ล่าดอลลาร์
วันที่ 7 พฤษภาคม 2541
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๑

ล่าดอลลาร์

นี่เรายังคิดไว้นี่ ผ้าป่า ๘๔,๐๐๐ กองนี่ ดูว่าเขาตั้งไว้กองละร้อยเหรียญ ๘๔,๐๐๐ กอง นี่เราก็จะประกาศให้พระทราบทั่วไปจะเอาวัดละกี่กองก็แล้วแต่ แต่อย่างน้อยต้องได้หนึ่งกอง ในวัดหนึ่ง ๆ สาขาของเรานี้ให้ได้ทั้งนั้น ไม่ได้บีบคอเอาเลย เอาจนได้ว่างั้นเถอะ เมื่อวานนี้บีบได้ ๓ เหรียญ ขบขันดี ท่านว่ากำลังหาอยู่เดี๋ยวนี้ หานะ มันกำลังเฉย ๆ ไม่หาเราบอกงั้นแหละ ตั้งหน้าไปเอา ไปบอกเรื่องดอลลาร์ไว้เมื่อวานนี้ ความจริงเราพูดตลกเฉย ๆ ว่าไปบีบคอเอา คือเราไปพูดถึงเรื่องดอลลาร์ให้พากันพิจารณาไว้ทุกคน ๆ วัดต่าง ๆ เราว่างั้นเมื่อวานนี้ พูดถึงเรื่องดอลลาร์ให้ต่างคนต่างพิจารณา ดอลลาร์เป็นสำคัญนะเราบอก แต่เวลาเรามาพูดที่นี่เราบอกว่าเราไปบีบคอได้ดอลลาร์มา ๓ ดอลล์ ต่อไปนี้ก็จะเริ่มแล้ว วัดไหน ๆ จะเอาวัดละกี่กองก็แล้วแต่ แต่อย่างน้อยต้องได้วัดละหนึ่งกอง กองละร้อยเหรียญ ในวัดสายของเรานี่ทั้งนั้นเอาให้ได้ เราผู้เป็นโต้โผจะได้มากน้อยไม่รับรองนะ หากเป็นโต้โผว่างั้นเถอะ หัวหน้าใหญ่ บางทีหัวหน้าใหญ่อาจไม่ได้สักเหรียญก็ได้ มีแต่ขู่คนนั้นขู่คนนี้

เริ่มตั้งแต่บัดนี้ไป ผ้าป่าจะมาพร้อมกฐินเลย ให้เตรียมไว้ตั้งแต่บัดนี้ กองกฐินกับผ้าป่ามาพร้อมกัน ๘๔,๐๐๐ กอง เตรียมไว้ตั้งแต่บัดนี้เรื่อย ๆ ไป ใครจะต้องการเท่าไรศรัทธาเท่าไรก็แล้วแต่ มาลงบัญชีเอาไว้เป็นตัวเลข ๆ ก็ดี ไม่งั้นก็จะไม่รู้ว่าได้มากน้อยเพียงไร หลวงตานี่ออกหน้าเลยทีเดียวแหละ ยังไม่ได้มากมายนักหรอก จะเอาพันเหรียญ เขียนไว้เลยหลวงตาพันเหรียญ เขียนไว้นั้นเลยก็ได้ว่าหลวงตาพันเหรียญในกองผ้าป่านี้ ส่วนเงินสดเราให้ไปหนึ่งล้านเรียบร้อยแล้ว เงินสดที่เราว่าอย่างน้อยให้หนึ่งล้านบาท ให้ไปแล้วเงินสด ยังแต่ดอลล์ ดอลล์นี่จะรอผ้าป่าพร้อมกันกับบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลาย ถ้าหากว่าลูกศิษย์ทั้งหลายให้ครบหมดแล้ว อันนี้เราก็ให้พิเศษออกไปอีก ที่ว่าพันดอลล์นี่ ให้เป็นพิเศษไปอีก

ขั้นเริ่มแรกของเราละ ๘๔,๐๐๐ กอง จะเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยนะไม่ใช่เล็กลงไปนะ จะเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ทั่วประเทศไทยเลย ยกเพียง ๘๔,๐๐๐ กองเท่านี้ไม่ได้แล้วหมดประเทศไทยเราว่างั้นเลย หลวงตามุดดินไปเลย แล้วไม่มาสู่โลกอีกด้วย มุดก็มุดไปเลยไม่มาสู่โลกอีกแล้ว หมดความสามารถแล้ว กรรมของสัตว์ยกให้ทีเดียวตูม ไปเลย ถ้าลงเอาไม่ได้เอาไม่อยู่แล้ว ก็ไม่ทราบจะอยู่ให้หนักแผ่นดินไปทำไม ไปเท่านั้นเอง บอกให้ตรง ๆ ด้วยนะไม่ใช่พูดเล่นนะ

เพราะคราวนี้เป็นคราวสำคัญมากของชีวิตเรา เรามอบไว้ประเทศไทยทั้งหมด เพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องทั้งหลายได้เห็นใจ ถ้าไม่อยากให้มุดดิน ถ้าไม่เป็นท่าจริง ๆ ก็มุดจริง ๆ ไม่เล่นด้วย เลิกเลยทันทีไปเลย หมดแล้วกรรมของสัตว์ ก็ว่างั้นแหละ ลงศาสนาพระมหากษัตริย์มาเป็นหัวหน้าพ่อบ้านพ่อเมืองพ่อประเทศนำหน้าแล้วยังไม่เป็นท่าแล้ว ก็แสดงว่าเหลวไหลมากเมืองไทยเรา ไม่มีใครจะมองหน้าแหละ ไปคบค้าสมาคมกับใครเขาก็ไม่อยากคบคนประเภทไม่เป็นท่า ชอบเป็นคนประเภทนั้นไหม เอ้าตั้งปัญหาถามตัวเข้าไป

เริ่มตั้งแต่บัดนี้ละ หลวงตาเป็นผู้นำหน้าไม่ได้อ่อนแอนะ เข้มแข็ง บอกแล้วบอกท่านทั้งหลายทุกอย่างแล้ว ไม่ว่าจะฆ่ากิเลส ไม่ว่าจะฆ่าความจน เราทำแบบเดียวกัน เด็ดมากเทียว เพราะฉะนั้นจึงไม่ให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายอ่อนแอ ประเทศชาติของเราไม่ใช่ประเทศชาติอ่อนแอ เอาให้จริงจังนะ เราไม่อยากได้พบได้เห็น เราเกิดมาทั้งชาติเราได้มาช่วยชาติในชาติเดียวนี้แล้วไม่เป็นท่าแล้วก็ไปเท่านั้นเอง จะอยู่ให้หนักแผ่นดินทำไม

ทองคำเป็นที่หนึ่งนะ พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้นะ ทองคำนี้เป็นหลักประกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลย จะไม่เคลื่อนไปไหน เราจะเป็นคนสั่งขาดเสียเอง เอากฎหมายบ้านเมือง เอาคณะกรรมการมาเป็นเครื่องยืนยันรับรองว่าเข้านี้แน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ออก เราจะปล่อยให้ ปล่อยให้ ๆ ทุกอย่างเราก็จะทำอย่างนั้นนี่นะ แต่อันนี้เน้นหนักมากเทียวไม่ใช่ธรรมดา ทองคำนี่จะไม่ให้เคลื่อนคลาดไปไหนเลย จะให้เข้าประดับคลังหลวงเรา อันนี้แหละเครื่องประกันชีวิตของเมืองไทยเราคือทองคำ เราจึงสงวนมากแสวงมาก

ตั้งหน้าตั้งตาจะช่วยชาติบ้านเมืองจนจะเป็นประวัติศาสตร์แล้วมาเหลวไหลเหลวแหลกนี้ใช้ไม่ได้นะ ไม่สมชื่อสมนาม แล้วขายพระพุทธเจ้าด้วย ขายองค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงมาเป็นประธานให้ความร่มเย็น ให้กำลังใจ ให้ความอบอุ่นแก่พวกเรา ไม่สมชื่อสมนามที่พระองค์เสด็จมา และพระพุทธเจ้าจัดเราให้มาแทนพระองค์ ต้องเอาให้จริงให้จัง เด็ด จนก็ยอมจนไปเถอะ จนเพื่อชาติไม่เป็นไรเป็นสิริมงคงทั้งนั้น จนเพื่อความจนเพื่อความล่มจมนี่เสียหายมากนะ อันนี้จนเพื่อชาติเป็นอะไรไป เราจนแต่ชาติของเราสมบูรณ์พูนผลเราอยู่ได้ทั้งนั้นแหละ เรื่องชาติล้มเหลวเราจะเป็นมหาเศรษฐีอยู่ไม่ได้นะ เอาตรงนี้ไปพินิจพิจารณา อย่าเห็นแก่ความตระหนี่ถี่เหนียว ไม่เห็นชาติบ้านเมืองเป็นของสำคัญยิ่งกว่าความตระหนี่ถี่เหนียวในพุงโตของเรานี้ใช้ไม่ได้

ความตระหนี่ถี่เหนียวนี่ละทำชาติให้ล่มจมเวลานี้ ไปที่ไหนเข้าใครไม่ได้ ความตระหนี่ถี่เหนียว ความทำชาติให้ล่มจม ความเป็นนักเสียสละซี ความมีแก่ใจต่อกัน เข้าที่ไหนเข้าได้ทั้งนั้นคนเรา ไม่มีคำว่าจนว่ามี อาศัยกันได้ทั้งนั้น ความตระหนี่ถี่เหนียวนี่ โห ดูถูกเหยียดหยามเขาด้วยนะ จะกินตับเขาด้วยถ่ายเดียวเท่านั้น พวกนี้พวกเทวทัต เลยเทวทัตไปอีก พวกตระหนี่ถี่เหนียว พวกเห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ คดโกงรีดไถ เอาทุกแบบพวกนี้ พวกเสนียดจัญไรของชาติบ้านเมืองเราอย่าเอามาเป็นคติ อย่าคบค้าสมาคมคนประเภทนี้ มันจะทำบ้านเมืองให้ล่มจม

นี่เราตั้งไว้แล้วพันดอลล์ ตั้งไว้แล้วเป็นหัวหน้าโต้โผ เป็นหลวงตาพันดอลล์ เขียนไว้เป็นเบอร์หนึ่งเลย ใครจะได้มากกว่าเราก็ตามเราต้องเป็นเบอร์หนึ่งตลอด ใครจะได้หมื่นดอลล์สองหมื่นดอลล์ก็ตาม เราต้องเป็นเบอร์หนึ่งจนได้เพราะเขียนเป็นเบอร์หนึ่ง หลวงตาพันดอลล์ เราจะยกชาติไทยขึ้นอย่างรวดเร็วนี่นะไม่ใช่ทำเล่น ๆ ทำเล่นไม่ได้

ใครมีมากน้อยเท่าไรให้ช่วยกัน อย่าเห็นแก่เงินในกระเป๋ามากยิ่งกว่าเงินที่เป็นสมบัติของชาติเรา หัวใจของชาติเราอยู่กับสมบัติของชาตินะ ในกระเป๋าเราไม่ได้ใหญ่โตอะไรกว่าสมบัติของชาติ สมบัติของชาตินั้นรวมหัวใจของชาติชีวิตของชาติอยู่ในนั้นหมด เอาตรงนั้นให้ได้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เอาไว้ เครื่องค้ำประกันก็คือสมบัติของชาติเราให้แน่นหนามั่นคงนั่นแหละ

เริ่มละ มันจะมาเรื่อย ๆ อย่างนี้แหละ กว่าจะไปถึง ๘๔,๐๐๐ กอง มันก็ได้มากละนี่ มาเรื่อย ๆ ทองคำก็มาเหลืองอร่ามอยู่แล้ว เพียงประดับต้นไม้ก็สูงแล้วเห็นไหมนี่ ยิ่งประดับชาติด้วยแล้วยิ่งสูง มองมาทางไหนสว่างจ้าจะว่าไง นั่นได้ทั้งทองได้ทั้งเงิน ดีแล้ว กำลังหาทองอยู่เดี๋ยวนี้ โฆษณาอยู่ตลอด ได้ทุกวัน ๆ

ทองคำละสำคัญมากต้องถือเป็นเบอร์หนึ่งเลย พี่น้องทั้งหลายอย่ามองข้ามทองคำนะ หัวใจของชาติอยู่ที่ทองคำ หลักประกันชาติไทยของเราคือทองคำ มีมากมีน้อยเอ้ารีบรวมกันมาให้ได้มาก ๆ เวลานี้ทองคำกับดอลลาร์กำลังขึ้นหน้ายกประเทศไทยของเรา ไปบอกกันทางภาคใต้นะ บอกกันไปทั่วประเทศไทยเรานั่นแหละ ภาคไหนก็ประเทศไทยเข้าใจไหมล่ะ อยู่ที่ไหนใครอยู่ที่ไหนในป่าในเขาในเกาะในดอนที่ไหนไปกว้านเอามาให้ช่วยกัน ๆ นะ บอกหลวงตาบัวบิณฑบาตบอกงั้นนะ ไม่เห็นหน้าก็ตาม ได้ทองคำหรือดอลลาร์ก็พอใจแล้วว่างั้น

นี่ก็จะไปเผดียงไว้ตามวัดต่าง ๆ ให้เตรียมไว้ อย่างน้อยได้วัดละหนึ่งกอง ๆ อย่างน้อยนะ จะรับวัดละกี่กองแล้วแต่นอกจากนั้นแล้ว

เอาละให้พรจนเพื่อชาติไม่เป็นไรเป็นสิริมงคลน

เมื่อวานนี้ขบขันดีนะ เมื่อวานนี้ขบขันดี ตั้งหน้าไปถ้ำผาปู่ ว่าจะบีบคอท่าน..เอาดอลลาร์ ไปบีบได้ ๓ ดอลลาร์ หมดท่าเลย แล้วขู่ไว้ด้วยนะ มาคราวหลังจะมา ๓ ดอลลาร์อย่างนี้ไม่ได้นะ ท่านว่ากำลังเตรียมหาเดี๋ยวนี้ มันเตรียมเฉย ๆ มันไม่หาเราว่างั้น ได้ ๓ ดอลล์มาเมื่อวานนี้เป็นดอลลาร์ เราสมบูรณ์พูลผลเราอยู่ได้ทั้งนั้นแหละ เรื่องชาติล้มเหลวเราจะเป็นมหาเศรษฐีอยู่ไม่ได้นะ เอาตรงนี้ไปพินิจพิจารณา อย่าเห็นแก่ความตระหนี่ถี่เหนียว ไม่เห็นชาติบ้านเมืองเป็นของสำคัญยิ่งกว่าความตระหนี่ถี่เหนียวในพุงโตของเรานี้ใช้ไม่ได้ ความตระหนี่ถี่เหนียวนี่ละทำชาติให้ล่มจมเวลานี้ ไปที่ไหนเข้าใครไม่ได้ ความตระหนี่ถี่เหนียว ความทำชาติให้ล่มจม ความเป็นนักเสียสละซี ความมีแก่ใจต่อกัน เข้าที่ไหนเข้าได้ทั้งนั้นคนเรา ไม่มีคำว่าจนว่ามี อาศัยกันได้ทั้งนั้น ความตระหนี่ถี่เหนียวนี่ โห ดูถูกเหยียดหยามเขาด้วยนะ จะกินตับเขาด้วยถ่ายเดียวเท่านั้น พวกนี้พวกเทวทัต เลยเทวทัตไปอีก พวกตระหนี่ถี่เหนียว พวกเห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ คดโกงรีดไถ เอาทุกแบบพวกนี้ พวกเสนียดจัญไรของชาติบ้านเมืองเราอย่าเอามาเป็นคติ อย่าคบค้าสมาคมคนประเภทนี้ มันจะทำบ้านเมืองให้ล่มจม

นี่ก็จะไปเผดียงไว้ตามวัดต่าง ๆ ให้เตรียมไว้ อย่างน้อยได้วัดละหนึ่งกอง ๆ อย่างน้อยนะ จะรับวัดละกี่กองแล้วแต่ แต่วัดละหนึ่งกองต้องเป็นพื้นฐานไว้เลย ทีนี้ก็ก้าวออกได้สบาย เป็นหลักไว้เป็นพื้นฐาน คิดว่าจะขึ้นเร็วอยู่เมืองไทยเรา มันค่อยเป็นไปเรื่อย ๆ อย่างนี้แหละ

จิตใจเราไม่ได้อยู่กับตัวนะ มันอยู่กับชาติบ้านเมือง เพราะฉะนั้นคำพูดถึงออกมาคำไหนจึงออกแต่ทองคำเรื่องดอลลาร์เพื่อชาติบ้านเมือง เอาจริงเอาจังเราไม่ได้ทำเล่น เอาให้ขึ้นได้เห็นประจักษ์ตานะ ให้ได้เห็นความสามารถของชาวไทยเราคราวนี้ คราวนี้เป็นคราวที่จะได้เห็นความสามารถของชาวไทยเรา จิตใจเข้มข้นเข้มแข็งหรืออ่อนแอคราวนี้ แล้วก็ทายอนาคตได้อีกด้วย ถ้าเข้มแข็งแล้วก็อนาคตก็จะเจริญรุ่งเรือง มีหลักมีเกณฑ์มีเหตุมีผล ถ้าว่าอ่อนแอแล้วก็เหลวไหล แล้วก็จะเป็นบ๋อยของเขาแหละ

สำคัญที่เรื่องกลมายาของพุงหลวงมันจะกลืน ระวังให้ดีนะ กลมายามันมีเยอะ เราบอกไว้เรียบร้อยหมดแล้วเหล่านี้ สิ่งแวดล้อมมันจะเข้ามาทำลายการช่วยชาติของเรานี้มีเยอะนะ มันจะออกแง่นั้นแง่นี้ ดังที่พูดถึงเรื่องไทยช่วยไทยนี้ หรือหลวงตาบัวให้ช่วยไทยอย่างนี้ เป็นกลอุบายออกมาต่าง ๆ แล้วบางทีก็รวมหัวกันเอาตัวโต้โผ ๆ นั่นละออกหัวคิดปัญญา ฟังให้ดี ตัวโต้โผ ๆ ใหญ่ ๆ มันจะออกหัวคิดปัญญาคิดกัน ว่าคนนั้นออกเท่านั้นคนนี้ออกเท่านี้ ผู้ใหญ่เท่าไรยิ่งออกมาก ผู้นี้ออก ๑๐ ล้าน ผู้นั้นออก ๒๐ ล้าน ผู้นั้นออก ๓๐ ล้าน มันจะออกนะอุบายวิธีโกงกิน คนนี้ ๔๐ ล้าน คนนั้น ๕๐ ล้าน รวมกันแล้วได้หลายร้อยล้านเข้ารัฐบาล มันจะว่าอย่างนั้น เหล่านี้ให้ระวังให้ดี เป็นกลมายาหลอกลวงคนให้ล้มเหลวไปตาม

เราพูดอย่างตรงไปตรงมา หลักเกณฑ์มันมีอย่างนั้น เรื่องธรรมกับโจรมารมันจะเข้าแทรกกันอย่างนี้แหละ ได้ ๕ บาทก็ตามแต่บอกว่าได้คนละห้าหมื่น ห้าแสนหรือห้าล้านหกล้านออกละ คนนั้นได้เท่านั้นล้าน คนนี้ได้เท่านี้ล้าน มันจะออกประกาศนะ รวมแล้วเป็นเงินเท่านั้นล้าน เวลานี้ได้มอบให้รัฐบาลแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ อุบายต่าง ๆ มันจะออกมาอย่างนี้ ได้เงินพันล้านหรือสองพันล้าน สามพันล้าน สี่พันล้าน ความจริงได้สัก ๕ บาทเท่านั้น แต่ความจอมปลอมมันได้ถึงพันล้าน หมื่นล้าน แสนล้านก็ได้ อุบายกลมายาต่าง ๆ เหล่านี้ให้พากันพิจารณาให้ดี อย่าไปล่มจมง่าย ๆ นะ นี่ละกลหลอกลวงเอาเงินเข้ากระเป๋าเข้าใจหรือเปล่า มันจะออกทุกแบบนั่นแหละไม่เหนือธรรมไปได้ ธรรมครอบไว้หมด มันจะออกช่องไหน

กิเลสมันเหมือนปลาซิวว่ายน้ำ ธรรมอยู่ฟากเมฆ มองจ้อลงมามันเห็นหมดจะว่าไง กลอุบายของกิเลสกินสัตว์โลกมันกินยังไง แต่พระพุทธเจ้า พระอรหันต์มองลงมาเห็นหมดเลย นอกจากพวกตาบอดเหมือนพวกเราจึงยอมให้มันปิ้งเอากลืนเอา ๆ จมเท่าไรก็จมไป กินไปกลืนไปจมไปอย่างนั้น ให้พากันรู้ตัวไว้ตั้งแต่บัดนี้ กลลวงกลหลอกมันมีอย่างนี้แหละ มันจะแทรกเข้ามาทุกแง่ทุกมุมนั่นแหละ ได้ ๕ บาทมันก็บอกว่า ๓ ล้านหรือ ๕ ล้านบาท อย่างนั้นก็ได้ พูดอย่างนั้นแหละ มันกินไปได้หมดนะ

คบคิดกันไว้เรียบร้อย มาถามอะไรให้พูดเป็นเสียงเดียวกัน ใครว่าออกเท่าไรเวลาคนถามว่าเราออกเท่านั้น คนนี้คบคิดกัน คนนี้ว่าออกเท่านั้น เวลามีคนมาถามให้บอกตามคำที่ตกลงกันไว้เรียบร้อยแล้ว บอกว่าออก ๓๐ ล้าน ออก ๕๐ ล้าน เขาว่าคุณออกเท่านั้นใช่ไหม ใช่ ๕๐ ล้านใช่ไหม ใช่ นี่ละหลักฐานพยานเครื่องกลืนกินมนุษย์กินอย่างนี้แหละ ให้รู้กลมายาของกิเลสมันมาแบบนี้แหละ ให้รู้ไว้ ๕ บาทมันก็บอกว่าล้าน ๆ มันจะบอกน้อย ๆ เหรอ ไม่งั้นจะเรียกว่าลวงเหรอ นี่ละกลกินของคนจำเอาไว้นะ มันออกทุกแบบ

โห เราไม่ได้ตั้งเล่น ๆ นะเมืองไทย เรายกทั้งประเทศนี่ หัวใจเราดวงเดียวเท่านี้แหละ แล้วก็หัวใจพี่น้องชาวไทยเรารวมอยู่ในหัวใจเรา ความไว้วางใจให้หัวใจเราดวงเดียว เราแบกหัวใจทั้งประเทศด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมที่สุด ด้วยความเมตตาครอบไว้เลยเทียว เราถึงกล้าพูดได้เต็มปากไม่สะทกสะท้าน เราพูดจากหัวใจจริงของเราออกมา เราไม่ได้พูดแบบเสแสร้งนะ

ให้ได้ขึ้นได้โดยเร็วเมืองไทยเราให้สง่างาม เราอยากเห็นก่อนที่เราตายนี้ เห็นเมืองไทยเราสง่างามด้วยการนำของเราโดยบริสุทธิ์ใจด้วยเมตตาธรรมเต็มที่ ให้ได้เห็นเมตตานี้สง่างามครอบเมืองไทยเรา เวลานี้กำลังเป็นหลวงตาเที่ยวล่าดอลลาร์ เมื่อวานนี้ก็ไปบีบคอท่าน…วันนี้จะไปบีบคอวัดไหนอีกก็ไม่รู้นะ จะเที่ยวไปหาบีบวัดนั้นบีบวัดนี้ ไปแล้วชี้ด้วยนะ อย่างน้อยให้ได้กองหนึ่งนะ วัดนี้อย่างน้อยให้ได้กองหนึ่ง มากกว่านั้นไม่เป็นไร ได้มากเท่าไรยิ่งดี หาบีบวัดนะ

พระพุทธเจ้าเวลาเสาะแสวงหาธรรมอยู่ในป่าเท่านั้น ๖ ปี ตกนรกทั้งเป็น ๖ ปีพระพุทธเจ้า บทเวลาได้ธรรมบรรจุพระทัยเต็มองค์แล้ว ออกประกาศธรรมสอนโลกโลกวิทู อาโลโก อุทปาทิ สว่างจ้าครอบโลกธาตุ นั่นละผู้เสาะแสวงหาธรรม ได้ธรรมมาสู่โลกเป็นความร่มเย็น ได้เงินมาสู่โลก พระหาเงินได้มานี้ไม่ได้ร่มเย็นนะ มันเข้าเผาเจ้าของ โลกเอาไปกินหมด ๆ เจ้าของตายก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เวลาเผากันก็เอาฟืนมาเผาไม่ได้เอาสมบัติเงินทองเหล่านี้ไปเผากันนะ เห็นแต่เอาฟืนเอาถ่านไปเผากัน เวลาตายแล้วเราจะได้อะไร

หัวใจดวงนี้พร้อมที่จะเกิดจะตาย ๆ เท่านั้นมีสองอย่าง ไม่มีอย่างอื่นอย่างใดเข้ามาแทรกเลย มีแต่เกิดกับตาย ๆ สูงต่ำ ๆ ตามแห่งบุญแห่งกรรม ใครสร้างคุณงามความดีเอาไว้คนนั้นก็สูง คนนั้นก็ไปสูง ถ้าใครสร้างความต่ำทรามเอาไว้คนนี้ก็ต่ำลงไป ๆ ทุกข์มาก ต่ำเท่าไรยิ่งทุกข์มาก ผู้ที่มีบุญกุศลเต็มหัวใจแล้วสูง ดีดถึงนิพพานเลย มีเท่านั้น เรื่องคำว่าตายแล้วสูญกิเลสหลอกลวงมาตั้งกัปตั้งกัลป์แล้วนะ ตายแล้วสูญไม่มี เอาหลักอริยสัจเข้าไปตั้งซิ ค้นดูอริยสัจนี้จะจ้าไปหมดเลย ตายสูญไม่มี มีแต่ตายเกิดทั้งนั้นแหละ ตายกองกันอยู่นี่กี่กัปกี่กัลป์มาแล้ว ทั้งสัตว์ทั้งบุคคลตายทับตามถมกันนี้ เขาตายทับเรา เราตายทับเขา ตายกองกันอยู่นี้มากี่กัปกี่กัลป์นี้ไม่เข็ดหลาบบ้างหรือ ให้ได้หลุดพ้นไปบ้างซิ

เอาละ ต่อไปนี้จะให้พร


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก