เราชำระสะสางสิ่งที่ไม่เป็นธรรม
วันที่ 21 มีนาคม 2545
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

เราชำระสะสางสิ่งที่ไม่เป็นธรรม

เวลานี้ให้พี่น้องทั้งหลายพร้อมเพรียงกันเพื่อรักษาชาติ บำรุงชาติของเราให้มีความแน่นหนามั่นคง ด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคี มีความรักชาติเป็นสำคัญอันหนึ่งนะ อันดับที่สอง พุทธศาสนาเป็นหัวใจแห่งชาติไทยของเรา มีจำนวนมากทีเดียว นี่ก็ให้พากันรักษาด้วยความเข้มงวดกวดขัน เวลานี้เหตุการณ์กำลังเกิด พี่น้องทั้งหลายก็ทราบกันทั่วหน้าแล้ว หลวงตาก็ออกประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างยิ่งไม่มีเอนเอียง อย่างที่เขายกเป็นสมมุติขึ้นมาว่า เหมือนหนึ่งว่าเป็นข้าศึกคู่ต่อสู้กัน ระหว่างหลวงตาบัวกับพระกลุ่มนี้กับฆราวาสกลุ่มนี้ ที่ตั้งขึ้นมาจะทำลายพระศาสนาให้จมทั้งหมดเลย ว่าให้มันตรง ๆ อย่างนี้เลย

เพราะพวกนี้ไม่ใช่ธรรมดา ไม่ได้ทำแบบเปิดเผยเหมือนพุทธศาสนาเป็นธรรมที่เปิดเผยต่อโลกตลอดมา แต่พวกนี้ที่จะโค่นพุทธศาสนานี้ทำอย่างลี้ลับ คือไปตั้งกันอยู่เป็นกลุ่ม ๆ อยู่ใต้ดิน ๆ ทั้งฆราวาส ฆราวาสก็พวกหน้าที่อำนาจบาตรหลวงใหญ่นั้นแหละ ไปอาศัยพวกนี้เข้ามาเป็นกลุ่มเป็นก้อน แล้วก็แย็บออกมา นี่อยู่ใต้ดินนะ ไอ้พวกที่ประชุมกันนี้ก็ทำอยู่ใต้ดินไม่ให้พี่น้องชาวไทยเราทราบเลย ฟังให้ชัดนะ พี่น้องชาวไทยเราซึ่งเป็นผู้รักษาพุทธศาสนาทั้งประเทศไม่ให้ทราบเลย ก็มีกลุ่มนี้เท่านั้นขโมยทำอยู่ข้างใน เราจึงเรียกว่า มหาโจร ถ้าเป็นการเปิดเผย พูดออกมาไม่มีเล่ห์มีเหลี่ยม ไม่มีร้อยสันพันคมจะไม่เรียกอย่างนี้นะ แต่นี้มีแต่เรื่องนี้ทั้งนั้นออกมาคราวนี้ ฟังซิพี่น้องทั้งหลาย เวลานี้กำลังเปิดเผยตัวออกมาหากำลังวังชา หาคะแนนโจมตีดะไปเลย

อย่างที่เราเคยพูดให้ฟัง จะไม่เอาความจริงออกโจมตี จะเอาความจอมปลอม ๆ ทั้งหมดออกมาจากหลุมใต้ดิน หลุมนรกมนุษย์อยู่ใต้ดินนั้นแหละที่เขาซ่องสุมกันอยู่เวลานี้ออกมา กำลังจะทำลายพุทธศาสนาของเรา ทีนี้เราก็อยู่ในวงกลางใจของพุทธศาสนาด้วย เพราะเราเป็นพระ แล้วบรรดาพี่น้องพระเณรทั้งหลายทั่วประเทศไทยก็มาเกี่ยวโยง จับมือกันเข้ามาหาเราให้เราเป็นหัวหน้า ต้านทานภัยร้ายทั้งหลายนี้ที่จะทำลายพุทธศาสนาของเราให้ล่มจม มาขอกับเรา เรื่องราวมันอย่างนี้นะ ทีนี้เรื่องราวมันก็ออกมา แล้วเรากลายเป็นหัวหน้าไปแล้วเวลานี้ เหมือนหนึ่งว่าเป็นคู่ต่อสู้กัน ความจริงแล้วเราไม่ได้ต่อสู้กับใคร เราชำระสะสางสิ่งที่ไม่เป็นธรรม พูดว่าไม่เป็นธรรม คือ อธรรมเป็นข้าศึกของธรรม จะมาทำลายธรรมของพุทธศาสนาเรา ที่พี่น้องชาวไทยเรารักษาอยู่เวลานี้ เราจึงได้ออกมาช่วยอยู่เวลานี้

การช่วยเหลือของเราช่วยแบบเป็นธรรมล้วน ๆ เราไม่มีคำลับลมคมในอย่างที่เขาเป็นอยู่ใต้ดินนั้นนะ นี้มีแต่อย่างเดียวทั้งนั้น ฟังซิ อันหนึ่งออกด้วยความบริสุทธิ์ล้วน ๆ อันหนึ่งออกด้วยความจอมปลอมล้วน ๆ แปลงเป็นความจริงขึ้นมา หลอกลวงชาวโลกไปตลอด เวลานี้เป็นอย่างนั้น ให้พี่น้องทั้งหลายทราบไว้อย่างนี้ เราจึงพูดอย่างตรงไปตรงมา อันนี้พระพุทธบัญญัติก็มีแล้ว นี่เราก็พูดเป็นครั้งที่สองแล้วนะ พระวินัยท่านพูดเกี่ยวกับเรื่อง จตุปัจจัยไทยทาน ที่เกิดขึ้นมากับพระเจ้าพระสงฆ์และภายในวัดนั้น ๆ ให้เป็นหน้าที่ของสงฆ์ อำนาจหน้าที่ของพระ เป็นเรื่องที่เขารับมาถวายด้วยตามอัธยาศัย พระก็รับไปตามอัธยาศัย จะใช้จ่ายมากน้อยเพียงไรก็เป็นเรื่องของพระ ไม่มีคำว่าผิดว่าพลาด ถ้าทำตามนั้นแล้ว นี่พระวินัย

ทีนี้ส่วนที่ของสงฆ์ สงฆ์ก็อย่างที่ได้ชี้แจงแล้ว วันนี้จึงไม่อธิบายมาก ก็เป็นเรื่องของพระ หัวหน้าวัดภายในวัดนั้น พร้อมทั้งวัดจะเป็นผู้ปฏิบัติรักษาสมบัติที่เป็นของสงฆ์ อันไหนที่ควรแจก แจกไปยังไง ไม่ควรแจกยังไงก็มีในพระวินัยแล้วว่า ลหุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ แล้วก็สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์

ลหุภัณฑ์คือว่า เครื่องบริขารที่แจกจ่ายกันได้

ครุภัณฑ์ เรียกว่า เครื่องบริขารที่มีคุณค่ามากที่ไม่ควรจะแจก เรียกว่า ครุภัณฑ์ สังหาริมะ คือสมบัติที่เคลื่อนที่ได้ จะเป็นครุภัณฑ์หรือลหุภัณฑ์ ก็น้อมเข้าได้ใน สังหาริมทรัพย์ คือ เป็นทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้อยู่ เคลื่อนที่ได้ด้วยบุคคล สมมุติว่าสิ่งนี้เคลื่อนไม่ได้ แต่เราจะแปรสิ่งนี้ให้เป็นการเคลื่อนได้ อสังหาริมทรัพย์ที่เคลื่อนไม่ได้ อันนี้แน่นอนเคลื่อนไปแจกจ่ายใครไม่ได้ เช่น ที่สวนที่นา ที่กัลปนาสงฆ์ ซึ่งเขาถวายในวัดนี้ วัดนี้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่าง

แล้วทีนี้พี่น้องทั้งหลายเห็นไหมว่า บัญญัติข้อที่ว่า จะมาเป็นเจ้าอำนาจบาตรหลวงควบคุมเปิบมือกินอยู่บนหัวพระทั้งประเทศไทยทุกวัดทุกวา แต่กลุ่มเดียวสองกลุ่มนี้นั้นไม่มีในพระวินัย พึ่งตั้งขึ้นมาจากความลึกลับเมื่อเร็ว ๆ นี้เท่านั้นเอง นี่พระวินัยพระพุทธเจ้าตั้งไว้แล้วมาทำลายทำไม ตรงนี้ผิดมาก เรื่องพระวินัยผิดกันตรงนี้ผิดมากทีเดียว พระวินัยตั้งไว้แล้วสมบูรณ์แบบ มาแข่งดีพระพุทธเจ้าหาอะไร มาบัญญัติใหม่หาอะไร บัญญัติข้อนี้อย่างไรก็ไม่มีผลเราพูดตรง ๆ

เอ้า จะตั้งขึ้นมาว่าชนะพระไทยทั้งชาติ พระไทยจะไม่ปฏิบัติตามเลย จะปฏิบัติตามพระวินัยของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้น เพราะฉะนั้นจึงว่าแพ้ก็แพ้ไป ชาวไทยแพ้ แพ้กับพุทธศาสนา พวกนั้นชนะ ชนะด้วยมหาโจรมหามาร เอ้า.ใครจะมีดีกรีต่างกัน

ชาวพุทธทั้งหลายแพ้มหาภัยเหล่านี้ แต่แพ้อย่างชุ่มเย็นเป็นสุข แพ้อยู่ในหลักธรรมหลักวินัย ไม่ได้แพ้แบบโลกเขาแพ้กัน อันนั้นชนะก็ชนะแบบโกหกจอมปลอม แบบหน้าแห้ง ๆ ไม่มีความหมาย แล้วพระองค์ไหนใครจะมีอำนาจมาบีบบังคับพระที่ตั้งอยู่ในหลักธรรมวินัย ท่านรักษาสมบัติของท่านอยู่ตามกรอบของธรรมวินัย จะมายื้อแย่งแข่งดีมาล้างมือเปิบได้ล่ะ เอ้า พิจารณาซิ ใครจะกล้าสามารถมาล้างมือเปิบได้ หลักพระวินัยหลักธรรมมีอยู่แน่นหนามั่นคงอย่างนี้ อันนั้นปลอม ๆ ตั้งขึ้นมานี้ จะมาเป็นมหาโจรปล้นพระพุทธศาสนาปล้นพระวินัยข้อนี้ เอาไปเปิบเฉพาะตัวเองนี้เป็นไปไม่ได้ ถึงจะมีอำนาจบาตรหลวงป่า ๆ เถื่อน ๆ มาบีบบังคับพวกชาวพุทธเราก็ตาม อำนาจอันนี้ก็อำนาจมหาโจร ไม่ได้มีใครรับรอง บรรดาชาวพุทธเราทั่วประเทศไม่มีใครรับรอง นี่ละยันออกพี่น้องทั้งหลายฟังเอา นี้หลักธรรมหลักวินัย หลวงตาบัวมาแจงให้พี่น้องทั้งหลายทราบ

เพราะฉะนั้นจึงได้พูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังว่า พี่น้องชาวไทยเราตลอดพระเณรก็พูดเป็นเสียงเดียวกันหมดแล้วเวลานี้ ว่าจะมาบีบบังคับขนาดไหนจะมาชนะแบบไหนก็ตาม พระเณรในหลักธรรมวินัยนี้จะไม่เคลื่อนที่จากศาสดาองค์เอก คือหลักธรรมวินัยของท่าน จะอยู่ในกลุ่มนี้ ใครจะแพ้ก็แพ้มา ทางนี้จะไม่รับทราบด้วยเลย ใครจะชนะก็ชนะมาไม่รับทราบทั้งนั้นพวกนี้ จะรับรองหรือยืนยันหรือกราบอย่างราบตั้งแต่พระธรรมวินัยของศาสดา ซึ่งเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าของเรานี้เท่านั้น นี่ละพระสงฆ์ทั่วประเทศไทยจะมีความรู้เห็นอย่างนี้เป็นเสียงเดียวกันแล้ว และจะปฏิบัติตามนี้ จะไม่ปฏิบัติตามพวกโกหกหลอกลวง อำนาจบาตรหลวงมาจากโลกไหนก็ตาม จะมาบีบบังคับพระสงฆ์ทั่วประเทศไทยให้เป็นไปตามอำนาจนั้นเป็นไปไม่ได้ ว่างั้นเลย จะเป็นไปได้ด้วยความราบรื่นดีงามตลอดมา และจะตลอดไปด้วยหลักธรรมวินัยที่ท่านปฏิบัติเทิดทูนอยู่นี้เท่านั้น นอกนั้นไม่มี

กรุณาพี่น้องทั้งหลายทราบ หลวงตาก็เป็นแบบนี้เหมือนกัน เอ้า จะแพ้ก็แพ้ไป ชนะก็ชนะไป หลวงตานี้จะไม่มีคำว่าแพ้ว่าชนะ จะเป็นลูกศิษย์ตถาคตตลอดไปอย่างนี้ เราจะไม่เปล่งวาจากับผู้ใดว่า พวกเปรตพวกผีอยู่ใต้ดินเหนือดิน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ เราจะไม่พูด เราจะพูดตั้งแต่ พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ อย่างนี้ พี่น้องทั้งหลายทราบตามนี้นะ ได้เวลาแล้ว เก้าโมงแล้ว เอาละพอ พากันจำเอาไว้นะ

เปิดดูข้อมูล วันต่อวัน ทันต่อเหตุการณ์ หลวงตาเทศน์ถึงเรื่องอะไร ทาง internet

www.luangta.com


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก