คนดี คนชั่วมีอยู่ทั่วไป
วันที่ 11 ธันวาคม 2545 ความยาว 38.48 นาที
สถานที่ : สวนแสงธรรม
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ ศาลาสวนแสงธรรม
วันที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕ [เช้า]
“คนดี คนชั่วมีอยู่ทั่วไป”

     เขาขนอาหารมาเป็นรถ ๆ แจกเด็ก (ชาวบ้านแถวสวนแสงธรรมมารับแจกอาหาร) และได้มากกว่าธรรมดาด้วยซ้ำ เอามากอง ๒๐๕ คนมาที่ ห่อใหญ่เสียด้วย เขาขนมาจากธนาคารชาติ ขนใส่รถ เห็นแจกกันอึกทึกจนค่ำเมื่อวานนี้ คนมาตั้ง ๒๐๐ กว่า คนจนเลยสมบูรณ์

     (ลูกศิษย์อ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ เกี่ยวกับงานมอบทองคำเมื่อวานนี้ที่แบงก์ชาติ) แล้วเขาบอกรวมทองคำและดอลลาร์กี่ครั้งได้จำนวนเท่านั้น เขาบอกหรือเปล่า (ลูกศิษย์ :บอกครับผม รวมทองคำ ๔๔๕ แท่ง น้ำหนัก ๕,๕๖๒.๗๘ กิโลกรัม เงินดอลลาร์ ๖,๒๗๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐครับ) เออ กรุณาทราบไว้ตามนี้ เวลานี้ดอลลาร์ได้แล้ว (ลูกศิษย์ :จริง ๆ มันต้อง ๗ ล้านแล้วครับ นี่เขาไม่ได้รวม ๓๐๐,๐๐๐ ด้วย) นั่นซิ ก็มัน ๗ ล้าน ๆ เราได้ประกาศป้าง ๆ แล้วด้วยความสัตย์ความจริง ความแน่ใจ ทำไมออกอย่างนี้ ทำให้งงเดี๋ยวนี้ ที่แน่ก็คือทองคำนะ ใช่ไหม (ลูกศิษย์ :ลงให้เกินนิดหนึ่งด้วย จริง ๕,๕๕๙ กิโลครึ่ง นี่บอก ๕,๕๖๒.๗๘ กิโล)

     นี่เรียกว่า ค่อนไปโดยลำดับทุกอย่างนะ ค่อนก็เรียกว่าค่อนข้างจะถึงจุด จวนเข้าไปแล้ว ทองคำเราก็ได้ ๕ ตันกว่าแล้ว ที่เราต้องการ ๑๐ ตัน ๕,๕๕๙ กิโลครึ่ง แต่นี้เป็น ๕,๕๖๒.๗๘ เอาละผิดนิดหน่อยจะเป็นอะไรไป หลักความจริงมันก็อยู่ในคลังหมดแล้ว ส่วนดอลลาร์เราประกาศมาเรื่อย ๆ ๗ ล้านกว่า แต่นี้มาออก ๖ ล้าน ช่างหัวมันเถอะ เขาไม่ใช่หามา เขาไม่ใช่เป็นคนเอาใส่ เขาจดสุ่มสี่สุ่มห้า หูเรามี หูเราดี อย่าไปฟังสุ่มสี่สุ่มห้า เรื่องสุ่มสี่สุ่มห้าเป็นเรื่องของเขา เรื่องจริงจังเป็นเรื่องของเรา เราเป็นผู้รับผิดชอบสมบัติทั้งหมด เราเอาจุดนั้นนะ

     ในประเทศไทยเริ่มประกาศมานานพอสมควรแล้วว่า ทองคำเรายังไงก็พยายามให้ได้ ๑๐ ตัน ดอลลาร์จะได้เคียงข้างกันไป แต่เราค่อนข้างเชื่อแล้วละว่าจะได้ ๑๐ ล้านนะ ดอลลาร์ เพราะทองคำเราเวลานี้ก็ยังเหลืออยู่ ๔ ตันกว่า กว่าจะถึง ๑๐ ตัน ดอลลาร์เรามันถึง ๗ ล้านแล้ว ทางนั้น ๑๐ ตัน ทางนี้ฟาดดีไม่ดีเลย ๑๐ ล้านก็ได้ เอา เลยก็เลยเถอะ เราไม่ว่าอะไร เหยียบหัวทองคำไปสักหน่อย ทำไมช้านักทองคำ นี่เป็นความสัตย์ความจริงของพี่น้องทั้งหลายที่ตั้งจุดหมายปลายทางไว้เพื่อชาติ ซึ่งเป็นที่รักของเราทุกท่าน จับจุดนี้อย่าให้เคลื่อนคลาด คือทองคำให้ได้ ๑๐ ตันในคราวนี้นะ

     หลวงตาไม่ได้ประกาศเกินเลยจากนั้นไป คือได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ลงจุดนี้ก็ออกประกาศแล้วก็ตั้งจุดนี้ไว้ตายตัว ส่วนดอลลาร์ก็เคียงข้างกันไป ไม่ได้แน่นอนนักดอลลาร์ แต่ทองคำแน่ทีเดียว เมื่อมันแน่ทั้งสองก็คือว่า ทองคำให้ได้ ๑๐ ตัน ดอลลาร์ให้ได้ ๑๐ ล้าน นี่พอใจ เราพอใจเต็มหัวใจที่เรากำหนดพินิจพิจารณาไว้ทุกสัดทุกส่วน เต็มหัวใจแล้วออกประกาศพี่น้องทั้งหลายให้ทราบทั่วถึงกัน ในความสัตย์ความจริงของเราที่ออกประกาศนี้ ออกมาจากการพิจารณาทั่วถึงแดนไทยเรารอบหมดแล้ว ประมวลลงในทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน ดอลลาร์ก็ค่อนข้างแน่ใจว่า ยังไงก็เป็น ๑๐ ล้านแน่ ๆ นี่เป็นจุดมุ่งหมายของพี่น้องชาวไทยเรา ที่จะล่มจมเมื่อไม่นานมานี้ นี่ก็ต่างคนต่างมีความรักชาติ ต่างคนต่างเสียสละด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีกัน นี่เราเห็นคุณค่ามาโดยลำดับ นี่คือจากความรักชาติ หนึ่ง ความเสียสละ หนึ่ง ความพร้อมเพรียงสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวแห่งชาติไทยทั้งชาติ หนึ่ง รวมแล้วเป็นผลขึ้นมาเป็นลำดับลำดา ไม่มีข้อบกพร่องตรงใดว่าเสียหาย จากการที่พี่น้องทั้งหลายนำสมบัติ มีทองคำและดอลลาร์ ตลอดเงินสดเข้าสู่คลังหลวงของเราและออกทั่วประเทศไทย ไม่ปรากฏเป็นความเสียหายแต่อย่างใด แม้น้อยไม่เคยมี นี่เป็นความชื่นชมยินดีตามอรรถตามธรรม

     ที่หลวงตาได้นำพี่น้องทั้งหลายด้วยความเป็นธรรมล้วน ๆ แม้ตัวเองก็ไม่เคยมีความข้องใจ ว่าได้ทำความมัวหมองแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลาย ยกนิ้วขึ้นเลยว่าหนึ่งบาทไม่เคยมี ฟังซิน่ะ นี่ละเพราะความเป็นห่วงเป็นใยบรรดาพี่น้องทั้งหลาย พร้อมทั้งความเมตตาที่ครอบหมด จึงไม่เคยที่จะคิดแบ่งสันปันส่วนสมบัติที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคมาทั้งทองคำ ดอลลาร์ เงินสด จำนวนสักเท่าไรดังที่ทราบกันนี้แล้ว หลวงตาไม่เคยแตะเลย ขนาดนั้น นี่เป็นความสัตย์ความจริงที่ได้ออกประกาศว่าเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายตลอดมา เรามีความซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์ศาสดาของเรา องค์ศาสดาก็สถิตอยู่ในหัวใจนี้ด้วย พุทธ ธรรม สงฆ์ อยู่ที่นี่ด้วย เรากราบน้อมถึงท่านโดยความสัตย์ความจริง หมอบราบเลยนะ ด้วยความเคารพเลื่อมใส เทิดทูนสุดขีด แล้วนำการดำเนินของพระองค์ที่ทรงได้ผลให้เป็นประโยชน์แก่โลกถึงขั้นเป็นศาสดา

     เรานำร่องรอยของท่านมาดำเนินเพื่อนำพี่น้องทั้งหลายให้ได้ก้าวเดินเพื่อความสวัสดีมงคลแก่ชาติไทยของเรา ด้วยการช่วยชาติในคราวนี้ เพราะฉะนั้นเราจึงทำเต็มเม็ดเต็มหน่วย การที่ใครจะมาโจมตี ไอ้เรื่องดี เรื่องชั่ว คนดี คนชั่ว มันมีอยู่ทั่วไปในแดนโลกธาตุนี้มาตั้งดึกดำบรรพ์กาลไหน ๆ ดีกับชั่วมันเป็นคู่เคียงกัน เราจะไปลบล้างความชั่วไม่ได้ เพราะมันมีอยู่ของมัน ส่วนไหนที่ลบล้างได้ ที่มันมาเกี่ยวข้องเป็นความกระทบกระเทือนกับเรา เราก็ลบล้างออกไป ส่วนใดที่เป็นธรรมชาติของมันก็ให้มันเป็นไปตามความชั่วคนชั่วนั้น ๆ ไป อย่าให้เข้ามาเกี่ยวข้องทำลายวงความดีของคนดีทั้งหลาย มีชาติไทยเป็นต้นของพวกเราซึ่งกำลังนำชาติอยู่เวลานี้ นี่นับว่าเป็นมงคลมาโดยลำดับ ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วถึงกันว่า การที่พี่น้องทั้งหลายมีความรักชาติ มีความเสียสละ พร้อมด้วยความสามัคคี รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนำมหาสมบัติเข้าสู่คลังหลวงของเรานี้ รู้สึกว่าได้ผลมาเป็นลำดับลำดา

     ประกาศกันสุดท้ายก็คือเมื่อวานนี้ ได้ทองคำตั้ง ๕๐๐ กิโล ดอลลาร์ก็ตั้ง ๓๐๐,๐๐๐ นี่ล้วนแล้วตั้งแต่ความเป็นมหามงคลแก่พี่น้องชาวไทยเราทั้งสิ้นจากความรักชาติ ความเสียสละด้วยความสามัคคีของพวกเรา แล้วต่อแต่นี้ไปก็ขอให้พากันพยายามให้เข้าถึงจุดหลักชัย คือชัยชนะ ถ้าถึงจุดนั้นแล้ว เราชนะแล้วซึ่งความตระหนี่ถี่เหนียว ความเห็นแก่ตัว ความจืดชืด ถ้ามันมีอยู่ในใจ เราชนะมันเป็นลำดับลำดาแล้วด้วยรสชาติแห่งความรักชาติ ความเสียสละด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีกัน เป็นผลให้ปรากฏอย่างที่ทราบอยู่เวลานี้แหละ ต่อไปนี้ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านได้อุตส่าห์พยายามเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพื่อชาติไทยของเรา ไม่มีใครที่จะมารับผิดชอบชาติไทยของเรา มากน้อยไม่มี มีแต่คนไทยเท่านั้น ถ้าชั่วก็รับกรรมกันทั้งประเทศเลย จมกันทั้งประเทศเลย ถ้าดีก็เด่นดวงกันทั้งประเทศ นี่ละสมบัติเหล่านี้ออกมาจากน้ำใจของพี่น้องชาวไทยเรา จะขึ้นสู่ความเด่นดวงด้วยทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน และดอลลาร์จำนวน ๑๐ ล้าน สำหรับเงินสดก็ได้ประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบแล้วว่า เราได้แยกเงินสดนี้มาซื้อทองคำ ๙๓๑ ล้าน แล้วซื้อดอลลาร์ตอนที่มันยังไม่ครบ ๓ แสน เอามาสัก ๑๐ ล้าน จากโครงการช่วยชาติ แล้วก็ครบ ๓ แสนมอบแล้ว รวมแล้วเป็นเงินสดที่นำเข้าสู่คลังหลวงเวลานี้ โดยการซื้อทองคำและดอลลาร์ เป็นจำนวนเงินสด ๙๔๑ ล้าน อันนี้เข้าสู่คลังหลวง นอกจากนั้นกระจายทั่วประเทศไทย พี่น้องทั้งหลายเดินไปทางไหน พอทราบแล้วจะเห็นทุกแห่งทุกหน ในผลแห่งความเสียสละเพื่อชาติของตน ของพี่น้องทั้งหลาย ได้บริจาคหว่านทั่วไปหมดเลย คนทุกข์คนจนนี่เรียกว่าทั่วประเทศไทย

     การช่วยคนทุกข์คนจนนี้หลวงตาช่วยด้วยความเป็นธรรมล้วน ๆ บุคคลผู้ใดมีความจำเป็นขนาดไหน เราจะเอามาทดสอบ จนกระทั่งได้เหตุได้ผล ได้หลักได้เกณฑ์เรียบร้อยแล้วว่าควรจะสงเคราะห์มากน้อยเพียงไร ให้ติดต่อกันให้ถึงที่ถึงฐานจริงๆ ไม่ใช่เราช่วยสุ่มสี่สุ่มห้านะ เราช่วยอย่างจริงจัง เมื่อเป็นที่แน่ใจแล้วควรจะช่วยขนาดไหน เอา ช่วย ๆ ๆ เป็นรายบุคคล ถูกมัด เช่นอย่างถูกมัดคอ เป็นคนดีแต่ถูกความชั่วช้าลามกคนชั่วช้าลามกมารีดมาไถมาคดมาโกงเอาด้วยวิธีต่าง ๆ ทั้งครอบครัวเหย้าเรือนวงศ์สกุลจะไม่มีเหลือเลย เงินจำนวนที่ว่านี้เราก็เข้าไปช่วยเลย ด้วยเหตุผลที่ไปสืบถามเรื่องราวชัดเจนเรียบร้อยแล้ว เราก็ช่วย พอช่วยเสร็จ ช่วยไม่ใช่ธรรมดา บางแห่งเป็นล้าน ๆ ก็มีเพราะความจำเป็นที่หนักมากที่สุด ถ้าไม่ได้เงินเราช่วยนี้เรียกว่าจมหมดทั้งโคตรทั้งแซ่เลย พูดตรง ๆ เป็นอย่างงั้น วงศ์สกุลนั้นอยู่ในจุดนี้หมด ถ้าฟื้นได้ฟื้นขึ้นทั้งวงศ์สกุล ถ้าจม จมไปได้หมด เมื่อเหตุผลกลไกมาถึงตัวของเรา แล้วก็ติดต่อสืบถามเข้าไปถึงตัวจริง ๆ จนได้ความชัดเจนแล้ว สมควรจะสงเคราะห์เท่านั้น ๆ ทีนี้ก็สงเคราะห์เลย ถ้าอย่างนี้แล้วไม่ว่ามากว่าน้อย สงเคราะห์แล้วเราจะเงียบไปเลย เราจะไม่บอกว่าเราได้สงเคราะห์คนนั้นเท่านั้น ๆ ไม่บอก เพราะเรารักษาศักดิ์ศรีของกันและกัน คนจนก็มีศักดิ์ศรีดีงาม คนมีก็มีเหมือนกัน เมื่อเป็นอย่างนั้น การรักษาศักดิ์ศรีซึ่งกันและกันต้องเป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่เห็นใจกัน จะต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความราบรื่นชื่นใจต่อไป

     ถ้าหากว่าเขาลงทางหนังสือพิมพ์ ประกาศออกล่วงหน้าแล้วนั้น เราก็ดูในหนังสือพิมพ์ เสร็จแล้วบางทีเราติดตามไปเลย ไปดูสถานที่เขาออกหนังสือพิมพ์ว่าอยู่ในที่เช่นไร ไปดูจริงๆ บางทีก็ให้คนติดตามไปดู นี่ละเมื่อช่วยแล้วเราจะประกาศก็ได้ ไม่ประกาศก็ได้ เพราะเขาออกทางหนังสือพิมพ์แล้ว ส่วนบุคคลที่ไม่ควรจะประกาศออกชื่อออกนามของเขา เราก็ผ่านไป ๆ นี้ไม่ใช่น้อย ๆ นะ นี่ละเงินของพี่น้องทั้งหลายเป็นประโยชน์แก่ชาติของเรานั่นเอง มีสองอย่างที่เราช่วยนะสำหรับคนจน โรงพยาบาล คนไข้เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่มีเงินมีทองรักษา วิ่งเข้าไปหาเรา เราก็ไม่เคยปัด บอกได้ชัดเจนเลยว่าแม้รายเดียวไม่เคยมี ใครวิ่งเข้าไปหาเรา เรารับเป็นคนไข้ของเรา ๆ ทั่วประเทศไทยนะ โรงพยาบาลไหนก็ตาม ไม่ใช่ธรรมดานะ โรงพยาบาลไหนก็ตามบอกเรื่องบอกราวมาหาเรา ก็ติดต่อกันทันที ๆ แล้วติดต่อเข้าหาโรงพยาบาล หาหมอหาอะไรเรียบร้อยแล้ว ถ้าเป็นคนไข้ของเรา บอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ให้เขารักษาทั้งยาทั้งพยาบาลทั้งหมอ ทุกอย่างให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ พอเสร็จแล้วเราจ่ายเงินตูม ๆ ๆ เลย นี่ทุกรายของคนไข้ กรุณาพี่น้องทั้งหลายทราบ

     นี่ละเรานำสมบัติซึ่งเป็นหัวใจที่รักสงวนมาของพี่น้องทั้งหลายออกช่วยเพื่อนบ้านกัน เพื่อนสัตว์ทั้งหลายด้วยกัน ช่วยกันมาอย่างนี้ตลอด นี่ที่ว่าคนทุกข์คนจน จากนั้นก็สถานสงเคราะห์ ไม่ว่าที่ไหนๆ จำเป็นที่ต้องสร้างให้ เอาสร้าง จากนั้นก็โรงร่ำโรงเรียน โรงเรียนก็บอกว่าทั่วไปเหมือนกัน มีมากมีน้อยต่างกัน หากมีอยู่ทั่วไป ช่วยโรงร่ำโรงเรียน ไม่ทราบว่ากี่สิบหลังนะโรงเรียน จากนั้นก็โรงพยาบาล โรงพยาบาลนี้มากยิ่งกว่าโรงเรียนเสียอีก อันนี้ก็หลายสิบหลัง ช่วยมาตลอด ๆ แล้วในโรงพยาบาลมีอะไรบ้าง เครื่องมือแพทย์พวกรถพวกรา สถานที่ที่ควรจะขยับขยาย เราซื้อให้ ๆ บางทีซื้อให้หมดทั้งโรงพยาบาลนั่นเลย ซื้อที่ใหม่ ยกโรงพยาบาลเก่าเข้าไปตั้งปึ๋งอย่างนี้เลย เราก็ทำ เมื่ออยู่ในฐานะที่จะควรทำได้ จากสมบัติที่รักสงวนของพี่น้องทั้งหลายนั้นแหละ ออกเฉลี่ยเผื่อแผ่แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

     โรงพยาบาลนี้รู้สึกว่าพิสดารมากนะ เครื่องมือแพทย์ไม่ทราบกี่ประเภท รถรานี่ก็เป็นร้อยขึ้นไปเลย เพราะเราช่วยโรงพยาบาลมานี้เข้า ๒๐๐ โรงแล้วนะ ช่วยมาตลอดอย่างนี้ นี่เรียกว่าทางโรงพยาบาล เราสรุปเอาเลยเพียงเท่านี้ละ จากนั้นก็ที่ราชการ เวลานี้ก็กำลังจะขึ้นแล้วที่เรือนจำลาดยาว นี่ก็จะเอาสมบัติซึ่งเป็นดวงใจ ที่รักสงวนมากของพี่น้องทั้งหลายนั่นละ ออกไปช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เขาจะอยู่ในเรือนจำเป็นโทษเป็นกรรมก็ตาม แต่เขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกัน ย่อมมีทางได้ทางเสีย มีพักดีพักชั่ว มีสุขมีทุกข์ เหมือนกันกับโลกเรา เวลานี้เขาจำเป็นอย่างนั้น เราก็ต้องช่วยในแบบนี้ นี่ก็จะเริ่มสร้างขึ้นแล้วเป็นตึกสองหลัง เริ่มแล้วนะเวลานี้ แล้วทางราชการมีไม่ทราบกี่แห่งกี่หน นี่เราพูดเฉพาะลาดยาว ทางเรือนจำมีหลายจังหวัดที่เราช่วยนะ ในวงราชการ นอกจากนั้นมีทั่ว ๆ ไป

     กรุณาทราบตามนี้ เงินที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคมา ขอให้เป็นที่ภูมิใจเถิดว่า หลวงตาบัวนี้ไม่ทำให้พี่น้องทั้งหลายเสียใจ ด้วยความมัวหมองเป็นโจรเป็นมารต่อสมบัติของพี่น้องทั้งหลายบริจาคมามากน้อย เราไม่มี ชี้นิ้วกันได้เลยว่า แม้บาทหนึ่ง เราตรง ๆ ขนาดนั้น เราไม่มี เพราะเหตุไร เราทำต่อโลกนี้ด้วยความเมตตาสุดส่วน ถึงขนาดก่อนที่เราจะออกประกาศช่วยพี่น้องทั้งหลายนี่ ถึงร้องโก้กเลยนะ เพราะเมืองไทยเราติดหนี้ติดสินพะรุงพะรัง ไปค้นเอาส่วนใหญ่มาจากจุดกลางหัวใจของชาติไทยเราออกมาคลี่คลายดู ติดหนี้เท่าไร ๆ ให้ลูกศิษย์ลูกหามาอ่านให้ฟัง อ่านแล้วจะสลบไสลนะเรา เมืองไทยเรา ๖๒ ล้านคน อยู่ในข่ายเรียกว่าอุ้งเหยี่ยว อุ้งใหญ่ ๆ คือเขาเป็นนายหนี้เรา เหมือนกับอุ้งเล็บของเหยี่ยวใหญ่ มันกำเมื่อไรก็หมดชาติไทยของเรา นี่เรียกว่าสงครามเศรษฐกิจ กำเมื่อไรเงียบเลย เวลานี้เขายังไม่กำ ติดหนี้ขนาดไหนก็ตาม เขายังกางเล็บอยู่ เราอยู่ใต้เล็บเขา เหมือนหัวหนู เขากำปุ๊บนี้หมดเลย เอ้า พากันดีด

     นี่แหละเริ่มต้นนะ เอา ยังดีดได้ เขายังไม่กำ ให้ดีด ตั้งแต่บัดนั้นหลวงตาได้ขึ้นเวทีช่วยชาติบ้านเมืองจนกระทั่งมาบัดนี้ ผลเป็นที่พอใจมาเป็นลำดับลำดา ไม่ได้รับความขัดข้องยุ่งเหยิงอะไร ด้วยการบริจาคของบรรดาพี่น้องทั้งหลาย ร่วมมือร่วมใจกัน มีความราบรื่นดีงามตลอดมา จนกระทั่งมาถึงเมื่อวานนี้และเดี๋ยวนี้ก็อย่างนี้ เอามาบริจาคนี้ก็เพื่อชาติไทยของเรา ต่อไปก็ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามให้บริจาคตามกำลังศรัทธาของเราที่มีมากน้อยโดยลำดับไป เช่นเดียวกับเราทำมาแล้วได้เป็นมหามงคลแก่ชาติของเราเป็นลำดับลำดามา ขอให้พากันพยายามอุตส่าห์ต่อไป

     เมื่อถึงจุดนั้นแล้ว หลวงตาจะไม่รบกวนอีกแหละ รบกวนที่ว่าขอนั้นขอนี้ ทุกวันนี้ถ้าเป็นโลก เขาพูดแบบโลก ๆ หลวงตาไปไหนนี่เขาจะโจมตีทุกแห่งทุกหน หลวงตาไปไหน ไปแล้วนี่ มันก็เป็นความจริงอย่างงั้นนะ พอไปที่ไหน “ไหนล่ะทองคำ ไหนล่ะดอลลาร์ และไหนล่ะเงินสด”ไปที่ไหนมีแต่ไปทวง เขาโจมตีก็ถูก ถูกส่วนของเขา ส่วนของเรา ไหนล่ะทองคำ ก็เป็นส่วนของเรา ก็เราจะเอาเข้าคลังหลวง เข้าใจไหมล่ะ ทีนี้ก็เรียกว่าราบรื่นมาเป็นลำดับ เวลานี้นะ และเป็นที่พอใจ เป็นขั้นเป็นตอน และยังไม่เคยปรากฏเป็นอุปสรรคขัดข้องอะไรจากน้ำใจพี่น้องชาวไทยที่ทำการกีดการขวาง คนชั่วอยู่ที่ไหนมันก็มี เราอย่าเอาเข้ามาเป็นอารมณ์ขัดขวางจิตใจเราเพื่อความเป็นคนดีและเพื่อชาติของตน ให้ดำเนินตามหน้าที่ของเราต่อไป เรื่องคนอย่างนั้นเราก็ไม่ถือสีถือสา ในบ้านของเราก็ยังมี ในครอบครัวของเราก็ยังมี บางทีผัวกับเมียทะเลาะกัน ทำไมมันถึงมีอย่างนั้น ผัวไปแอบดูอีหนูล่ะซิ นี่เห็นไหม มันก็ยังขัดกัน แล้วเมียไปแอบดูไอ้หนูล่ะซิ ซึ่งมันขัดต่อขนบประเพณี โลกไม่ยอมรับกัน ไปทำหาอะไร เมื่อเป็นอย่างนั้นมันต้องทะเลาะกัน

     นี่หมายถึงว่าคนดีคนชั่วมันมีอยู่ทั่วไป เด็กเรามีกี่คน มีดีมีชั่วเหมือนกัน ในตัวของเรานี้อีกเหมือนกัน อวัยวะทั้งหมดนี้เป็นยังไง วันนี้ไม่สบาย เจ็บท้องบ้าง ปวดหัว มันก็ยังมีไม่ดีอยู่ในนั้น เราจะไปตำหนิทั่วโลกไม่ได้ มันยิ่งมากนะ เราย่นเข้ามาหาส่วนใดที่เป็นความดีจะนำออกทำประโยชน์ ให้เอาส่วนนั้นออกเลย ให้พากันจดจำเอาไว้อย่างนี้นะ ต่อไปนี้ให้พยายามทุกคน เราเห็นผลเป็นที่พอใจแล้ว สมเจตนาของคนไทยทั้งชาติที่รักชาติของตน ดอลลาร์เป็นหัวใจของชาติ สองจุดนี้เป็นจุดใหญ่โตมาก พี่น้องชาวไทยเราทั่วประเทศหายใจเต็มปอดหรือไม่เต็มปอด หรือไม่มีลมหายใจ ขึ้นอยู่กับทองคำ ทองคำเป็นลมหายใจของชาติ จึงขอให้ต่างคนต่างขวนขวายหาลมหายใจคือทองคำเข้ามาสู่คลังหลวงของเรา เราจะได้หายใจโล่ง ถึงไม่เต็มปอดก็โล่ง หายใจสบาย

     (โยม :ขออนุญาตพิมพ์หนังสือของหลวงปู่เสาร์) ก็เท่านั้น พิจารณากันไปเถอะ เราเคารพสุดยอดแล้ว สองพระองค์ท่าน หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น ทำอะไรที่เป็นมงคลแก่เราแล้วก็ให้พากันทำเถอะ ต่อไปนี้ให้พร

www.Luangta.or.th หรือ www.Luangta.com


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก