วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๑(เช้า)
วันที่ 17 พฤษภาคม 2541 เวลา 8:15 น. ความยาว 37 นาที
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๑(เช้า)

เราเห็นดอลลาร์มาก ๆ เห็นทองคำมาก ๆ เราชื่นอกชื่นใจกับพี่น้องชาวไทยเรา เรามีหวังว่าเมืองไทยเราจะขึ้นได้ จะขึ้นได้อย่างรวดเร็ว นี่ละเครื่องหมายสมบัติประกันชาติของพวกเราทั้งหลาย ประกันชาติไทยของเรา ให้ดูนี่ ต้นดอลลาร์ ต้นทองคำเหลืองอร่ามอยู่นี่ คือสมบัติประกันชาติไทยของเราที่จะให้ฟื้นฟูขึ้นมา อย่างอื่นเรามองไม่เห็น เพราะฉะนั้นให้ต่างคนต่างช่วยกันเต็มกำลังความสามารถของเรา เอ้า ช่วยกันคนละไม้ละมือ บาทหนึ่งรวมกันเป็นสองบาท สองบาทรวมเป็นสี่บาทเรื่อย แล้วช่วยหนุนขึ้น ๆ สูงเอง

วันนี้ตอนบ่ายก็จะมีพวกวัดต่าง ๆ ที่จะมาทอดทองคำ วัดต่าง ๆ เป็นสาขาของวัดนี้ละจะมากัน มาทอดทองคำ ๆ ดอลลาร์ ทองคำเป็นหัวหน้าวันนี้มา เราก็รู้สึกว่าภูมิใจเห็นพี่น้องทั้งหลายพร้อมเพรียงกันเพื่อการหนุนชาติของเรา เพราะเรานี้ได้สละเต็มที่แล้ว กำลังของเราทั้งหมดนี้ทั้งประเทศไทยอยู่แล้วเวลานี้ไม่ใช่ธรรมดา กำลังความสามารถของเราทุกอย่างมีเท่าไรทุ่มลงช่วยยกประเทศไทยทั้งหมด ไม่มีชิ้นใดเหลืออยู่แล้วในหัวใจของเรา ยกประเทศไทยทั้งหมดกำลังมีมากน้อย เพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องทั้งหลายจงเห็นใจ ให้ตั้งหน้าตั้งตาช่วยกันยกเมืองไทยของเรา เห็นประจ้กษ์ในเร็ว ๆ นี้ อย่าให้ชาติอื่น ๆ เขาดูถูกเหยียดหยามว่าเมืองไทยนี้ต่ำต้อยน้อยหน้า อย่าให้ได้ยินคำนี้

เราเป็นคนไทยทั้งชาติเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ๆ เอาให้เต็มเหนี่ยวให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะ อย่าถอย คราวนี้เป็นคราวที่จะได้เห็นความสามารถของชาติไทยของเรา มีความรักชาติ มีความกลมกลืนสาม้คคีกันเพียงไร มีจิตใจสะอาดต่อชาติบ้านเมืองขนาดไหน เราจะได้เห็นในครั้งนี้แหละ เพราะครั้งนี้ไม่เป็นเรื่องของผู้ใด เป็นเรื่องของคนทุกคนที่จะยกชาติขึ้นพ้นจากความล่มจม ไม่มีใครมีส่วนได้เสีย ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเป็นความแพ้ความชนะ ไม่มี มีแต่ต่างคนต่างยกชาติขึ้นทั้งนั้นแหละ หลวงตาบัวก็เป็นผู้นำเพื่อยกชาติ หัวใจของประชาชนทั้งชาติมาอยู่กับหลวงตาบัวทั้งหมด เราทำด้วยความเป็นธรรมล้วน ๆ ไม่สงสัยในการกระทำของเรา เพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องทั้งหลายจงภูมิใจ และต่างคนต่างเสียสละให้เต็มเหนี่ยว ถ้าพ้นจากระยะนี้ไปแล้วจะหมดหวังนะ

เอานะทุกท่าน ๆ ทุกคน เมืองไทยของเราให้ถือเป็นความจำเป็น มีน้ำหนักร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยกัน น้ำหนักที่จะยกชาติของเรา อย่าถือว่าใครด้อยใครสูงใครต่ำ ให้ถือว่าเป็นชาติของเรา เด็กเป็นเด็กไทย ผู้หญิงผู้ชายเป็นเด็กไทย แม้พระเณรก็เป็นพระเณรไทย แล้วจะช่วยไทยเท่านั้น นอกนั้นไม่มีทางอื่น เราต้องเอาให้เต็มเหนี่ยว ทุกคนให้ถือเป็นภาระของตน การทำครั้งนี้ไม่ได้ทำเพื่อความได้เปรียบ ได้ชนะ ไม่มีการแพ้การชนะ มีแต่การต่างคนต่างยกชาติขึ้นออกจากความล่มจม ขึ้นสู่ความผาสุกร่มเย็น ขึ้นสู่ความแน่นหนามั่นคงเท่านั้น จึงไม่มีใครได้ใครเสีย ให้ต่างคนต่างช่วยกันตั้งแต่รัฐบาลลงมา เป็นหัวใจของชาติ..รัฐบาล ถึงตลอดประชาชน ต้องช่วยกันทุกคน ๆ จึงชื่อว่าเรารักชาติ เราปกครองชาติบ้านเมืองให้พ้นจากภาวะแห่งความวิกฤตอย่างนี้ ให้ต่างคนต่างถือเป็นภาระสำคัญด้วยกัน อย่าถือว่าคนนี้แพ้คนนั้นชนะ คนนั้นสูงคนนี้ต่ำ คนนั้นเป็นคู่แข่งคนนี้เป็นคู่แข่ง อย่ามาใช้ ในวงหลวงตาบัวไม่มีอย่างนั้น มีแต่ความเมตตาล้วน ๆ ครอบโลกธาตุนี้ ด้วยความเมตตาล้วน ๆ เราไม่มีคำแพ้คำชนะมาเกี่ยวข้องกับเรา นอกจากเราอยากเห็นเมืองไทยของเรา กระเตื้องขึ้นมาสู่ความแน่นหนามั่นคงเท่านั้น เป็นความมุ่งหมายของเรา ความแพ้ความชนะแบบที่โลก ๆ เขาใช้อย่ามาใช้ในวงหลวงตาบัวคือวงศาสนา ไม่เอา เพราะฉะนั้นจึงขอให้ถือเป็นภาระทุกคน ๆ ช่วยกันเต็มกำลังความสามารถ นี้ละเมืองไทยของเราจะเจริญจะกระเตื้องขึ้นได้ด้วยเหตุนี้ ไม่ได้กระเตื้องขึ้นด้วยความแพ้ความชนะ ความเอารัดเอาเปรียบกัน อันนั้นเป็นข้าศึกของชาติเรา อย่าถือมาเป็นอารมณ์นะ เอาให้เต็มเหนี่ยวทุกคน นี่เป็นเรื่องของชาติทั้งนั้น เราทำนี้เราทำด้วยเป็นธรรมล้วน ๆ เรายกมาหมดแล้ว ชีวิตจิตใจของเรายกมากู้ชาติหมดแล้วเวลานี้ เราบอกอย่างเต็มอกเปิดอกเลยเราไม่สะทกสะท้าน เรื่องที่จะทำชาติให้เจริญแล้วเอาสุดเหวี่ยงว่างั้นเลย

คำพูดใดกิริยาใดที่แสดงออกมาเป็นการขวางชาติ ให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้ รู้ทันที ปัดออกทันที อย่าเอามาเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินเพื่อการกู้ชาติของเรานะ มันมีละไอ้เรื่องขวากเรื่องหนาม เรื่องกระดูกเรื่องก้างมันจะมาขวางคอมันมี ปัดออก ๆ กินตั้งแต่เนื้อ ๆ มัน อย่ากินก้างอย่ากินกระดูก ถ้าไม่อยากให้ติดคอคาคอตาย เอาออก กระดูกเอาออก ก้างเอาออก อันไหนที่จะมาขวางบ้านขวางเมืองขวางชาติของเรา นั้นละคือกระดูกคือก้าง ตัดออก อย่าเอามาเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชาติของเรา ทุกคนให้ถือเป็นการดำเนินเพื่อชาติด้วยกันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ๆ สิ่งเหล่านั้นอย่าเอามายุ่ง ความเอารัดเอาเปรียบ ความเอาแพ้เอาชนะ เป็นเรื่องของกิเลสทำลายธรรมต่างหาก นี่มันจะทำลายชาติบ้านเมืองของเราด้วยเหตุการณ์เหล่านี้นะ มันจะออกทุกแง่ทุกมุมนั่นแหละ เราอย่าเอามาเป็นอุปสรรค ให้เดินหน้าเรื่อยไปเพื่อชาติไทยของเรา หวังว่าพี่น้องทั้งหลายคงเข้าใจแล้วนะ ที่หลวงตาบัวเปิดอกให้ทราบวันนี้น่ะ เปิดขนาดนั้นละไม่มีอะไรเหลือในหัวใจเลย เปิดเพื่อชาติบ้านเมืองทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์เลย เราเสียสละทุกอย่างแล้วด้วยความเป็นธรรมล้วน ๆ ด้วยความเมตตาล้วน ๆ ไม่มีโลกเข้ามาเจือปน เพราะฉะนั้นคำว่าความแพ้ความชนะ ความเอารัดเอาเปรียบใครต่อใคร จึงไม่มีในเรา เราไม่มี มีแต่จะยกชาติให้รุ่งเรือง ให้สงบร่มเย็นทั่วหน้ากันเท่านั้น นี้เป็นความมุ่งหมายของเราสุดหัวใจเลย ขอให้พี่น้องทั้งหลายต่างคนต่างขวนขวาย ต่างคนต่างช่วยเหลือกัน มีมากมีน้อยมีเท่าไรเอามาเถอะ มีบาทหนึ่งรวมแล้วก็เป็นสองบาท มีสามบาทรวมกันแล้วเป็นสี่บาท แล้วสุดท้ายมันก็เต็มได้ ฝนตกทีละหยดละหยาดไม่ตกมากอะไรละนะ ตกไม่หยุดไม่ถอยทำท้องฟ้ามหาสมุทรให้เต็มได้ นี่เงินเราบาทสองบาท สตางค์สองสตางค์รวมกันเข้าแล้วก็เป็นน้ำที่ตกไม่หยุด ทำท้องฟ้ามหาสมุทรหรือทำคลังหลวงของเราให้เต็มได้ เอาให้เต็มยัน คนทุกข์คนจนก็คือคนไทยด้วยกัน อยู่ด้วยกันทุกคน ไม่มีใครยิ่งใครหย่อนกว่ากัน เป็นชาติไทยด้วยกัน อย่างใดจะทำให้บ้านเมืองของเรามีความเจริญ มีความแน่นหนามั่นคง ให้ต่างคนต่างขวนขวายก็แล้วกัน หลวงตาบัวไม่ใช่คนอ่อนแอนะ พูดให้ฟังอย่างเปิดอกเหมือนกัน เราไม่เคยเป็นคนนิสัยอ่อนแอมาแต่ไหนแต่ไร ทำอะไรทำจริงทำจังทุกอย่าง ฆ่ากิเลสก็ฟัดกิเลสจนพัง ม้วนเสื่อกิเลส เผาศพกิเลสเรียบร้อยแล้วจึงมาช่วยโลก นี้ก็เอาเต็มยันเหมือนกัน ทำแบบเดียวกัน นิสัยแบบเดียวกัน หัวใจอันเดียวกัน เราทำเหลาะแหละไม่ได้ เพราะฉะนั้นจึงไม่อยากเห็นอะไรที่มากีดมาขวาง เตะถีบยันออกหมดไม่ให้เข้ามากีดมาขวางแหละ นั่นถึงถูกต้อง เพื่อชาติบ้านเมืองของเราจะเจริญรุ่งเรือง เอาให้จริงให้จังนะ พี่น้องทั้งหลายให้ฟังหัวหน้านะ อย่าไปฟังปากกบปากเขียด ออกทุกแห่งทุกหนที่มันเป็นอุปสรรคต่อชาติบ้านเมืองของเรา ให้ฟังหัวหน้า หัวหน้าเป็นคนเช่นไรให้ฟัง เทศน์ทุกวันนั่นแหละ เราจะตายก็เพราะเพื่อชาติบ้านเมืองนั่นเองไม่ได้เพื่ออะไร ลำพังเจ้าของเองตายเมื่อไรเราพร้อมแล้ว พอแล้วเราไม่บอกว่าพร้อมนะ เราพอแล้วทุกอย่าง ตายเมื่อไรก็ได้ การเป็นการตายของเรามีน้ำหนักเท่ากัน ไม่ได้มีอะไรห่วงใย ประสากระดูกห่วงมันหาอะไร มันกังวลวุ่นวายอยู่นี้ นี่เจ็บนั้นเจ็บนี้ก็เจ็บกระดูกนั่นเอง ถ้าปล่อยนี้ไปเสียเราก็สบายทันที แต่แล้วก็ทนเอาเพื่อชาติบ้านเมือง หิ้วปีกมานี่เห็นไหมนี่ มันของดีเมื่อไรหิ้วปีกมานี่ เราก็ยังทนมา ถ้าธรรมดาแล้วเราปล่อยทีเดียวปุ๊บ ไปเลย หายห่วงทุกอย่าง ไม่เป็นกังวลอะไรทั้งโลก สามโลกธาตุนี้เราไม่หวงอะไรห่วงอะไร ปล่อยไปหมด นี้เราก็ยังอุตส่าห์มาแบกแข้งแบกขาแบกกระดูกมานี้มาช่วยพี่น้องทั้งหลาย จึงได้พูดแว้ ๆ อยู่นี้ เอาละให้พร


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก