เป็นมติคณะสงฆ์ได้ยังไง
วันที่ 29 มกราคม 2546 เวลา 8:30 น. ความยาว 40.35 นาที
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๖

เป็นมติคณะสงฆ์ได้ยังไง

 

วัดป่าภูสังโฆ ท่านวันชัยถวายมา ทองคำ ๒ กิโล ๑๓ บาท ๔๖ สตางค์ ดอลลาร์ได้ ๑,๒๐๐ ดอลล์ เงินไทยได้ ๓๐,๐๐๐ บาท ทองคำที่ได้ทีหลังมอบเข้าคลังหลวงแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวา เวลานี้ได้ ๑๐๐ กิโล ๑๓ บาท ๖๓ สตางค์ ดอลลาร์ได้ ๑๐๗,๖๕๐ ดอลล์ รวมดอลลาร์ที่ได้แล้วทั้งหมด นี่หมายถึงที่มอบแล้วและยังไม่มอบรวมกันทั้งหมดเป็นดอลลาร์ ๗,๓๐๗,๖๕๐ ดอลล์ ทองคำที่มอบเข้าคลังหลวงแล้วเป็น ๕,๖๕๙ กิโลครึ่ง

โยม วันนี้มีข่าวเกี่ยวกับ พ...สงฆ์ครับผม สั้น ๆ ถวายท่านหลวงตา

หลวงตา ว่ายังไงอีก

โยม ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกฯให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์วันนี้ครับ รัฐประสานจุดลงตัว พ...สงฆ์ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าขณะนี้กำลังมีความสับสนในเรื่องของร่าง ...คณะสงฆ์ ซึ่งโดยข้อเท็จจริง ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใด ๆ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เปิดโอกาสให้ฝ่ายต่าง ๆ ได้แสดงความคิดเห็น อีกทั้งตนได้ชี้แจงมาตลอดว่า เรื่องการปรับปรุงร่าง พ...คณะสงฆ์ ไม่ใช่นโยบายของรัฐบาล เป็นเรื่องของคณะสงฆ์ที่ได้เตรียมการกันมาแล้ว ทางรัฐบาลก็ยินดีเป็นเจ้าภาพจัดการให้ เมื่อรัฐบาลเป็นผู้ดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ต้องทำให้ดีที่สุด แต่เมื่อยังมีหลายกระแสที่ไม่ลงตัวอยู่ หากมีการหยิบเอาร่างกฎหมายดังกล่าวมาเสนอ ก็จะทำให้ทำเกิดความแตกแยกขึ้นได้ หากทุกฝ่ายมีความเห็นตรงกันแล้วรัฐบาลก็ยินดีดำเนินการให้

รัฐบาลมีหน้าที่เชื่อมประสาน ไม่ใช่ส่งอะไรมาแล้วทำตามหมด ขณะนี้กำลังพยายามหาจุดลงตัวที่สุด ส่วนวิธีการต้องค่อย ๆ ทำ ยังบอกไม่ได้ เพราะมีหลายฝ่ายหลายหน่วยงานช่วยกันทำ อย่างไรก็ตามขณะนี้มีปัญหาเร่งด่วนอื่นสำคัญกว่าร่าง พ...สงฆ์ เมื่อไรทุกฝ่ายหาจุดลงตัวได้ค่อยเข้ามาดำเนินการร่าง พ...คณะสงฆ์ เป็นของดี ตนไม่อยากให้หยิบขึ้นมาทำให้สงฆ์หรือชาวพุทธแตกแยกเพราะไม่คุ้มค่า นี่มันหมายความว่ายังไง พ...คณะสงฆ์นี้หมายถึงทั่ว ๆ ไป ใช่ไหม

โยม อันที่อยู่ในกฤษฎีกานี่ครับ

หลวงตา พ...สงฆ์ที่กฤษฎีกาเหรอ อันนี้ก็คณะสงฆ์ไทยตีลงไปทะเล แล้วมันมาได้ยังไงอีก

โยม ไม่ใช่เป็นของดีครับ เขาบอกว่าถ้าฝ่ายคณะสงฆ์ตกลงกันได้แล้วก็ยื่นไปบอกให้รัฐบาลช่วยทำเขาก็จะเป็นเจ้าภาพทำให้

หลวงตา เขาก็จะทำ พูดง่าย ๆ คือว่า พวกคณะสงฆ์เราอย่าเป็นหมากัดกันว่างั้นเถอะน่ะ ให้มันตรงอย่างนั้นซิ ถ้ามันเป็นหมากัดกันแล้วใครไม่มายุ่ง มายุ่งไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นหมาด้วยกันอีก นั่น จะมายุ่งหาอะไร ใครไม่อยากเป็นหมานี่วะ ว่ายังไงพูดนี่ เอ้า ถ้าว่าผิดเถียงมา เราอ่านดูแล้วก็ไม่เห็นมีอะไร นอกจากเอามาพูดตลกกันเล่นอย่างนี้แหละ พ...สงฆ์อะไรเป็นของดีอะไรถ้าไม่ใช่เรื่องหมากัดกัน นี่มันก็ตลกไปได้ เราพูดมันมีได้ทุกแบบนั่นแหละ ก็พูดจริง ๆ จิตมันไม่ได้มีในนี้เลย เล่นกับของสกปรกต่างหากนี่นะ ที่เราพูดทำอยู่ทุกวันนี้ เรามาขยำขยี้ขยำมูตรคูถต่างหาก เราพูดตรง ๆ เหมือนไม่มีอะไรในหัวใจเรา หมดขนาดนั้นนะ จะให้ว่ายังไง ปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งมาถึงบัดนี้ เราไม่เคยเหยียบย่ำทำลายศาสนาตรงไหน ๆ ด้วยเจตนาเราไม่มี จนกระทั่งถึงจุดที่เราต้องการคือตามสายทางของศาสดาที่ตรัสไว้แล้วด้วยความชอบทุกอย่าง สวากขาตธรรม ตรัสไว้ชอบแล้ว เรายังบอกว่าเราไม่มี มีแต่เทศน์สอนกันไป

เอ้า พากันก้าวเดิน ถ้าจะออกจากมูตรจากคูถให้พากันก้าวเดิน เหล่านี้มีแต่มูตรคูถคอยแต่จะกัดกัน แม้แต่พระด้วยกันยังกัดกัน สมัครตัวเป็นหมาได้ มันสมัครอยู่ในหลักธรรมชาตินั้น ๆ เรื่องตั้งใจว่าสมัครออกประกาศออกป้าง ๆ นี้มันไม่มีแหละ แต่สมัครกัดกันอยู่ในตัวแล้วมี มันพอใจที่จะกัดกันอย่างนั้นแหละ กัดกันไปกัดกันมา โอ๊ย.พูดแล้วเราทุเรศนะ อย่างที่ว่า พ...พ ร บีบ เหล่านี้ ก็หลักธรรมหลักวินัยก็มีอยู่เต็มสัดเต็มส่วนไม่ได้มีบกพร่องอะไร ใครก็เรียนมาด้วยกัน ที่มากัดกันอยู่เวลานี้ มาแต่งเรื่องแต่งราวกัดกันนี้ ก็ล้วนแล้วแต่ผู้ได้เรียนธรรมวินัยมาด้วยกันทั้งนั้น มากัดกันหาอะไร พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนในธรรมวินัยนั้นว่าให้กัดกันนี่นะ แล้วมันโดดไปยังไงไปกัดกันจนได้ มันโดดลงหาหมา ถ้าไม่โดดลงไปหาหมามันก็ไม่กัดกันละนะ

เลอะขนาดนั้นนะหัวใจพระเราทุกวันนี้ หลักธรรมวินัยมีอยู่มันไม่ดู มันเสือกไปหาอะไร มายุ่งกันอยู่เวลานี้กระเทือนทั่วประเทศไทย ถ้าเดินตามทางพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้น มีที่ตรงไหนจะได้มาทะเลาะเบาะแว้งจนขนาดที่ว่ากัดกัน ลงอย่างนี้พอดี เพราะจิตใจมันต่ำทรามมากลงไปทุกวัน ๆ มันไม่ได้ดูธรรมวินัยซึ่งเป็นองค์แทนของศาสดา มันดูเทวทัตในหัวใจมันนั่นน่ะ มันก็เที่ยวหากัดศาสดาละซิ ขัดแย้งธรรมวินัยข้อนั้นข้อนี้ บัญญัติมานี้เหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปต่อหน้าต่อตา ทั้ง ๆ ที่ธรรมวินัยคือองค์ศาสดาแทนพระองค์ ที่เป็นศาสดาของพวกเรามีอยู่นะ มันก็ไม่ยอมไป มันบืนไปหาอะไร อู๊ย.ทุเรศมากทีเดียวสกปรกมาก เลวมากเราพูดจริง ๆ เลยนะ ถ้าธรรมวินัยคือองค์ศาสดาไม่มีเราก็ไม่ว่า พอจะลูบ ๆ คลำ ๆ กัน ผิดบ้างถูกบ้าง ก็ลักษณะเหมือนว่ากัดกันบ้าง

แต่นี้มีอยู่นี่น่ะ เห็นกันอยู่ชัดๆ นี่น่ะ ทำไมไม่ปฏิบัติ มันไม่ได้สนใจปฏิบัติธรรมวินัย ดูอยู่เฉย ๆ ดูเพื่อไปส่งเสริมวิชาหมามากัดกันเท่านั้น เราพูดอย่างนี้ละ ถ้าหากว่าเป็นวิชาปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธเจ้า บัญญัติหาอะไรสิ่งเหล่านั้นมันมีประโยชน์อะไร มันมีตั้งแต่เป็นภัยมหาภัยทั้งนั้นละ กัดกัน ๆ ออกมาข้อไหนมันก็ดูด้วยกันตามีทุกคน จะให้ว่ายังไงหัวใจมีทุกคน ผิดถูกชั่วดีมันก็รู้อยู่ อย่างที่ว่าของสงฆ์ ๆ ละซิ พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้หมดของสงฆ์ประเภทใดควรจัดควรแจกควรแยกอย่างไร ๆ ทรงสอนไว้เรียบร้อยแล้วในธรรมวินัย มีขัดข้องอะไร จะไปหาอำนาจมาจากไหนจะครอบสมบัติของสงฆ์ทั่วประเทศไทยทุกวัดทุกวา บัญญัติมีที่ไหน ถ้าไม่ใช่ไปหากัดนั้นกัดนี้กินนั้นกลืนนี้เหมือนหมาเท่านั้น เราว่าอย่างนี้เลยแหละ ว่าอย่างอื่นมันไม่ถึงความจริง

ธรรมวินัยมีอยู่นี่ ดูเอาซิท่านบัญญัติไว้ยังไง เรื่องของสงฆ์ให้ละเอียดลออยิ่งกว่าศาสดาองค์เอกผู้สิ้นกิเลสแล้ว อันนี้มันคลังกิเลส มันส้วมมันถานมันมูตรมันคูถเต็มหัวใจนี้ เอาไปโปะธรรมวินัยพระพุทธเจ้าให้แหลกเหลวไปหมด พูดได้เท่านั้น ทำให้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมวินัยยุ่งยากวุ่นวายไปหมด เห็นไหมเมื่อเร็ว ๆ นี้ออกไปประชุมเป็นพัน ๆ หมื่น ๆ ของเล่นเมื่อไร พระท่านออกไปเพราะว่าท่านทนดูไม่ได้ ท่านปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยดีอยู่นี่ มันมายุ่งเหยิงวุ่นวายอะไร นั่น ท่านจึงออกมาแสดงความเห็นให้รู้เรื่องรู้ราว อะไรที่เป็นภัยต่อพุทธศาสนาปัดออกให้หมด นั่น ท่านก็บอกอย่างนั้น พุทธศาสนาก็ธรรมวินัยนั้นเอง ก็เห็นอยู่นั้น ท่านประกาศผิดที่ตรงไหน ท่านประชุมประกาศกันนั้น ให้ถอนออกให้หมด สิ่งที่เป็นภัยต่อพระพุทธเจ้า เหยียบหัวพระพุทธเจ้าก็เท่ากับเหยียบหัวพวกเราไปตาม ๆ กันหมด นั่น ให้เอาออกให้หมด พวกนี้พวกมูตรพวกคูถพวกขี้พวกส้วมพวกถานเอาออก อย่าให้มันมาติดธรรมพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นของสะอาดสุดยอด โลกทั้งหลายได้อาศัยอยู่ตั้งสามแดนโลกธาตุนี้เลย นั่น ความหมายก็ว่าอย่างนั้นนี่นะ

มันอวดดิบอวดดีมาจากที่ไหน แสดงออกมาข้าง ๆ คู ๆ แล้วไม่ยอมรับใครด้วยนะ แบบหน้าด้านที่สุดทุกกิริยาการแสดงออกมา มันฟังไม่ได้ ตามหลักธรรมหลักวินัย มันยังทำออกมาได้ เห็นไหมพระท่านแตกออกมา อยู่ที่ไหนท่านภาวนาของท่าน นี่ใครไปบังคับท่านมา ไม่มีใครไปบังคับท่าน เพราะหลักธรรมวินัยเห็นอยู่ทุกคน สิ่งที่เป็นเสี้ยนเป็นหนามต่อชาติต่อศาสนารวมกันทั้งสองมันเกี่ยวโยงกันไปหมด มีอยู่นี่ ท่านก็ต้องออกมาละซี มาแสดงให้เห็นชัดเจนว่าอะไรจริงอะไรยังไง ท่านจึงมาแสดง อยู่ในตำราเฉย ๆ ไม่สนใจ พระท่านออกมาเป็นสักขีพยานของธรรมวินัยพระพุทธเจ้า ออกมาประกาศลั่นเห็นไหมล่ะ ผิดตรงไหนที่ท่านประกาศ

คือสิ่งที่มันถูกท่านก็ครองไว้แล้วปฏิบัติอยู่ ที่มันผิดแล้วท่านก็มาประกาศร่วมกัน ประกาศว่าผิด พูดง่าย ๆ จึงลงในกฎในเกณฑ์ออกเป็นหนังสือไปทางโน้น เข้าไปทางบ้านเมืองคือทางรัฐบาล ส่งเข้าไปนั้น นี่เป็นความเห็นของพระสงฆ์ไทยที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมวินัยโดยแท้จริงเห็นเป็นอย่างนี้ นั่น ก็แสดงว่าท่านยุ่งขนาดนั้นนะ เป็นยังไงมันไม่มีหูมีตาเหรอที่มันมาก่อเรื่องก่อราวนั้น เหอ พิจารณาซิน่ะ ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้น มันด้านมันดื้อแท้ ๆ นะพวกนี้ หาเรื่องหาราวอยู่เป็นสุขไม่ได้เทียว

โอ๊ย.เราพูดแล้วเราทุเรศจริง ๆ นะ ถ้าหากว่าไม่มีหลักมีเกณฑ์มีอะไร แล้วต่างคนต่างลูบต่างคลำมันก็ผิดก็พลาด มีทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างเป็นธรรมดา ความเห็นไม่ลงรอยกันเพราะไม่มีหลักประกัน ไม่มีหลักยืนตัวเป็นสักขีพยานเป็นหลักรับรองเอาไว้ ไม่มีหลักเครื่องรับรอง อันนี้มีอยู่ธรรมวินัยสมบูรณ์แบบทุกอย่าง ๆ มันเสือกไปหาอะไร ให้พิจารณาซิ เด็กอมมือเขาก็ไม่ทำ ความคิดเห็นประเภทนี้ไม่เคยเกิดในเด็กอมมือนะ หรือตาสีตาสาตามท้องนาเขาก็ไม่ก่อ ไอ้พวกที่อวดตน ๆ ว่าเก่งกล้าสามารถนี่ละที่มันเก่ง ๆ หากัดอยู่เวลานี้ ทำลายที่นั่นทำลายที่นี่ ยุ่งที่นั่นยุ่งที่นี่ตลอดมานะ พวกนี้พวกเปรตชัด ๆ อาหารไม่พอ ความอยากได้อยากมี อยากร่ำอยากรวยก็ไม่พอ อำนาจบาตรหลวงก็ไม่พอ ยึดนั้นยึดนี้หวังนั้น เหยียบนั้นเหยียบนี้ไปอย่างนั้นละ อ่านเอาก็รู้อะไร ๆ ก็ดี หาลบอำนาจที่ท่านตั้งไว้ด้วยความเป็นธรรม เช่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่นี้เป็นยังไง เป็นธรรมมาสักเท่าไหร่ แล้วสมเด็จพระสังฆราชใครตั้ง แน่ะ ก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งไม่ใช่เหรอ

โยม ครับ

หลวงตา ก็ความเป็นธรรม เรียกว่าชาวไทยทั้งประเทศยอมรับ เทิดทูนพระองค์ให้พระองค์ทรงตั้ง มีอำนาจตั้ง แน่ะ กฎเกณฑ์ก็มีอยู่ พระสังฆราชก็ดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คนทั้งประเทศเชิดชูท่าน ให้เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาลบอำนาจท่านทำไม ซึ่งเป็นการลบเหยียบหัวประชาชนทั้งประเทศมีอย่างเหรอ ตัวเท่าหนูนี้อวดดิบอวดดี โอ๋ย.ดูไม่ได้นะอวดเก่งด้วย อึ่งอ่างกับวัว ฟังซิน่ะ แล้วท้องมันระเบิดนะ อึ่งอ่าง อะไรก็ไม่ใหญ่เท่าตัว ๆ คนทั้งประเทศเสกสรรหรือยกยอกันขึ้น เช่นอย่างยกยอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่านไม่ได้มาเป็นปลอม ๆ นะ ท่านเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นด้วยความเทิดทูนของคนทั้งประเทศนี่ฟังซิ แล้วไปลบทำไมลบอำนาจท่าน เอาอำนาจมาจากไหนอำนาจของตัวที่จะไปลบ มันได้มาจากไหน มันได้มาจากอึ่งอ่างนั่น มันจะได้มาจากที่ไหนพวกนี้ พิจารณาซิ

สมเด็จพระสังฆราชก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งเอง ลบไปเลยลบอำนาจมันจะมาตั้งเอง ไปเอาอึ่งอ่างมาตั้งมาเหยียบหัววัวหัวราชสีห์ พิจารณาซิ วัวก็ดีราชสีห์ก็ดีใหญ่ตามหลักธรรมชาติของสัตว์ประเภทนั้น นี่ท่านก็ใหญ่ด้วยอำนาจวาสนาบารมีของท่าน สมควรที่จะเป็นผู้ใหญ่ แล้วประชาชนทั้งประเทศยกยอท่านขึ้น เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่านเป็นปลอม ๆ เมื่อไหร่ มาเหยียบท่านต่อหน้าประชาชนได้ยังไง ประชาชนยกขึ้นแท้ ๆ มาเหยียบทำไม ได้ความดิบความดีมาแต่ไหน ถ้าได้ความดิบความดีมา มาเหยียบทำไมธรรมวินัยอีกด้วยนะ มาเหยียบหาอะไร พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เรียบร้อยแล้วเหยียบหาอะไร บกพร่องที่ตรงไหนธรรมวินัย สิ่งที่มันยุ่งอยู่ตลอดเวลาคือพวกอึ่งอ่างนี่แหละ อวดเก่งนี่แหละ อวดนั้นอวดนี้อยู่เวลานี้ ทำให้เดือดร้อนกันไปหมดทุกหย่อมหญ้า

ธรรมดามันจะมีเรื่องอะไร ขอให้ปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัย จะไม่มีที่ไหนร่มเย็นยิ่งกว่าผู้ถืออรรถถือธรรมวินัยของศาสดาองค์เอก ซึ่งเคยให้ความร่มเย็นแก่โลกมานาน อันนี้จะร่มเย็นมากยิ่งกว่าอะไร ในโลกนี้เราไม่เห็นอะไรเห็นแต่ศาสนา เหล่านี้เราไม่เห็นด้วยเลย เราไม่ใช่ไม่เห็นด้วยทิฐิ ไม่เห็นด้วยด้วยเหตุด้วยผลนี่นะ ไม่ทราบอะไรจะปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยท่านสอนไว้เพื่อความสงบร่มเย็น ให้เป็นคติตัวอย่างอันดีงามแก่ลูกแก่หลานแก่เพื่อนแก่ฝูงต่อไปมันไม่ยอมสนใจ อยู่ ๆ ก็อยากเด่นอยากดัง มีแต่หัวไม่มีดินเหนียว หาดินเหนียวมาติดหัวแล้วก็ว่าตัวมีหงอนขึ้นอย่างนั้นนะ เวลานี้มันหาแต่ดินเหนียวมาติดหัวตัว โอ๊ย.น่าทุเรศจริง ๆ นะพวกนี้

โยม มีหลักเกณฑ์ที่จะสนับสนุนคำเทศน์หลวงตา ทีนี้ก็ขอประทานแล้วแต่หลวงตาพิจารณาให้อ่านหรือไม่ให้อ่าน

หลวงตา เอ้า ว่าไป

โยม ครับผม

หลวงตา มีอะไรว่ามา

โยม อันนี้จะสรุปโดยย่อนะครับว่า อันนี้เป็นคำกล่าวของศาสดานะครับ พระธรรมและพระวินัยที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้วจักเป็นพระศาสดาของท่านทั้งหลายเมื่อเราล่วงลับไป โอวาทของพระพุทธองค์ก่อนปรินิพพาน ทีนี้มูลเหตุที่ พ...สงฆ์ อันนี้ปรกติเขาใช้ปี ๒๕๐๕ อยู่ ต่อมากรรมการมหาเถรสมาคมนี้ก็มีฆราวาส ๒ คน มี นายมีชัย ฤชุพันธ์ และดร.วิษณุ เครืองาม เป็นฆราวาสที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ทางฝ่ายพระก็มีสมเด็จพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เป็นฝ่ายยกร่าง พ...สงฆ์ฉบับใหม่นี้ขึ้นมา ซึ่งไม่ใช่การถูกต้อง แล้วต่อมาฝ่ายฆราวาส ๒ ท่านนี้ท่านก็ปฏิเสธว่าท่านไม่ได้เป็นฝ่ายยกร่าง

เพราะฉะนั้นสรุปแล้ว ร่าง พ...ฉบับนี้ยกร่างโดยสมเด็จเกี่ยวแต่เพียงผู้เดียว สมเด็จเกี่ยวเป็นพระภิกษุได้ยกร่างเสนอกฎหมายขึ้นเอง เป็นการผิดพระธรรมวินัยทำเกินพระพุทธบัญญัติ แล้วสั่งให้ฆราวาสยกร่างกฎหมายตามที่ตนต้องการ ก็เปรียบกับพระหุงหาอาหารทำกินเอง (ผิดพระธรรมวินัย) สั่งปรุงรสตามความต้องการ ร่าง พ...นี้จึงเป็นโมฆะ โมฆะในทางธรรมและทางโลก

ในทางธรรม พระภิกษุขวนขวายในการออกกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องของทางโลก เป็นการผิดพระธรรมวินัยไม่ใช่กิจของสงฆ์ ทำเกินเลยพระพุทธบัญญัติ สิ่งที่ออกถูกต้องคือ กรมการศาสนาต้องเป็นเจ้าของเรื่อง ไม่ใช่พระหรือมหาเถรสมาคม ขวนขวายเป็นต้นเรื่อง เพราะการออกกฎหมายเป็นเรื่องของทางโลก หากกรมศาสนาจะนิมนต์พระภิกษุมาเป็นที่ปรึกษาในข้อพระธรรมวินัยก็พึงทำได้

เป็นโมฆะในทางโลก มหาเถรสมาคม(ม.ส.) ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการยกร่างหรือเสนอร่าง พ...ใดๆ ทั้งสิ้น การเสนอกฎหมายเป็นเรื่องของฝ่ายบ้านเมือง มหาเถรสมาคมมีอำนาจเพียงออกกฎมหาเถรสมาคมที่ไม่ขัดกับพระธรรมวินัย และเมื่อมหาเถรสมาคมลงมติรับรองร่าง พ...สงฆ์ฉบับนี้ย้อนหลัง เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๕ ก็ยิ่งผิดพระธรรมวินัยซ้ำซ้อนเข้าไปอีก เท่ากับทำเกินอำนาจหน้าที่ของ (ม.ส.)

ทีนี้การที่พระมาเขียนกฎหมายเองเนี่ยก็ผิด อันนี้เขาก็บอกมาเลยว่ามี พระพรหมมุนี เป็นประธาน (ม.ส) เขาสั่ง แล้วมีคณะทำงานอีก ๗ รูป สรุปลงมาเลยว่า ที่มาของ พ...สงฆ์ฉบับดังกล่าวนี้เป็นโมฆะทั้งทางธรรมและทางโลก เนื้อหาเป็นเรื่องอำนาจการปกครอง สมณศักดิ์ ศาสนสมบัติ เงินตรา ส่งเสริมเรื่องการแสวงหาลาภ ยศ สรรเสริญ เงินทอง ซึ่งพระต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย สมเด็จเกี่ยวเข้าไปเกี่ยวเข้าก็เท่ากับสวนทางพระพุทธประสงค์อย่างสิ้นเชิง ร่าง พ...สงฆ์นี้จึงเป็นของไม่บริสุทธิ์และเป็นโมฆะ พระภิกษุรูปใดสนับสนุนร่างที่เป็นโมฆะนี้ พระภิกษุรูปนั้นก็ต้องเป็นโมฆะด้วย เนื้อที่มาของร่าง พ...สงฆ์ ฉบับดังกล่าวขัดต่อพระธรรมวินัยและเป็นโมฆะ

คณะสงฆ์ไทยทั้ง ๒ นิกาย จำนวนกว่าหมื่นรูป จึงมีการประชุมสงฆ์ด้วยความสงบโดยยึดพระธรรมวินัย ซึ่งถือเป็นองค์แทนของพระบรมศาสดาเป็นหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัย มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยการเปล่งวาจา สาธุ ๆ ๆ พร้อม ๆ กัน ๓ ครั้ง ให้ปัดร่างทั้ง พ...สงฆ์ฉบับนี้ออกจากกระบวนการพิจารณาใด ๆ ทั้งสิ้น มิให้นำกลับมาสู่กระบวนการพิจารณาใด ๆ อีกต่อไป คณะสงฆ์ไทยประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเป็นมหาสมัย มหามงคลครั้งนี้เกิดขึ้น ณ วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๖ เนื้อความย่อมีแค่นี้แหละครับ

หลวงตา นั่น ก็อย่างนั้นแล้ว ท่านประชุมประกาศออก บอกว่าปัดออกให้หมด ท่านฟังเป็นความเห็นพร้อมเพรียงกัน พระตั้งพัน ๆ หมื่น ๆ ความเห็นพร้อมเพรียงกัน ใครไม่พร้อมเพรียงได้ยังไง ขัดธรรมวินัยพระพุทธเจ้าเหรอ ออกอย่างนี้ก็ขัดเลย พร้อมเพรียงคือถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยด้วยเรียบร้อยแล้ว ก็มีเท่านั้นเอง เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ ถ้ายังต้องการความสัตย์ความจริงอยู่แล้ว ศาสดาองค์เอก ๆ อยู่อย่างนั้นจะเป็นอื่นไปไม่ได้ จะมาเหยียบย่ำหัวพระพุทธเจ้าได้เหรอ ศาสดาองค์เอก ใครจะเก่งมาจากไหน

มาเล่นกับของสกปรกนี้ แหม เราพูดจริง ๆ นะ อู๊ย.อย่างนี้แหละ ว้อ ๆ ๆ ตะกี้นี้ ก็คือเป่ากองขี้ แล้วเป่ายังไงมันก็เป็นขี้มันอยู่อย่างนั้นจะให้เป็นทองได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้นะ ไอ้เราผู้เป่านี้ก็ขี้กองหนึ่ง ก็รู้ว่าขี้ไปเป่าให้เป็นอะไรอีก ก็เท่ากับเราขี้กองหนึ่งเหมือนกัน.ทุเรศจริง ๆ นะ คือคนธรรมดาเราที่มุ่งเหตุมุ่งผลอยู่แล้วมันทำสิ่งเหล่านี้ไม่ลง นี้ทำไมไปทำได้ จึงว่าหยาบยิ่งกว่าเด็กอมมือ ตาสีตาสาตามท้องนา นี่ละเรื่องของกิเลสมักใหญ่ใฝ่สูง ไม่ดีก็อยากให้เขายกยอว่าตัวดี คืออยาก ๆ มันเป็นอย่างนั้นนะ ความอยากนี้มันขัดต่อธรรม แล้วมันก็ต้องกระทบกัน คิดดูซิพระมาตั้งเป็นหมื่น ๆ ไม่ใช่เล่น ๆ นะ วัดอโศการามแน่นหมด เห็นไหมล่ะ

อำนาจแห่งท่านผู้ที่หวังเทิดทูนพระพุทธศาสนาหลักธรรมวินัย ท่านออกมาเอง ไม่มีใครไปบีบบังคับท่าน พอทราบทั่วถึงกันว่าเรื่องราว เพราะอันนี้มันกระจายไปหมดนี่ ด้วยเรื่องมหาภัย ใครมีหูมีตามันก็เห็นไปหมด แล้วก็ปรึกษาหารือกันละซิ กระจายกันไปหมดแล้วก็พร้อมกันออกมาเท่านั้นเอง ใครจะไปบีบบังคับท่านไม่มี เราไม่เคยไปบีบไม่เคยไปบังคับ ไม่เคยไปสั่งเสียองค์นั้นองค์นี้ให้ไปนะ ไม่นะ เรื่องหลักใหญ่ต่างคนต่างทราบจากเรื่องสกปรกนี่ละไปโดนจมูกท่านละซิ ต่างองค์ก็ต่างจามฟิกแฟ็ก ๆ ออกมาละซิเข้าใจไหม เรื่องราวมันเป็นอย่างนั้นนะ  จึงได้มาประชุมกันที่ วัดอโศ

โยม พระราชกวี วัดราชาธิวาส เขาบอกเป็นมติคณะสงฆ์ได้ยังไง เขาไม่ได้ไปประชุมด้วย

หลวงตา ก็เขาเป็นเปรตจะไปประชุมได้ยังไง ถ้าเป็นพระก็ไปประชุมก็ได้ ไม่ประชุมก็ไม่ว่า เพราะทางประชุมนี้ท่านก็ไม่ได้บังคับนี่นะ แต่จะไม่มาก็ได้เพราะไม่ได้บังคับแล้วแต่จะมาก็ได้ แต่ระวังถ้ามาแล้วแกเป็นเปรตหรือเป็นคน ถูกซักเสียก่อนละซิ เข้าใจไหม ถ้าเป็นคนก็เข้าได้ ถ้าเป็นเปรตแล้วตีหน้าผากปั๊วะเลย นั่น มันก็อย่างนั้นละซิ เห็นไหมสวนหมัด

โยม แล้วเขายังหักมุมว่า ที่ประชุมกันไม่ได้ประชุมเรื่องมติ เรื่อง พ...สงฆ์อะไรหรอก ไปประชุมกันเรื่องโครงการผ้าป่าช่วยชาติ ซึ่งหลวงตาเอานำเข้าพุงหลวงหมดเนี่ยครับผม

หลวงตา ก็ไอ้นี้ไม่ได้มาประชุมแล้วมันไม่ได้สะแตกอะไรกับหลวงตาบัว ที่ว่าเอาเข้าพุงหลวง มันก็ควรจะได้สะแตกคนหนึ่งเข้าใจไหม เพราะมันอยู่ในวงประชุม มันก็เท่านั้น นี้มันไม่ได้มาไม่ได้สะแตกแล้วมันก็หิวละซิ บ่น ว้อ ๆ ละซิ เข้าใจไหม พูด โอ๊ย.สนุกไป พูดเล่นไป สนุกตอบโวหารสำนวนเล่นตลกไปอย่างนั้น เราก็ไม่อยากพูดไปมากเพราะพูดนี้มันออกทางโน้นด้วยนะ เราพูดสนุกเรามันก็ออกไปก็เลยให้สนุกไปตาม ๆ กันว่าอย่างนั้นเถอะนะ แก้ไปว่าประชุมผ้าป่า ฟังซิมันฟังได้ไหมล่ะ

นี่ก็ไปหาทองคำพึ่งกลับมา ไปกรุงเทพฯคราวนี้กลับมานี้ได้ทองคำดูเหมือนได้ทองคำ ๕๕ กิโล ไปกรุงเทพฯวันที่ ๑๐ มกราคม ไปจันทบุรี มาระยอง ชลบุรี ราชบุรี เข้ากรุงเทพฯ แล้วยังเตลิดไปทาง ลพบุรี นครนายก กลับมาได้ทองคำ ๕๕ กิโล แล้วก็ไปร้อยเอ็ดนอนคืนหนึ่งนี้กลับมาก็ได้ทองคำ ๔ กิโลกว่า

 

อ่านและฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันต่อวัน ได้ที่

www.Luangta.or.th or www.Luangta.com


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก