ยกครูครั้งแรก
วันที่ 20 เมษายน 2546 เวลา 8:30 น.
สถานที่ : สวนแสงธรรม
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม

วันที่ ๒๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๕ [เช้า]

ยกครูครั้งแรก

 

        เผดียงให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่า คราวหน้าที่เราจะมอบทองคำ รู้สึกเป็นคราวที่หนักแน่นมากทีเดียว คราวหน้าได้แก่วันที่ ๑๒ สิงหา เป็นวันที่จะมอบอีกทีหนึ่ง ห่างจากวันที่ ๑๒ เมษาไปก็เป็นเวลา ๔ เดือนพอดี ใน ๔ เดือน นี้เราเตรียมพร้อมตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้ทองคำเราก็ได้เป็นพื้นฐานไว้แล้ว ๔๒ กิโล ๒๕ บาท ๔๒ สตางค์ นี่ที่เราได้เพิ่มหลังจากที่มอบแล้ววันที่ ๑๒ เมษา เราเริ่มต้นตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเลยละ เราจะเอาหนักพอสมควร วันที่ ๑๒ นี้หนักพอสมควร พอครั้งต่อไปนี้เอาอย่างทุ่มเลย มีสองหมัดมาสามหมัด เข้าใจไหม มีสองหมัดมาสามหมัด หมัดที่สามไปยืมหมัดหมามา มันไม่พอไปยืมหมัดหมา หมาตัวเดียวมันมีหลายหมัดนะ เอาใหญ่ขนาดนั้นเรียกว่าไม่ถอย

         ให้พี่น้องทั้งหลายทราบแต่บัดนี้ นี่เราจะยกชาติไทยของเรา ตามธรรมดาของวันเกิด วันเกิดนี่หลวงตาไม่เคยสนใจแต่ไหนแต่ไรมา ปัดออกตลอดเวลา ทีนี้พองานนี้เกี่ยวกับชาติบ้านเมืองเราขึ้น เลยดึงวันเกิดของหลวงตาเข้ามาหนุนชาติศาสนาของเรา เพราะเหตุนั้น จึงเป็นเรื่องพลิกเป็นใหม่ขึ้นมาว่า หลวงตากลับเชิดในวันเกิดของหลวงตาแล้วในระยะนี้นะ เพื่อจะเชิดพุทธศาสนา และพี่น้องชาวไทยเราให้ขึ้นจากหล่มลึก ด้วยกำลังแห่งศรัทธาทั้งหลายที่บริจาคหนุนชาติศาสนาของเราในคราวนี้ คือวันที่ ๑๒ สิงหาคม จะเป็นวันหนักพอสมควร จึงได้เผดียงพี่น้องทั้งหลายทราบทั่วกันว่า เอาจริงนะ หัวหน้าพาจริงต้องจริงทุกอย่าง หลวงตาเคยเป็นหัวหน้าพี่น้องมาเป็นเวลา ๕ ปีนี้แล้วไม่เคยอ่อนข้อนะ แข็งมาตลอด แข็งเพื่ออุ้มชาติไทยของเรา

         คราวนี้จวนจะเข้าจุดที่หมายของเรา คือทองคำ อย่างไรต้องให้ได้ ๑๐ ตันในคราวนี้นะ และดอลลาร์ให้ได้ ๑๐ ล้าน นี้เป็นพื้นฐานเลยเชียวละ ขาดไม่ได้ ครั้งสุดท้ายในการช่วยชาติของพี่น้องชาวไทยเราคราวนี้จะได้เห็นชัดทั่วโลกดินแดน โลกทั้งหลายก็ทราบโดยทั่วกันว่าชาติไทยเรากำลังช่วยตัวเองเวลานี้  ยังยกขึ้นอีกว่าโดยมีพระเป็นหัวหน้าอีกด้วยนะ คำว่าพระเป็นหัวหน้าก็หมายถึงพุทธศาสนาซึ่งเป็นหัวใจของพี่น้องชาวไทยเราทั้งประเทศ จะยกหรืออุ้มชาติไทยของเราขึ้น พร้อมทั้งศาสนาให้เป็นความร่มเย็น เป็นสุขในใจกลางของพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศด้วย

         เพราะฉะนั้นจึงขอให้พากันตั้งอกตั้งใจตั้งแต่บัดนี้ต่อไป หลวงตาจะพาก้าวหน้า วันที่ ๑๒ สิงหานี้จะมีน้ำหนักมากอยู่ทีเดียว ถ้าเป็นหมัดดีไม่ดีสลบเลย ต่อยหมัดไหนสลบ หมัดนี้หมัดต่อยความจนให้จมลงทะเล อย่างน้อยให้มันเซไปเลยนะ หมัดวันที่ ๑๒ เป็นหมัดที่จะฟัดความจนให้เซลงไปเลย พอหมัดสุดท้ายก็ฟาดให้หงายตูมลงทะเลเลยนะ เอาหมัดเด็ด ๆ ของเรา และคราวนี้เป็นคราวที่เหมาะสมมากที่จะช่วยพี่น้องชาวไทยเราขึ้นจากหล่มลึก ด้วยความมีสง่าราศี เพราะความรักชาติ ความเสียสละ ด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีกันโดยทางหัวหน้า

         หัวหน้าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเรา คือพระพุทธเจ้า เราเป็นลูกศิษย์ตถาคต เราออกมาแทนพระพุทธเจ้าของเรา ทำหน้าที่แทน โดยการชักชวนพี่น้องทั้งหลายให้ได้อุ้มชาติและศาสนาของเราขึ้นในคราวที่จะล่มจมคราวนี้ เอาขึ้นให้ได้ทีเดียว ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เราเริ่มต้นมานี้รู้สึกกระเตื้องขึ้นเป็นลำดับ ๆ อะไรก็รู้สึกว่าเป็นผลบวก ๆ มาโดยลำดับ ทางด้านวัตถุก็ปรากฏเด่นขึ้น ๆ ทางด้านธรรมะเราก็พยายามเต็มที่ ที่สอนพี่น้องทั้งหลายทุกแห่งหนตำบลหมู่บ้าน จนกระทั่งออกทั่วโลกเป็นอินเตอร์เน็ต เราสอนนี่เราก็สอนด้วยความมั่นใจแน่ใจ ถอดออกมาจากหัวใจมาสอนพี่น้องทั้งหลาย เราไม่ได้คุย เอาธรรมของจริงออกมาพูด

         ใครทำดีทำชั่วได้มากน้อยเพียงไร เขาพูดได้เต็มปากของเขา นี้เราทำดี เราบำเพ็ญพุทธศาสนาได้มากน้อยเพียงไร ก็นำมาแจกแจงบรรดาพี่น้องทั้งหลายให้ได้เป็นข้อคิด เป็นคติเครื่องเตือนใจ และเพิ่มกำลังจิตใจให้สร้างคุณงามความดีมากขึ้นทั่วหน้ากัน นี่ละการที่เรานำธรรมซึ่งเราปฏิบัติมาแทบล้มแทบตาย มาแจกจ่ายพี่น้องทั้งหลายนี้เป็นคติอันดีงามจากเรามาแล้ว เราเอาถึงแทบเป็นแทบตาย เวลาผลที่ได้มาเป็นที่ภูมิใจทุกอย่างหาที่ต้องติไม่ได้เลย จึงเอาอันนี้ละเป็นต้นเหตุ พาพี่น้องทั้งหลายดำเนินด้วยความเข้มแข็ง อย่าอ่อนแอ ความดีไม่อ่อนแอ แข็งขึ้น แข็งมากเท่าไรยิ่งดี ถ้าความชั่วแข็งเท่าไรยิ่งเลวลง ให้ระมัดระวังอย่าให้แข็งทางชั่วนะ ให้แข็งทางดี

         เวลานี้เราแข็งทางดีจะอุ้มชาติไทยของเรา อย่างไรคราวนี้พอตั้งปุ๊บนะ ที่จะช่วยชาติของเราวันที่ ๑๒ นี่ ตั้งปุ๊บทองคำต้องให้ได้ ๕๐๐ กิโลเลยเชียว ก้าวจากนั้นไปเรื่อย ๆ อาจจะถึง ๑ ตันก็ได้ ขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะ คราวนี้จะเป็นคราวหมัดหนักพอประมาณ หมัดแรกขึ้น ๕๐๐ กิโลเลย พอหมัดที่สองที่สามก้าวขึ้น ๆ อาจจะถึงตันก็ได้ในการช่วยชาติคราวนี้ เพื่อให้เบาข้างหน้านู้น ถ้าทางนี้ไม่หนัก ทางนู้นจะหนักข้างหน้า จึงเอาทางนี้ให้หนักเพื่อจะให้แบ่งหนักแบ่งเบากันคราวหน้านู้น ให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้อย่างนี้ เรื่องทองคำพยายามที่สุดแล้วเรา

         สำหรับดอลลาร์นี้เราค่อนข้างแน่ใจแล้วว่ายังไงจะต้องได้ถึง ๑๐ ล้าน ไม่สงสัย ถ้าไม่ได้ ๑๐ ล้าน เราจะออดเอาตามพี่น้องทั้งหลายให้ได้ แต่ทองคำนี้เด็ดเลยเชียวนะ อยู่ในกระเป๋าไหนจับมาเจ้าของหลบหลีกไม่ทันฉีกพร้อมเลย เอาทองคำออกมาเลย เรื่องทองคำเด็ดมาก ฉีกกระเป๋าของพี่น้องทั้งหลายไม่รู้ตัวนะ แต่ดอลลาร์จะออดๆ เอา เพราะดอลลาร์ไม่หนัก แต่ทองคำหนักมาก ต้องลงกำลังอย่างหนัก นี่ละที่เรากำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว หลวงตาได้พิจารณาเต็มกำลัง ก่อนที่จะออกแต่ละอย่าง ๆ นี้คิดเต็มหัวใจแล้วค่อยออก ๆ ไม่ว่าอะไรถ้าลงออกแล้วพุ่งเลยไม่รอ ถ้ายังไม่ออกไม่ออก พิจารณาทบทวนบวก ลบ คูณ หาร ภายในจิตใจเรียบร้อยแล้ว โล่งมากโล่งน้อย ขัดมากขัดน้อย จะดูอยู่ภายในนี้ พอโล่งเต็มที่แล้วพุ่งเลย ก็อย่างนั้นนำพี่น้องทั้งหลายมาก็นำแบบนี้

         นี่เราจะพุ่งใส่ทองคำให้ได้น้ำหนัก ๑๐ ตันทีเดียว คราวนี้ก้าวแรกเอาเลยนะ วันที่ ๑๒ นี่เราเริ่มต้นเรียกว่ายกครูครั้งแรก ยังไม่ถึงวันที่ ๑๒ เรายกขึ้นอย่างต่ำ ๕๐๐ กิโลขึ้นทันทีเลยนะ จากนั้นก็ก้าวขึ้น ๆ อาจจะไปถึง ๑๐ ตันก็ได้ ถ้าได้มากกว่านั้นเรายิ่งพอใจยินดี หลับใหลไปเลย กรุณาพี่น้องทั้งหลายทราบตามนี้นะ วันนี้พูดเพียงเท่านี้ก็พอ ต่อไปนี้จะให้พร กรุณาจำไว้ทั่วหน้ากันนะ พูดให้ฟังนี้ทุกหัวใจเราเป็นหัวใจของชาติไทย ไม่ใช่ชาติที่อ่อนแอท้อแท้เหลวไหล ไม่ใช่ชาติที่จืดจางต่อความรักชาติของตน เป็นชาติที่เข้มข้นด้วยกัน สอนนี้ได้สอนด้วยความเข้มข้นเพื่ออุ้มชาติไทยของเรา เอาละนะพอ

 

ชมถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาทุกวัน

ได้ที่ www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

 

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก