกัน เงินไทยนี้หนุนเข้าไปในนี้จึงหนุนได้ มหาเศรษฐี หนุนได้ ทั้งคนทุกข์คนจน ช่วยได้ทั้งนั้น เราพยายามเต็มความสามารถ เพื่อที่จะได้เกิดประโยชน์แก่ชาติไทยของเรา ให้ทำความเข้าใจเอาไว้ ยึดถือหลักที่เราอธิบายให้ฟังวันนี้ ว่าเราเป็นผู้นำ โดยครามเป็นธรรม อันนี้ไว้เป็นหลักใจ หลักความประพฤติ ที่จะดำเนินงานของเราต่อไป เราอย่าไปไขว้ไปเขวอย่าไปเป็นคนหูเบาเชื่อง่าย จะเสียชาติบ้านเมืองของเราล่มจมไปเปล่าๆ ไม่เกิดประโยชน์อะไรจากปากมอมแมม เข้าใจไหมปากมอมแมม หมามันก็มีปากมอมเหมือนกัน ไม่ได้มอมเฉพาะปากคนเข้าใจไหม ปากมอมแมมปากหมามันก็มี เข้าใจเอาไว้ตั้งแต่บัดนี้ เริ่มต้นตั้งแต่บัดนี้

ขึ้นเวทีแล้วมันต้องมีคู่ต่อสู้ มันถึงจะขึ้นเวทีได้ ไม่มีคู่ต่อสู้แล้วต่อยลมต่อยแล้ง เขาไม่เรียกว่าปากมอม เขาไม่เรียกว่าแชมเปี้ยน ต้องมีคู่ต่อสู้มีผู้แพ้ผู้ชนะ นี่ขึ้นเพื่อความเป็นธรรมของเราแล้ว อธรรมจะมาเป็นคู่ต่อสู้ ให้เราระมัดระวัง อรรถธรรมซึ่งเป็นข้าศึก ไว้ให้ดีก็แล้วกัน ให้พากันหนักแน่นเป็นเหตุเป็นผลอย่าเชื่อง่ายไม่ดี


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก