ดอลลาร์เป็นภาระพี่น้องชาวไทย
วันที่ 8 ธันวาคม 2545
สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์อบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม
วันที่ ๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕ [เช้า]
“ดอลลาร์เป็นภาระพี่น้องชาวไทย”

        มาคราวที่แล้วเรื่องกฐินทองคำ มาคราวนี้หมุนติ้วเรื่องดอลลาร์ มาคราวนี้ร้อนดอลลาร์ มาคราวที่แล้วร้อนกฐินทองคำ (เช้านี้ส่วนมากประชาชนร่วมถวายทองคำ ดอลลาร์) เวลานี้ได้แล้ว ๒๔๖,๓๘๖ ดอลล์ เราพยายามที่สุดแล้ว อยากให้ดอลลาร์เราเป็นคู่เคียงกัน ทองคำเราแน่นอนแล้ว ๕๐๐ กิโล แล้วจะตามเรื่อยดอลลาร์ แต่ว่าควรจะให้ได้ ๓๐๐,๐๐๐ดอลล์ นี่กำลังฟัดกำลังเหวี่ยงกัน

        วันนี้กับวันพรุ่งนี้จะเร่งดอลลาร์ พี่น้องทั้งหลายกรุณาทราบทั่วหน้ากัน อันนี้เป็นภาระของพี่น้องชาวไทยเราทั่วประเทศ เรามีความมุ่งหมายว่าจะให้ได้ดอลลาร์ ๓๐๐,๐๐๐ ดอลล์ ไปมอบพร้อมกับทองคำ ๕๐๐ กิโลกรัม ตอนบ่ายนี้จะได้ไปเทศน์ บ่ายสองโมงเผาคุณหมู วันนี้กับวันพรุ่งนี้เราจะเร่งดอลลาร์ เป็นภาระของพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศ ไปมอบพร้อมกับทองคำ ๕๐๐ กิโลคราวนี้ เราจะพยายามต่อกันไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงวันที่ ๙ เต็มวัน

ลูกศิษย์ ขาดอยู่อีก ๕๓,๖๑๔ ดอลล์ครับ

หลวงตา เงินยังขาด ยังขาดอยู่อีก ๕๓,๖๑๔ ดอลล์ จากนี้ถึงวันพรุ่งนี้ตัดสินกัน ให้พร้อมหน้าพร้อมตากันนะเรา เวลานี้กำลังจนตรอกอยู่ที่จำนวนเงินดอลลาร์ ๓๐๐,๐๐๐ ดอลล์ ที่จะรวมเข้าสู่คลังหลวงซึ่งเป็นหัวใจของชาติไทยในวันที่ ๑๐ นี้ ที่ธนาคารชาติ เรามีความมุ่งหมายอยากจะได้ดอลลาร์เป็นจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ดอลล์ เหมือนที่เคยมอบมาแล้ว คราวที่แล้วนี้ ๓๐๐,๐๐๐ ดอลล์ ไม่พอเราเอาอย่างรีบด่วน ก็เลยไปถอนเอาเงินจากโครงการช่วยชาติมา ๑๐ ล้าน มาซื้อดอลลาร์ให้ครบจำนวน แต่คราวนี้จะเรียนให้พี่น้องทั้งหลายทราบแต่ต้นทางเลยว่า จะไม่ไปกวนโครงการช่วยชาตินะ จะกวนตามกระเป๋า ยังดีไม่ให้ไปปิดประตูซะก่อน ปิดตูแล้วไล่เอาซะก่อน เป็นแต่เพียงเตือนไว้

        เราพยายามไปเรื่อย ๆ เราค่อนข้างจะแน่ใจว่าจะได้ล่ะ จากนี้ถึงวันพรุ่งนี้ ถ้าได้ ๓๐๐,๐๐๐ แล้วเราเป็นที่พอใจ เพราะจุดตั้งไว้ตรงนั้นนะ ให้ต่างคนต่างช่วยกันเวลานี้ เวลาจนตรอกจนมุมก็ชาติไทยของเราจะแก้ตัวเอง จนตรอกก็คือพวกเราเอง การแก้ความจนตรอกจนมุมให้ไปได้โล่งอย่างสบายก็คือพวกเราจะช่วยกันแก้ หลวงตาเป็นเพียงหัวหน้าเท่านั้น ประกาศให้พี่น้องทราบในแง่ต่าง ๆ ที่ควรปฏิบัติอย่างไร

        ส่วนทองคำเรียกว่าพอเรียบร้อยแล้ว ๕๐๐ กิโล เต็มแล้ว ยังขาดแต่ดอลลาร์ ที่ต้องการจะให้เข้าพร้อมกันนั้น ๓๐๐,๐๐๐ ดอลล์ เวลานี้ได้เพียง ๒๔๖,๓๘๖ ดอลล์ ยังขาดอยู่อีก ๕๓,๖๑๔ ดอลล์ จะครบ ๓๐๐,๐๐๐ ดอลล์

        (หลวงตาชักผ้าบังสุกุล) ให้พรนะ ให้พรสองแบบ คือแบบครั้งพุทธกาล ครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่เรื่อยมานั้น ท่านให้พรเพียงองค์เดียว จะเป็นฉันในที่นิมนต์งานใด ๆ ก็ตาม มีจำนวนพระมากน้อยเพียงไร ขึ้นอยู่กับหัวหน้าองค์เดียวที่จะให้พร หรือจะสั่งองค์ใดให้ แต่ให้องค์เดียว ๆ ปกติ นี่เรื่อยมาดูเหมือนไม่กี่ร้อยปีละมั้ง เลยมาให้พรเป็นจำนวนมาก เรียกว่าเกิดทีหลัง แต่ไม่มีอะไรขัดข้อง ก็เป็นมงคลเหมือนกัน บรรดาพี่น้องทั้งหลายจะไม่ทราบว่าต้นลำมันเป็นมายังไง จึงเรียนให้ทราบว่าต้นลำจริง ๆ

        ครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าท่านให้พรองค์เดียวตลอดมา ไปฉันในงานนิมนต์ต่าง ๆ มีจำนวนมากน้อยเพียงไรก็เป็นหน้าที่ของหัวหน้าจะให้พร ถ้าหัวหน้าไม่ให้ หัวหน้าจะสั่งองค์ใดให้แทน ก็ให้ แต่ให้พรเพียงองค์เดียวตลอดมา นี่คือข้อที่ทรงดำเนินมาดั้งเดิม ต่อมาก็ได้ให้พรหลายองค์ ๆ แล้วบางท่านจะไม่เข้าใจ เลยจะทำให้เกิดความสงสัย พึงเข้าใจเสียว่า การให้พรมาแต่ครั้งพุทธเจ้านั้นให้พรเพียงองค์เดียว ต่อมานี้ก็คงจะคิดกันหลายแง่หลายทาง เลยให้พรหลายองค์ด้วยกัน ก็ไม่มีอะไรขัดข้อง เรียกว่าอนุโลมกันมา มันจึงมีให้พรสองประเภท ประเภทหนึ่งให้เพียงองค์เดียว ประเภทที่สองที่อนุโลมตามหลังกันเป็นให้พรกันหลายองค์

        เอาละทีนี้ให้พร

                                www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก