ทองคำกับดอลลาร์เพื่อหัวใจพี่น้องชาวไทย
วันที่ 9 ธันวาคม 2545 เวลา 8:20 น.
สถานที่ : สวนแสงธรรม
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม

วันที่ ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕ [เช้า]

ทองคำกับดอลลาร์เพื่อหัวใจพี่น้องชาวไทย

 

            ดอลลาร์ ๓๐๐,๐๐๐ มันขาดอยู่อีกตั้ง ๔๐,๒๔๗ ดอลล์ ทองคำ ๕๐๐ กิโล ถึงใส่เด็ดขาดไปเลยนะกับโรงหลอมน่ะ ใส่โรงหลอมไปเลยอย่างเด็ดขาด ให้ได้ ๕๐๐ กิโล ให้โรงหลอมเตรียมมาให้พร้อม ขาดเหลือเท่าไรเราจะรับรองทั้งหมด ทางนั้นเขาก็รับรองมา ๕๐๐ กิโลปึ๋งเลย ตอนนี้เราก็จ่ายเช็คโรงหลอมหมดเรียบร้อยแล้ว ทีนี้ก็ยังมาเป็นปัญหากับดอลลาร์ ถ้า ๓๐๐,๐๐๐ แล้วเต็มเหนี่ยว มาก็ใกล้เข้ามา ๆ จนกระทั่งถึงก่อนฉันจังหัน มาอ่านพิจารณาเรื่อย

            หลวงปู่ลี วัดถ้ำผาแดง พร้อมบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลาย รวมกำลังศรัทธาเพื่อช่วยชาติของเรา บัดนี้ได้ทองคำ ๑ กิโล กับ ๘ บาท ๕๐ สตางค์ ดอลลาร์ได้ ๑,๙๕๑ ดอลล์ อนุโมทนา (ประชาชนเร่งมาถวายดอลลาร์กับหลวงตา) ดอลลาร์พอเรียบร้อยแล้ว พี่น้องทั้งหลายกรุณาทราบนะ คราวนี้เราพอแล้ว เป็นที่ภาคภูมิใจ มิหนำซ้ำยังเหลือมาอีก ๒๐๐ ดอลลาร์ เรากำหนดไว้ ๓๐๐,๐๐๐ นะ แล้วบรรดาลูกศิษย์ลูกหารีบเร่งขวนขวายมาได้ทันท่วงที เป็นดอลลาร์ ๓๐๐,๐๐๐ เราก็พอใจ ทีนี้มีปุ๊บปั๊บศรัทธาพิเศษมาอีก ๒๐๐ ดอลล์  นี่ขอต่องวดหน้า ตกลงต้องได้รับไว้ แต่สำหรับงวดนี้เราเอาเท่านั้น ต้องมีคำสัตย์คำจริงทุกอย่าง คำสัตย์คำจริงเราตั้งไว้ใน ๓๐๐,๐๐๐ เอาละพอใจ

            พอใจ เต็มเหนี่ยวทุกอย่าง ทองคำเราก็ ๕๐๐ เต็มไม่ขาด ดอลลาร์ก็ ๓๐๐,๐๐๐ เข้าพร้อมกันเลย อันนี้เขียนเช็คเต็มไปเลยนะ ส่วนเศษเท่าไรก็เข้าบัญชีไว้งวดหน้า เราขยับไปเป็นเปลาะ ๆ ไปอย่างนี้ ขยับเข้าไปเรื่อย ๆ ทองคำเราก็ขยับไปเพื่อ ๑๐ ตันเป็นระยะ ๆ ไป ส่วนดอลลาร์นั้นเราไม่ค่อยตั้งหนักแน่นมานัก เป็นคู่เคียงกันไป จะได้แค่ไหน ๆ เป็นคู่เคียงกันไป แต่ค่อนข้างแน่ใจแล้วว่า กว่าทองคำเราจะได้ ๑๐ ตันนั้น ดอลลาร์เราคงไม่ต่ำกว่า ๑๐ ล้าน เวลานี้มัน ๗ ล้านแล้ว อีก ๓ ล้าน (ดอลล์) นี้กับทองคำตั้ง ๔ ตันกว่านี้ มันจะทันกันอยู่ สุดท้ายก็คงไม่พลาดไปแล้วว่า ทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน ดอลลาร์ได้ ๑๐ ล้านนะ ตรงนี้เป็นจุดที่เหมาะสมสุดยอดแหละ

            สมบัติทั้งสองอย่างนี้เป็นหัวใจของพี่น้องชาวไทยเราทั้งชาติ หลวงตาก่อนที่จะได้ออกประกาศแต่ละเงื่อน ๆ นี้ ได้พิจารณาเต็มกำลังแล้ว เพราะฉะนั้น มารวมกันในจุดที่ว่า ทองคำ กับ ดอลลาร์ เป็นหัวใจพี่น้องชาวไทยทั้งชาติเราอยู่จุดนี้หมด ยังไงขอให้ได้จุดนี้ ๆ อย่างอื่นอย่างใดที่จะขาดเหลือบ้างไม่สำคัญ เหมือนต้นไม้ที่ต้นลำยังดีอยู่แล้ว กิ่งก้านสาขาดอกใบจะเหี่ยวยุบยอบไปบ้าง เป็นกิ่งเป็นใบสองใบไม่สำคัญ ต้นลำยังดี ได้รับการบำรุงรักษาด้วยดีอยู่แล้ว กิ่งเหล่านั้นจะดีขึ้น งอกใหม่แทนกันไปดีขึ้นไปเรื่อย ๆ

เพราะฉะนั้นเราจึงต้องเสาะแสวงมากที่สุดเลยเรื่องทองคำกับดอลลาร์ เพื่อหัวใจพี่น้องชาวไทยเรา อบอุ่นมาก ถ้าลงอันนี้มีอยู่ในนั้นแล้วเป็นหลักใหญ่ เป็นตัวประกัน ถ้าอันนี้ไม่มี ไม่มีความหมายนะ ถ้าอันนี้มีแล้วถึงจะทุกข์จะจนบ้าง ส่วนภายนอกไม่สำคัญ ขอให้หลักใหญ่ยังดีเป็นเครื่องประกันชาติของเรา คือทองคำและดอลลาร์ สำหรับหลวงตาได้พิจารณาเต็มกำลังแล้วจึงได้มาประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบ จิตใจติดอยู่กับตรงนั้นละเวลานี้ อันนี้เป็นเรื่องใหญ่หลวงมากสำหรับชาติไทยเรา คิดดูซิว่าเมืองไทยจะจม ๆ ก็เพราะอะไร เพราะขาดอันนี้เอง พออันนี้หนุนเข้ามา เมืองไทยค่อยฟื้นขึ้นมา ก็เพราะอันนี้เป็นรากฐานสำคัญ

ส่วนสิ่งภายนอกที่อยู่ตามแผ่นดินไทยเราทั้งประเทศ อะไรไม่ได้อดอยาก แต่มันไม่สำคัญ ไม่ได้มีน้ำหนักเท่าทองคำและดอลลาร์ซึ่งเป็นหัวใจของชาติ นี่สำคัญอันนี้ เราอดอยากที่ไหน อยู่บ้านไหนเมืองใดก็มีพออยู่พอกินด้วยกัน แต่จะเป็นหลักเกณฑ์ของชาติไม่ได้มีนะ อันนี้เป็นหลักเกณฑ์ เพราะฉะนั้นจึงได้สงวนอันนี้ให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เอาไว้ เราจะอดบ้างอิ่มบ้าง ไม่เป็นไร ขอให้หลักใหญ่ของเราดีคือทองคำและดอลลาร์

พี่น้องทั้งหลายก็พอใจและภาคภูมิใจไปด้วยกัน คือให้เราได้เป็นระยะ ๆ ๆ ไปอย่างนี้ ระยะนี้ก็มั่นเหมาะเรียบร้อยแล้ว ทองคำก็ ๕๐๐ กิโลเรียบร้อยแล้ว ยังรอจะมอบเท่านั้นเอง ดอลลาร์นี่ก็เข้า ๓๐๐,๐๐๐ เต็มแล้ว รอแต่จะเขียนเช็คออกมอบคลังหลวงเท่านั้นเอง คราวนี้จึงว่าเต็มเหนี่ยวและพอใจ หลวงตาพอใจ ต่อไปนี้เราก็จะพิจารณาต่อไปอีกนะ ดังที่เราเคยปฏิบัติมา ให้ถึงจุดที่ต้องการก็ดังที่ประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบแล้วว่า ทองคำให้ได้น้ำหนัก ๑๐ ตัน ดอลลาร์เคียงข้างกันมาใน ๑๐ ล้านดอลล์ อันนี้จิตใจไม่ปักนัก มันจะได้ละ ๑๐ ล้าน

ส่วนเงินสดนั้น ขอเรียนพี่น้องทั้งหลายทราบโดยตรงว่าไม่มีมากนะ เงินสด หลวงตานี่ช่วยตลอดเวลาทั่วประเทศไทย เรียกว่าทุกภาค ที่สำคัญมากก็คือโรงพยาบาล ไม่ว่าภาคไหน ๆ ช่วยทุกแบบทุกฉบับ เครื่องไม้เครื่องมือแพทย์ รถรา ตึก อะไรเหล่านี้ ช่วยทั้งนั้น ๆ ตลอดมานะ นี่ที่ว่าไม่มีมากก็เพราะเหตุนี้เอง เวลานี้เท่าที่มีอยู่ในบัญชีโครงการช่วยชาติ ประมาณ ๕๐ ล้านเท่านั้น ให้ต่ำกว่านั้นไม่ต่ำแหละ มันก็อยู่ในบัญชี แต่เราไม่ได้ไปอ่านละซิ อ่านทีไรจำได้ ออกมาหายเงียบ ต้องการไปอ่านใหม่อีก ของเก่านั่นแหละ

เท่าที่ทราบพอจำได้เวลานี้ เงินสดโครงการช่วยชาตินั้นมีประมาณสัก ๕๐ ล้าน แต่เงินกฐินทองคำช่วยชาติ ๘๔,๐๐๐ กองนั้น เวลานี้ทางอุดรมีอยู่แล้ว ๗๖ ล้านเศษบ้าง ไม่มากนะ แต่ ๗๖ ล้านแน่แล้ว เงินกฐินอันนี้นะ แล้วเงินจำนวนกฐิน ๗๖ ล้านนี้นั้น เราจะเก็บเอาไว้ในบัญชีเสียก่อน เพื่อซื้อทองเข้าคลังหลวงในงวดต่อไป กรุณาทราบตามนี้ ไม่ไปไหนละ จะเข้าทองคำ รอไว้งวดหน้า งวดนี้เห็นว่าสมควรแล้วจึงถอนออกมาจากกฐินทองคำเพียง ๑๙ ล้านที่เรามาซื้อทองคำซึ่งมันขาดไป เราซื้อมาเป็นเงิน ๑๙ ล้าน ได้ทองคำมา ๕๐๐ กิโลพอดี เหลือจากนั้นจะเก็บไว้ในบัญชีสำหรับซื้อทองคำในงวดต่อไป

ทีนี้ ฟัง ๆ เป็นวาระสุดท้ายที่แน่นอน วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ รวมดอลลาร์ทั้งหมดเวลานี้ได้ ๓๐๒,๒๗๐ ดอลล์ กรุณาทราบตามนี้นะ เราจะเอาคลังหลวงคราวนี้พร้อมกับทองคำเพียง ๓๐๐,๐๐๐ ดอลล์ ส่วนเศษอยู่ ๒,๒๗๐ ดอลล์นั้น เราจะหักเข้าไว้ในบัญชีธนาคาร เพื่อซื้อทองในงวดต่อไป กรุณาทราบตามนี้นะ

(พวกชาวเทกซัสที่เคยฟังหลวงตาทุกเช้า ๆ ที่อุดร คราวนี้รู้ช้าไปหน่อยว่าดอลลาร์ได้ ๓๐๐,๐๐๐ แล้ว เทศน์ข้ามทวีปไม่มีใครเทศน์ได้) อ๋อ นี่เทศน์ข้ามทวีปก็คือหลวงตานี้ละ มันเป็นเอง ทางนู้นเขาขอมา เขาฟังทางนู้นแล้ว เขาไม่พอใจ ไม่จุใจ อยากฟังสด ๆ ร้อน ๆ ต่อปากต่อคำกัน ก็เลยติดต่อมาหาวัดป่าบ้านตาดให้ทางนี้ (เอาโทรศัพท์มือถือมาวางที่ลำโพงแล้วถ่ายทอดออกไปเลย) พอเราเทศน์นี้มันก็ออกจากวัดป่าบ้านตาด ออกเดี๋ยวนั้น ได้ฟังขณะเดียวกันกับพวกเรา เวลานี้ออกมาหลายอาทิตย์แล้วนะ (อยู่ที่อุดรออกทุกอาทิตย์) นี่มันก็ออกไปเองเป็นเองนะ

ต่อไปนี้ให้พรละนะ พอใจ ๆ ขอขอบคุณอนุโมทนากับบรรดาพี่น้องทั้งหลาย อย่างซึ้งใจ คราวนี้ได้อย่างสมมักสมหมาย ได้อย่างสมใจทุกอย่าง

 

อ่านธรรมะหลวงตาวันต่อวัน ได้ที่ www.luangta.com

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก