วันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๖ (ก่อนปาฏิโมกข์)
วันที่ 21 ตุลาคม 2526
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ค้นหา :

เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์ ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๖

จนสลบไสลจะเป็นจะตาย นั่นละวิธีต่อสู้กับสิ่งชั่ว หนักขนาดไหน ความชั่วหนักขนาดไหนความดีหนักขนาดนั้นถึงทันกัน ความเหลาะแหละหนักขนาดไหนความจริงจังหนักขนาดไหนถึงทันกัน ทำไมไม่เอามาคิดสิ่งเหล่านี้ จะให้แต่กิเลสเอาเป็นเครื่องมือจับไสไปนั้นไสไปนี้เหรอ ครูบาอาจารย์ว่าบ้างก็ว่าดุว่าด่า นั่นเห็นไหมเป็นเครื่องมือแล้วยัง เป็นเครื่องมืออย่างลื่นมือมันแล้วยัง กิเลสไม่ได้เหลาะแหละแต่ทำคนให้เหลาะแหละก็พูดแล้ว จะแก้มันยังไง จะแก้แบบเหลาะแหละอย่างนี้เหรอ แบบหลักลอยอย่างนี้เหรอ

เหลวไป ๆ ทุกวัน เข้ามามากเข้า ๆ เลอะ ๆ เทอะ ๆ ไปหมด เราที่เคยดำเนินเคยปฏิบัติมากับครูกับอาจารย์ ปฏิบัติมาโดยลำดับลำดา เป็นยังไง ๆ เจ้าของผู้สำเหนียกศึกษาอบรมเองทำไมจะไม่รู้ แล้วกับเวลาที่อยู่กับหมู่กับเพื่อนนี้เป็นยังไงทำไมจะไม่รู้

วันนี้เขาจะมาใส่บาตรที่นี่(รอบศาลา)แล้วให้เถ่อ ๆ พระนะ บิณฑบาตเป็นกิจวัตรของพระ ดำเนินยังไง ปฏิบัติยังไง ในธรรมวินัยมีอยู่แล้วนี่


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก