ดังทั่วโลกเพราะความเมตตา
วันที่ 4 พฤษภาคม 2546
สถานที่ : วัดป่ากุง จ.ร้อยเอ็ด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

ค้นหา :

เทศน์อบรมพระและฆราวาส วัดประชาคมวนาราม .ศรีสมเด็จ .ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖

ดังทั่วโลกเพราะความเมตตา

 

        ตำหนิเขานี้เก่ง เรายอมรับ เหมือนไม่เหมือนตำหนิแล้วปั๊บ เราทำเป็นไหมติปุ๊บเลย ทำไม่เป็นแต่ตำหนิเก่ง ยกตัวเรานี้ขึ้นเลยเชียว ตำหนินี้เก่งแต่ทำไม่เป็น อย่างนี้ทำไม่เป็นทั้งนั้น ตำหนินี้เก่ง ตำหนิได้ทุกองค์เลย ไม่เหมือนก็ตำหนิ แน่ะ ให้ทำทำไม่เป็นแต่ตำหนินี้เป็น เรายกให้ที่เขาทำรูปอะไร เช่นอย่างวัดอโศการาม เขาวาดภาพนี้เก่งมาก ยกให้เลย อันนั้นไม่ได้ตำหนิเลย ช่างภาพเขาที่วาดอยู่ผนังนั่นนะ เขาวาดอยู่บนผนัง มองดูแล้วองค์ไหนก็เป็นองค์นั้นชัดเจน เลย เรายกให้ ก็มีที่วัดอโศการามที่เราไม่ได้ตำหนินะ ที่อื่นไปที่ไหนตำหนิทั้งนั้น ตัวตำหนิตัวนี้ แต่วัดอโศการามไม่ตำหนินะ ยอมรับ มองเห็นปั๊บนี่จำได้เลย แน่เลย อันนี้ไม่แน่