ปลุกใจให้ตื่นตัว
วันที่ 27 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:10 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖

ปลุกใจให้ตื่นตัว

 

         เมื่อวานนี้ทองคำได้ ๑ บาท ๗๘ สตางค์ ดอลลาร์ได้ ๓๑๕ ดอลล์ รวมทองคำที่ได้แล้วทั้งหมด ทั้งที่มอบแล้วและยังไม่ได้มอบเป็นจำนวนทองคำ ๖,๑๖๒ กิโล ครึ่ง กรุณาทราบตามนี้ รวมดอลลาร์ที่ได้แล้วทั้งหมดเป็นจำนวน ๗,๗๔๘,๙๘๗ ดอลล์ บรรดาพี่น้องชาวไทยเรานับตั้งแต่ลูกศิษย์ใกล้ชิดเกี่ยวข้องกันกระจายออกไป ก็ได้ลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่า จะพยายามให้ได้ทองคำน้ำหนักเท่าที่กำหนดไว้นี้ ๑๐ ตันภายในปี ๒๕๔๖ นี้ จุดสุดท้ายลงยุติกันที่เดือนธันวา ๔๖ ว่าอย่างนั้นนะ ให้ได้ทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน แล้วดอลลาร์อย่างน้อยก็ต้อง ๑๐ ล้าน อันนี้เราไม่ได้เป็นกังวลอะไรมากนัก เพราะดอลลาร์นี้เบา ยกขึ้นเรื่อยๆ ได้ขึ้นเรื่อย แต่ทองคำหนัก ชิ้นเล็ก ๆ ก็หนัก

เหมือนยกสำลีกับยกหินนั้นแหละ ยกหินเล็ก ๆ ก็หนัก ยกสำลีใหญ่ๆ นี้ก็เบา ต่างกัน นี่ยกดอลลาร์กับยกทองคำ ก็เช่นเดียวกับยกหินกับสำลีนั้นแหละ ต่างกันอย่างนั้น เพราะฉะนั้นจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปว่า นี่ก็ได้ประกาศออกในนามเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายตลอดมา แล้วได้ประกาศความรู้สึกของบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่ออกมาเป็นจำนวนมากว่า เราจะพยายามให้เสร็จ ทองคำให้ได้ ๑๐ ตันในปี ๒๕๔๖ นี้ ก็สมควรอยู่แล้ว เพราะคนไทยทั้งชาติมีจำนวนเท่าไร ๖๒ ล้านคน จิตใจของหลวงตานี้แผ่กระจายถึงพี่น้องชาติไทยเรา ๖๒ ล้านคน ออกจากเราคนเดียวนี่อุตส่าห์พยายามบึกบึนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอะไรๆ ประหนึ่งว่าขึ้นเวทีอุ้มพี่น้องทั้งหลายไว้ มาได้เป็นเวลา ๕ ปีกว่านี้แล้ว ก็ควรจะพินิจพิจารณาบ้างบรรดาพี่น้องทั้งหลายเรา

เท่าที่คิดมาแล้วก็เป็นอันเรียบร้อยไปแล้ว ที่ยังไม่คิดขอให้คิด ที่บริจาคเรียบร้อยไปแล้วก็เป็นอันว่าเรียบร้อยไปแล้ว ที่ยังไม่บริจาคก็ควรจะได้คิด เพื่อให้ลุล่วงไปได้ตามความมุ่งหมายของเราทั้งชาติที่ไม่ต้องการความล่มจม ความฟื้นฟูจะขึ้นมาจากความรักชาติ ความสามัคคี การบริจาคด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีกัน นี้เป็นจุดสำคัญมากนะ ขอให้พี่น้องทั้งหลายนำไปคิดทุกหัวใจกัน ชาติไทยเราไม่ใช่ชาติจืดจางนะ เป็นชาติไทยล้วนๆ มาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์กาลไหนๆ จนกระทั่งป่านนี้ ได้ประคับประคองชาติบ้านเมืองมาจนกระทั่งถึงบัดนี้

แล้วก็มีเหตุจำเป็นดังที่เราทั้งหลายทราบเช่นเดียวกัน จึงได้ต่างคนต่างได้สะดุดใจอย่างแรง แล้วฟื้นฟูขึ้นด้วยความรักชาติ พร้อมกับการบริจาค ด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีกันเรื่อยมา จนกระทั่งได้ทองคำน้ำหนักถึง ๖,๑๖๒ กิโลครึ่ง แล้วดอลลาร์ก็ได้ ๗,๗๔๘,๙๘๗ ดอลล์ ด้วยอำนาจแห่งความพร้อมเพรียงสามัคคีของพี่น้องชาวไทยเรา ได้พยายามรื้อฟื้นขึ้นมา ได้เห็นผลขนาดนี้แล้ว ผลที่ยังขาดอยู่ที่เราจะต้องพยายามให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ตามที่เราทั้งหลายต้องการนั้นก็ยังขาดอยู่อีก ๓ ตันกว่า ใน ๓ ตันกว่านี้ที่เราได้มาแล้วตั้ง ๖ ตันกว่า ยังเหลืออยู่เพียง ๓ ตันกว่า อย่างไรต้องได้

ถ้ายกทองคำน้ำหนัก ๓ ตันกว่าไม่ได้นี้ พี่น้องชาวไทยเราก็เขียนใบจมไว้ตั้งแต่บัดนี้ต่อไป แล้วเขียนใบจมกากบาทใส่หน้าผากหลวงตาบัวด้วยนะ ว่าหลวงตาบัวนี้ไม่เป็นท่าอะไรเลย อุตส่าห์พาพี่น้องทั้งหลายนำชาติบ้านเมืองไป แทนที่จะให้ฟื้นฟูขึ้นมา กลับเป็นความล่มจมลงไปอย่างที่ไม่เคยคาดเคยคิด โลกทั้งหลายเขาสลดสังเวชกับเมืองไทยเรา โดยมีศาสนาคือหลวงตาบัวเป็นหัวหน้าไม่เป็นท่า ประกาศก้องทั่วโลก พี่น้องทั้งหลายอยากได้ยินได้ฟังไหม นี่เราว่าภาพพจน์ขึ้นมาดูเพื่อจะประกอบตัวของเราและอุ้มชาติไทยของเราได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ลบล้างสิ่งเลวร้ายทั้งหลายที่จะเป็นภาพพจน์ขึ้นมาดังที่กล่าวนี้ให้หมดไปจากเมืองไทยของเรา จะสมชื่อสมนาม

การกล่าวทั้งนี้ไม่ได้กล่าวถึงว่า หลวงตาไม่ได้เชื่อพี่น้องทั้งหลาย กล่าวเพื่อปลุกใจพี่น้องทั้งหลายให้ตื่นเนื้อตื่นตัวทุกผู้ทุกคน เท่าที่ตื่นมาแล้วก็ตื่น ให้เน้นหนักเข้าไปเรื่อยๆ ให้ถึงจุดที่หมายของเราเท่านั้นเอง ความหมายว่าอย่างนั้น ไม่ได้หมายถึงว่าพี่น้องทั้งหลายไม่เป็นท่าเป็นทางนะ เราหมายถึงสิ่งที่เราจะเอา ให้ได้ด้วยความเข้มข้นของเรา มีน้ำหนักเต็มหัวใจแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างจะมาพร้อมกัน สำคัญอยู่ที่น้ำใจนะ น้ำใจนี่สำคัญมากทีเดียว ถ้าลงใจได้ลงทางไหนแล้วขาดสะบั้นไปเลย ลงไปทางชั่วก็แหลก ถ้าขึ้นไปทางดีก็สุดขีดเลย นั่นละเป็นอย่างนั้นให้จำเอา เพราะใจเป็นของสำคัญจึงควรได้รับการอบรม ปลุกจิตปลุกใจของเราในทางที่ถูกต้องดีงาม และแน่นหนามั่นคง สงบร่มเย็นอยู่ตลอดมา

การอบรมจึงต้องมีเสมอ เพื่อบำรุงน้ำใจให้มีกำลังขึ้นมาโดยลำดับลำดา เมื่อเสร็จนี้แล้วหลวงตาจะไม่รบกวนบรรดาพี่น้องทั้งหลายอีกต่อไป ในกิริยาอาการที่แสดงมาอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นนำพี่น้องทั้งหลายมาจนกระทั่งวันทองคำเราได้น้ำหนัก ๑๐ ตันเต็มตามจำนวนแล้วนั้นจะลบออกหมดเลย กิริยาท่าทางที่ไปหารบกวนพี่น้องทั้งหลาย บิณฑบาตที่นั่น รบกวนที่นี่ ไหนทองคำอยู่ที่ไหน ไหนดอลลาร์อยู่ที่ไหน อย่างนั้นจะไม่มี พูดต้องมีคำสัตย์คำจริงทุกอย่าง พูดยังไงต้องเป็นอย่างนั้น เราจะใช้กิริยาอย่างนั้นอีกแล้วไม่มี จะไม่ใช้ นอกจากที่ส่วนปลีกย่อยไปธรรมดาเราพูดเป็นฐานกันเอง ที่เรายังวิตกวิจารณ์ในส่วนใดที่เป็นส่วนบกพร่อง เราก็พูดปรารภกันธรรมดา หรืออย่างมากกว่านั้นก็เรียกว่า พูดออดอ้อนบรรดาพี่น้องทั้งหลาย ให้ต่างท่านต่างได้อุดหนุนในจุดที่บกพร่อง

เช่นเวลานี้ทองคำเรามีความบกพร่องอยู่จุดหนึ่ง แต่เรายังไม่เคยนำมากล่าวเลยเพราะไม่มีน้ำหนักเท่าทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตันนี้ อันนี้มีน้ำหนักมาก จึงต้องได้เน้นหนักลงจุดนี้มากกว่าจุดอื่น ทีนี้พออันนี้เบาบางจนกระทั่งถึงจุดที่หมายแล้วนั้น คำพูดออกมานี้จะเป็นการพูดปรารภกับบรรดาพี่น้องทั้งหลาย หรือออดอ้อนพี่น้องทั้งหลายให้รู้จุดความบกพร่องของเรายังมีอยู่บ้าง ไม่มากก็มี เช่น เวลานี้เรามีทองคำอยู่ในคลังหลวงเป็นคี่ไม่ได้คู่นะ สมมุติว่า ก็ สมมุติได้มา ๑๐ ตันก็เป็น ๑๗ ตันเสีย ๑๐ ตันอีกก็ ๒๗ ตันเสียไม่เป็น ๒๘ ตันไม่เป็นคู่ เช่น ก็ได้มาอีก ๑๐ ก็เป็น ๑๙ เสีย ได้มาอีก ๑๐ ก็เป็น ๒๙ ไปเสีย ตรงนี้เรียกว่ายังคี่อยู่ เราต้องการจุดนี้เป็นส่วนพิเศษจากทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตันแล้ว

จึงเวลาพูดกับพี่น้องทั้งหลายก็จะพูดเป็นเชิงปรารภและเชิงออดอ้อนว่า ขอให้ได้อันนี้จะเป็นการดีมากเท่านั้นแหละ แต่ที่จะให้ไปหาตบตีกระเป๋านั้นกระเป๋านี้อย่างที่เป็นอยู่เวลานี้เราไม่ทำ กรุณาพี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้นะ ขอให้ทำความอุตส่าห์พยายามหลวงตานี้หนักมากนะ ตั้งแต่ช่วยพี่น้องทั้งหลายมานี้เป็นเวลา ปีกว่า เราก็ไม่เคยคิดดังที่เคยเรียนให้ทราบแล้วว่าจะเป็นอย่างนี้ แต่เมื่อเวลาเราอยู่เกี่ยวโยงกันทั้งประเทศ เมื่อมันกระเทือนอันหนึ่งมันก็กระเทือนคนทั้งประเทศ ชาติของเราทั้งชาติ แล้วคนในชาติจะไม่ตื่นเนื้อตื่นตัวได้ยังไง เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราทั้งหลายจึงได้กระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือชาติหรืออุ้มชูชาติของตนให้ขึ้นจากหล่มลึก จึงมีหัวหน้าขึ้นมาเป็นผู้นำ

การเป็นหัวหน้านี้เป็นความจำเป็นอยู่มาก แม้แต่นกเขาก็มีหัวหน้า สัตว์ประเภทต่าง ก็มีหัวหน้าทั้งนั้น อย่าว่าแต่มนุษย์ของเราเลย สัตว์เขาก็มีหัวหน้าเช่น นก เขามีหัวหน้า หัวหน้าฝูง พวกสัตว์ต่าง เช่น ลิง ค่าง บ่าง ชะนี เขาก็มีหัวหน้าฝูงเหมือนกัน ไปที่ไหนเขาต้องคอยฟังเสียงหัวหน้าเขาอยู่ตลอดเวลา แล้วปลอดภัย ถ้าปีนเกลียวไม่ฟังเสียงหัวหน้าฝูงทั้งที่เป็นธรรมอยู่แล้วนั้น ก็เป็นความเสียหายแก่บรรดาบริษัทบริวาร

ดังที่ท่านแสดงไว้ในชาดกว่า บริษัทบริวารของพระเทวทัตมีจำนวนมากขนาด ๕๐๐ เป็นนกกระจาบลงไปกินข้าวในนาเขา ก็ทะเลาะเบาะแว้งกันไปอย่างนั้นเรื่อย ไม่ฟังเสียงหัวหน้า เวลาไปกินข้าวในนาเขา เขาเอาตาข่ายครอบ หัวหน้าสั่งยังไงไม่ยอมฟังเสียง เขาเอาตาข่ายครอบเท่านั้นละติดข่ายเขา นกกระจาบทั้งหมดติดข่ายเขา แล้วหัวหน้าตะโกนบอกเรื่องความปลอดภัยยังไงไม่ฟังเสียง ต่างตัวต่างดิ้น ต่างตัวต่างจะเอาตัวรอด เลยสุดท้ายตายกันทั้งหมด นี่นกกระจาบทั้งฝูง เพราะไม่ฟังเสียงหัวหน้า

และอีกอันหนึ่งเป็นนกกระจาบบริษัทบริวารของพระโพธิสัตว์เรา อันนี้ฟังเสียงหัวหน้าตลอดมา ไปที่ไหนด้วยความพร้อมเพรียง ฟังเสียงหัวหน้าตลอดเวลา ทีนี้ก็ไปติดข่ายเขาอีกเหมือนกัน นี่ก็เป็นนกกระจาบไปติดข่ายเขา เมื่อติดข่ายเขาแล้ว หัวหน้าประกาศก้องออกมาเพื่อให้บรรดาบริษัทบริวารทราบและปฏิบัติทั่วหน้ากัน แล้วจะเป็นความปลอดภัย หัวหน้าประกาศก้องว่า ทุกตัวบรรดาพวกเราทั้งหลายที่ติดข่ายอยู่เวลานี้ ให้ทำตัวเป็นสัตว์ที่ตายแล้วมีอากัปกิริยาต่าง กัน ตายคว่ำตายหงายตายวิธีการต่าง เหมือนว่าตายมาตั้งแต่วันไหนก็ไม่ทราบ ให้ทำท่าตายอย่างนั้นทั้งหมด อย่าดีดอย่าดิ้น

หัวหน้าบอกแล้วก็พอดีนายพรานเขาวิ่งมา พอนกติดข่ายก็วิ่งมา มาเห็นนกทั้งหลายตายพลิกคว่ำพลิกหงายในท่าต่าง กัน เขาก็เกิดงงงันอั้นตู้ เอ๊ะ ไอ้ข่ายของเรานี่ก็ไม่ได้หนักหนา ไม่ควรจะเจ็บปวดแสบร้อนถึงขั้นล้มขั้นตายด้วยอาการต่าง กันอย่างนี้เลย ทำไมสัตว์เหล่านี้ถึงได้ตายแบบนี้ เพราะบางตัวตายหงายก็มีตายตะแคงก็มี ตายทุกแบบตามนายสั่ง ทีนี้เขาก็เปิดตาข่ายออกหมดละซิ เพราะเขาก็ตายใจแล้วแน่ใจแล้วว่าสัตว์เหล่านี้ตายหมดแล้ว พอเปิดตายข่ายออก หัวหน้าก็ประกาศก้อง เพราะหัวหน้าคอยดูอยู่ตลอด พอจะพ้นภัยแล้วก็ประกาศไปได้ที่นี่เท่านั้น พรึบเดียวไปพร้อมกันหมดเลย พ้นภัยไปหมดเห็นไหม ตายในท่าต่าง มันตายเพื่อจะไป มันไม่ตายเพื่อจะจม นี่ละการฟังหัวหน้าเป็นอย่างนี้

นี้การนำพี่น้องทั้งหลาย หลวงตาก็ได้นำด้วยความพินิจพิจารณาโดยอรรถโดยธรรมทุกสัดทุกส่วน นำตั้งแต่ตัวปฏิบัติมาก็ปฏิบัติอย่างนั้นมาเรื่อย แล้วเวลานำออกมาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายก็พินิจพิจารณาเต็มสติกำลังทุกด้านทุกทาง แล้วค่อยออก ค่อยพาดำเนินมาจนกระทั่งบัดนี้ ผลก็ปรากฏว่าเป็นสิริมงคลเรื่อยมา จนกระทั่งทองคำก็ได้จำนวนมาก ดอลลาร์และเงินสดก็ได้จำนวนมากมายก่ายกอง นี่ก็เป็นผลดีแก่พวกเราทั้งหลายที่ฟังหัวหน้า

คำว่าหัวหน้านี้ เราเอาธรรมของพระพุทธเจ้ามาชี้แจง แนะนำบอกสอนพี่น้องทั้งหลาย เราไม่ได้เอาตามอัตโนมัติของตัวเอง เราเอาอรรถเอาธรรมมาชี้แจงบอกกล่าวพี่น้องทั้งหลาย แล้วก็ดำเนินตามดังที่เห็นมานี้แล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียบร้อยดีงามมาเป็นลำดับ ต่อไปนี้จึงขอร้องบรรดาพี่น้องทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามต่อไป ท่านผู้ใดที่บริจาคมากน้อยก็เป็นมหากุศลผลบุญ ทั้งเป็นผลประโยชน์มหาศาลแก่ชาติไทยของเราด้วย ทั้งเป็นมหากุศลแก่จิตใจของเรา ที่เกิดขึ้นมาจากการบริจาคสมบัติทั้งหลายเหล่านี้ด้วย เรียกว่า เราไม่มีคำว่าขาดทุน ได้กำไรทั้งข้างนอก คลังหลวงของเราก็สมบูรณ์พูนผล บ้านเมืองเราก็แน่นหนามั่นคง ทางภายในจิตใจก็ได้รับมหากุศลผลประโยชน์ และได้รับเสียงอรรถเสียงธรรม จากการประกาศก้องของหัวหน้าที่แสดงตลอดมานี้ไม่บกพร่องทั่วหน้ากัน

เพราะฉะนั้น ต่อไปจึงขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายาม พร้อมเพรียงสามัคคีกันเพื่อชาติไทยของเรา ด้วยการบริจาคด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีจากความรักชาติของเรา บ้านเมืองก็จะเป็นบ้านเมืองที่เจริญรุ่งเรืองแน่นหนามั่นคง แล้วเมืองนอกเมืองนาที่เขาจะคอยดูถูกเหยียดหยามก็มีจำนวนมาก เขาก็ดูถูกไม่ลงเพราะเราทำถูกต้องดีงามแล้ว นี่เป็นผลประโยชน์อันดีงามของพี่น้องชาวไทยเรา จึงขอให้พากันนำไปคิดไปอ่าน จากนี้ถึงเดือนธันวาคมยังไงขอให้พยายามริบรวมสมบัติทองคำ ดอลลาร์ เงินสดไว้โดยลำดับลำดา ได้เท่าไรก็บริจาคไปเรื่อย ไปอย่างนั้นจนถึงจุดที่หมายด้วยความพร้อมเพรียงทั่วหน้ากันแล้ว เราหวังอย่างยิ่งว่าทองคำของเรานี้จะต้องได้น้ำหนัก ๑๐ ตัน และดอลลาร์อย่างน้อย ๑๐ ล้าน จึงขอขอบคุณและอนุโมทนากับพี่น้องชาวไทยเราทั่วประเทศเขตแดนพร้อมหน้ากัน บัดนี้ด้วยเทอญ

 

 

ชมการถ่ายทอดสด ธรรมะหลวงตาวันต่อวัน  ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก