ตั้งธนาคารพระ?..ถ้าพระมุ่งต่อธรรมมากกว่าลาภยศจะคิดแบบนี้มิได้เลย
วันที่ 17 ธันวาคม 2545 เวลา 18:30 น. ความยาว 62.55 นาที
สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)

เทศน์ตอนหนึ่งของหลวงตากล่าวถึง พระสมัยปัจจุบันสนใจในลาภยศยิ่งกว่าอรรถธรรม ถึงขนาดว่าคิดสนับสนุนการก่อตั้งธนาคารพระฯ ทั้งที่ขัดต่อพระธรรมวินัยอย่างร้ายแรง ไปยุ่งเกี่ยวกับเงินทอง บริหารเงินทองมิใช่กิจของสงฆ์แต่อย่างใดเลย

** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก