เรื่องที่จะเป็นภัยต่อชาติอย่าเอาเข้ามายุ่ง
วันที่ 13 มิถุนายน 2546 เวลา 8:00 น. ความยาว 36.09 นาที
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)   วิดีโอแบบ(Win High Band)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๖

เรื่องที่จะเป็นภัยต่อชาติอย่าเอาเข้ามายุ่ง

 

         งานนี้ก็ได้ทราบว่าทางวงราชการจะมีอะไรยุ่งๆ กันบ้างเกี่ยวกับเรื่องของเราที่ช่วยชาติ ได้ยินเสียงแว้วๆ ออกมา มียุ่งๆ นิดหน่อย ก็พอดีเข้ามาโดนเราไม่ได้ มันก็ฉากไปนู้นเสีย ก็เราทำอะไรเราพิจารณาทุกอย่าง เราไม่ได้ทำสุ่มสี่สุ่มห้า ทีนี้เรื่องราวอะไรก็ไปเกี่ยวข้องอยู่นั้นเราก็พิจารณา เจตนาของคนหมู่มากเจตนาดี แต่มันมีลักษณะอันหนึ่งแว้วๆ เข้าไปนั้น เหมือนกับมีพวกใต้ดินขึ้นมาแทรกในการช่วยชาติคราวนี้ ได้อ่านบ้างหรือเปล่า (หลักฐานยังไม่ชัดเจน มีแต่พูดลอยๆ ครับ) เออ พูดลอยๆ แล้วมีลักษณะแปลกๆ นั่นละ จับได้ว่ามันมีใต้ดินอยู่ในนั้น ว่างั้นเลย ก็พอดีกับฉากของเรามันไปคนละฉาก เราพูดตรงๆ เราช่วยชาติคราวนี้ เราช่วยด้วยความเมตตาสุดส่วน แม้เม็ดหินเม็ดทรายไม่มีอะไรที่จะเป็นอกุศลต่อพี่น้องชาวไทยจากเจตนาของเรา มีแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆ ขนาดถึงสละตายกับพี่น้องชาวไทยได้ ดังที่แสดงมาทุกระยะ

ท่านทั้งหลายเคยเห็นกิริยาอาการอย่างนี้อย่างไรบ้าง เป็นภัยต่อชาติบ้านเมืองอย่างไรบ้าง เราไม่มีในจิตใจของเรา จะเด็ดขนาดไหนก็เด็ดเพื่ออุ้มชาติไทยของเราทั้งนั้น เรียกว่าเด็ดสู้ศัตรูคือความทุกข์จนทั้งหลาย ที่มันจะเอาเมืองไทยให้จมลงในทะเลจนมิดตัวเลย จะไม่ให้มองเห็นแม้กระทั่งหมา ที่สุดไอ้กี้ของเราก็จะจมไปด้วย เพราะฉะนั้นเราถึงได้ฟัดใหญ่ละซีจากเจตนาของเรา ทีนี้เมื่อเรื่องราวมันแทรกเข้ามานี้ เราไม่ยุ่งเกี่ยวทางวงราชการ เราจะทำกับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศ วงราชการก็ไม่พ้นที่จะรวมอยู่ในวงคนชาติไทยทั้งชาติ ก็จะพิจารณาคิดกันอย่างไรสำหรับชาติบ้านเมืองของตน ควรจะคิด ควรจะแสดงน้ำใจออกมาให้เห็นในชาติของตนว่าเป็นอย่างไรบ้าง เราก็พูดไปอย่างนี้เลย

ที่จะมีขัดมีแย้งอะไรที่เป็นส่วนอกุศล อย่าเอาเข้ามายุ่งกับเรา ปัดลงทะเลเลย เราบอกอย่างนั้นนะ เราไม่มีอะไรกับสิ่งเหล่านี้ที่จะให้เมืองไทยกระทบกระเทือน หากว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับวงราชการ วงราชการก็เป็นลูกชาวไทย ก็ควรอย่างยิ่งแล้วที่จะรวมหัวกันเต็มเม็ดเต็มหน่วยยิ่งกว่าประชาชนเป็นไหนๆ อีก นั้นเป็นความถูกต้องอย่างยิ่ง กว่าที่จะมีอะไรแทรก ๆ เข้ามาให้ไม่สะดวก ไม่สบายใจ รวมแล้วก็เรียกว่าไม่สบายใจของคนไทยทั้งชาติอีกด้วย กิริยาที่แสดงยิบแย็บออกมาเช่นนั้นจึงไม่สมควรอย่างยิ่ง เป็นข้าศึกศัตรูต่อคนไทยเราแม้น้อยก็มาก เราก็ได้ตอบไปย่อๆให้ทราบว่าเรื่องของเราไม่มีการกระทบกระเทือน เรามุ่งต่อพี่น้องชาวไทยเราทั้งประเทศ วงราชการไม่ต้องพูดก็มีอยู่ในนั้นด้วย เพราะเป็นลูกคนไทยด้วยกัน ปกครองชาติไทยก็คือวงราชการซึ่งเป็นลูกชาวไทยนั้นแหละปกครอง

เราทำนี้เราทำเพื่อเป็นมหามงคลแก่ชาติของเรา ในชาติของเรานี้จะว่ายิ่งใหญ่ก็ได้ ยิ่งใหญ่ในการที่ช่วยชาตินี้เอาชีวิตเข้าแลกเลย ยิ่งใหญ่ในการฆ่ากิเลสในหัวใจของเราก็เอาชีวิตเข้าแลก จนผ่านมาได้ โผล่ขึ้นมามาช่วยพี่น้องทั้งหลายนี้ ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องใหญ่ๆ ของเรา เรื่องขี้ประติ๋ว เรื่องที่จะเป็นภัยต่อชาติ อย่าเอาเข้ามายุ่งกับเราเป็นอันขาด เข้ากันไม่ได้เลยกับเจตนาที่เมตตาต่อประเทศไทยของเราเวลานี้ เราก็ได้พูดอย่างนั้น เพราะเราไม่มีอะไรจริงๆ นี่เราหวังกับพี่น้องชาวไทย การรับบริจาคทั้งหลายนี้เราไม่ได้ไปบีบไปบังคับ มีแต่ประกาศเรื่องราวแห่งชาติไทยของเรากำลังจะล่มจม เราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะช่วยชาติของเรา ให้เป็นไปเพื่อความปึกแผ่นมั่นคงและเป็นสิริมงคลแก่เราได้ ขอให้พากันพิจารณา ตั้งจิตตั้งใจทุกคน เราจะเป็นผู้นำ จากนั้นมาเราก็นำเลยจนกระทั่งทุกวันนี้ไม่ได้หยุดได้หย่อน

ทุกข์ยากลำบากขนาดไหนก็ทน สำหรับร่างกายมันก็เป็นอย่างที่เห็นนี้แหละ แต่จิตใจไม่มีอ่อน เพราะจิตใจไม่มีวัย จิตใจนี้มีความแน่นหนามั่นคงอยู่ด้วยความเมตตาต่อชาติบ้านเมืองของเรา จึงได้อุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกาย จึงขออย่าให้มีเรื่องอะไรเข้ามากีดขวางในการช่วยชาติของเราคราวนี้ จะเสียน้ำใจของคนผู้มีเจตนาหวังดีทั้งประเทศเลย จากเข็มเล่มเดียวมันกลายเป็นนิวเคลียร์นิวตรอนขึ้นมาจะทำลายชาติ เราไม่ประสงค์อย่างยิ่ง แต่ก็ไม่มีใครแสดงมาอย่างนี้แหละ มันมียิบแย็บออกมาเพียงเป็นสำนวนโวหารบางตอนบางคำ ที่มาสัมผัสสัมพันธ์กับหัวใจของคนไทยทั้งชาติ เราที่เป็นผู้นำของคนไทยทั้งชาติ จึงเป็นความกระเทือนใจอยู่พอสมควร ถึงกับได้เอามาพูดเวลานี้ให้พี่น้องทั้งหลายทราบ

เพราะฉะนั้นจึงขอให้สำรวมระวังในการช่วยชาติของเราเวลานี้ อย่าให้มีอะไรเข้ามาเป็นข้าศึกศัตรูต่อการช่วยชาติของเรา ให้ต่างคนต่างเต็มหัวใจทุกคนๆ ด้วยความรักชาติ ด้วยความเสียสละ ด้วยความอารักขาชาติไทยของเรา จากนั้นก็มีความสนับสนุนอุ้มชูชาติไทยของเรา ดังที่เราเคยปฏิบัติมาด้วยการบริจาคดังที่เห็นกันเวลานี้ พี่น้องทั้งหลายให้ทราบเสียว่า เจตนาของหลวงตาที่มีต่อพี่น้องทั้งหลายนี้มีขนาดไหน ถึงขนาดที่ว่าคอขาดขาดไปเลย ที่ผ่านมานี้เอาคอตัดเสียสละไปพร้อมๆ กันเลย มีธรรมนำหน้าๆ  ไม่ใช่เสียสละแบบทิฐิมานะ ด้วยกิเลสตัณหา แล้วมีความโกรธความเคียดแค้น บอกว่าเราไม่มี สิ่งเหล่านี้เราไม่มีในใจ ขาดสะบั้นลงไปได้ ๕๔ ปีมานี้แล้ว

แม้ใครจะเอาคอเราไปตัดก็ขาดแต่คอ หัวใจเราไม่ขาดจากความเป็นธรรม เต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่ตามเดิม เราเป็นอย่างนี้ตลอดมา เพราะฉะนั้นใครจะมีอะไรกับเรา จะแบบคำพูดคำจาโจมตีหรือถากถางต่างๆ ก็ตาม หรือจะมาตัดคอเราก็ตาม เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของผู้ทำทั้งนั้น เราไม่ได้ทำ เราไม่ได้คิดได้อ่าน เราจึงไม่มีอะไร คอขาดก็ขาดแบบความบริสุทธิ์ใจต่ออรรถต่อธรรมเต็มเม็ดเต็มเม็ดเต็มหน่วยและต่อชาติบ้านเมืองเท่านั้น จากการนำของเราที่ดำเนินอยู่เวลานี้กับพี่น้องทั้งหลาย ถ้ายังไม่ทราบก็กรุณาทราบเสีย เราเสียสละขนาดนั้น อย่างทองคำนี้ก็ให้ได้น้ำหนัก  ๑๐  ตันนี้ก็เพื่อพี่น้องชาวไทย จะมีศักดิ์ศรีดีงามทั่วหน้ากันทั้งประเทศ แน่ะ แล้วดอลลาร์สัก ๑๐ ล้าน ก็แบบเดียวกันอีก ไม่ได้มีใครจะเอาเข้าหมกเข้าห่อเข้าพุงตัวเองสักคนเดียวเลย มีแต่มุ่งหน้ามุ่งตาต่อชาติบ้านเมืองซึ่งเป็นจุดใหญ่อันเป็นส่วนรวม และเป็นที่หายใจของคนทั้งชาติ เราจึงมุ่งต่อจุดนี้

ด้วยเหตุนี้เองจึงได้ประกาศออกกับพี่น้องทั้งหลายว่า การบริจาคคราวนี้ อะไรจะเป็นสักขีพยาน เป็นเครื่องเด่นดวงให้ทั้งชาวไทยและชาวโลกได้ทราบทั่วถึงกัน ก็คือทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน และดอลลาร์ ๑๐ ล้าน นี้เป็นเครื่องยืนยันแห่งชาติไทยของเราที่มีความรักชาติ ต่างท่านต่างเสียสละเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีมากมีน้อยรวมกันแล้วได้สมบัติมหาศาลเข้ามาสู่คลังหลวง ให้โลกทั้งหลายได้เห็นอยู่เวลานี้ นี้เป็นเรื่องที่เราอยากจะนำประกาศอยู่เวลานี้ จึงได้อุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายรบกวนบรรดาพี่น้องทั้งหลายตลอดมานี้แล ขอให้ทราบทั่วกัน

เรื่องอะไรอย่าให้มาเกิดในชาติไทยของเราที่จะยกอุ้มชาติของตน ไม่มีอะไรที่จะรักยิ่งกว่าชาติของตน พูดถึงเรื่องพ่อ ชาติก็เป็นพ่อของชาติไทยทั้งชาติจะว่าไง เป็นแม่ของชาติไทยทั้งชาติ เราไม่รักพ่อรักแม่เราจะรักอะไร สมบัติพัสถานที่เต็มอยู่ในเมืองไทยนี้ก็เท่ากับลูกของคนไทยอีก แล้วเราไม่รักลูกเราเราจะไปรักอะไร ตั้งแต่หมาเขาเลี้ยงไว้ในบ้านเขาเขายังรัก หมาในวัดเรานี้มาซิตัวไหนมันจะไล่กัดเอาแหลก มันรักเจ้าของจะว่าไง

คนเราไม่รักชาติ รักพ่อรักแม่ รักลูก รวมแล้วว่าเป็นชาติของตน จะไปรักอะไร จุดใหญ่อยู่จุดนี้ จึงเอาให้เด่นทุกคนอย่าให้อะไรเข้ามากีดมาขวางได้ เรื่องของบุคคล เรื่องพรรค เรื่องพวก เรื่องภาค เรื่องอะไรเหล่านี้มีตั้งแต่เสี้ยนแต่หนาม มีแต่นิวเคลียร์นิวตรอน ซึ่งเป็นลูกระเบิดอันใหญ่หลวง ที่จะทำลายคนทั้งชาติให้ฉิบหายวายปวงได้โดยไม่ต้องสงสัย จึงขออย่านำมาใช้เรื่องเห็นแก่บุคคล ซึ่งเป็นเรื่องเท่ากำปั้น เห็นแก่พรรคแก่พวก ดีไม่ดีเห็นแก่ภาคซึ่งเป็นเรื่องทำลายทั้งนั้น อย่านำเข้ามาทำลายชาติไทยของเรา ซึ่งครอบหมดทุกสิ่งทุกอย่าง มีคุณค่าขนาดไหน ให้ยกอันนี้เป็นเรื่องใหญ่โต

         ใครมาขัดข้องต่อชาติถือว่าเป็นความขัดข้องอันใหญ่หลวงทีเดียว ที่เมืองไทยทั้งชาติจะยอมไม่ได้ ยังไงก็ต้องต่อสู้กันถึงพริกถึงขิง ถึงเป็นถึงตาย เอาจมก็จมไปด้วยเป็นนักต่อสู้ ไม่ได้จมด้วยความหมอบราบ ยอมแล้วอย่างนี้ไม่มีสำหรับคนไทยเรา ยิ่งหลวงตาเป็นหัวหน้าด้วยแล้วมีไม่ได้เลยว่างั้น ต้องคอขาดเท่านั้น คอขาดตกไปพอจับขึ้นมาติดกันได้ ติดกันแล้วฟัดกันใหม่เลย จะให้ยอมแล้วยกมือไหว้ไม่มี ถ้าลองได้ขึ้นเวทีโบกมือแล้วเป็นไม่ถอยทั้งนั้น นี่ความจนมันจะเอาคนทั้งชาติของเราจมขนาดไหน เราทราบมาไม่กี่วันมานี้ก็ทราบทั่วหน้ากัน แม้แต่เด็กอมมือเขาก็ทราบ เหตุใดคนเราเป็นพ่อเป็นแม่อยู่ในชาติไทยจะไม่ทราบเรื่องราวของตน มีความหวั่นไหวสั่นคลอนไปอย่างไรบ้าง และจะล่มจมยังไงบ้าง เราก็ทราบ

         นี่เราก็ทราบแล้วนั่นเองจึงได้ออกต่อสู้กับความล่มความจมทั้งหลาย จะเอาความฟื้นฟู ความเป็นสิริมงคล แน่นหนามั่นคง สงบร่มเย็นด้วยอรรถด้วยธรรม เพราะความรักชาติไทยของเราซึ่งมีศาสนาอยู่ในนั้นด้วย ให้เป็นสิริมงคลแก่พวกเราทั้งหลาย จึงได้พากันตะเกียกตะกายเต็มเม็ดเต็มหน่วยเรื่อยมาอย่างนี้ เพราะฉะนั้นจึงขอให้ต่างท่านต่างอุตส่าห์พยายามเพื่อส่วนรวมนะ อย่าเอาเรื่องบุคคลผู้หนึ่งผู้ใด คณะหนึ่งคณะใดเข้ามาเหยียบย่ำทำลายคนทั้งชาติ จะเสียหายไปหมด เพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องทำลาย ไม่ใช่เรื่องประสับประสานให้มีความมั่นคงขึ้นไปได้

         ความมั่นคง ใครอยู่ที่ไหนก็ตาม เช่น เมืองไทยของเรานี้ คนทั้งประเทศเมืองไทยของเรานี้เกิดมามีพ่อ มีแม่ มีลูกมีเต้า มีหลาน มีเหลนจากกรรมอันใหญ่หลวง ที่เป็นเครื่องตกแต่งมาให้เกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคล รูปร่างกลางตัว จริตนิสัยใจคอไม่เหมือนกัน ก็เพราะอำนาจแห่งกรรม มารวมกันแล้วเป็นคนชาติไทย เมื่อรวมกันแล้วต่างคนต่างประสับประสาน เป็นชาติเดียวกัน มีกรรมเหมือนกัน กรรมดีกรรมชั่ว เป็นเรื่องของบุคคลด้วยกัน แล้วให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติเพื่อความสมัครสมานสามัคคี รักกันประหนึ่งว่าอวัยวะเดียวกัน นี้จึงชื่อว่าเป็นผู้รักชาติ รักชาติต้องรักพี่น้องชาวไทยทั้งชาติรวมเป็นอันเดียวกันจึงเรียกว่ารักชาติ

         รักคนนั้นมาชังคนนี้ รักพวกนี้ไม่รักพวกนั้น แล้วรักภาคนี้ไม่รักภาคนั้น นี่คือพวกทำลาย อย่าให้เข้ามาผ่านหูผ่านตาเราได้เป็นอันขาด ชาติไทยจะจมได้เพราะการทำลายด้วยความเห็นแก่ตัว เห็นแก่พรรคแก่พวก แก่ภาคของตัวนั้นแหละ อันนี้เป็นสิ่งทำลายได้มาก จมได้เมืองไทยเราถ้ามีสิ่งเหล่านี้เข้ามาผ่าน เพราะฉะนั้นจึงว่าตีมันลงไป เอาความพร้อมเพรียงสามัคคีจากความรักชาติของเรา ซึ่งเกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมเหมือนกันนี้ ตีความที่จะทำให้แตกร้าวลงไป อย่าให้มีในเมืองไทยของเรา พระพุทธเจ้าไม่เคยชมเชยการแตกการแยก อยู่ที่ไหนก็ไม่เคยชมเชย มีแต่การสมัครสมานสามัคคีกันทั้งนั้น เป็นรากฐานแห่งพุทธศาสนา จำคำนี้ไว้ให้ดี

         แล้วเราจะเอาสิ่งเหล่านั้นมาทำลายพุทธศาสนาทั้งหลายของเราได้ยังไง ก็พุทธศาสนาเป็นสมบัติ เป็นพ่อเป็นแม่ เป็นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในหัวใจเรา เทิดทูนกราบไหว้บูชาท่านอยู่ทุกเวล่ำเวลา เราจะปล่อยให้สิ่งอื่นสิ่งใดเข้ามาดูถูกทำลายพุทธศาสนา ซึ่งรวมกับชาติไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่นี้ไม่ได้  ว่างั้น ความพร้อมเพรียงสามัคคี ความรักกันนี้เป็นสิ่งที่แน่นหนามั่นคง และเป็นทางแห่งศาสดาทุกพระองค์ท่านสอนไว้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย คือความพร้อมเพรียงสามัคคี อย่าดูถูกเหยียดหยามกัน ใครต่างคนมีกรรม สูงต่ำเกิดมาจากกรรมด้วยกัน กรรมนิยมเต็มตัวของคนทุกคน แบ่งสันปันส่วนให้ใครไม่ได้ มีกรรมเต็มตัว ๆ กรรมดี กรรมชั่ว หนักเบามากน้อยเพียงไรมีอยู่เต็มตัวของตน อันนั้นยอมรับกัน

         ทีนี้เราจะมาประสานเพื่อกรรมดีทั้งหลายให้มีความพร้อมเพรียงสามัคคี อยู่กันด้วยความแน่นหนามั่นคงนี้ เป็นเรื่องของเราชาวพุทธจะนำมาใช้ทั่วหน้ากัน เข้าใจนะทุกคน ๆ วันนี้ก็พูดเพียงเท่านี้ ไม่พูดมากละ เหนื่อย

         เทศน์ต้องขออภัยจากพี่น้องทั้งหลายไว้ ดังที่ขอมาตลอด หลงหน้าหลงหลังนะ เทศน์ไปๆ จำไม่ได้แล้วตัดขาด แล้วขึ้นใหม่ ขาดวรรคขาดตอนไปนะที่พูดนี้ คือความหลง พอเทศน์ไปตัดปั๊บขาดแล้วไม่ต่อกัน เทศน์ไปเรื่อย เลยไม่ได้ศัพท์ได้แสงเท่าที่ควร กรุณาทราบตามนี้ก็แล้วกัน เดี๋ยวนี้เป็นอย่างงั้นละเทศน์มีแต่หลงแต่ลืม ต่อไปมันจะเทศน์ไม่ได้แล้วเวลานี้ เขานิมนต์ไปก็ไปอย่างงั้นละ ความหลงลืมแบกไปพร้อมเลย ไปที่ไหนหลงลืมที่นั่น เทศน์ไปอันไหนจำได้ก็ว่าไป จำไม่ได้ทิ้งไป ตัดเอาขึ้นใหม่เรื่อยไป อย่างงั้นละ

ทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตันนี้เป็นกำลังแห่งความรักชาติของพี่น้องชาวไทยเรา จะแสดงมาเป็นความเสียสละ ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย นี่ได้ขึ้นเวทีแล้ว ทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน พอเหมาะพอดีกับชาติไทยเรา ยกตนขึ้นก็พอดี ชื่อเสียงกิตติศัพท์กิตติคุณ ความสามารถ ความเสียสละจากความรักชาติของเราก็พอดี เรากำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นจึงตัดอะไรออกไม่ได้เลย จึงเรียกว่าออกประกาศ นี่ได้ประกาศแล้วทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน เวลานี้ก็ได้ ตันกว่าแล้ว กำลังเร่งเข้าเวลานี้ทองคำ เร่งเรื่อยแหละ ให้ถอยไม่ได้เลย ดอลลาร์ก็ขาดอีกดูเหมือน ล้านกว่าเล็กน้อย อันนี้เราไม่ค่อยอะไรละ เราตีเอาตามกระเป๋าเหล่านี้ก็ได้ แต่ทองคำมันหาตียาก กระเป๋าเจ้าของก็ไม่มี ไปตีกระเป๋าใคร ใครจะเป็นเศรษฐีมาจากไหนว่างั้น หมอบเขาเลยสู้เขาไม่ได้ ทองคำมันหนัก แต่ยังไงเราก็ค่อนข้างแน่ใจเป็นส่วนมากแล้วว่าได้ ว่างั้นเลย อยากจะสรุปลงในตอนสุดท้ายว่าได้แน่นอน

เราเชื่อพี่น้องชาวไทยเรา ได้ว่างั้นเลย เพียงเท่านี้ นี่ก็เป็นความสง่างามมากเป็นประวัติศาสตร์ กิตติศัพท์กิตติคุณของชาติเราก็ยืดยาวนานมากนะ หลวงตาพิจารณาหมดทุกสัดทุกส่วน ก่อนที่จะออกประกาศบนเวที ไม่ใช่สุ่มสี่สุ่มห้าเอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้นะ ไม่นะ ได้พิจารณาโล่งหมดในจุดนี้ ชาติไทยเราสว่างไสวไปด้วยความสามารถ เพราะฉะนั้นจึงออกจุดนี้เลย ฟัดกับความจนเอาความมีสง่าราศีขึ้นแทนที่เลย

นี่การช่วยโรงพยาบาลต่าง นี้ หนักมากเหมือนกันนะ ไม่ทราบจะให้ทางไหน บ้าง แล้วโรงพยาบาลมันก็มีแต่เรื่องคนไข้ทั้งนั้น คนไข้ คนจนตรอกจนมุม คนหวังพึ่งผู้อื่นโดยตรง และสิ่งที่จะเกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการพึ่งนี้ ก็อย่างที่เขามาขอนี้ เราต้องบึกต้องบึน บืนตลอด เดี๋ยวนี้เขาขอรถไปหลายคัน ค่อยทยอยให้เขา คือมันไม่พอ แต่ความจำเป็นของโลกที่มาติดต่อขอจากเรามีมากต่อมาก สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเครื่องมือแพทย์ อันนี้สะเทือนใจมากนะ ถ้าเป็นเครื่องมือแพทย์สะเทือนใจมาก เพราะคำว่าเครื่องมือแพทย์นี้ มันกระเทือนคนไข้ทุกประเภท ถ้าไม่มีเครื่องมือเสียอย่างเดียวคนไข้หมดหวัง เพราะหมอก้าวไม่ออกช่วยไม่ได้

เพราะฉะนั้นจึงหมุนต้องมา นี่ละที่ว่าหลวงตาติดหนี้ ติดตรงนี้เองนะ อย่างอื่นเราไม่เคยติด สร้างตึกรามอะไรสูง ใหญ่ ราคาแพงกว่านี้ก็มี แต่เราไม่เคยติดเพราะมีจังหวะ พิจารณาคำนวณเรียบร้อยแล้ว เอ้า ให้ เป็นไปตามนั้น แต่เครื่องมือแพทย์ไม่ได้มีโครงการ แล้วแต่มันจะมาแง่ไหน คนนี้มาแบบนี้ คนนี้มาเครื่องมือแพทย์อย่างนี้ มีความจำเป็นกับคนไข้อย่างนั้น กับคนไข้อย่างนั้น จากเครื่องมืออย่างนี้ นี่ซิ ทีนี้เมื่อมันเข้าจุดนี้แล้วคนไข้มีแต่คนจนตรอกทั้งนั้น ลมหายใจอยู่กับเครื่องมือ แน่ะ แล้วสุดท้าย เอ๊ ทำยังไงเงินเราก็ไม่มี เงินไม่มีนี้เป็นยังไง ทางไหนจะหนักกว่ากัน ชั่งอีกทันทีในเดี๋ยวนั้น คนไข้มีจำนวนมากมีน้ำหนักมากกว่าเครื่องมือ ถึงจะติดหนี้ก็ไม่มีน้ำหนักมากยิ่งกว่าคนไข้ เอ้า ติด นั่น เห็นไหมล่ะ ติด เรื่อยนะ ติดหนี้ติดเรื่อย ก็ตรงตามที่เราติดไว้ เราติดหนี้คนติดหนี้ต้องเป็นนักโทษใช่ไหม เขาต้องจับไสเข้าคุก แต่นี้เราไม่เคยติดคุก ยังไม่ได้เข้าลูกศิษย์จับลากออกมาแล้ว ติดเรื่อย ก็เขาใช้ให้ละซิ ปึ๊งป๊าง เอ้า คนนั้นเท่านั้น ปุ๊บออก แน่ะ มันก็เป็นอย่างนั้น เอาละที่นี่นะ

 

ชมการถ่ายทอดสด ธรรมะหลวงตาวันต่อวัน  ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

 

 

 

        

                   


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก