คนไทยดีทุกคน
วันที่ 12 ตุลาคม 2545
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕

คนไทยดีทุกคน

กฐินคราวนี้เป็นคราวที่ยิ่งใหญ่อยู่นะ กฐินเพื่อชาติของเรา รู้สึกจะใหญ่อยู่ไม่น้อยเหมือนกัน กระเทือนทั่วประเทศไทยแหละ

ผู้กำกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมีหนังสือมาว่า

เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ งานทอดกฐินทองคำช่วยชาติ

เนื่องด้วยจะมีการทอดกฐินทองคำช่วยชาติ ๘๔,๐๐๐ กอง โดยมี พณฯ ท่าน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ในวันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๕ และในการทอดกฐินครั้งนี้ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และได้มีส่วนร่วมในงานมหากุศลดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงขอส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อช่วยแจกแผ่นพับงานมหากุศลครั้งนี้ให้ลูกค้าของท่าน ทั้งที่สำนักงานใหญ่และสาขาทราบด้วยจะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
นางธัญญา สุรัสวดี
ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานบริหาร
(แทนผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย)

ใจความแผ่นพับมีดังนี้ครับ

ทอดกฐินช่วยชาติหลวงตามหาบัว คณะกรรมการจัดงานทอดกฐินทองคำช่วยชาติ และศิษยานุศิษย์ของหลวงตามหาบัว จัดงานมหากุศลทอดกฐินทองคำช่วยชาติ จำนวน ๘๔,๐๐๐ กอง ๆ ละ ๑,๖๐๐ บาท (เท่ากับน้ำหนักทองคำ ๑ สลึง) เพื่อมอบเข้าสู่คลังหลวง โดยพณฯ ท่าน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ทอดถวาย ณ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ในวันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๕ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.เป็นต้นไป หากท่านใดมีความประสงค์จะร่วมกุศลในครั้งนี้ ทางวัดขอความกรุณาส่งเงินไปโดยตรงที่วัดป่าบ้านตาด ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ก่อนวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๕

  1. บริจาคทองคำ เงินบาทหรือเงินดอลลาร์ด้วยตนเอง ที่วัดป่าบ้านตาด

  2. ถวายเป็นเช็ค ดร้าฟท์ หรือธนาณัติ ส่งโดยตรงที่หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

  3. โอนเงินผ่านบัญชีฝากธนาคารประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในชื่อบัญชีกฐินช่วยชาติ โดยหลวงตามหาบัว สำหรับที่กรุงเทพ  ธนาคารกสิกรไทยจำกัด สาขาเอกมัย เลขที่ 059-2-11118-9, ธนาคารกรุงเทพจำกัด สาขาเอกมัย เลขที่ 063-0-04156-4 สำหรับต่างจังหวัด ที่จังหวัดอุดรธานี ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด สาขาอุดรธานี เลขที่ 510-289499-9 จบครับ

หลวงตานี่ในนามของชาติไทยเราทุก ๆ คนนะ อย่างน้อย ๖๒ ล้านคนให้ฟังให้เข้าถึงใจทั่วหน้ากัน นี้เป็นเรื่องของชาติไทยเรา อย่าไปถือว่าคนนั้นดีคนนี้ไม่ดี ไปหาตำหนิคนนั้นไปชมคนนี้ แล้วเอาเมืองไทยเราเป็นเขียงเหยียบขึ้นทะเลาะกันบนเวที ฆ่าชาติไทยทั้งชาติ จำให้ดีคำนี้น่ะ เราไม่ประสงค์อย่างยิ่ง มันเคยมีมาอยู่นะ ตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยาก็ยังมี มันหากเป็นของมันอยู่ในนั้น ใครก็รู้แล้ว เรายกมาเพียงเท่านี้ อย่าให้มีในสมัยปัจจุบัน ยิ่งศาสนาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลาย ไม่มีแตกมีแยก มีแต่สมานสามัคคี อะไรไม่ดีเอามาซ่อม ๆ ไม่ใช่ไม่ดีแล้วทับนะ เอามาซ่อม ๆ ที่ดีแล้วใช้กันไป

ทีนี้คนไทยเราไม่ใช่คนไทยรั่วไหลแตกซึม ไม่ใช่คนไทยร้าวอะไร คนไทยดีทุกคน ๆ ให้ต่างคนนำมาใช้ทันที ด้วยน้ำใจรักชาติและเสียสละ ด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีกัน ศาสนาเป็นผู้นำ ท่านจะหาที่ไหนอีก หาพระพุทธเจ้าในโลกนี้ท่านหาได้ง่าย ๆ เหรอ นี่ธรรมพระพุทธเจ้าที่ได้มาประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วหน้ากันเวลานี้ เป็นธรรมที่เอก ไม่มีที่ไหนในสามแดนโลกธาตุนี้เสมอธรรม แล้วธรรมนี้ใครจะสามารถนำมาประกาศให้โลกทั้งหลายทราบทั่วถึงกัน ว่าเป็นความสุขตั้งแต่เล็กแต่น้อย จนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้น นอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้น นี่เป็นธรรมของพระพุทธเจ้านะนำออกมาเวลานี้ ให้พี่น้องทั้งหลายฟังทุกคน ซึ่งเราก็เป็นชาวพุทธเสียด้วย ให้ฟัง อย่าไปคิดในแง่นั้น ๆ คนนั้นไม่ดี คนนี้ไม่ดี ไปตำหนิคนนั้นคนนี้ แล้วเอาชาติไทยเป็นสนามเหยียบขึ้น ทะเลาะเบาะแว้งซึ่งกันและกัน ขัดแย้งกัน ใช้ไม่ได้นะ ให้ประสานเข้ามาทันที นั้นเป็นเรื่องของบุคคลอย่าเอาเข้ามายุ่งนะ

มันมีในหัวใจของทุกคน แม้แต่หมาเราเลี้ยงไว้นี้ก็ยังมี บางตัวไม่ถูกเฆี่ยน บางตัวถูกเฆี่ยนบ่อย ก็เลี้ยงด้วยกันอยู่นั้นแหละ ก็เป็นหมาของวัดป่าบ้านตาด ตัวนิสัยไม่ดีมันมี มันไปรังแกเขาบ้างอะไรบ้าง ถูกไม้เรียวหวดเอาเรื่อย ๆ นั่นแหละ แม้แต่หมาเลี้ยงในวัดก็ยังมี คนทั้งประเทศจะไม่มีได้ยังไง แต่คนมีความรู้สึกเฉลียวฉลาด รู้จักกว้างขวางลึกซึ้งยิ่งกว่าสัตว์ เพราะฉะนั้นจึงอย่าให้เรื่องนามของสัตว์เข้ามาแทรกแซงในวิชาของมนุษย์ จะกลายเป็นหมากัดกันทั่วประเทศไทย ใช้ไม่ได้เลยนะ อะไร ๆ ก็ตามปัดออก เรื่องของบุคคลอย่ามายุ่ง คนนั้นเห็นดีคนนี้ไม่เห็นดี คนนี้รักคนนั้น คนนั้นชังคนนั้น ถ้าจะบริจาคก็ขัดกับหัวใจคนนั้นไม่ยอมบริจาค นี้ชาติไทยจมนะ เข้าใจเหรอ

แต่ละคน ๆ เป็นคนของคนไทย แม้แต่อวัยวะของเรานี้ บางแห่งมันก็เจ็บนั้น บางแห่งปวดตรงนี้ ๆ ในร่างกายของเรามันยังไม่สามัคคีกันได้ คนไทยทั้งประเทศจะให้มีความรู้ความเห็นอย่างเดียวกันไม่ได้ แต่ข้อสำคัญคือว่ามันจะเป็นจุดไหน ๆ ให้เอายาเข้าไปเยียวรักษาอย่าไปฟัน อย่าไปทำลายเข้าใจเหรอ นี่ละเรื่องความรู้ความเห็นเป็นอย่างนี้ ขอบิณฑบาตจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายอย่านำมาใช้ในวงพุทธศาสนาของศาสดาองค์เอกที่จะประสานพี่น้องชาวไทยเรา เข้าเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นเนื้อหนังอันเดียวกัน ยกชาติไทยของเราให้ขึ้นสู่ความเจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็น แน่นหนามั่นคงต่อไปด้วยธรรมเหล่านี้ ให้พากันอุตส่าห์พยายามทุกคน

เรื่องคนนั้นคนนี้ขัดอันนี้อย่านำมาใช้ ผิดหลักธรรมของพระพุทธเจ้า ผิดแท้ ๆ เทียว ถ้าผิดแล้วแตกไม่ดีแหละ ถ้าพระองค์ว่าไม่ดีแล้วฝืนแล้วเสียทั้งนั้น เราอย่าอวดดิบอวดดีในตัวของเราว่าคนนั้นไม่ดี แล้วเข้าใจว่าเราดีนะ คนนั้นไม่ดีอย่างนั้นคนนี้ไม่ดี เข้าใจว่าเราดีทุกอย่างไปแล้วนะนั่น นั่นละเหยียบหัวเขา แล้วสุดท้ายก็เหยียบคนทั้งชาติ งานการอันใหญ่หลวงเช่นอย่างกฐิน เพื่อประเทศไทย ใครจะบริจาคอะไรก็ไปคิดขัดข้องกับคนนั้นไม่บริจาค ๆ ชาติไทยก็จม นี่ละเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ ไม้ขีดไฟก้านเดียวเผาได้หมดนะ นี่ความรู้ความเห็นที่เป็นภัยต่อชาติ เพียงคนเดียวนี้ขวางไปได้หมดนะ อย่านำมาใช้อย่างนี้ ให้พยายามสมัครสมานกัน ศาสนาสมัครสมานไม่ได้ ไม่มีอะไรสมัครสมานได้ในโลกนี้

ท่านทั้งหลายอย่าไปหวังความรู้ความเห็นความเป็นของตัวของเอง ที่มันขัดมันข้องคนนั้นคนนี้ว่าเป็นของเลิศของวิเศษ และจะยกชาติไทยขึ้นได้ด้วยความขัดข้องของตัวเอง ไม่พอใจคนนั้นคนนี้อย่างนี้อย่าหวังนะ นี่ละจะพาพี่น้องทั้งหลายให้จม ต้องปัดออกเรื่องของบุคคล ๆ ปัดออกให้หมด ยกชาติไทยขึ้นเป็นส่วนรวมนี้ถูกต้อง ให้พากันเข้าใจทุกคน เมื่อถูกต้องแล้วก็ความพร้อมเพรียงสามัคคีก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้

นี่หลวงตาได้พยายามสุดขีดแล้ว ได้ประกาศพี่น้องทั้งหลายทราบ นี่ละหลักของธรรมฟังซิ ใครจะว่าโอ้ว่าอวดว่าอะไรก็ตาม เรื่องของธรรมเป็นเรื่องของธรรม เรื่องของกิเลสตัวปลิ้นปล้อนหลอกลวงตัวถีบตัวยันตัวเตะ ตัวเผานั้นเผานี้เรื่องของกิเลส จะหาความดีไม่ได้ มีแต่หาทำลายคือเรื่องของกิเลส เรื่องของธรรมจะก้าวเดินเพื่อความสม่ำเสมอด้วยความเป็นธรรมล้วน ๆ นี่เรานำพี่น้องทั้งหลายมานี้เราไม่เคยได้ตำหนิหัวใจตัวเอง ว่าได้เอาเงินของพี่น้องทั้งหลายมาแบบที่ว่าเป็นมลทินหรือเป็นความสกปรกในหัวใจเรา บาทหนึ่งไม่เคยมีเลย ฟังซิ

เราเสียสละเพื่อพี่น้องทั้งหลายขนาดไหน ท่านทั้งหลายควรจะเห็นความเสียสละนี้ออกมาจากธรรม ควรจะเห็นเรื่องของธรรมเป็นเรื่องสำคัญ ความเสียสละ สิ่งใดที่จะมาขัดแย้งต่อความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยเราให้ปัดออก ๆ อย่าเอาเข้ามายุ่งนะ เสียมากทีเดียวเรื่องเหล่านี้ ธรรมตำหนิ ถ้าเรายอมรับธรรมว่าเป็นศาสดาเอกของเรา พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ให้ยอมพระพุทธเจ้า อย่าไปยกกิเลสตัวว่าไม่พอใจคนนั้นไม่พอใจคนนี้ขึ้นมาเป็นสรณะ นี้แหละตัวไฟมันจะเผาบ้านเผาเมืองเข้าใจเหรอ เราตำหนิคนไหนเราต้องว่าเราเก่ง เราตำหนิคนนั้นว่าเราเก่ง คนนั้นไม่ดีต้องว่าเราดี ตัวของเราว่าดี ๆ คือตัวเลวนั่นแหละมันจะไปเหยียบชาติบ้านเมือง คือคน ๆ ที่ว่าดีกว่าเขานี้แหละ ขัดคนนั้นแล้วขัดคนนี้ ไม่พอใจคนนั้นไม่พอใจคนนี้ ตัววิเศษวิโสคนเดียว แล้วสุดท้ายก็พาบ้านเมืองให้จม แทนที่จะให้บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองแน่นหนามั่นคง อย่าฝันกับคนประเภทนี้นะ อย่านำมาใช้ในชาติไทยของเรา ให้นำธรรมเข้ามาใช้ ให้ตบเข้าไปซิ อะไรไม่ดีตีออก ๆ เพื่อชาติไทยของเรา

นี่นำเพื่อชาตินะ หลวงตานี้เสียสละทุกอย่างไม่ได้เพื่อตัวเอง บอกชัดเจนแล้วให้พี่น้องทั้งหลายทราบ ว่านี้คือธรรม พูดอย่างตรงไปตรงมา อะไรจะมาเห่ามา ว๊อก ๆ แว็ก ๆ อยู่ในถังขยะ ธรรมไม่ใช่ถังขยะจะไม่สนใจ จะก้าวเดินไปตามธรรม นี่ก็ได้นำมาประกาศพี่น้องทั้งหลาย สอนพี่น้องทั้งหลายในระยะที่ออกมานี้แหละ ธรรมะที่ว่านี้ได้เปิดเผยออกมา แต่ก่อนก็อยู่ในหัวใจ สั่งสอนแนะนำบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ ประชาชนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ เงียบๆ ไป ทีนี้เมื่อมาเกี่ยวข้องกับส่วนรวมคือประเทศไทยเราทั้งประเทศ ทีนี้ก็เริ่มละที่นี่ เริ่มเคลื่อนไหวภายใน ๆ ธรรมมีมากมีน้อยก็จะออกสงเคราะห์โลกแหละที่นี่ ก็เริ่มมา ๆ จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้

เราช่วยชาติด้วยความเสียสละทุกอย่าง เราไม่มีอะไรในหัวใจเรา เราพอทุกอย่างแล้ว ตั้งแต่ปี ๒๔๙๓ พี่น้องทั้งหลายฟังซิ นี่เอามาพูดโกหกท่านทั้งหลายเหรอ ธรรมเป็นธรรม กิเลสเป็นกิเลส กิเลสต้องหาเรื่องว่าโกหก ธรรมไม่ใช่โกหก ปฏิบัติด้วยความสัตย์ความจริง ธรรมพระพุทธเจ้าเป็นธรรมคำสัตย์คำจริง ธรรมเลิศเลอ ปฏิบัติตามธรรมพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่เลิศเลอ ความรู้ความเห็นที่เป็นไปตามธรรม เพราะการปฏิบัติถูกต้องตามธรรมแล้วก็ปรากฏขึ้นมา ๆ เราไปหารายได้วันละ ๕ ละ ๑๐ เรามาพูดผิดไปตรงไหน วันนี้หาเงินได้เท่าไร ได้ ๕ บาท วันนั้นได้เท่าไร ได้ ๑๐ บาท ผิดไปที่ตรงไหนเราเป็นผู้หาเอง ได้มาเอง กำอยู่ในมือของเรา เราพูดเรื่องเงินของเราที่อยู่ในกำมือว่าได้เท่านั้นเท่านี้ วันนั้นได้เท่านั้นเท่านี้ ผิดไปตรงไหนพิจารณาซิ

การเสาะแสวงหาอรรถหาธรรม เริ่มต้นตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานมาก็ได้พูดให้พี่น้องทั้งหลายฟัง เอาจนกระทั่งเจ้าของจะตาย เอ้า ตาย ฟังซิ นี่มุ่งเบื้องต้นเพื่อจะเอากิเลสให้มันพัง เพราะกิเลสนี้เป็นข้าศึกต่อหัวใจตลอดเวลา ฟาดให้มันขาดสะบั้นลงไปตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ที่หลังวัดดอยธรรมเจดีย์เวลา ๕ ทุ่มเป๋งพอดี นั่นเป็นเวลาตัวปลิ้นปล้อนหลอกลวง ตัวฟืนตัวไฟที่เคยเผาหัวใจเราได้พังลงในวันนั้น มีแต่ธรรมสว่างจ้าขึ้นมา มองดูโลกธาตุนี้จ้าไปหมดเลย นี่เป็นยังไงท่านทั้งหลายได้ฟังไหมอย่างนี้ เราเองแม้แต่โคตรหลวงตาบัวก็ไม่เคยได้รู้ได้เห็นได้เป็นได้มาพูดอย่างนี้ แต่หลวงตาบัวปฏิบัติ พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย โคตรแซ่ของหลวงตาบัวไม่ปฏิบัติตามธรรมพระพุทธเจ้า หลวงตาบัวปฏิบัติเต็มกำลังความสามารถ ได้ ๕ ได้ ๑๐ ก็เอามานี้เข้าใจไหม

ได้เท่านั้นมาได้เท่านี้มา ได้ ๕ ได้ ๑๐ มาจนกระทั่งถึงได้เต็มกำมือ   เข้าใจเหรอ เอ้า ฟาดวิมุตติพระนิพพาน จ้าขึ้นในคืนวันนั้น เราคาดเมื่อไรว่าเราจะได้วิมุตติพระนิพพาน แต่มันเป็นขึ้นแล้วเต็มกำมือของเราเราจะปฏิเสธได้ไหม เราหาเองได้มามากมาน้อยเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งได้เต็มกำมือ เราพูดนี้ผิดไปแล้วเหรอ พิจารณาซิ เขาหาเงินหาทองได้มากน้อยเพียงไร เขาพูดตามเรื่องความที่เขาเสาะแสวงหามาได้มากน้อย ผิดไปแล้วเหรอ พิจารณาซิ ถ้าผิดไปแล้วโลกนี้ก็โลกเหลวไหล โลกเป็นฟืนเป็นไฟ หาความจริงมาฉุดลากกันไม่ได้นะ นี้เป็นธรรมไม่ได้หลอกลวงผู้ใด นี้ละธรรมที่เราได้เต็มหัวใจแล้วนี้มาสั่งสอนสัตว์โลก จากนั้นเราก็ช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยเรา ทั้งด้านวัตถุและด้านธรรมะ สอนมาจนกระทั่งทุกวันนี้

ขอให้ทุก ๆ คน ถ้าเชื่อพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ แล้วให้ทำตามนั้น ส่วนหลวงตาบัวใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ตาม ก็สอนเพื่อให้เข้าใจตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าแล้วมันก็สุดวิสัย กรรมของสัตว์เราก็ว่าอย่างนั้นเท่านั้นเอง ให้พากันตั้งอกตั้งใจ นี้ละที่ได้เสียสละเพื่อพี่น้องทั้งหลาย เราไปที่ไหนนี้จนกระทั่งเขาจะไม่มองหน้าหลวงตาบัว ไปที่ไหน ไหนล่ะทองคำ ไหนล่ะดอลลาร์ ไหนล่ะเงินสด เขาว่ากวนบ้านกวนเมือง เขาไม่อยากพบหน้าหลวงตาแหละ พิจารณาซิ เพราะไปที่ไหน ไหนล่ะทองคำ ที่จะพูดเรื่องอื่นเรื่องไหนไม่พูดนะ ไหนทองคำ ไหนดอลลาร์ เขาก็ว่ากวนเขาละซิ เข้าใจไหม โลกมันเป็นอย่างนั้นโลกกิเลสมันรำคาญ โลกธรรมะนี้ยิ้มเลย นั่นเห็นไหม เพราะจะยกขึ้น ที่ว่ารำคาญนี่กดชาติไทยของเราลง ทำลายทั้งตัวเองและคนอื่น

หลวงตาเป็นอย่างนั้นแหละเวลานี้ ไปที่ไหนเหมือนหนึ่งว่า เราพูดเผื่อกิเลสมันจะออกช่องนั้นเราก็พูดตามเรื่องของกิเลส ถ้าหลวงตาไปที่ไหน โอ้ มาแล้ว หลวงตากวนบ้านกวนเมืองมาแล้ว พอว่าอย่างนั้นทางนี้ก็ออกทันที ไหนล่ะทองคำ นั่นใช่แล้วเขาก็ว่า ใช่แล้วเขาก็ว่าละซิ กิเลสมันมีแต่ได้ความชนะของมันว่า ใช่แล้วเรียกว่ามันชนะ สตางค์หนึ่งมันก็ไม่เคยได้บริจาค มันเอาความชนะมาจากที่ไหนฟังซิ คนนี้ไปหามาเพื่อชนะความจน เอาชัยชนะจากความจน วุ่นหาพี่น้องทั้งหลายมา แล้วเงินเหล่านี้เราเอาเข้าคลังหลวงทั้งหมด แม้แต่บาทหนึ่งสตางค์หนึ่งเราไม่เคยมีในหัวใจเราว่าได้มัวหมองนะ ฟังซิพี่น้องทั้งหลาย ผู้นำที่รับเงินส่วนรวมทั้งประเทศนี้จะไม่รั่วไหลแตกซึมมันเป็นไปได้เหรอ นี้เป็นไปได้บอกตรง ๆ เลย บัญชีนี้เราเก็บรักษาผู้เดียว บัญชีเงินเราเคยเกี่ยวข้องเมื่อไร ตั้งแต่เราบวชมาปัดหมดตลอด เพราะเงินทองนี้เป็นข้าศึกต่อการปฏิบัติธรรม เราไม่เกี่ยวข้องกับมันตลอดมาเลย

ทีนี้เวลามาเกี่ยวข้องกับบ้านเมืองนี้ก็เราได้ถือบัญชีเสียเอง ฟังซิน่ะ บัญชีอะไรก็ตาม ทองคำ ดอลลาร์ เงินสด เราเป็นผู้ถือบัญชีเป็นผู้สั่งเก็บสั่งจ่ายแต่ผู้เดียว เพื่อกันความรั่วไหลแตกซึม ไม่ให้ใครมาทำงานแทนเรา เราไม่แน่ใจ เราจึงทำเอง บริสุทธิ์ไหมกับพี่น้องทั้งหลายเราทำขนาดนี้ แล้วก็ไม่เอาอะไรด้วยนะ ที่ประกาศป้าง ๆ หรือกวนบ้านกวนเมืองทั้งวันทั้งคืนเวลานี้เราไม่เอาอะไรเลย เราพอทุกอย่างแล้ว มีแต่ความเมตตาสงสารชาติบ้านเมือง เฉพาะอย่างยิ่งชาติไทยของเราเอน ๆ ลงจนกระทั่งจะจม แล้วคนอยู่ด้วยกันไม่สงสารไม่เห็นใจชาติของตนมีอย่างเหรอ ต้องเห็นใจต้องสงสารกันต้องห่วงใย ต้องช่วยกัน นั่นเรื่องราวที่มันจะได้ดีดออกมาเข้าใจไหมล่ะ

เพราะฉะนั้น ขอให้พี่น้องทั้งหลายตั้งอกตั้งใจปฏิบัติหน้าที่การงานเพื่อชาติไทยของเรา เฉพาะอย่างยิ่งทองคำของเราเพื่อคลังหลวงคราวนี้เอาให้ได้นะ ๑๐ ตัน คนทั้งประเทศ ทองคำเวลานี้ได้แล้ว ๕ ตันกว่าแล้ว ก็ยังเหลืออยู่เพียง ๔ ตันกว่า เราจะยก ๔ ตันกว่า ให้ครบจำนวน ๑๐ ตัน นี่ละความมุ่งหมายของหลวงตาที่ประกาศก้องอยู่เวลานี้ ให้ได้ ๑๐ ตัน จะสมชื่อสมนามแห่งชาติไทยของเราจำนวนคน ๖๒ ล้านคนเป็นอย่างน้อย สมเกียรติ ลบความล่มความจมที่เมืองนอกเมืองนาเขาจะชี้หน้าด่าทอ เข้ามาหาความจนของชาติไทยเราได้นะ ถ้าได้ทองคำถึง ๑๐ ตันแล้วท่วมไปหมดเลย

ใครจะมาว่าเอ้า ยกมาว่าเลย หลวงตาบัวจะออกหน้าพี่น้องทั้งหลายอยู่ข้างหลัง ให้มันออกมา มันจะมาหาเรื่องหาราวว่าอะไร เราหามาคนทั้งประเทศได้ทองคำตั้ง ๑๐ ตัน ผู้ที่มันจะมาดุมาด่า หรือมาเยาะเย้ยต่าง ๆ นานานั้นนะ มันเอาทองมาให้เราสักกิโลไหม มันไม่เห็นเอามา มันเอาเกียรติมาจากไหนมาด่าเมืองไทยเข้าใจไหม เกียรติเราทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน ฟาดหน้าผากให้มันตกทะเลนู่น เข้าใจไหม นี่เกียรติของเราคือทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน เกียรติของมันมีแต่มาด่ามาทอ มาชี้หน้ามันได้เกียรติอะไร มันมาจากไหน ใครก็ชี้ได้อย่างนั้นใช่ไหม ไม่เห็นมีประโยชน์อะไร อย่ามาชี้หน้าเมืองไทยขอให้เมืองไทยนี้ได้ทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน เราจะโจมตีความจนให้ลงทะเลหลวง เอ้า จำเอานะ วันนี้พูดเพียงเท่านี้แหละ เอาละพอ

อ่านธรรมะหลวงตาวันต่อวัน ได้ที่ www.luangta.com

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก