มันก่อกวนเรื่อยนะ
วันที่ 22 ตุลาคม 2546 เวลา 8:30 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖

มันก่อกวนเรื่อยนะ

 

         เรายังไม่ได้โทรไปถามคุณชายปั๋มดู คือให้เตรียมเงินไว้สำหรับซื้อทองคำ เวลาทองคำลดเมื่อไรก็ซื้อ ๆ เรารวบรวมเงินไปรอไว้ ทองคำลดเมื่อไรซื้อเลย ๆ เดี๋ยวนี้ยังไม่ได้โทรไปถาม คือให้ทางนู้นดูทองคำ เมื่อมันลดลงเท่าไรๆ ควรจะซื้อก็ให้ซื้อเลย ๆ คือถามเรื่องทองคำจัดซื้อยังไง ๆ บ้าง เรารวบรวมเงินรอไว้แล้ว เขียนใบถอนให้เรียบร้อยแล้วจำนวนเท่าไรเขียนใบถอนเรียบร้อยแล้ว พอเห็นว่าทองคำลดลงที่จะพอซื้อได้เมื่อไรให้เอาเลย ๆ เราว่างั้นนะ ตั้งแต่พูดกันแล้วเลยยังไม่ได้ถอน

         เดี๋ยวนี้ทองลงเท่าไร (ช่วงเอเปคปิดตลาดสองวัน วันนี้คงจะมีราคามาแล้วค่ะ) มันจะขึ้นเหรอ (คงลดค่ะ) ลดเหรอ (เห็นเขาประกาศว่าจะลง) เราก็ถามไปอย่างงั้นแหละ บทเวลาจะเอาจริง ๆ ต่อยปั๊วะเลย เวลาอยู่นอกวงก็ยกครูยกคันร่ายมนต์ไปอย่างนั้น เวลาเข้าแล้วปั๊วะเลย นี่ก็เหมือนกันทองคำ วาระที่จะเอาแล้วเรียกว่าปั๊วะเลยเชียวไม่รอ ขึ้นลงขนาดไหนก็เอากันเลย โลกเขาซื้อได้ นี่โลกเขาไว้เพื่อขาย โลกเขาไว้เพื่อซื้อ เอากันได้ นั่นเอาตรงนั้น

         (กราบขอเรียนปรึกษา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ธรรมยุต ท่านทำหนังสือเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยให้ลงลายมือชื่อ เพื่อขอคืนพระราชอำนาจในการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช ก็เลยขอกราบเรียนปรึกษาว่าท่านมีเป็นหนังสือมา หลวงตาจะเมตตาให้อ่านเพื่อพี่น้องทั้งหลายฟังหรือไม่) อ่านเลย อ่านให้ทราบทั่วกันทั้งประเทศเราเลยเหมาะสมมากกว่าไม่อ่าน กลืนกินไปเฉย ๆ ไม่เคี้ยว กลืนกินเรื่อย ๆ ดูได้เมื่อไร นี่ลิดรอนพระราชอำนาจกลืนไปเรื่อย ๆ อันนี้มีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ของปู่ ย่า ตา ยาย ชาติไทยของเรา ประเพณีพระมหากษัตริย์ตั้งสมเด็จพระสังฆราชเรื่อยมา ๆ พึ่งมาลิดรอนกลืนกินไปนี้ด้วยอำนาจป่า ๆ เถื่อน ๆ

         เพราะฉะนั้นจึงได้เอาฟื้นคืนมา พวกนี้ไม่ใช่กษัตริย์ที่ประชาชนเขาจะเคารพ ที่ไปกลืนมหากษัตริย์ อำนาจลิดรอนพระมหากษัตริย์ ใครเคารพเขาเข้าใจไหมล่ะ พระมหากษัตริย์คนเคารพทั้งประเทศ เอาตรงนั้นซิ จึงเปิดเลย ไปกรุงเทพฯ คราวที่แล้วก็เหมือนกัน เปิดก่อนแล้วถึงมานี่ทีหลังนะ ปรึกษาหารือกัน เราเปิดแล้ว เอาเลยเปิดเลย ใครรักษาประเทศ คนทั้งประเทศกับพระมหากษัตริย์เท่านั้น คนที่ทำความเสียหายแก่หัวใจของชาติอย่างนี้ ไม่ใช่คนที่จะทำบ้านเมืองให้เจริญ  ว่างั้นเลย ก็บอกตรง ๆ

         บ้านเมืองเราไม่ได้เจริญเพราะคนประเภทนี้ อำนาจป่า ๆ เถื่อนๆ เอามาปกครองคนได้ยังไง คนไม่ใช่คนป่าคนเถื่อน เอ้าว่าไง เราจะฟัง

         (สำนักงานงานเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ธรรมยุต วัดพิศาลรัญญาวาส อำเภอเมือง หนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ เรื่องขอความอนุเคราะห์ในการเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมลงลายมือชื่อ แสดงความสามัคคีธรรมถวายคืนพระราชอำนาจแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช

         เจริญพร ส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่าน

         สิ่งที่ส่งมาด้วย แถลงการณ์ และใบแสดงเจตนาลงลายมือชื่อ เพื่อแสดงความสามัคคีธรรมจำนวน ๑ ชุด

         ในวาระโอกาสอันปีมหามิ่งมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ใกล้จะเวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งนี้ ในนามของพสกนิกรชาวไทย ผู้อยู่ใต้ร่มโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่หาประมาณมิได้ พระองค์ทรงยอมเสียสละเลือดเนื้อ ชีวิตปกปักรักษาผืนแผ่นดินผืนนี้ ทรงสร้างเป็นบ้านเป็นเมืองไว้ให้ลูกหลานไพร่ฟ้าประชาชน ให้ได้อยู่ด้วยความผาสุกสงบร่มเย็น ภายใต้ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาอันเป็นสถานที่อันประเสริฐเลิศในโลก และเป็นศาสนาประจำชาติไทยที่ภาคภูมิใจตลอดมา

         พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงให้การอุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ทั้งทางด้านปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธธรรม ทรงให้ผืนแผ่นดินแห่งนี้เพื่อถวายเป็นที่ประดิษฐานและสร้างวัดวาอาราม สถานที่ปฏิบัติธรรมทั้งหลายให้ได้อยู่ อันเป็นการสมควรแก่การบำเพ็ญสมณธรรม แก่เหล่าพระภิกษุสามเณรผู้รักความสงบสงัดตามพระธรรมวินัยแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดา และด้วยพระราชวินิจฉัยของพระมหากษัตริย์ไทยทุก ๆ พระองค์ ทรงเป็นผู้เลือกพระมหาเถระผู้ทรงคุณในแผ่นดินทอง แผ่นดินธรรม อันเป็นที่เคารพสักการะของพี่น้องประชาชนชาวไทย เพื่อทำหน้าที่แทนในการปกครองสังฆมณฑล ในฐานะสมเด็จพระสังฆราช ยังความเจริญรุ่งเรืองและสงบร่มเย็นแก่เหล่าพระภิกษุสามเณรตลอดมา

         จวบจนกระทั่งปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ ภายใต้การนำของรัฐบาลเผด็จการในยุคนั้น มีการแก้ไขกฎเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นให้แปรเปลี่ยนไป มีผลให้พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ถูกลิดรอนไป ยังความวิตกกังวลและสลดหดหู่แก่บรรดาพุทธศาสนิกชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขสิ่งอันเป็นอัปมงคลดังกล่าวโดยเร็วที่สุด อีกทั้งยังเป็นการใช้สิทธิ์อันชอบธรรมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย

         ข้าพเจ้าในนามของกลุ่มประชาชนชาวพุทธผู้หวังดี และเทิดทูนพระพุทธศาสนา จึงขอความร่วมมือมายังท่าน เพื่อเชิญชวนและเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนทุกคน ได้แสดงความกตัญญูกตเวที และถวายความจงรักภักดีแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยร่วมลงลายมือชื่อเพื่อให้มีการดำเนินการโดยเร็ว ในการถวายพระราชอำนาจการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชคืนแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้ทรงมีพระราชอำนาจ ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า โดยเร็วที่สุด

         จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณาลงลายมือชื่อ เพื่อแสดงสามัคคีธรรมร่วมกัน และส่งกลับคืนไปยังที่อยู่ข้างต้น ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๖ นี้

         เจริญพรมาด้วยความนับถือ ลงชื่อ พระราชวรญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ธรรมยุต)

         ที่ส่งคืนไปข้างต้นหมายถึงชื่อไหนล่ะ (ที่อยู่ที่สำนักเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภูครับ) ส่งไปเลย ท่านรอรับอยู่แล้ว ส่งไปเลย ไม่ล่าช้า ต้นมันก็มาจากกรุงเทพฯแล้ว ตั้งแต่เราไปกรุงเทพฯ ต้นออกทางนู้นแล้ว มาทางนี้ออกทีหลังตามหลังไป ของเราออกตอนเราไปกรุงเทพฯ (ที่กรุงเทพฯครับ พุทธบริษัท ๔ เขามากราบเรียนหลวงตา ต่อมาก็กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตาด ก็มีหนังสือเชิญชวน) ทางกรุงเทพฯได้เริ่มออกก่อนแล้วตั้งแต่เราอยู่กรุงเทพฯ มานี้กระจายอีกด้วยความพร้อมเพรียงกัน ให้ทำโดยด่วนอย่างที่ว่านะ ให้ทันกับกาลเวลา ให้รีบเร่งเสียใครจะเซ็นก็เซ็น

         เรารักชาติไทย รักมหากษัตริย์ของชาติไทย เราไม่รักสิ่งที่เป็นภัยต่อพระมหากษัตริย์และชาติไทย จึงต้องกำจัดกันออก สิ่งนี้เป็นภัยต่อพระมหากษัตริย์และชาติไทยของเรา ไม่เอา ให้เร็วนะ รีบเซ็นกันแล้วส่งได้เลย ท่านรอรับไว้แล้ว จุดรวมอยู่นั้น แล้วท่านรอรับไว้แล้วส่งไปปุ๊บ ๆ ท่านจะส่งทันที เข้าใจทุกคนเหรอ มีจุดรวมที่จะส่งแล้ว ท่านประกาศมาแล้ว เพื่อส่งที่นั่น สำนักนั้นท่านจะรวบรวมและส่งเป็นจุด ๆ ไป นี้จุดหนึ่งที่รับการรวบรวมลายชื่อของพี่น้องชาวไทยเราเข้าไปจุดนั้น ท่านก็ส่งเป็นจุด ๆ ไป แต่ให้รีบทำนะ ทำเสียตั้งแต่บัดนี้ อย่าล่าช้า

         (กราบเรียนนะครับ หนังสือฉบับนี้คงจะดำเนินการในจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นส่วนใหญ่ ท่านเพียงแต่ให้กราบเรียนให้หลวงตาเพื่อทราบ) เราทราบอย่างนี้ ความเห็นของเราก็อย่างนี้ ส่งไปหนองบัวลำภูเป็นอะไรไป เราเป็นลูกคนไทยทั้งประเทศ ส่งไปไหนไปเถอะ เอาไปเลย ไม่ผิด ถ้าผิดหลวงตาบัวจะไปติดคุกแทน เห็นด้วยไหม ท่านก็ว่าเป็นจุดเป็นนั้นไปธรรมดา ส่งไปไหนก็ในนามของคนไทยด้วยกัน เข้ากันได้หมดเข้าใจเหรอ เป็นจุดรวมทางนั้น เขตนั้นรวมนั้นๆ นี้ยังไม่ได้รวมที่นี่เท่านั้น เอาไปเลยเพื่อให้ทันกับเวล่ำเวลา

         (ท่านบอกภายในเดือนพฤศจิกายนครับ) นี่ธันวาจะถึงแล้วนี่น่ะ ให้เร็ว เดือนไหนก็ช่างเถอะ ก็ทราบแล้วตั้งแต่บัดนี้ ให้เริ่มได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ มาเซ็นเดี๋ยวนี้ก็เซ็นซี หากระดาษไม่พอก็เซ็นใส่เสื้อใส่ผ้าเราไปเลยซีติดตัวเราไป กลัวมันจะหลงลืม เข้าใจไหม ให้ทันกับเหตุการณ์ อย่ารอ อย่าชักช้า เป็นความพร้อมเพรียงสามัคคีแห่งความรักชาติ พระมหากษัตริย์ของเรา เอ้าเร่ง ท่านทรงตั้งมาตั้งแต่ปู่ ย่า ตา ยาย บรรพบุรุษของเราเรื่อยมาจนกระทั่งถึงป่านนี้ มีความเสียหายที่ตรงไหน เอาซี เอามาเทียบกันตรงนี้  ลิดรอนลงมาอย่างนี้แล้วเป็นความเสียหายของคนทั้งประเทศ และพระมหากษัตริย์ นู่นฟังซิน่ะของเล็กน้อยเมื่อไร เพราะฉะนั้นจึงรีบแก้ไขทันที อย่ารอ ในโอกาสที่เหมาะสมเวลานี้นะ

         เวลานี้ก็พอดีเป็นจังหวะที่พอเหมาะพอดีนะ หลวงตาอยู่ในย่านกลาง ทั้งชาติ ทั้งศาสนาอยู่กับหลวงตา เพราะฉะนั้นจึงพูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย จึงได้เตือนพี่น้องทั้งหลาย เข้าใจไหมล่ะ หลวงตาตายไปแล้วขาดไปอีกอันหนึ่ง ไม่ใช่ขาดเล็กน้อยนะ เพราะไม่มีใครเข้าไปเกี่ยวข้อง เราเป็นผู้เกี่ยวข้องคนเดียวโดยหลักธรรมชาติ โดยความจำเป็น โดยเหตุผลอำนวยเข้าใจไหม เราไม่ได้ลุกลี้ลุกลนดั้นด้นเข้าไปอย่างงั้น เราไปด้วยเหตุด้วยผลทุกอย่าง การทำเหล่านี้ต้องทำด้วยเหตุด้วยผล

         เวลานี้ยังเหมาะ ชีวิตของเรายังอยู่ อยู่ในท่ามกลาง เข้าใจเหรอ ทั้งชาติทั้งศาสนาอยู่ในนี้หมด เรามีสิทธิที่จะพูดได้ทั้งชาติ