๓ ปีแห่งการวางรากฐานช่วยชาติไทย
วันที่ 12 เมษายน 2544
สถานที่ : สวนแสงธรรม ถ.พุทธมณฑลสาย 3 กทม.

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม

เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๔

(วันครบรอบ ๓ ปี โครงการช่วยชาติ)

๓ ปีแห่งการวางรากฐานช่วยชาติไทย

 

งานนี้เริ่มต้นตั้งแต่ ๓ ปี  ทำเป็นที่ระลึกแห่งการช่วยชาติหนหนึ่ง แล้วก็จะก้าวเข้าสู่งานใหญ่เป็นงานชาติของเราในวันที่ ๒๑ นี้ เป็นงานใหญ่โตมาก…  ขอให้พี่น้องทั้งหลายคิดให้ “ถึงใจ” ทุก ๆ ท่านนะ  “งาน กทมนี้เป็นงานหัวใจของชาติที่จะปรากฏขึ้นในวันที่ ๒๑ ตอนบ่าย เมษายนนี้นะ เป็นงานที่ใหญ่โตมากในชาติไทยของเรา เพิ่งจะมีนี้เป็นครั้งแรกล่ะนะ….ที่งานใหญ่โตขนาดนี้ จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายนำธรรมะข้อนี้กลับไปสะกิดใจตนเอง ให้มีความรู้สึกในชาติไทยของเราว่า…

“…ชาตินี้เป็นชาติที่จะ “ประกาศก้อง” แห่งการช่วยชาติของเราคือ…. “งาน กทมนับตั้งแต่นายกรัฐมนตรี….ทางชาติ   ทางศาสนาก็….พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์…หลวงตาบัวเป็นผู้ทำหน้าที่แทน  เรียกว่า….เราพร้อมแล้วเวลานี้..ทั้งชาติ..ทั้งศาสนา..ที่จะยกชาติไทยของเราขึ้นด้วยความระลึก….อย่างซึ้งใจไม่มีวันลืมเลย….จะเป็นประวัติศาสตร์อีกด้วยนะ เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะนำเอามาสมโภชอนุโมทนาบูชาประวัติศาสตร์ของเรา…ต้องออกมาจากน้ำใจแห่งพี่น้องชาวไทยซึ่งเป็นผู้รักชาติและเสียสละเต็มเหนี่ยวทุกคนคราวนี้นะ อย่าให้เสียศักดิ์ศรีของชาติไทยเรา…”

 เวลานี้เมืองนอกเมืองนาที่ไหนเขาตาจดจ้องเข้ามาในเมืองไทยของเรา เมืองไทยของเราก็..ตาจดจ้องเข้าสู่หัวใจของชาติคือ “คลังหลวง” เป็นส่วนใหญ่..ถือเป็นที่ระลึกอันสำคัญมากทีเดียว….  ขอให้พี่น้องทั้งหลายคิดให้ถึงใจทุก ๆ ท่านนะ หลวงตาบัวเรียกว่าคิดเต็มเหนี่ยว คราวนี้เป็นคราวที่เรียกว่า “จดจ้องเต็มเหนี่ยว” เลยแหละ…

คิดดูสิ…บวชมาอายุ ๘๗ – ๘๘ ปีนี้มีพระองค์ไหนไปขึ้นเวทีเทศนาว่าการบั้นเฒ่าบั้นแก่นี้…   หลวงตาบัวยังตะเกียกตะกายจะขึ้นเทศน์พี่น้องทั้งหลายฟัง..ด้วยความ “พออกพอใจ” เต็มไปด้วยความเมตตา..นี้คือน้ำใจของเราที่ออกมาจากศาสนามานำพี่น้องชาวไทยของเรา…    

ทางชาติก็ตั้งแต่..นายกรัฐมนตรี..หัวใจของชาติ…  อีกอันหนึ่งก็คือ..ผู้ว่า กทม.   นี่เป็นหัวใจของใจเมือง…   เมืองหลวงเราเป็นหัวใจของทุกจังหวัด เรียกว่าประเทศไทยก็รวมอยู่นี่หมด….นายกก็ครอบหมด   ศาสนายิ่งครอบโลกธาตุ  มีแต่เรื่องใหญ่ ๆ ที่จะมาเชิดชูพวกเราทั้งหลาย…

 ขอให้ต่างคนต่างทำกายให้เบาทำใจให้เบา…   ความตระหนี่ถี่เหนียวความเห็นแก่ตัวปัดมันลงทะเลให้หมด…   ให้มันมีแต่ความเบาหวิว..ที่จะยกชาติไทยของเราขึ้นอย่างสะดวกสบายทุกท่าน..ด้วยความพอใจทุกคน…  จาก “ความรักชาติ” และก็เป็น “ความเสียสละ” ทุ่มเพื่อชาติไทยของเราคราวนี้ เอาให้สมศักดิ์ศรีนะ อย่าทำเหยาะ ๆ แหยะ ๆ …

คราวนี้เป็นคราวที่ชาวเมืองนอกจะ “จดจ้อง” …เป็นทุกตากันเลยละ…   เมืองไทยนี่เรียกว่าเรามีทุกตาแล้ว..ที่จะจ้องดู “เมืองหลวง” เมืองแห่งหัวใจของชาติไทยของเรา..ที่ต่างคนต่างจะ “สนับสนุน” ให้เต็มกำลังความสามารถของตน…  

จากนั้นเราก็จะได้รับการอนุโมทนา..จากบรรดาพี่น้องชาวเมืองนอกเมืองนา ทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติที่อยู่ทั่ว ๆ ไป..จะได้ยกยอสรรเสริญสาธุการในงานประวัติศาสตร์ของเรา  ซึ่งเป็นงานยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยน้ำใจของพี่น้องชาวไทยของเราซึ่งเป็นนักเสียสละ…ออกมาจาก “ความรักชาติ” ของเราทุกคน…

คราวนี้ให้ “เตรียมพร้อม” ตั้งแต่บัดนี้ต่อไป…   อันนี้เป็นการ “วางรากฐาน” ที่จะช่วยพี่น้องชาวไทยมานี้เป็นเวลา ๓ ปี…    วันนี้เป็นวันครบรอบ ๓ ปีแล้ว ก็ได้รับบริจาคจากพี่น้องทั้งหลายอย่างท่วมท้นในวันนี้นะ… ที่เราว่าได้เท่านั้นกิโลเท่านี้กิโลเราขู่เฉย ๆ ละ เราจะเอามากกว่านั้นอีกเข้าใจไหม ? (หัวเราะ    เราต้องขู่ ไม่ขู่ไม่ได้นะ… ไม่ว่าที่ไหนต้องขู่ ไม่ขู่ไม่ได้…   เพราะฉะนั้นเราเป็นหัวหน้าต้องขู่…ฟ่อ ๆ   เอาให้หนักนะ นี่เป็นรากฐานของเรา ๓ปีครบรอบวันนี้ วันนี้เราแสดงน้ำใจในความสำเร็จตามความมุ่งหมายของเรา..ที่กำลังวังชาอำนวยเท่าไหร่..เราก็มารวมกันวันนี้ละ…   ตั้งแต่ ๓ ปีมานี้ทองคำเราก็ได้ถึง..สองพันกิโลกว่าแล้วนะ…   ถ้าเป็นน้ำหนักก็เรียกว่าทองคำได้สองตันกว่าแล้วเวลานี้ ดอลล่าร์…ไม่ต่ำกว่าห้าล้านละมัง  

ลูกศิษย์ : ครับห้าล้านกว่า…

นี่ละที่ประมวลมา ๓ ปีนี้นะ เราได้ “ทองคำ” เวลานี้..น้ำหนัก..สองตันกับสามร้อยกว่ากิโล  สำหรับ “ดอลล่าร์” ได้ประมาณสักไม่ต่ำกว่าห้าล้านนะ…   นี้หมายถึงทองคำและดอลล่าร์ ส่วน “เงินสด” เราที่อยู่ในธนาคารเวลานี้มีอยู่…๘๕๐ กว่าล้านนะ…  ดังที่เคยประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบแล้ว   ๘๐๖ ล้านนี้..เราจะคัดเข้าซื้อทองคำเข้าสู่เมืองหลวงของเรา ส่วนห้าสิบกว่าล้านนั้น..เราก็ช่วยชาติบ้านเมืองตลอดทั่วถึงทุกภาคในแดนไทยของเรา…   ช่วยหมดที่ไหนจำเป็น…ช่วยหมดอย่างนี่นะส่วนแยกออกไปจาก ๘๐๖ ล้านนี้แล้วนะ….เป็น ๕๐ ล้านนี่เราจะแยกออกไปช่วยดังที่ได้ปฏิบัติมา เนี่ย…

เรารวมแล้วเรียกว่า ๓ ปีนี้เรียกเราได้ทองคำประจักษ์ตาประจักษ์ใจของเราแล้ว  สองตันสามร้อยกว่ากิโล แล้วดอลล่าร์ได้ประมาณห้าล้านกว่า สำหรับเงินสดนั้นได้แปดร้อยห้าสิบล้านกว่าแล้วเวลานี้…          นี้เป็น “น้ำใจ” ของพี่น้องชาวไทย..ที่มารวบรวมเป็นกำลัง “ยกชาติไทย” ของเราขึ้นได้จำนวนเท่านี้แล้ว  ต่อไปนี้เราก็จะคืบหน้า…

ยิ่งเป็นวันที่ ๒๑ เมษา ด้วยแล้วเป็นวันที่จะ “ทุ่มกันอย่างใหญ่หลวง” เลย…    เริ่มตั้งเค้าตั้งแต่บัดนี้ละ…    

๓ ปีครบรอบในวันนี้ละ… เป็นวันที่เราจะเริ่มต้นก้าวเข้าสู่สนามหลวง อันเป็นสนามอันยิ่งใหญ่แห่งหัวใจของชาติไทยเรา…  

ให้ทุก ๆ ท่านต่างคนต่างตั้งอกตั้งใจเต็มความสามารถของเราทุกคน ๆ…  เราจะได้เห็นว่า ทองคำได้เท่าไหร่ในงานช่วยชาติในกรุงเทพมหานคร….ใจกลางเมืองหลวงและท่ามกลางสนามหลวง ของพี่น้องชาวไทยทั้งชาติ…  เมื่อเวลางานนี้ได้ผ่านไปแล้วได้ทองคำเท่าไหร่  แล้วได้ดอลล่าร์เท่าไหร่ ได้เงินสดเท่าไหร่….จากน้ำใจแห่งความรักชาติของพี่น้องชาวไทยเรา เราจะได้รู้ได้เห็นกันหลังจากงานใหญ่โตแห่งกรุงสยามของเราในท่ามกลางแห่งสนามหลวงนั้นผ่านไปเรียบร้อยแล้ว ไม่นานจะได้ทราบผลแห่งการบริจาค จากน้ำใจแห่งความรักชาติของพี่น้องทั้งหลาย จะได้ทราบหลังจากผ่านงานนี้ไปเรียบร้อยแล้วไม่กี่วัน กรุณาคอยทราบก็แล้วกัน

 เวลานี้กรุณาให้ต่างคนต่างเตรียมเนื้อเตรียมตัวไว้ตั้งแต่บัดนี้ จะไปทุ่มลงในสนามหลวงละวันนั้นนะ…

วันนี้ก็ไม่พูดอะไรมากนักละ เอาให้จริงจังทุกอย่าง…  ชาติไทยเป็น “ชาติของเรา” ทุกคน..ไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่าใคร…  ความรักชาติก็เหมือนกัน เพราะฉะนั้นการเสียสละเพื่อชาติของตนจึงให้มี “น้ำหนัก” เต็มกำลังความสามารถของตนเสมอกันไปหมดนะ…

วันนี้จะไม่พูดอะไรมากนะ ตอนบ่ายนี้ก็ทราบว่าจะมีอีก… แล้วนายกฯจะมาที่นี่ เป็นสองภาค ภาคเช้านี้ภาคหนึ่ง..แล้วก็ภาคบ่ายโมงอีกภาคหนึ่ง… 

ต่อจากนี้ก็จะให้พรพี่น้องทั้งหลาย เอาละ……มาหมดแล้วเหรอ..ต้นดอลโล่งดอลล่าร์..ต้นทองคำ..ต้นเงินสดมาหมดแล้วยัง ?  ถ้ามาหมดแล้วจะให้พร (หัวเราะ)  ให้พรนะ…

 

เปิดดูข้อมูล วันต่อวัน ทันต่อเหตุการณ์ หลวงตาเทศน์ถึงเรื่องอะไร

ทาง internet  www.luangta.com

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก