เห็นใจนายก
วันที่ 5 มิถุนายน 2546 เวลา 8:00 น. ความยาว 33.5 นาที
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๖

เห็นใจนายก

 

         นี่ก็ได้โอนเงินไปเร็วๆ นี้ไปทางเรือนจำลาดยาว โอนไปเป็นระยะๆ เรือนจำลาดยาวนี่ก็ ๓๐ กว่าล้าน เวลานี้กำลังขึ้น ให้สองหลังที่เรือนจำลาดยาว  หลังหนึ่งเท่าไรผู้กำกับ     (๑๗ ล้านห้า อีกหลังหนึ่ง ๑๒ ล้านห้าก็ ๓๐ ล้านพอดี) เออ ทางนี้ก็โอนไปเป็นระยะๆ ทางภาคใต้ก็เหมือนกัน เกาะยาว จ.พังงา กับเกาะพีพี จ.กระบี่ อันนี้เราก็มอบให้ท่านคลาด ท่านคลาดเป็นคนปักษ์ใต้แต่เป็นพระวัดนี้ เวลาท่านออกจากวัดนี้ไปอยู่ที่พังงา ท่านเป็นชาวพังงา ทีนี้เวลามีกิจการทางภาคใต้ จึงมอบให้ท่านคลาดเป็นผู้รับผิดชอบแทนเราร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ควรจะตัดจะเติมจะต่ออะไรๆ ให้เป็นเรื่องของท่านคลาดทั้งหมด เราคอยจะจ่ายเงินเท่านั้น นี่ก็จะได้โอนไปทางภาคใต้

นี่กำลังขึ้นโรงพยาบาลโนนสะอาด อันนี้เราเป็นผู้ให้เลยนะ ถามโรงพยาบาลโนนสะอาดทีไรก็ว่าพอเป็นพอไป ให้ก็ไม่ได้มากมาย ไม่สมเหตุสมผลกับโรงพยาบาลนี้ช่วยทางวัดนี้มาตลอด คือทางไหนๆ สั่งสิ่งของ ส่วนมากก็คือเครื่องมือแพทย์ พวกรถพวกราพวกอะไร แม้แต่สร้างตึกก็ยังต้องติดต่อมอบให้ทางหมอนี้ติดต่ออยู่ตลอดเวลา คราวนี้เราจึงให้เลย บอกว่านี่จะให้นะ โรงพยาบาลนี้ยังไม่ได้รับการสงเคราะห์จากทางวัดเลย เราจะให้ เอ้า ต้องการอะไร ทางนั้นก็บอกว่าพอเป็นไป พอเป็นไปเป็นอันหนึ่ง ดูโรงพยาบาลนี้มาทีไรคนไข้เยอะๆ อยู่ตลอด ดูอะไรรู้สึกว่าบกพร่องอยู่ นี่จะให้ เอาไปคิด จะให้ตึกเลย ขึ้นตึกเลย ตั้งแต่สามชั้นลงมา จะเอากี่ชั้นก็แล้วแต่ ส่วนกว้างส่วนแคบยาวนั้นให้เป็นทางโรงพยาบาลกำหนดเอง จะเอากว้างขนาดไหน ยาวขนาดไหน หรือสามชั้น เราให้เลย เอา ไปพิจารณา .ให้ได้ความเร็วๆ นี้นะ

ทางนั้นก็ไปพิจารณา ปรึกษาหารือกัน ตกลงก็เอาตึกหลังหนึ่งสองชั้น เออ ให้ แล้วก็เกี่ยวกับที่จะถม ที่สูงๆ ต่ำๆ เอ้าไถเลยเราบอก ถ้าลงว่าให้แล้ว เอ้า ไถเลย เราเป็นคนจ่ายทั้งหมด ไถลงไปให้พอ เราบอก บริเวณรับผิดชอบของเราซึ่งจะให้ตึกหลังนี้นั้น จะต้องการอะไรเอาเลย ตกลงก็กำลังละเวลานี้ แล้วอะไรขัดข้องอีก เขาบอกกำแพง กำแพงทางถนนนี้มีอยู่แล้ว ทางด้านทิศใต้ ทิศเหนือ ทิศตะวันตก ยังไม่มี เอา ให้ บอกเลย ตกลงหลังนี้ก็ขึ้นอีกหลังหนึ่ง ขึ้นพร้อมกัน มันหลายหลังอยู่นะ ขึ้นพร้อมกันๆ ตลอด

หลวงตาก็เคยเรียนให้ทราบหลายครั้งหลายหน จนบางหูอาจรำคาญก็ได้ เรื่องความสงเคราะห์นี้มาจากเมตตาเราบอกแล้ว อย่างช่วยชาตินี้ก็มาจากเมตตาเรา ไม่ใช่มาจากอะไรนะ เมตตานี้ดันออกมาถึงร้องโก้กเลยเทียว วิตกวิจารณ์ถึงคนไทยทั้งชาติจะจมลงทะเล ซึ่งไม่เคยมีมาแต่ปู่ย่าตายายนำประเทศชาติบ้านเมืองมา ไม่เคยมี แล้วจะมามีระยะนี้ซึ่งลูกหลานทั้งหลายนี้มีจำนวนตั้ง ๖๒ ล้านคนนี้เป็นไปได้เหรอ ติดหนี้เขานี้แหม อุ้งเล็บเหยี่ยวใหญ่ คือเจ้าหนี้ พวกเรา ๖๒ ล้านคนหัวเท่านี้ๆ อยู่นี้ เขากำทีเดียวหมดเลย นี่เขาเรียกสงครามเงียบ สงครามเศรษฐกิจ ไม่ต้องมีปืนผาหน้าไม้ เขาจะกำเมืองไทยเราแบบนี้ เวลานี้ติดหนี้เขาเท่านั้นๆ  โถ ยังไงกัน เอ้าเข้าไปอีก ไป ฟังซิจะเอาจริงเอาจังคราวนี้ ให้เขาไปสืบภายในอันใหญ่หลวงเรา เอ้า ติดเท่าไรบอกมา มีมากมีน้อยเท่าไร

พอมาครั้งที่สองนี้ร้องโก้กเลยเทียวนะคราวนี้ โอ๋ย ไม่ได้ คำนวณถึงชาติไทยของเราซึ่งพากันถ่อกันพายมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาถึงระยะนี้ ซึ่งเป็นระยะที่ควรจะตั้งเนื้อตั้งตัวได้ ลูกๆ หลานๆ มีพลเมืองถึง ๖๒ ล้านคน ทำไมอยู่ๆ จะจมไปได้อย่างนี้โดยไม่คาดไม่ฝัน มันเป็นไปได้ยังไง เอา จะช่วย ขึ้นทันทีเลย เมตตาครอบเมืองไทยนี้เต็มหัวใจเหมือนกัน เอา จะช่วย คำว่าจะช่วยนี้ขาดสะบั้นไปแล้วนะ อันใดที่ได้ลงลั่นคำไปแล้ว พิจารณาเรียบร้อยแล้วพุ่งออกเลย ขาด อะไรมาผ่านไม่ได้ ขาดเลยนะ นี้พูดจริงๆ หัวใจหลวงตาเป็นอย่างนี้ พูดจริงๆ ว่าแข็ง ไม่มีอ่อนเลย ให้โอนให้เอนไปตามไม่มี เหตุผลควรจะยังไงแล้วจะเป็นอย่างนั้นแน่นอน ควรขาดขาดไปเลย

เอ้า จะช่วย นี่เรียกว่าเมตตาครั้งแรก ขึ้นตรงนี้เอง ธรรมดาก็มีอยู่แล้ว อันนี้รวมลงมาในจุดเมืองไทยของเรา จึงได้ช่วยพี่น้องทั้งหลายตลอดมา แล้วท่านทั้งหลายเห็นไหมหลวงตา กิริยาท่าทางของหลวงตาเคยอ่อนเคยแอท้อแท้เหลวไหลมีไหม ท่าจะสู้ ท่าจะถอย มีไหม ไม่มีบอกงี้เลย เพราะหัวใจเราไม่มี ถ้าลงได้ออกยังไงแล้วต้องเป็นอย่างนั้นเลย ยังเหลือแต่พูดว่าเรายังไม่ตายเมืองไทยจะจมไม่ได้ ยังเหลือแต่ไม่พูดเท่านี้เอง แต่ใจมันเด็ดพอแล้วเข้าใจไหม มันครอบไว้แล้ว อุ้มไว้แล้ว เพราะฉะนั้นถึง เอา จะช่วย นี่ละเรื่องราวมัน ความเมตตา

จากนั้นมาก็ค่อยเป็นค่อยไปค่อยดีขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้น อย่างที่เราเห็นนี้แหละ เวลานี้ค่อยกระเตื้องขึ้นทุกอย่างๆ จนผิดคาดผิดหมาย บรรดาลูกศิษย์ลูกหาในวงราชการก็รู้สึกว่าผิดคาดผิดหมาย ไม่ผิดคาดผิดหมายยังไง ก็แต่ก่อนเรานอนจมอยู่เฉยๆ เราไม่ได้สนใจอะไรนี่นะ เวลานี้ต่างคนต่างตื่น เมื่อต่างคนต่างตื่นต่างช่วยเหลือกันช่วยชาติของตนแล้ว จะไม่ผิดคาดผิดหมายยังไงกับคนนอนอยู่กับคนทำงานน่ะ เราว่าอย่างนั้น นี่ละผลของงานและความรักชาติแห่งชาติไทยของเรา ก็เป็นผลขึ้นมาให้เห็นอย่างนี้ ต่างคนต่างไม่นอนใจๆ ต่างคนต่างดิ้นต่างคนต่างดีดมันกลับพ้นละที่นี่ ออกช่องเล็บนี่ หัวเรานี่เขากำเมื่อไร เขาบอกเอาหนี้ฉันมาเท่านั้นพอ กำทีเดียวหมด ถ้าไม่ได้หนี้คืนแล้วเมืองไทยต้องเป็นของฉันหมด เท่านั้นพอ ไม่มีปืนแม้นัดเดียวเปรี้ยงออกมาเลย เท่านี้หมดแล้วเมืองไทย นี่เรามาคิดตรงนี้

เวลานี้เรายังพอดีดดิ้นได้ เอ้า ดิ้น ว่าเลย พอออกช่องไหนได้ออก เวลานี้เราออกช่องเล็บได้เป็นที่พอใจแล้ว แล้วหนี้เราก็จะจบไปในเดือนกรกฎา นี้ นายกเราเป็นของเล่นเมื่อไร เราพูดจริงๆ  นี่ละภาษาธรรมท่านทั้งหลายฟังเอานะ เราไม่ได้พูดแบบเสแสร้งแบบประจบประแจง ว่ายังไงเป็นอย่างนั้น ว่าผิดบอกผิด ว่าถูกบอกถูก ภาษาธรรมเป็นอย่างนั้น ให้ท่านทั้งหลายจำเอา เรียกว่าตรงไปตรงมา เรื่องของกิเลสมันอ้อมแอ้มๆ พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายสันพันคม แล้วกินแต่ตับคน สังหารแต่สัตว์ สังหารแต่คนทั่วโลกดินแดน ไว้ใจกันไม่ได้เรื่องของกิเลส เรื่องของธรรมไว้ใจได้เลย

อันนี้ก็เหมือนกัน พอได้นั้นแล้วก็เอาจริงเอาจังทุกอย่าง ต่างคนต่างดีดต่างดิ้น นายกเราพอได้ขึ้นเป็นนายกแล้วทีนี้เห็นไหม ตั้งแต่ตั้งนายก นี่เราพูดเป็นภาษาธรรม เราทราบมาเป็นลำดับ ตั้งรัฐบาลชุดไหนๆ มาก็ธรรมดาๆ ไม่ผาดโผนโจนทะยาน ถ้าว่าจะจมก็ไม่รุนแรง ถ้าจะฟูก็มองไม่ค่อยเห็น มันก็อยู่ในย่านกลาง ทั้งจะลง ส่วนจะขึ้นมีน้อยๆ มีแต่จะลงๆ สืบทราบมา สุดท้ายก็มาสุดนี่แหละตอนนี้ เอาจะจมให้เห็นต่อหน้าต่อตา จะเป็นใครถ้าไม่ใช่เป็นผู้นำของชาติเรา เป็นใครเป็นผู้ทำให้ชาติบ้านเมืองให้จม พวกนี้พวกถือบังเหียนนี่นะ แล้วจะจมจริงๆ

พอฟื้นขึ้นมาก็ เอ้า นายกคนนี้ขึ้น พอขึ้นแล้วเป็นยังไงที่นี่ ตามที่ไหนๆ ฟื้นกันไปฟื้นกันทุกสิ่ง ประสานกันหมดทั่วประเทศ ประเทศนั้นประเทศนี้ อยู่เมื่อไรนายกเรา เมื่อวานนี้ก็ฟังว่ามาจากญี่ปุ่น มาเพื่ออะไร จะกินจะนอนจะเป็นจะอยู่จนถึงวันตายก็ไม่หมด สมบัติเงินทองของท่านนายกนะ เหตุใดจึงต้องมาอุ้มชาติทั้งชาติ ให้ท่านทั้งหลายเห็นใจท่านนะ ชาติทั้งชาติมาอุ้ม เจ้าของไม่สนใจ เห็นชาติบ้านเมืองนี้ละเป็นเหตุที่จะดิ้นขึ้นมาๆ เพื่ออุ้มชาติ ไม่ใช่เพื่อจะกินตับกินปอดบ้านเมืองดังที่เคยเป็นมานะ เพราะฉะนั้นเวลาขึ้นมาแล้วจึงดีดจึงดิ้นเพื่ออุ้มชาติบ้านเมืองทุกแง่ทุกมุม เดี๋ยวไปเมืองนั้น เดี๋ยวไปเมืองนี้ เพื่ออะไร เพื่ออุ้มชาติไทยเรา ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้เห็นใจ คิดให้ซึ้งนะ นี่คิดแล้วถึงได้เอามาพูด คิดเทียบเคียงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจึงเอามาพูด

เรียกว่าไม่ได้อยู่ ทั้งๆ ที่เจ้าของ สมบัติเงินทองข้าวของกินจนกระทั่งวันตายก็ไม่มีวันหมดเลย แล้วเหตุใดจึงมาดีดมาดิ้น ก็เพราะสงสารชาติบ้านเมืองที่ระส่ำระสายวุ่นวาย มีแต่ทางที่จะจมๆ ต่อหน้าต่อตา ให้เห็นชัดๆ ว่าจะจมๆ ทีนี้ก็ดีดขึ้นมา พอขึ้นมาแล้วก็ช่วยละที่นี่ เห็นไหมอยู่ที่ไหนได้หยุดได้อยู่เมื่อไร ไปที่ไหนดิ้นตลอด ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยเห็นได้เห็น ไม่เคยรู้ได้รู้ นายกของเราคนนี้แสดงออกมาน่าชมเชยๆ เราก็บอกชมเชย นี่เป็นภาษาของธรรม ไม่มีที่ตรงไหนที่จะทำชาติบ้านเมืองให้ล่มจมเสียหายเพราะเจตนาลึกๆ ลับๆ อะไรก็แล้วแต่ นี้มีแต่เจตนาที่จะอุ้มชาติบ้านเมืองอย่างเดียวเท่านั้นเรามองแง่ไหนๆ เราจึงอดชมเชยไม่ได้ วันนี้พูดเสียบ้างซิ ภาษาธรรมพูดไม่ได้มีเหรอ ตั้งแต่กิเลสมันยังกินได้กลืนได้ มันไม่พูดมันก็กินมันก็กลืนได้ ภาษาธรรมไม่ได้กินได้กลืนใคร พูดตามความกลืนของสัตว์โลกที่เป็นยักษ์เป็นผีกินตับกินปอดกันทำไมจะพูดไม่ได้วะ ต้องพูดได้บ้างซิ

นี่ละขอให้พี่น้องทั้งหลายได้เห็นใจนะ เห็นใจนายกฯ เห็นใจผู้นำในวงรัฐบาล ท่านผู้ตั้งอกตั้งใจทำ ให้เห็นใจทุกๆ ท่านนะ ว่าท่านอุ้มชาติไทยของเราขึ้นไว้ เวลานี้พอลืมหูลืมตาอ้าปากได้บ้างเพราะท่านเหล่านี้เอง ให้เห็นอกเห็นใจท่าน ถ้าเป็นหลวงตาบัวแล้วนะ พูดก็พูดตรง จริง นะ ถ้าหลวงตาบัวเป็นอีตาบัวนะ คือแยกจากพระออกเสียเป็นอีตาบัว ว่า เอ้า หย่อนบัตรให้เป็นนายกฯอีก เราจะฟาดนายกฯคนนี้คนเดียวเท่านั้นให้ได้ล้านๆ บัตรเข้าใจไหม คนเดียวเท่านั้น นอกจากนั้นใครจะมาหย่อนหรือไม่หย่อนก็ตาม แต่เราคนเดียวจะฟาดให้ล้านๆ บัตร ยื่น เอ้า ให้เป็นรัฐบาลเดี๋ยวนี้เลย ไม่ต้องไปยุ่งกับใครเข้าใจไหม นี่ด้วยความพอใจที่ท่านสละเป็นสละตายมาเพื่อชาติบ้านเมือง ๖๒-๖๓ ล้านคน

ท่านอุ้มคนเดียว ความคิดอยู่กับท่านหมด อุบายวิธีการต่าง กิ่งก้านแขนงแตกไปออกจากท่านจะสั่งการสั่งงาน สั่งผิดจมนี่ นี่ท่านสั่งที่ไหนมีแต่เป็นที่พอเหมาะพอสม เรียกว่ามีความเฉลียวฉลาดคล่องแคล่วว่องไว และสมเจตนาที่ออกมาช่วยชาติจริง พวกพี่น้องทั้งหลายควรเห็นใจท่านนะ เรามีแต่นอนหลับครอก ไม่ได้นะ พิจารณาให้ดีทุกสิ่งทุกอย่าง ต้องทำให้จริงซิ ท่านทำจริงขนาดไหน ดูซิวันหนึ่งคืนหนึ่งหลับนอนกี่ชั่วโมงไม่รู้นะ เวลากี่ทุ่มถึงได้กลับไปบ้าน ไปก็ไปคิดอ่านไตร่ตรองเรื่องคนทั้งแผ่นดินฟังซิน่ะ ไม่ได้คิดเรื่องตัวเองนะ ตัวเองอดอยากอะไร ท่านบอกท่านไม่อดนี่ แล้วท่านจะมายุ่งอะไร มีแต่เรื่องของชาติบ้านเมืองเราเห็นใจ หลับตื่นลืมตาอะไรมีแต่เรื่องคิดเพื่ออุ้มชาติบ้านเมืองทั้งนั้น นี่หัวใจท่านเป็นอย่างนั้น

หัวใจพวกเราเป็นยังไงให้พิจารณาบ้างซิ เห็นใจท่านบ้างไหม ถ้าเห็นใจโดยอรรถโดยธรรมแล้วก็อย่างที่หลวงตาบัวนี่ สมมุติว่าให้อีตาบัวไปหย่อนบัตรให้ท่านอีกนะ ให้ท่านเป็นนายกฯอีก เราจะฟาดล้านๆ บัตรเลย ไม่จำเป็น เอ้า ขึ้นเลย ไม่ต้องบอกใคร นี่ล้านๆ บัตรยกคนขึ้นเป็นนายกฯ ทำไมจะยกไม่ได้ เอ้า ขึ้นเลย เข้าใจไหมล่ะ ต้องเห็นใจกันซิมนุษย์อยู่ด้วยกัน ผู้ดีต้องชมเชย ว่าดี ผู้ไม่ดีตำหนิว่าชั่ว นั่น มันไม่ดีก็ต้องตำหนิ คนดีต้องเทิดทูนต้องบำรุงรักษาต้องทะนุถนอม ต่างคนต่างรักษากันทุกสิ่งทุกอย่าง เราเป็นหูเป็นตาของนายกฯด้วย นายกฯ เป็นหัวใจของชาติเราต้องเป็นหูเป็นตาให้นายกฯ เรื่องราวอะไร ที่ไม่เป็นที่เจริญหูเจริญตาเจริญใจ มิหนำซ้ำเขาจะหมายชีวิตของนายกฯ เราเป็นหัวใจของนายกฯคนหนึ่ง เป็นหูเป็นตานายกฯให้ดูแลให้รอบคอบทั่วถึง นี่จึงชื่อว่าเรารักษาชาติบ้านเมือง อย่าอยู่เฉย เมย ไปอย่างนั้นไม่ถูกนะ

นี่ภาษาธรรมท่านทั้งหลายฟังเอา คนดีต้องชมเชยว่าดีซิ คนไม่ดีจะชมเชยได้ยังไงก็มันไม่ดี แน่ะ ให้พิจารณาอย่างนั้นให้ดีทุกอย่าง จะหย่อนบัตรหย่อนเบอร์อะไรไม่ว่าปลีกว่าย่อยทางไหน จะหย่อนอะไร อย่างนี้เหมือนกัน ให้คำนึงถึงสาระสำคัญของผู้ที่มาสมัครเลือกตั้ง จะเป็นเลือกตั้งรองผู้ใหญ่บ้านก็ตาม เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านก็ตาม เลือกตั้งรองกำนันก็ตาม เลือกตั้งกำนันก็ตาม อำเภอก็ตาม รองอำเภอก็ตาม รองผู้ว่าก็ตาม ตั้งผู้ว่าก็ตาม ให้ดูภูมิฐานเดิมของผู้ที่จะมารับรองชาติบ้านเมือง หรือจะมากินชาติบ้านเมืองให้ดูคนนั้นก่อน ถ้าไม่ควรแล้วปัดบัตรอย่าหย่อนเข้าใจไหม หย่อนให้ผู้ที่จะอุ้มชูชาติไทยของเรา ตั้งแต่น้อยจนกระทั่งถึงนายกฯให้พิจารณาอย่างนี้ทุกแง่ทุกมุม ขึ้นไป

อย่าสักแต่ว่าปล่อยออกไปทำออกไปว่าเป็นสิทธิของเราไปทำ ทำแบบชุ่ย ไม่ได้นะ สังหารเจ้าของ เรื่องบัตรนี้เป็นบัตรที่มีสิทธิเต็มที่ในการที่เราจะหย่อน แต่ถ้าเราไม่รอบคอบแล้วบัตรนี้แหละจะเป็นเครื่องสังหารเรา เป็นดาบ คม พลิกไปทางดีก็เป็นประโยชน์แก่ชาติ พลิกไปทางชั่วตัดคอชาติทั้งชาติให้จมไปหมดด้วยกัน นี่เราต้องพิจารณาทุกแง่ทุกมุมนะ ทำอะไรอย่าทำสุ่มสี่สุ่มห้า คนไทยเราเป็นเมืองพุทธศาสนาให้มีเหตุมีผลติดตัว ไม่ติดเมืองไทยจมได้ ด้วย ชุ่ย สุกเอาเผากิน แบบมักง่ายอย่างนี้อย่าทำนะ ให้พี่น้องทั้งหลายจำทุกคน

แล้วให้ต่างคนต่างให้เห็นอกเห็นใจท่าน อะไรให้สอดส่องทุกอย่าง เราเป็นคนชาติไทยมีผู้มาเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรเราแล้ว เราต้องสอดส่องรักษาของดิบของดีเอาไว้ซิ ของดีอันหนึ่งมันหาได้ง่าย เหรอ ของเลวมันเต็มบ้านเต็มเมืองไม่หามันก็มี แต่ของดีนี้หายาก เมื่อหามาได้แล้วอย่าให้หลุดมือไป ให้ต่างคนต่างสอดต่างส่องจึงเรียกว่าคนไทยรักชาติไทย ให้จำให้ดีนะคำนี้ คนไทยรักชาติไทยรักยังไง รักชาติไทยแล้วชาติไทยเกี่ยวโยงกับใคร เกี่ยวโยงไปตั้งแต่รองผู้ใหญ่บ้านขึ้นไปจนกระทั่งถึงนายกฯ เรารักทั้งหมดถ้าเป็นคนดี ถ้าไม่ดีปัดออกให้หมดเข้าใจไหม เอาละ วันนี้พูดเพียงแค่นี้ก่อนในเรื่องอันนี้

เราพูดถึงความเมตตา นี่เราช่วยพี่น้องทั้งหลายเราช่วยเต็มสัดเต็มส่วน ไม่มีอะไรเหลือในหัวใจขาดสะบั้นไปเลย นี่ก็ค่อยฟื้นฟูขึ้นมา เป็นลำดับลำดาแล้วเวลานี้ นี่เราก็ดูเอาซิ ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยมี ไม่เคยเป็นเป็นขึ้นมาในทางเป็นสิริมงคล ต่อชาติไทยของเรา ให้เราต่างคนต่างทะนุถนอม ผู้ที่ทำประโยชน์ให้โลกอย่างมหาศาลนี้หาได้ที่ไหน หลวงตาบัวตั้งแต่เกิดมามันก็หาไม่ได้นะ หาที่นั่นคนนี้กินตับคนนั้นกินปอด คนนี้กินบนโต๊ะคนนี้กินใต้โต๊ะ ทุกสิ่งทุกอย่างแม้ที่สุดใบไร่ใบนา เขาก็ทำกันทางราชการก็ทำแล้วตามกฎหมายบ้านเมือง คนนี้มาหลอกอันนั้น ทำอันนั้นยังไม่ถูกมาทำนี้ถูก มาเรียกเอาเงินอีก นี่ใต้โต๊ะเหนือโต๊ะมีอยู่ทั่วไปนะ พวกเปรตนี้อย่าไปสนใจกับมันนะ เข้าใจไหม เอาละพอ

อุ๊ย เวลาพูดเหมือนจะกัดจะฉีก แต่เวลาหยุดแล้วก็ธรรมดา เหมือนนักมวยเขาซัดกันเข้าใจไหมล่ะ เวลาขึ้นไปแล้วใครดีอยู่ใครไม่ดีตกเวที พอเสร็จแล้วกอดกันพันกันเข้าใจไหม ธรรมดา อันนี้ก็ธรรมดา ไม่ได้ธรรมดาตั้งแต่กับนี้ละนี่ กับนี้ไม่ค่อยธรรมดา มาทีไรจะซัดกันทุกที มันหากมาแอบ แบบนั่นละ พอได้ศอกงัดเอา มันอยู่ข้างหลังก็ศอกงัดเอา มันจะมาแบบไหนอีกละ

 

 

ชมการถ่ายทอดสด ธรรมะหลวงตาวันต่อวัน  ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก