วันถวายมหาทาน
วันที่ 30 พฤษภาคม 2545
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

วันถวายมหาทาน

คนที่มาในงานนี้ให้ได้ทุกคน อย่าให้เสียเปรียบกิเลสนะ ตั้งหน้ามาทำบุญมีแต่มือเปล่า ๆ กลับไปบ้านใช้ไม่ได้ ให้ได้ทุกคนนะมานี่ มาหวังบุญหวังกุศลให้ สร้างบุญสร้างกุศลให้ได้บุญกุศลกลับบ้านไปนะ ได้มือเปล่า ๆ กลับบ้านใช้ไม่ได้นะ อยู่บ้านก็อยู่มือเปล่า อยู่ที่ไหนอยู่เปล่า ๆ เข้ามาในวัดแทนที่จะมือเต็มด้วยบุญด้วยกุศลกลับได้มือเปล่ากลับ อย่าให้ได้ยินนะ เมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธ

ให้ได้ทุกคนนะ อย่าว่าไม่บอกนะ ประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบ เวลานี้สัตว์ทั้งหลายที่หวังพึ่งพี่น้องทั้งหลายรอเต็มอยู่แล้วเวลานี้ เราทำบุญอุทิศถึงไปหมด สัตว์เหล่านั้นหวังพึ่งเราเวลานี้ นี่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทั่วแดนโลกธาตุ พี่น้องทั้งหลายฟังให้ดีนะ วันนี้เราอุทิศส่วนกุศลของเราเพื่อสัตว์ทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุ วันนี้มุ่งจ้ออยู่กับกองบุญมหากุศลของเรานี้แหละทั้งหมด ไม่ว่าทองคำ ดอลลาร์ เงินสดทุกอย่างนี้กลายเป็นบุญเป็นกุศลหนุนโลกได้ทั่วไปหมด นี่เป็นสมบัติแก้วสารพัดนึก นึกไปไหนได้ทั้งนั้น คนมีบุญแล้วนึกได้ นึกอะไรได้ทั้งนั้น

ถ้าหากว่าหลวงตามีลูก หลวงตาจะให้ลูกหลวงตามากกว่าใครทั้งหมดแต่นี้มันจนตรอก หลวงตาอาภัพไม่มีลูกไม่มีเงินให้ วัดถ้ำผาแดง ทองคำ ๒ กิโลกับ ๘ บาท ดอลลาร์ได้ ๑,๐๒๐ ดอลล์ กรุณาอนุโมทนาทั่วกันนะ รวมแล้วเดี๋ยวนี้ได้ ๔ กิโลแล้ววันนี้ ทองคำของหลวงปู่ลีเพิ่มอีกบาทหนึ่งเป็นทองคำ ๒ กิโลกับ ๙ บาท หลวงปู่ลีมาอีกรึยังเรายังคอยอ่านอยู่ คณะหม่อมราชวงศ์ ทองศิริ ทองแถม นำคณะมาโดยคุณอ๊อดร่วมถวายทองคำ ๑๔ บาท อนุโมทนาทั่วหน้ากันนะ

หลวงปู่ลีเพิ่มอีกแล้ว ๒ สลึง เป็น ๒ กิโล ๙ บาท ๒ สลึงแล้วนะ พิเศษอยู่นะหลวงปู่ลี ๒ กิโลแล้วยัง ๘ บาท จากนั้นเพิ่มอีกเป็น ๙ บาท แล้วเพิ่มอีก ๒ สลึง เป็น ๒ กิโล ๙ บาท ๒ สลึงแล้วนะ เราจะเร่งทองคำเราให้เข้าถึง ๑๐ ตัน พี่น้องทั้งหลายโปรดทราบ คราวนี้เป็นคราวที่เร่งใหญ่กับทองคำให้ได้ถึง ๑๐ ตัน เวลานี้ได้ ๕ ตันกว่าแล้ว เราจะพยายามให้ได้ ๑๐ ตันในการช่วยชาติครั้งนี้ เอาให้เต็มเหนี่ยวเรา ทองคำ ๑๐ ตันเห็นจะรอไม่ได้แล้ว เร่งเลยคราวนี้ ประกาศทั่วกันแล้วด้วยความลงใจของหลวงตาเอง แน่ใจเชื่อพี่น้องชาวไทยเราว่า ทองคำหนัก ๑๐ ตันไม่เหลือบ่ากว่าแรงในจำนวนพี่น้องชาวไทย ๖๒ ล้านคนต่อทองคำ ๑๐ ตันไม่เหลือบ่ากว่าแรง ออกสนามแล้วนะ ๑๐ ตัน

นอกจากหนุนบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มารอรับส่วนบุญแล้วยังหนุนชาติไทยของเราขึ้นให้สง่างามอีกด้วย

ลูกศิษย์ : ที่ไปออกนิทรรศการที่สนามหลวงได้ทองคำมา ๑๕ บาท เงินอีก ๑๕,๐๐๐ บาทเข้าบัญชีแล้วค่ะ บัญชีกสิกรไทย

หลวงตา : พอใจ ๆ จะอ่านให้ฟัง สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ ๒๐-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง รายรับ เงินบริจาคติดต้นผ้าป่าช่วยชาติ รวมเป็นเงิน ๑๑๒,๕๐๐ บาท นำไปซื้อทองคำแท่ง ๒ แท่งน้ำหนัก ๑๕ บาท เป็นเงิน ๙๗,๕๐๐ บาทที่เหลือนำฝากเข้าบัญชีโครงการช่วยชาติกสิกรไทย ๑๕,๐๐๐ บาท ทองคำติดต้นผ้าป่าหนัก ๑๒.๕ เงินสกุลเหรียญสหรัฐรวม ๒๒ ดอลล์ เงินสกุลเหรียญสิงคโปร์รวม ๒๐ เหรียญ รายจ่ายคณะศิษยานุศิษย์ช่วยกันจ่ายอุปกรณ์เช่น ทีวี วิดีโอ ฯลฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท……. ทั้งหมดอนุโมทนาทั่วหน้ากันนะ (ลูกศิษย์สาธุพร้อมกัน)

คณะลูกศิษย์และสวนแสงธรรมนำมหาสังฆทานมาถวายหลวงตามีรายการต่อไปนี้ ข้าวหอมมะลิถุงละ ๑๒ กิโล จำนวน ๓,๕๐๐ ถุง ข้าวเหนียวถุงละ ๑๒ กิโล จำนวน ๑,๕๐๐ ถุง น้ำตาลทรายกระสอบละ ๕๐ กิโลจำนวน ๓๒๕ ถุง วุ้นเส้นกล่องใหญ่ ๑๐ กิโล จำนวน ๖๕๐ ถุง น้ำมันพืชขวดใหญ่จำนวน ๖๕๐ โหล ปลากระป๋องจำนวน ๒,๖๐๐ โหล น้ำปลาจำนวน ๑,๐๐๐ โหล ขนมปังจำนวน ๖๕๐ ปี๊บ เทียนไข ๘ นิ้ว จำนวน ๘๐ ลัง ถ่านไฟฉายก้อนใหญ่จำนวน ๑๕ ลัง ใบมีดโกนผมจำนวน ๕๐ กล่อง ยาชุดประจำตู้ยา จำนวน ๔๐ ชุด ผ้าขาวจำนวน ๒๐ พับ ทองคำจำนวน ๖๖ บาทและของใช้ต่าง ๆ เช่นสบู่ ผงซักฟอก ยาสีฟัน เป็นต้น กรุณาพี่น้องทั้งหลายอนุโมทนาทั่วกันนะ ทองคำ ๖๖ บาทนี่เป็นกิโลแล้วมั้ง กิโลหนึ่งมันเป็น ๖๕.๗ ได้กิโลแล้ว

วัดป่านาคำน้อยถวายปัจจัยร่วมทำบุญผ้าป่าช่วยชาติวันที่๓๐ เงินสด ๕๖,๒๔๐ บาท ดอลลาร์ได้ ๒๐๐ ดอลล์ นี่เป็นของวัดนาคำน้อย ที่อำเภอนายูง กรุณาอนุโมทนาทั่วหน้ากันนะ

ถ้าจะติดรูปพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นต่อไปให้มาติดทางนี้นะ อย่าไปติดทางด้านนู้น เขี่ยหลวงตาบัวลงทะเล เอาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมาติดนี้ หลวงตาบัวพอใจ อยู่ในก้นทะเลก็พอใจ ขอให้พ่อแม่ครูอาจารย์มาอยู่ที่นี่เราพอใจ

ทองคำที่ได้แล้วเวลานี้ ๘ กิโล ๔๖ บาท ๙๓ สตางค์ นี่กำลังรวบรวมทองคำใหม่เข้าอีก ฟัง บทสำคัญอันหนึ่งนะ ๘ กิโลกับ ๔๖ บาท ๙๓ สตางค์เป็นฝ่ายหลวงตาบัวที่จะมาเพิ่มทีหลังนี้เป็นฝ่ายนางจันดีเป็นน้องสาวหลวงตาบัว พี่กับน้องฟัดกันใครจะชนะ จะอ่านเพิ่มเติมนะ นางจันดี โลหิตดีพร้อมคณะหลาย ๆ ท่าน ขอน้อมถวายทองคำ ๑ กิโล ๔๑ บาท ๔๗ สตางค์ เงินไทยจำนวน ๑๖,๒๖๐ บาท ดอลลาร์ ๑๐๐ ดอลล์

เอา ๑ กิโล ๔๑ บาท ๔๗ สตางค์ บวกเข้ากับจำนวนที่ได้แล้ว ๘ กิโล ๔๖ บาท ๙๓ สตางค์ (ลูกศิษย์ : เป็น ๑๐ กิโล ๒๐ บาท) เออ ชักจะพอใจ ถ้าได้เพิ่มกว่านี้จะพอใจ มันมีชัก ๆ จะพอใจ ถ้าได้เพิ่มกว่านี้ พอใจ

วันนี้เราทำแบบสงบงบเงียบแต่เวลาผลปรากฏมาทองคำเราได้ ๑๐ กิโลแล้วนะวันนี้ ดอลลาร์กับเงินสดได้เท่าไหร่คอยฟังในวาระต่อไปอีก

จวนเข้าไปทุกวัน ๆ แล้วทองคำเราจวนเข้า ๑๐ ตันทุกระยะ ๆ เลยนะ ให้ถอยถอยไม่ได้แล้ว เวลานี้หลวงตาได้ประกาศออกสนามแล้วว่า ต่อสู้กับทองคำ ๑๐ ตัน ยังไงต้องให้ได้ชัยชนะ เอาความแพ้มาไม่ได้เมืองไทยเราจม ยังไงต้องมีแต่ชัยชนะอย่างเดียว ๑๐ ตันต้องเอาก้าวขึ้นเลยเชียว ให้ได้ ๑๐ ตัน คราวนี้นะ

นี้ล่ะอำนาจแห่งความเคารพเป็นอย่างนี้นะ พอแย็บเข้าไปถึงพ่อแม่ครูอาจารย์ทีไรทางนี้จิตยุบพับเลยนะ หมอบ ๆ เห็นโทษที่เอาท่านไปไว้อย่างนั้น ยอมรับ ๆ เห็นโทษ พอแย็บ พับทุกที ๆ ให้รีบนะถ้าจะเอาท่านติดไว้นี่ต้องให้มาที่นี่ หลวงตาบัวเขี่ยลงไปที่ไหนเขี่ยไปเถอะ ขอให้พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นได้อยู่นี้เราพอใจ เราจะไปร้องเพลงอยู่ใต้ก้นทะเลเราก็ร้อง ขอให้พ่อแม่ครูอาจารย์อยู่ที่นี่เราพอใจ

พวกเรากองมหากุศลผลทานแก่โลก ทั่ว ๆ ไปแล้วเรียกว่าเงียบ ๆ แต่ว่าเด่นดวงมากคือวันนี้แหละ ทองคำก็เด่นดวงแล้วถึง ๑๐ กิโลแล้วนะ ไม่ใช่เล่น ดอลลาร์ก็ตามกันไป เงินสดก็ตามกันมานี้

วันนี้เงียบ ๆ เรียกว่าถ้าเป็นฝนตกฟ้าไม่ร้องไม่อะไร ไม่แลบ ไม่ร้องแต่ฝนนี้จั๊ก ๆ ๆ ๆ ตลอดเลย ฝนกำลังมานี่เห็นไหมห่าฝนทองคำ ห่าฝนดอลลาร์ ห่าฝนเงินสด ไหลลงจั๊ก ๆ ๆ ลงคลังหลวงของเรา มีแต่สวย ๆ งาม ๆ นะนี่ น้อมถวายหลวงตาบัวมีแต่ของงาม ๆ หลวงตาบัวอยากเป็นคนงามอย่างนี้สักหน่อยแต่วาสนาอาภัพมันไม่งามขี้ริ้วขี้เหล่ก็เอาแหละนะ เท่านี้ก็พอแล้ว เราก็อยากงามเหมือนกัน แต่มันไม่งาม สู้ต้นนี้ไม่ได้ต้นเงินต้นทองไม่ได้

ลูกศิษย์ : ได้ ๑๐ กิโลกับ ๓๖ บาท ๔๔ สตางค์ค่ะ ขาดอีกสามสิบกว่าบาทได้ ๑๑ กิโลฯค่ะ

หลวงตา : เอาละฟังไว้ก่อนมีแต่ขาดเรื่อย ๆ เห็นหน้าคนไหนขาดเท่านั้นขาดเท่านี้ มันอยากเผ่นนะเราก็ดี ผู้ฟัง เวลานี้ทองคำเราที่ได้แน่นอนแล้วเวลานี้ได้ทองคำ ๑๐ กิโล ๓๖ บาท ๔๔ สตางค์ ยังขาดกิโลอีกเท่าไร

ลูกศิษย์ : อีกสามสิบบาทจะได้ ๑๑ กิโล ค่ะ

หลวงตา : อีกสามสิบบาท เราจะต้องไปเสกคาถาอย่างใหญ่หลวงนะ ไม่งั้นไม่ได้นะ ก็นี่มันหมดไม้หมดมือแล้วลูกศิษย์ลูกหาก็ดี หลวงตาต้องไปเสกคาถาอย่างใหญ่หลวงไม่งั้นไม่ได้มาอีกล่ะ

ลูกศิษย์ : พระหลวงตาเจ้าค่ะ มีคนถวายซื้อที่ดินถวายพระหลวงตาอีก ๕,๑๐๐ บาท

หลวงตา : เรายังฝันหวานกับทองคำ มันฝันพิลึกตั้งแต่ตื่นนอนจนป่านนี้ มันฝันเกินเหตุเกินผลไป ต้องระงับความฝันไว้ก่อน ค่อยเอาวันหลังอีก

เรื่องเงินในบัญชีก็ขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วประเทศไทยเราไว้นะ คือเงินในโครงการช่วยชาติฯ คือในบัญชีนั้นเวลานี้ร่อยหรอมากที่สุด เรียกว่ายังไม่ค่อยมีส่วนเพิ่มเลยจึงเตือน เพราะเวลานี้เรายังช่วยชาติเต็มกำลังความสามารถเพื่อจะดันเข้าสู่ ๑๐ ตันของทองคำนะ แล้วเงินเหล่านี้จะเข้าหนุนกันตลอดจนกระทั่งครบ ๑๐ ตันนะ ไม่ว่าเงินในบัญชีนอกบัญชีจะหนุนเข้าไปหาทองคำเรานี้ช่วย เวลานี้ขาดเรียกว่าเงินบัญชีในบัญชีเราร่อยหรอมากนะ เฉพาะบัญชีในจังหวัดอุดรฯเรานี้มีอยู่เวลานี้ประมาณ สิบล้าน นั่นแต่กรุงเทพน่าจะไม่มากนะ ยิ่งจะน้อยกว่านี้ไปอีกนะ ทางกรุงเทพมันมีบัญชีอยู่สองแห่ง ทางกรุงเทพฯ แห่งหนึ่ง ทางอุดรแห่งหนึ่ง บัญชีทั้งเงินสดทั้งเงินไทยมีบัญชีอยู่สองแห่ง แต่ที่ไหนก็หลวงตาบัวเป็นผู้รับผิดชอบ ทางไหนมีมากมีน้อยมันก็รู้อยู่ตลอดไป

เพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดเลยว่าทางกรุงเทพเราไม่มีมากนะเวลานี้ บัญชีเงินสดนะจะมีน้อย ดีไม่ดีน้อยกว่าทางอุดรฯเสียอีกนะ ทางอุดรฯนี้คงไม่ต่ำกว่าสิบล้านนะ เราดูบัญชีแล้วแต่ลืมเสีย แต่แน่ใจว่าไม่ต่ำกว่าสิบล่าน นี่ก็เรียกว่าร่อยหรอมากนะ พี่น้องทั้งหลายถ้ามีมากมีน้อยก็โอนเข้าบัญชีมาเรื่อย ๆ นะ เวลานี้เรายังช่วยชาติของเราเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่เพื่อยันเข้าสู่ทองคำ ๑๐ ตันนั้นแหละ เหล่านี้ก็จะหนุนกันไป ๆ นี้แหละ กรุณาทราบตามนี้นะ

วันนี้เราได้สร้างมหากุศลผลทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่จนตรอกจนมุมอยู่ทั่วแดนโลกธาตุ ซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้นอกจากญาณวิถีแห่งโลกวิทู ผู้รู้แจ้งโลกของพระพุทธเจ้าเท่านั้น เป็นผู้ทรงสามารถรู้เห็นหมดทุกอย่างที่เราทั้งหลายไม่เห็นท่านเห็นทั้งนั้นแหละ มาสอนพวกเราทั้งหลายเพื่อท่านที่ลี้ลับในสายตาของเราแต่เปิดเผยในพระญาณหยั่งทราบของพระพุทธเจ้านั้นให้ได้ทราบทั่วถึงกันแล้วแผ่ส่วนกุศลไปถึงสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น ซึ่งเวลานี้พร้อมกันอยู่แล้วด้วยความรอจากการช่วยเหลือของพี่น้องทั้งหลาย นี่เป็นหลักสำคัญมากที่ทำบุญว่าอุทิศส่วนกุศลทั่วแดนโลกธาตุ นี่เป็นอันดับหนึ่งที่เราตั้งขึ้นในวันนี้ของทุกปีนะ

แล้วอันดับต่อไปก็คือกระจายออกเป็นการช่วยชาติของเรา ท่านเหล่านั้นได้สมบัติทิพย์ไปเสวย ส่วนวัตถุทานนี้เป็นสิ่งที่เราจะนำเข้าสู่คลังหลวงเพื่อหนุนชาติไทยของเรา อันดับที่สามที่แยกออกจากวัตถุทานนี้จะกลายเป็นมหากุศลของพี่น้องทั้งหลายที่บริจาคมาทั่วหน้ากันด้วยความรักชาติของเรา นี่เป็นอันดับที่สามต่อไปนะ ขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบ

วันนี้เราได้บำเพ็ญมหากุศลเหล่านี้สมบูรณ์แบบทั้งสามประการนี้แล้ว คือประการที่หนึ่งเพื่ออุทิศส่วนกุศลที่เราบริจาคคราวนี้ให้แก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุ อันดับที่สองคือวัตถุของเรานี้หนุนเข้าสู่คลังหลวงเพื่ออุ้มชาติไทยของเรา อันดับที่สามคือมหากุศลที่เกิดขึ้นจากบริจาคด้วยความรักชาติของเรานี้กลายมาเป็นบุญเป็นกุศลหนุนจิตใจของพี่น้องทั้งหลายให้มีความชุ่มเย็นทั่วหน้ากัน เรียกว่า วันนี้เราได้ถวายมหาทานมหากุศลพร้อมหน้ากันทั้งสามประการไม่ได้บกพร่อง ให้กรุณาพี่น้องทั้งหลายทราบตามนี้ ความปรารถนาของเราทั้งหลายได้สำเร็จ เป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาอย่างภาคภูมิใจ มีหัวหน้าคือหลวงตาบัวเป็นผู้ภาคภูมิใจแทนพี่น้องทั้งหลายทั่วหน้ากันนะ แล้วก็ต่อไปนี้เราจะได้อุตส่าห์พยายามช่วยชาติบ้านเมืองของเราต่อไป เพราะชาติบ้านเมืองของเรานี้เรียกว่าเราแบกเราหามด้วยกันทุกคน ความขัดจนข้นแค้นทั้งหลายมีอยู่กับทุกคนทั่วประเทศไทยของเรา

เฉพาะอย่างยิ่งคือประเทศไทย ต่างคนต่างจะได้ถือเป็นภาระแบกหามช่วยกัน เวลานี้จุดใหญ่แห่งประเทศไทยของเราก็คือคลังหลวง ยังขาดทองคำอยู่มากมาย ดอลลาร์ซึ่งเป็นคู่เคียงสนับสนุนกันไปและเงินไทยเหล่านี้เป็นความจำเป็นที่พี่น้องทั้งหลายจะได้ช่วยแบ่งหนักแบ่งเบาซึ่งกันและกัน หนุนเข้าไป ๆ เพื่อชาติไทยของเราจะได้มีความจีรังถาวร วันนี้ประชาชนพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศมาจากทุกแห่งทุกหนเต็มไปหมดในท้องนาแถว ๆ นี้เต็มไปหมด หลวงตาจึงขอขอบคุณและอนุโมทนากับบรรดาพี่น้องทั้งหลายและวาระต่อไปขอให้พากันระลึกถึงบุญถึงกุศลอยู่เสมอนะ อย่าให้กิเลสมันมาแย่งมาชิงเอาความดิบความดีของเราไปจนไม่เหลือหลอติดเนื้อติดตัวติดใจเลยนั้นใช้ไม่ได้เลยนะ

วันหนึ่งคืนหนึ่งขอให้พากันระลึกถึงบุญถึงกุศล พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ ให้อยู่กับติดใจของทุกดวงแห่งชาติไทยชาวพุทธของเรา ไปที่ไหนอย่าลืมพุทฺโธ คำว่า พุทฺโธ คำเดียวกระเทือนในบรรดาพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ทั่วแดนโลกธาตุขึ้นพุทฺโธคำเดียวกระเทือนหมด และพระธรรมอันล้ำเลิศที่พระพุทธเจ้าครองไว้นั้นก็กระเทือนไปด้วยกัน ระลึก พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ นี้กระเทือนธรรมธาตุอันเดียวกันหมด จึงขอให้ระลึก พุทฺโธก็ได้ ธมฺโมก็ได้ สงฺโฆก็ได้ภายในใจ เราไปทำหน้าที่การงานที่ไหนอย่าปล่อยอย่าวางพอระลึกถึงท่านได้ให้พากันระลึกถึงเสมอ เช่นเดียวกับกิเลสมันลากไปให้ระลึกถึงความโลภ ความโกรธ ราคะ ตัณหาตลอดเวลาในหัวใจของเรา ไม่ว่างจากความฉุดลากของกิเลสทั้งสามนี้จนได้ละ วันหนึ่ง ๆ เพราะงั้นเราจึงต้องให้แย่งมันมา

พอระลึกถึงพุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ พอดี ได้ก็ให้พากันระลึกนะ เราจะได้ทั้งพุทธธรรม สงฆ์ภายในใจ กิเลสมันก็มาแบ่งเอาไป เราก็ได้ของเรามาเรื่อย ๆ อย่าให้มีทางเดียวของกิเลสที่ว่าฉุดลากไปโดยถ่ายเดียวนะ พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ ให้ฉุดลากมา ดังวันนี้พี่น้องทั้งหลายก็มาระลึก พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ ทั่วหน้ากัน พร้อมทั้งการบริจาคได้สมบูรณ์พูนผล

วันนี้ทองคำได้ถึง ๑๐ กิโล นับว่าได้มากพอสมควรอยู่แล้วนะ วันนี้ ดอลลาร์ เงินสดก็จะได้ตาม ๆ กันไป หลวงตาจึงขอขอบคุณกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทย ในเวลาเดียวกันนี้ทั่วหน้ากันเทอญ เอาทีนี้จะให้พรนะ

เวลานี้ทองคำได้ ๑๐ กิโล ๔๒ บาท ๖๒ สตางค์ ดอลลาร์ได้ ๖,๗๙๒ ดอลลาร์ มีเท่านั้นละวันนี้


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก