งานอันยิ่งใหญ่ของชาติ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:20 น. ความยาว 15.47 นาที
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   วิดีโอแบบ(Win High Band)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖

งานอันยิ่งใหญ่ของชาติ

 

         ทองคำในงานนี้วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ได้ทองคำ ๑๗ กิโล ๕๑ บาท ๘๐ สตางค์ วันนี้ก็เป็นที่น่าพอใจกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่ร่วมมือร่วมใจกันมาบริจาคด้วยความรักชาติของเรา วันนี้เป็นวันบำเพ็ญมหากุศลอันยิ่งใหญ่แก่บรรดาสัตว์ทั้งหลาย ผลที่ได้อันดับหนึ่งนั้นก็คือทองคำ วันนี้ได้ทองคำ ๑๗ กิโล ๕๑ บาท ๘๐ สตางค์ เมื่อวานได้ทองคำ ๒ กิโล ๘ บาท งานที่ได้พาพี่น้องทั้งหลายตะเกียกตะกายอยู่เวลานี้ เป็นงานอันยิ่งใหญ่ของชาติไทยเรานะ ไม่ใช่งานเล็กน้อย คืองานนี้เราพยายามตามกำลังความสามารถของเรา ที่ได้ตั้งจุดหมายเอาไว้ว่า การช่วยชาติคราวนี้จะกระเทือนไปทั่วโลกทีเดียว ว่าพี่น้องชาวไทยเรานี้เป็นผู้รักชาติของตนเอง จะยกจะอุ้มชูชาติไทยของเราขึ้นจากหล่มลึก ซึ่งผ่านมาเมื่อไม่กี่ปีมานี้ ก็รู้ทั่วหน้ากันนะ

นี่เรากำลังจะยกชาติไทยของเราให้ขึ้นสู่ระดับอันดีงาม พอเหมาะพอสมดังโลกทั่วๆ ไป จึงได้ตั้งเป้าหมายไว้อย่างเต็มหัวใจแล้ว ถึงกับได้ประกาศออกมาว่า การช่วยชาติคราวนี้จะให้ได้ทองคำน้ำหนัก ๑๐ แล้วดอลลาร์อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ๑๐ ล้าน นี้เป็นความมุ่งหมายที่ตั้งไว้แล้ว และขึ้นเวทีด้วยแล้วเวลานี้ อย่างไรต้องให้ได้ทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายตั้งหน้าตั้งตาอุตส่าห์พยายามทั่วหน้ากันนะ เราได้ทองคำตามจำนวนนี้แล้ว จะเป็นการเชิดชูความศักดิ์ศรีดีงามแห่งชาติไทยของเราขึ้น ให้สง่างามแก่ในวงของชาติเราแล้ว ยังเป็นความสง่างามในโลกทั่วๆ ไปด้วย จึงขอให้พากันพยายามอุตส่าห์ทุกผู้ทุกคนนะ

สำหรับหลวงตานี้ได้สละเพื่อพี่น้องทั้งหลายมาเป็นเวลา ๕ ปีนี้แล้ว เรียกว่าขึ้นเวทีอย่างไม่เสียดายอะไรเลย ขึ้นเวทีเอาจริงเอาจังเสียด้วย เอาเพื่อชาติ ยกเพื่อชาติ ตายเพื่อชาติ คอขาดขาดไป หลวงตาจึงได้อุตส่าห์พยายามมาถึงป่านนี้ก็เป็นเวลา ๕ ปีแล้ว จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้เห็นใจ ครั้นต่อจากนี้ไปแล้วหลวงตาจะไม่เอาอะไรอีกแล้ว เวลานี้จะอุ้มชาติไทยของเราให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย เต็มสติกำลังของเราแล้ว หลังจากได้ตามความมุ่งหมายนี้แล้วกจะเลิกราไปเลย ไม่รบกวนพี่น้องทั้งหลายอีกต่อไป อย่างที่เป็นอยู่เวลานี้ก็คือ ไปที่ไหนไปเที่ยวตีกระเป๋านั้นตีกระเป๋านี้ ไหนล่ะทองคำ ไหนล่ะดอลลาร์ ไหนล่ะเงินสด อยู่เรื่อย จนเขาไม่อยากมองหน้าหลวงตา ถ้ามองก็มองตั้งแต่พวกที่แอบอยู่ใกล้ ๆ นี่ เราอยากตีหน้าผากมัน มองดูไม่เบื่อไม่เมา นอกนั้นเขาไม่อยากมองละ เพราะกวนเขา ไปที่ไหนกวนเขาเรื่อยๆ เขาไม่อยากมอง

ถึงขนาดนั้นละถ้าพูดถึงเรื่องความสนใจใฝ่ต่อชาติไทยของเรา หลวงตาได้อุตส่าห์พยายาม ถ้าหากว่าพูดแบบโลก ทนต่อทุกอย่าง ไม่สนใจกับอะไร ขอให้ชาติไทยเราขึ้นเป็นความสง่างาม ทรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีดีงามแห่งชาติไทยของเรา ซึ่งสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษจนกระทั่งบัดนี้ ไม่ปรากฏว่าได้ด้อยหรือได้ล่มจมลงไป ให้เป็นการขายหน้าคนไทยทั้งชาติเรา ไม่เคยมี คราวนี้ก็เป็นคราวที่จะอุ้มชูชาติไทยของเรา ซึ่งรู้สึกเอนเอียงไปมากพอสมควร เวลานี้ผลแห่งการช่วยชาติของเราก็ปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับลำดา ล้วนแล้วตั้งแต่ความเป็นสิริมงคลทั่วหน้ากัน คือเวลานี้ทองคำของเราก็ได้ถึง ๖ ตันกว่าแล้ว แล้วดอลลาร์ก็ได้ร่วม ๘ ล้านแล้ว

สำหรับเงินสดนั้นถ้าเรานับเป็นจำนวนก็ไม่ต่ำกว่าพันล้านหรือขึ้นหมื่นล้านนะ แต่เราได้เข้าซื้อทองคำเพียง ๑,๑๑๒ ล้านบาทเท่านั้น ซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวง นอกจากนั้นเรากระจายทั่วประเทศไทย เพราะนี้เป็นอวัยวะของชาติไทยเรา ทั่วประเทศเป็นอวัยวะของชาติไทยเรา จึงต้องได้เจียดเงินจำนวนนี้ หรือเฉลี่ยเผื่อแผ่เงินจำนวนนี้ออกไปทั่วประเทศเขตแดน เช่น สงเคราะห์คนทุกข์คนจนที่ควรจะสงเคราะห์มากน้อยเพียงไร แล้วก็ช่วยสร้างสถานสงเคราะห์ต่างๆ โรงร่ำโรงเรียน โรงพยาบาล ที่ราชการไม่ทราบว่ากี่แห่งกี่หน จำนวนมากมาย เพราะฉะนั้นเงินจำนวนเหล่านี้ จึงไม่อาจที่จะเข้าซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงได้ตามใจหมาย เพราะความจำเป็นทั่วแดนไทยเรา ทางโน้นจำเป็นมาขอ ทางนี้จำเป็นมาขอ ต้องได้แบ่งทางโน้นแบ่งทางนี้อยู่ตลอดมาอย่างนี้ ขอให้พี่น้องทั้งหลายตายใจ

สำหรับปัจจัยที่พี่น้องทั้งหลายบริจาค หลวงตานี้รับรองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่า ไม่มีการรั่วไหลแตกซึมไปไหนเลย นับแต่ทองคำ ดอลลาร์ ลงมาถึงเงินสด หลวงตาเป็นผู้รับผิดชอบสมบัติเหล่านี้แต่ผู้เดียว เป็นผู้สั่งเก็บสั่งจ่าย ออกไปจากคนๆ เดียวนี้ พระองค์เดียวนี้เท่านั้น จึงไม่มีคำว่ารั่วไหลแตกซึม ขอให้พี่น้องทั้งหลายตายใจได้เลย หลวงตาที่พาพี่น้องทั้งหลายดำเนินอยู่เวลานี้ ดำเนินด้วยความตายใจ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ที่เต็มไปด้วยความเมตตาครอบเมืองไทยของเรามาเป็นเวลา ๕ ปีนี้แล้ว ที่ออกประกาศอย่างโจ่งแจ้งนะ

ท่านทั้งหลายขอให้มีความเบาใจตายใจได้เลยว่า สมบัติที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคมานี้ ไม่มีความรั่วไหลแตกซึมไปในสถานที่เป็นฟืนเป็นไฟ ไม่เป็นประโยชน์แม้แต่น้อยเลย เป็นคุณเป็นมหาคุณทั้งนั้นทั่วประเทศเขตแดน เวลานี้ก็มีจุดที่หมายอันใหญ่หลวงของเราอยู่ก็คือว่า ทองคำ เวลานี้ได้ ๖ ตันกว่าแล้ว ยังขาดอยู่ ๓ ตันกว่า ที่เราจะพยายามทั้งประเทศเรานั้นละเข้าสู่คลังหลวงของเรา ให้ได้ทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน และดอลลาร์ ๑๐ ล้านดอลล์ นี่เป็นจุดหมายปลายทางของเราที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ ถึงคอขาดก็ขาดเพราะทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตันนี้แหละไม่เป็นอันอื่น ทำให้คอหลวงตาบัวขาด แล้วคอพี่น้องทั้งหลายขาด จะพาชาติไทยให้จมทั้งชาติ ก็เพราะทองคำไม่พอกับความต้องการ คือขาดทองคำไป ๑๐ ตัน  แม้แต่สตางค์หนึ่งเท่านั้น คอขาดทั้งประเทศเลย

นี่เป็นการประกาศก้องออกมาจากน้ำใจของหลวงตาที่ช่วยพี่น้องทั้งหลาย ด้วยความเมตตาสุดเหวี่ยงเลยละคราวนี้นะ จึงขอให้พากันตั้งอกตั้งใจทุกผู้ทุกคนนะ พอเสร็จเรียบร้อยแล้ว หลวงตาไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวแหละ หลวงตาแบตลอดเวลา แบสำหรับโลกทั่วๆ ไป หลวงตาไม่มีคำว่ากำแม้สตางค์หนึ่งหลวงตาไม่เคยสนใจกับเงินทองข้าวของเหล่านี้ หลวงตาพอแล้วทุกอย่างในหัวใจ เต็มตื้นมาแล้วเป็นเวลา ๕๔ ปีนี้แล้ว ได้ประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบด้วยความบริสุทธิ์ใจของตัวเอง ซึ่งอุตส่าห์ขวนขวายรอดเป็นรอดตายออกมา ได้ผลเพียงไรก็มาประกาศพี่น้องทั้งหลายทราบ ทั้งธรรมภายในจิตใจ ทั้งสมบัติเงินทองที่ได้มากน้อยก็ประกาศให้ท่านทั้งหลายได้ทราบทั่วหน้ากัน

จึงขอความกรุณาด้วยความตายอกตายใจทุกคน ว่าสิ่งเหล่านี้ทำแล้วด้วยความภาคภูมิใจทั่วหน้ากัน ไหลเข้าไปสู่จุดศูนย์กลางก็คือหลวงตาบัวเป็นผู้รับบริจาค ก็รักษาสมบัติของพี่น้องทั้งหลายไว้ตลอดทั่วถึง ไม่มีคำว่ารั่วไหลแตกซึม แม้บาทหนึ่งเลย หรือสตางค์หนึ่งก็ดี หลวงตาไม่เคยมีเจตนา สั่งจ่ายสั่งเก็บมากน้อยหลวงตาเป็นผู้สั่งเอง หลวงตาก็รู้สึกภาคภูมิใจที่พี่น้องทั้งหลายต่างคนต่างรักชาติของตน อุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายสละสมบัติเงินทองข้าวของ ซึ่งเป็นของหึงหวงทุกคน นั่นแหละ สตางค์หนึ่งก็หวงว่าเป็นสมบัติของตนเอง คนอื่นจะมาแย่งเอาคามือนี้ฆ่ากันได้เพราะเงินหนึ่งสตางค์เท่านั้นนะ

แต่นี้พี่น้องทั้งหลายบริจาคนี้ไปถึง ตันนะ ทองคำ ตันกว่า มีแต่บริจาคด้วยความพออกพอใจ นี่เรียกว่าต่างกันกับการไปแย่งไปชิงเอาจากคนที่เขาไม่ได้ให้ด้วยความเต็มใจ สตางค์ฆ่ากันได้นะ อันนี้ ตันไม่มีคำว่าฆ่ากัน มีตั้งแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสทั่วหน้ากันหมด พร้อมทั้งหลวงตาที่นำพี่น้องทั้งหลายได้มามากน้อยพอใจ นี่คือสิ่งที่เราสละลงด้วยความพออกพอใจของเรา มีมากมีน้อยเป็นมหามงคลแก่เราทั้งชาติด้วยกันทั้งนั้นแหละ กรุณาพี่น้องทั้งหลายทราบตามนี้นะ วันนี้เทศนาว่าการก็ได้เพียงเท่านี้ เพราะเหนื่อย ตั้งแต่เช้ามานี้จนกระทั่งจะ ๑๐ โมงเช้าแล้ว ก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ให้พรแล้วไม่ใช่เหรอ (ให้แล้วครับผม) เออ ขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ

 

รับชมการถ่ายทอดสด ธรรมะหลวงตาวันต่อวัน  ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก