นอกจากหลวงตาแล้ว บริจาคสูญเปล่าไม่สงสัย
วันที่ 30 มีนาคม 2541
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๑(บ่าย)

นอกจากหลวงตาแล้ว บริจาคสูญเปล่าไม่สงสัย

พี่น้องทั้งหลายกรุณาทราบไว้ เวลานี้ชาติไทยเมืองไทยเรากำลังเริ่มไหวตัวที่จะช่วยชาติของตนด้วยวิธีการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริจาค เพราะฉะนั้นจึงต้องได้ระมัดระวังเรื่องการบริจาค อาจจะมีผู้ปลอมแปลงตัวเข้ามาเป็นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ เพื่อรับบริจาคช่วยชาติไทย โดยให้นามว่า ไทยช่วยไทยบ้าง ให้นามว่า อาจารย์มหาบัวช่วยชาติบ้าง อย่างนี้ ให้ระวังนะ อย่าไปสนใจเป็นอันขาด เรื่องนี้เป็นเรื่องปลอมแปลงกันทั้งนั้น ผู้รับผิดชอบในเงินของชาติในคราวนี้มีแต่หลวงตาบัวเพียงองค์เดียวเท่านั้น เป็นผู้ชี้แนวทางทุกอย่าง และเป็นผู้รับบริจาคของพี่น้องชาวไทยทั้งหลายโดยทั่วกัน ไม่มีหน่วยใดจุดใดที่จะทำงานแทนหลวงตาไปได้ เพราะเกรงความรั่วไหลแตกซึมที่จะออกในช่องนั้น ๆ ช่องนี้เป็นช่องอันตรายต่อการบริจาคด้วยความบริสุทธิ์ใจของเรา ขอให้พี่น้องทั้งหลายจงจำเอาไว้

อาจมีได้ที่เขาจะแสดงตัวว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์มหาบัวบ้าง เป็นหน่วยของอาจารย์มหาบัวสั่งมาให้ตั้งบ้าง และตั้งขึ้นมาเป็นกลุ่มว่า ไทยช่วยไทยบ้าง แล้วแต่เขาจะออกอุบายต่าง ๆ อุบายใดก็ตามถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องเข้ามาในสายตาของหลวงตาบัวแล้ว จะไม่รับรองความปลอดภัย อันนี้เมื่อเข้ามานี้แล้วเรารับรองความปลอดภัยในสมบัติทั้งหลายที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคมา จะเข้าคลังหลวงแห่งชาติไทยของเราทุกบาททุกดอลลาร์ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องควบคุมในการเก็บการรักษาแต่ผู้เดียว เพราะการใช้ลูกมือนั้น ลูกผีมันก็มีไม่ใช่เพียงลูกมือนะ ส่วนมากมันจะเป็นลูกเปรตลูกผีหากินแอบอ้างครูบาอาจารย์ เป็นแถวทางเดินเพื่อกอบโกยเงินเข้าพุงของตัวนั้นมีมาก ขอให้พี่น้องทั้งหลายจงทำความเข้าใจเอาไว้ว่า มีจุดเดียวเท่านั้นคืออาจารย์มหาบัวเป็นผู้นำชาติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

การที่เราจะแสดงตนออกช่วยชาตินี้ เราได้พิจารณาจนหมดไส้หมดพุงเพื่อหาทางช่วยชาติจะได้วิธีการใดบ้าง มันตีบตันอั้นตู้ไปหมด ออกช่องนี้ก็ไปถูกปิดตันช่องนั้น ออกช่องนั้นถูกปิดตันช่องนี้ ออกไม่ได้ ออกที่ไหนมีแต่อันตรายต่อทรัพย์สมบัติของเราที่บริจาคไป แล้วสุดท้ายเมื่อคิดรอบเมืองไทยเราแล้ว หาทางออกไม่ได้แล้ว ก็ย้อนเข้ามาหาตัวเอง

หลวงตาบัวนี้ได้ปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างตั้งแต่วันอุปสมบทมา มาทบทวนตัวเอง ที่ปฏิบัติศีลธรรมนั้นได้ทำความเดือดร้อนเสียหายแก่ตัวเองและผู้อื่นผู้ใดก็ตามในโลกอันนี้ว่างั้นเลย เราไม่ปรากฏในหัวใจของเราเองเราก็พึงใจชุ่มใจในจิตใจ ภูมิใจในตัวเองว่าได้ปฏิบัติโดยถูกต้องตามศีลธรรมทุก ๆ กระเบียดมาเลย ไม่เคยข้ามหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเรื่อยมา ขวนขวายธรรมเข้าสู่ใจเป็นลำดับ นับตั้งแต่วันอุปสมบทมา จิตใจพัวพันวุ่นอยู่กับอรรถกับธรรม ไม่ได้ไปเกี่ยวกับโลกกับสงสาร

บวชมานี้ได้ ๖๕ พรรษานี้แล้ว มีตั้งแต่เรื่องขวนขวายธรรมเข้าสู่ใจโดยถ่ายเดียว ในระยะเบื้องต้นนั้นเป็นการขวนขวายธรรมเข้าสู่ใจของตัวร้อยเปอร์เซ็นต์ ๆ มาเป็นเวลา ๙ ปี พรรษา ๗ สอบเปรียญได้ พอสอบเปรียญได้ตามความตั้งใจสัจอธิษฐานแล้วว่าจะออกปฏิบัติ ก็ออกปฏิบัติตั้งแต่พรรษา ๗ นั้นจนกระทั่งถึงพรรษา ๑๖ เป็นเวลา ๙ ปีเต็ม ๆ นี่คือเวลาที่ฟัดเหวี่ยงกันกับข้าศึกศัตรูซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราให้ม้วนเสื่อลงไปในปี พ.ศ. ๒๔๙๓ นั้นแล

จากนั้นมาเราก็หันหน้าช่วยโลกตามธรรมดาทั่ว ๆ ไป แนะนำสั่งสอนหมดไส้หมดพุง หมดตับหมดปอดไม่มีอะไรเหลือ แต่ไม่เคยแสดงตนว่าได้รู้อย่างนั้นได้เห็นอย่างนี้ในธรรมทั้งหลายเรื่อยมา จนกระทั่งถึง ๒๕๔๐ นี้ เห็นว่าบ้านเมืองเกิดวิกฤตการณ์มากเข้าไปโดยลำดับลำดา คิดดูตัวของเราก็สมหวังแล้ว พอแล้วทุกอย่าง ไม่มีอะไรที่บกพร่องภายในจิตใจ พอที่จะหาแบ่งสันปันส่วนเอากับเครื่องไทยทาน ที่ท่านทั้งหลายบริจาคมาเพื่อชาตินี้มาเป็นสมบัติของตน เราไม่มีแม้เม็ดหินเม็ดทราย

เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงได้ตัดสินใจเอาตัวของเราเป็นตัวประกันชาติบ้านเมือง เอาให้เต็มความสามารถขาดดิ้น จึงได้ประกาศตนว่าจะเป็นผู้นำเพื่อชาติบ้านเมือง เห็นว่าช่องนี้เป็นช่องที่จะเล็ดลอดพอไปได้ อย่างน้อยพอไปได้ พอเย็นอกเย็นใจบ้าง จึงได้ประกาศตนออกมา ปีนี้ได้แสดงตัวออกมาแล้วเต็มเม็ดเต็มหน่วยแห่งอรรถธรรมที่เราได้รู้ได้เห็น ได้บรรจุไว้ในใจของเราว่า เราถึงเมืองพอแล้วมาได้ ๔๙ ปี ปีนี้ได้เป็นปีที่ออกประกาศตนเป็นเครื่องยืนยันรับรองในธรรมทั้งหลายที่รู้ที่เห็นนี้มาด้วยตนเอง ซึ่งแต่ก่อนไม่เคยประกาศ

ปีนี้ได้ประกาศแล้ว ว่าเราจะทำประโยชน์ให้โลกเต็มกำลังความสามารถของเรา จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายแห่งการตายของเรา เพราะการตายของเรานั้นจะเป็นการตายในครั้งสุดท้ายครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้น เราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้ว

ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตรท่านแสดงไว้ว่า ญาณญฺจ ปน เม ทสฺสนํ อุทปาทิ ความรู้ความเห็นอันล้ำเลิศประเสริฐสุดได้เกิดขึ้นกับเราแล้ว ธรรมข้อนี้หลวงตาบัวได้ครองไว้แล้วในหัวใจโดยสมบูรณ์ อกุปปา เม วิมุตติ ความหลุดพ้นจากกิเลสวัฏวนความเกิดตายนี้ ไม่มีการกำเริบแล้ว เราก็ครองไว้แล้วในหัวใจโดยสมบูรณ์ อยมนฺติมา ชาติ ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา เราก็ได้ครองธรรมข้อนี้ไว้แล้วในหัวใจของเราโดยสมบูรณ์ นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว ตั้งแต่บัดนี้ต่อไปอีกเราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้ว นี้เราก็ได้ครองธรรมข้อนี้ไว้แล้วโดยสมบูรณ์ภายในใจ

ในธรรม ๔ ข้อนี้เราครองไว้แล้วเต็มหัวใจมาตั้งแต่ปี ๒๔๙๓ จึงได้ประกาศให้พี่น้องทั้งหลายเป็นเครื่องยืนยันว่า เราจะเป็นผู้ช่วยชาติด้วยความบริสุทธิ์ใจ ด้วยความอิ่มพอทุกอย่าง ไม่หวังอะไรจากการบริจาคของท่านทั้งหลายแม้เม็ดหินเม็ดทราย นอกจากจะทุ่มเข้าสู่คลังหลวงแห่งประเทศไทยของเราให้กระเตื้องขึ้นมาเท่านั้น เพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องทั้งหลายจงตายใจ

ธรรมนี้เป็นธรรมของพระพุทธเจ้า เป็นความจริง เป็นผลแห่งงานที่บำเพ็ญตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้า ว่าผู้ปฏิบัตินั้นได้ผลเป็นที่พึงพอใจตามหลักธรรม สมกับว่าธรรมนั้นเป็นสวากขาตธรรม ตรัสไว้ชอบทุกอย่างแล้ว โดยสมบูรณ์แล้ว ผู้ปฏิบัติก็เห็นธรรมประเภทนั้นโดยสมบูรณ์ภายในจิตใจ ในเราผู้ปฏิบัติธรรมนั้นเราก็ภูมิใจว่าเราได้เห็นธรรมประเภทนั้นแล้วโดยสมบูรณ์ภายในใจ จึงกล้าปฏิญาณตนออกมาเพื่อรับใช้ชาติคือเมืองไทยของเราด้วยความเมตตาอันหนาแน่นภายในใจของเรา เพราะฉะนั้นจึงขอให้พากันเชื่อถือในธรรมข้อนี้ นี้เป็นธรรม

ในขณะเดียวกันก็ขอให้พี่น้องทั้งหลายจงทราบเอาไว้ว่ามารของธรรมนั้นมี ถ้าพูดตามหลักความจริงอย่างนี้กิเลสจะไม่ยอมให้เชื่อ กิเลสจะว่าโอ้อวด โกหกมดเท็จไปต่าง ๆ นานา นี้คือเป็นกลอุบายของกิเลสปิดหูปิดตาไม่ให้เชื่อความจริง ให้เชื่อแต่ความจอมปลอมของมันเท่านั้น จงพากันจำธรรมะข้อนี้เอาไว้ว่ากิเลสจะแทรกอยู่ในหัวใจทุกเวลา ธรรมะที่เป็นของจริงอะไรออกมาไม่ได้ กิเลสตีปัดไปตกห้าทวีป ๆ คนเราจึงไม่ค่อยเชื่ออรรถเชื่อธรรม เชื่อแต่กิเลสโดยถ่ายเดียวเท่านั้น นี่เป็นการลำบากมาก

วันนี้ได้เปิดเผยความจริงที่ได้ปฏิบัติมาให้พี่น้องทั้งหลายทราบ สมกับว่าเราได้ประกาศตนออกช่วยชาติเต็มความสามารถของเราด้วยความอิ่มพอในจิตใจ ขอให้ทุกท่านได้ทำความเข้าใจเอาไว้ทุกแง่ทุกมุม อันตรายต่อการบริจาคนี้จะมีมาดังที่กล่าวนั้น คือจะมีมาในแง่ต่าง ๆ ผู้นั้นจะออกอุบายนั้นออกอุบายนี้ มาเรี่ยไรบ้าง มาอะไรบ้าง เพื่อช่วยชาติบ้าง เพื่อแทนหลวงตาบัวบ้าง ประเภทต่าง ๆ นอกจากหลวงตาบัวคนเดียวแล้วอย่าได้เชื่อ จะล่มจมไปเพราะเหตุเหล่านี้ไม่สงสัย จะกลายเป็นละลายกะปิลงน้ำทะเล เพราะการบริจาคสูญเปล่าไป ๆ โดยไม่ต้องสงสัย ด้วยอุบายวิธีการของโจรมารที่จะมาแบบต่าง ๆ กันดังที่กล่าวไว้นี้ จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายทำความเข้าใจเอาไว้ อย่าหูเบาเชื่อง่าย จะฉิบหาย…บ้านเมืองของเรา

วันนี้ได้พูดธรรมะให้พี่น้องทั้งหลายทราบในเรื่องการบริจาคทาน การบริจาคนี้บริจาคทานมาเราเป็นผู้รับเงินแต่ผู้เดียว เป็นผู้รับบัญชีทุกอย่าง เป็นผู้รักษาทรัพย์สมบัตินี้แต่ผู้เดียว เป็นผู้จะสั่งจ่าย สั่งเก็บรักษาแต่ผู้เดียว ไม่มีใครมีอำนาจมาเกี่ยวข้องมาแทรกซึม หรือมาอวดอำนาจมายึดมาครองสมบัติของเราที่ได้มามากน้อยเพื่อชาติอันนี้ที่หลวงตาบัวครองอยู่ไปได้แม้แต่ดอลลาร์เดียว เราจะนำเงินเหล่านี้เข้าสู่คลังหลวงแห่งชาติไทยของเราทุกบาททุกสตางค์ เราจึงไม่ยอมให้ใครเข้ามาเป็นเจ้าอำนาจ เป็นผู้แทรกสิงเข้ามา หรือแอบอ้างเข้ามาโดยวิธีการต่าง ๆ

จึงได้ประกาศให้ทราบเอาไว้ว่าสิ่งแอบอ้างนี้มันจะมีมาเป็นลำดับลำดา เป็นคู่เคียงกันกับของจริง สิ่งที่แอบอ้างมาเหล่านั้นคือของปลอม มาทำลายของจริงให้แหลกเหลวล้มเหลวไปได้ เอนเอียงไปได้ ให้ทำความเข้าใจไว้แต่บัดนี้

เวลากลับไปบ้านแล้วก็ให้ต่างคนต่างขวนขวายหาดอลลาร์หาเงินหาทองมาไว้สำหรับช่วยชาติของเรา เป็นครั้งเป็นคราว ๆ เรื่อยไปจนกระทั่งบ้านเมืองของเราจะแน่นหนามั่นคง การรับบริจาคก็ดี การบริจาคก็ดี จะไม่มีเพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวเหมือนกันกับเราถมสระใหญ่ที่ลึกที่สุดแล้วด้วยดิน เทลงจนกระทั่งถึงมันเต็มสระ เทวันนี้ไม่เต็ม เทวันหลัง เทเดือนนี้ไม่เต็ม เทเดือนหน้า เอาจนกระทั่งสระเต็มด้วยดินแล้ว เอาละพอ นี่เหมือนกันเงินเต็มคลังหลวงประเทศไทยของเรายิ้มได้แล้ว นั้นแลเป็นความพอ ยุติในเวลานั้น


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก