มันก่อกวนเรื่อยนะ
วันที่ 22 ตุลาคม 2546 เวลา 8:30 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖

มันก่อกวนเรื่อยนะ

 

         เรายังไม่ได้โทรไปถามคุณชายปั๋มดู คือให้เตรียมเงินไว้สำหรับซื้อทองคำ เวลาทองคำลดเมื่อไรก็ซื้อ ๆ เรารวบรวมเงินไปรอไว้ ทองคำลดเมื่อไรซื้อเลย ๆ เดี๋ยวนี้ยังไม่ได้โทรไปถาม คือให้ทางนู้นดูทองคำ เมื่อมันลดลงเท่าไรๆ ควรจะซื้อก็ให้ซื้อเลย ๆ คือถามเรื่องทองคำจัดซื้อยังไง ๆ บ้าง เรารวบรวมเงินรอไว้แล้ว เขียนใบถอนให้เรียบร้อยแล้วจำนวนเท่าไรเขียนใบถอนเรียบร้อยแล้ว พอเห็นว่าทองคำลดลงที่จะพอซื้อได้เมื่อไรให้เอาเลย ๆ เราว่างั้นนะ ตั้งแต่พูดกันแล้วเลยยังไม่ได้ถอน

         เดี๋ยวนี้ทองลงเท่าไร (ช่วงเอเปคปิดตลาดสองวัน วันนี้คงจะมีราคามาแล้วค่ะ) มันจะขึ้นเหรอ (คงลดค่ะ) ลดเหรอ (เห็นเขาประกาศว่าจะลง) เราก็ถามไปอย่างงั้นแหละ บทเวลาจะเอาจริง ๆ ต่อยปั๊วะเลย เวลาอยู่นอกวงก็ยกครูยกคันร่ายมนต์ไปอย่างนั้น เวลาเข้าแล้วปั๊วะเลย นี่ก็เหมือนกันทองคำ วาระที่จะเอาแล้วเรียกว่าปั๊วะเลยเชียวไม่รอ ขึ้นลงขนาดไหนก็เอากันเลย โลกเขาซื้อได้ นี่โลกเขาไว้เพื่อขาย โลกเขาไว้เพื่อซื้อ เอากันได้ นั่นเอาตรงนั้น

         (กราบขอเรียนปรึกษา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ธรรมยุต ท่านทำหนังสือเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยให้ลงลายมือชื่อ เพื่อขอคืนพระราชอำนาจในการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช ก็เลยขอกราบเรียนปรึกษาว่าท่านมีเป็นหนังสือมา หลวงตาจะเมตตาให้อ่านเพื่อพี่น้องทั้งหลายฟังหรือไม่) อ่านเลย อ่านให้ทราบทั่วกันทั้งประเทศเราเลยเหมาะสมมากกว่าไม่อ่าน กลืนกินไปเฉย ๆ ไม่เคี้ยว กลืนกินเรื่อย ๆ ดูได้เมื่อไร นี่ลิดรอนพระราชอำนาจกลืนไปเรื่อย ๆ อันนี้มีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ของปู่ ย่า ตา ยาย ชาติไทยของเรา ประเพณีพระมหากษัตริย์ตั้งสมเด็จพระสังฆราชเรื่อยมา ๆ พึ่งมาลิดรอนกลืนกินไปนี้ด้วยอำนาจป่า ๆ เถื่อน ๆ

         เพราะฉะนั้นจึงได้เอาฟื้นคืนมา พวกนี้ไม่ใช่กษัตริย์ที่ประชาชนเขาจะเคารพ ที่ไปกลืนมหากษัตริย์ อำนาจลิดรอนพระมหากษัตริย์ ใครเคารพเขาเข้าใจไหมล่ะ พระมหากษัตริย์คนเคารพทั้งประเทศ เอาตรงนั้นซิ จึงเปิดเลย ไปกรุงเทพฯ คราวที่แล้วก็เหมือนกัน เปิดก่อนแล้วถึงมานี่ทีหลังนะ ปรึกษาหารือกัน เราเปิดแล้ว เอาเลยเปิดเลย ใครรักษาประเทศ คนทั้งประเทศกับพระมหากษัตริย์เท่านั้น คนที่ทำความเสียหายแก่หัวใจของชาติอย่างนี้ ไม่ใช่คนที่จะทำบ้านเมืองให้เจริญ  ว่างั้นเลย ก็บอกตรง ๆ

         บ้านเมืองเราไม่ได้เจริญเพราะคนประเภทนี้ อำนาจป่า ๆ เถื่อนๆ เอามาปกครองคนได้ยังไง คนไม่ใช่คนป่าคนเถื่อน เอ้าว่าไง เราจะฟัง

         (สำนักงานงานเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ธรรมยุต วัดพิศาลรัญญาวาส อำเภอเมือง หนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ เรื่องขอความอนุเคราะห์ในการเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมลงลายมือชื่อ แสดงความสามัคคีธรรมถวายคืนพระราชอำนาจแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช

         เจริญพร ส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่าน

         สิ่งที่ส่งมาด้วย แถลงการณ์ และใบแสดงเจตนาลงลายมือชื่อ เพื่อแสดงความสามัคคีธรรมจำนวน ๑ ชุด

         ในวาระโอกาสอันปีมหามิ่งมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ใกล้จะเวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งนี้ ในนามของพสกนิกรชาวไทย ผู้อยู่ใต้ร่มโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่หาประมาณมิได้ พระองค์ทรงยอมเสียสละเลือดเนื้อ ชีวิตปกปักรักษาผืนแผ่นดินผืนนี้ ทรงสร้างเป็นบ้านเป็นเมืองไว้ให้ลูกหลานไพร่ฟ้าประชาชน ให้ได้อยู่ด้วยความผาสุกสงบร่มเย็น ภายใต้ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาอันเป็นสถานที่อันประเสริฐเลิศในโลก และเป็นศาสนาประจำชาติไทยที่ภาคภูมิใจตลอดมา

         พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงให้การอุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ทั้งทางด้านปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธธรรม ทรงให้ผืนแผ่นดินแห่งนี้เพื่อถวายเป็นที่ประดิษฐานและสร้างวัดวาอาราม สถานที่ปฏิบัติธรรมทั้งหลายให้ได้อยู่ อันเป็นการสมควรแก่การบำเพ็ญสมณธรรม แก่เหล่าพระภิกษุสามเณรผู้รักความสงบสงัดตามพระธรรมวินัยแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดา และด้วยพระราชวินิจฉัยของพระมหากษัตริย์ไทยทุก ๆ พระองค์ ทรงเป็นผู้เลือกพระมหาเถระผู้ทรงคุณในแผ่นดินทอง แผ่นดินธรรม อันเป็นที่เคารพสักการะของพี่น้องประชาชนชาวไทย เพื่อทำหน้าที่แทนในการปกครองสังฆมณฑล ในฐานะสมเด็จพระสังฆราช ยังความเจริญรุ่งเรืองและสงบร่มเย็นแก่เหล่าพระภิกษุสามเณรตลอดมา

         จวบจนกระทั่งปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ ภายใต้การนำของรัฐบาลเผด็จการในยุคนั้น มีการแก้ไขกฎเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นให้แปรเปลี่ยนไป มีผลให้พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ถูกลิดรอนไป ยังความวิตกกังวลและสลดหดหู่แก่บรรดาพุทธศาสนิกชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขสิ่งอันเป็นอัปมงคลดังกล่าวโดยเร็วที่สุด อีกทั้งยังเป็นการใช้สิทธิ์อันชอบธรรมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย

         ข้าพเจ้าในนามของกลุ่มประชาชนชาวพุทธผู้หวังดี และเทิดทูนพระพุทธศาสนา จึงขอความร่วมมือมายังท่าน เพื่อเชิญชวนและเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนทุกคน ได้แสดงความกตัญญูกตเวที และถวายความจงรักภักดีแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยร่วมลงลายมือชื่อเพื่อให้มีการดำเนินการโดยเร็ว ในการถวายพระราชอำนาจการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชคืนแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้ทรงมีพระราชอำนาจ ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า โดยเร็วที่สุด

         จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณาลงลายมือชื่อ เพื่อแสดงสามัคคีธรรมร่วมกัน และส่งกลับคืนไปยังที่อยู่ข้างต้น ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๖ นี้

         เจริญพรมาด้วยความนับถือ ลงชื่อ พระราชวรญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ธรรมยุต)

         ที่ส่งคืนไปข้างต้นหมายถึงชื่อไหนล่ะ (ที่อยู่ที่สำนักเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภูครับ) ส่งไปเลย ท่านรอรับอยู่แล้ว ส่งไปเลย ไม่ล่าช้า ต้นมันก็มาจากกรุงเทพฯแล้ว ตั้งแต่เราไปกรุงเทพฯ ต้นออกทางนู้นแล้ว มาทางนี้ออกทีหลังตามหลังไป ของเราออกตอนเราไปกรุงเทพฯ (ที่กรุงเทพฯครับ พุทธบริษัท ๔ เขามากราบเรียนหลวงตา ต่อมาก็กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตาด ก็มีหนังสือเชิญชวน) ทางกรุงเทพฯได้เริ่มออกก่อนแล้วตั้งแต่เราอยู่กรุงเทพฯ มานี้กระจายอีกด้วยความพร้อมเพรียงกัน ให้ทำโดยด่วนอย่างที่ว่านะ ให้ทันกับกาลเวลา ให้รีบเร่งเสียใครจะเซ็นก็เซ็น

         เรารักชาติไทย รักมหากษัตริย์ของชาติไทย เราไม่รักสิ่งที่เป็นภัยต่อพระมหากษัตริย์และชาติไทย จึงต้องกำจัดกันออก สิ่งนี้เป็นภัยต่อพระมหากษัตริย์และชาติไทยของเรา ไม่เอา ให้เร็วนะ รีบเซ็นกันแล้วส่งได้เลย ท่านรอรับไว้แล้ว จุดรวมอยู่นั้น แล้วท่านรอรับไว้แล้วส่งไปปุ๊บ ๆ ท่านจะส่งทันที เข้าใจทุกคนเหรอ มีจุดรวมที่จะส่งแล้ว ท่านประกาศมาแล้ว เพื่อส่งที่นั่น สำนักนั้นท่านจะรวบรวมและส่งเป็นจุด ๆ ไป นี้จุดหนึ่งที่รับการรวบรวมลายชื่อของพี่น้องชาวไทยเราเข้าไปจุดนั้น ท่านก็ส่งเป็นจุด ๆ ไป แต่ให้รีบทำนะ ทำเสียตั้งแต่บัดนี้ อย่าล่าช้า

         (กราบเรียนนะครับ หนังสือฉบับนี้คงจะดำเนินการในจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นส่วนใหญ่ ท่านเพียงแต่ให้กราบเรียนให้หลวงตาเพื่อทราบ) เราทราบอย่างนี้ ความเห็นของเราก็อย่างนี้ ส่งไปหนองบัวลำภูเป็นอะไรไป เราเป็นลูกคนไทยทั้งประเทศ ส่งไปไหนไปเถอะ เอาไปเลย ไม่ผิด ถ้าผิดหลวงตาบัวจะไปติดคุกแทน เห็นด้วยไหม ท่านก็ว่าเป็นจุดเป็นนั้นไปธรรมดา ส่งไปไหนก็ในนามของคนไทยด้วยกัน เข้ากันได้หมดเข้าใจเหรอ เป็นจุดรวมทางนั้น เขตนั้นรวมนั้นๆ นี้ยังไม่ได้รวมที่นี่เท่านั้น เอาไปเลยเพื่อให้ทันกับเวล่ำเวลา

         (ท่านบอกภายในเดือนพฤศจิกายนครับ) นี่ธันวาจะถึงแล้วนี่น่ะ ให้เร็ว เดือนไหนก็ช่างเถอะ ก็ทราบแล้วตั้งแต่บัดนี้ ให้เริ่มได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ มาเซ็นเดี๋ยวนี้ก็เซ็นซี หากระดาษไม่พอก็เซ็นใส่เสื้อใส่ผ้าเราไปเลยซีติดตัวเราไป กลัวมันจะหลงลืม เข้าใจไหม ให้ทันกับเหตุการณ์ อย่ารอ อย่าชักช้า เป็นความพร้อมเพรียงสามัคคีแห่งความรักชาติ พระมหากษัตริย์ของเรา เอ้าเร่ง ท่านทรงตั้งมาตั้งแต่ปู่ ย่า ตา ยาย บรรพบุรุษของเราเรื่อยมาจนกระทั่งถึงป่านนี้ มีความเสียหายที่ตรงไหน เอาซี เอามาเทียบกันตรงนี้  ลิดรอนลงมาอย่างนี้แล้วเป็นความเสียหายของคนทั้งประเทศ และพระมหากษัตริย์ นู่นฟังซิน่ะของเล็กน้อยเมื่อไร เพราะฉะนั้นจึงรีบแก้ไขทันที อย่ารอ ในโอกาสที่เหมาะสมเวลานี้นะ

         เวลานี้ก็พอดีเป็นจังหวะที่พอเหมาะพอดีนะ หลวงตาอยู่ในย่านกลาง ทั้งชาติ ทั้งศาสนาอยู่กับหลวงตา เพราะฉะนั้นจึงพูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย จึงได้เตือนพี่น้องทั้งหลาย เข้าใจไหมล่ะ หลวงตาตายไปแล้วขาดไปอีกอันหนึ่ง ไม่ใช่ขาดเล็กน้อยนะ เพราะไม่มีใครเข้าไปเกี่ยวข้อง เราเป็นผู้เกี่ยวข้องคนเดียวโดยหลักธรรมชาติ โดยความจำเป็น โดยเหตุผลอำนวยเข้าใจไหม เราไม่ได้ลุกลี้ลุกลนดั้นด้นเข้าไปอย่างงั้น เราไปด้วยเหตุด้วยผลทุกอย่าง การทำเหล่านี้ต้องทำด้วยเหตุด้วยผล

         เวลานี้ยังเหมาะ ชีวิตของเรายังอยู่ อยู่ในท่ามกลาง เข้าใจเหรอ ทั้งชาติทั้งศาสนาอยู่ในนี้หมด เรามีสิทธิที่จะพูดได้ทั้งชาติทั้งศาสนา อย่างพูดเหล่านี้ก็ออกทั่วประเทศ ออกทั่วโลก เฉพาะอย่างยิ่งเพื่อชาติไทยของเราในเวลาเช่นนี้ ในเหตุการณ์อย่างนี้เพื่อชาติไทยของเรา มันก่อกวนเรื่อยนะ ความสงบสุขที่ครองกันมาตั้งแต่ปู่ ย่า ตา ยาย อย่างพุทธศาสนานี้ก็ครองกันมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มา ประสิทธิ์ประสาทมาทางเมืองไทยเรา ได้เทิดทูนให้ความสงบร่มเย็นเรื่อยมาจนกระทั่งป่านนี้ เวลานี้เสี้ยนหนามของศาสนามันก็กวนเข้าภายใน ได้พูดกันอยู่เรื่อย ๆ ได้ยินเหรอ ก็อย่างนั้นแหละเห็นไหมล่ะ

         เรื่องของพุทธศาสนามีบกพร่องที่ตรงไหน สิ่งที่เข้ามานี้มีแต่มาทำลาย เพราะฉะนั้นถึงได้ตีกันเรื่อย ๆ ไม่งั้นไม่ได้ จะกลืนไปหมด ยังเหลือแต่ส้วมแต่ถานเต็มบ้านเต็มเมือง หมาขี้เรื้อน พระขี้เรื้อน เต็มบ้านเต็มเมือง ทำลายศาสนาไปทั้งหมด ทั้งชาติทั้งศาสนาไปด้วยกัน เราไม่อยากพบอยากเห็นอย่างนี้ เมื่อมีหลักมีเกณฑ์เป็นเครื่องยืนยันไว้เป็นกำแพงอันหนาแน่น ภูเขาอันหนาแน่นรักษาประเทศไทย และศาสนาไทยเราด้วยดีอยู่แล้ว ไม่อยากจะให้อะไรมาทำลาย ซึ่งไปทำลายของคนทั้งชาติ ทั้งศาสนากระเทือนไปด้วยกันหมดเลย

         รีบแก้ไข อะไรที่ไม่ดีให้รีบแก้ไข แก้ไขก็เข้าไปสู่จุดเดิมที่ดีอยู่แล้วนั้นแหละ ไม่ใช่แก้ไขไปไหนนะ เพราะพื้นฐานดีอยู่แล้วทุกอย่าง อย่างพระมหากษัตริย์ท่านทรงตั้งสมเด็จสังฆราชนี้ดีอยู่แล้วมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ปู่ ย่า ตา ยายของเราเสียหายตรงไหน แน่ะ ถ้าพูดถึงเรื่องหลักธรรมวินัยเป็นเรื่องของศาสนาล้วน ๆ ท่านก็ดำเนินมาด้วยดีอยู่แล้วตามหลักธรรมวินัยเสียหายที่ตรงไหน เรื่องที่มันเกิดเหล่านี้มีแต่เรื่องทำลายนะ ไม่ได้เป็นเรื่องที่ดิบที่ดี อย่างลิดรอนพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์นี้เป็นของดีเมื่อไร ก็เท่ากับตัดหัวใจของคนทั้งชาตินั่นเอง ด้วยศาสตราวุธที่แหลมคมจากมหาพาล มหาภัยเข้าใจไหม

         ดูแล้วไม่มีชิ้นดีอะไรเลย มีแต่อำนาจป่า ๆ เถื่อน ๆ ขึ้นมามาทำลายทั้งนั้น แล้วเราผู้รักษาความดีงามมาตลอด ตามจารีตประเพณีของชาติไทยเราด้วย ของพระพุทธศาสนาด้วย เราจะยอมได้ยังไง เราเป็นเจ้าของของมหาสมบัติ คือชาติไทยเป็นมหาสมบัติ พุทธศาสนาเป็นมหาสมบัติ อยู่ในหัวใจของชาติไทยเราทั้งนั้นที่มีความรักเทิดทูนตลอดมา เราจะยอมให้ใครมาทำลายได้ง่าย ๆ เหรอ มีเท่าไรต้องเอากันเลย เรารักษาสมบัติของเราใครเอื้อมมาตีข้อมือมันเลย เข้าใจไหม เข้าใจเหรอเอื้อมมาตีข้อมือเลย ถ้ามันเอื้อมก็ตีข้อมือ หนักกว่านั้นซัดหนักกว่านั้นอีก ฟาดหน้าผากมันเลย ต้องอย่างงั้น

         นี่ที่ว่าหลวงตาท่านชอบตลก มหาสมบัติ บุญเรือน ที่ว่าอยู่วัดนรนาถฯ เรายังขบขันอยู่ เพราะเราเป็นมาแล้วตั้งแต่ท่านยังไม่ได้เขียนเรื่องเรา  ท่านพูดเหมาะสมดี ถูกกับพื้นฐานของเรา มี ๓ ข้อ ข้อหนึ่ง การแนะนำสั่งสอนทางด้านอรรถธรรม หาที่ต้องติไม่ได้ ข้อสอง ข้อเปรียบเทียบของท่านเหมาะที่สุดเลย ข้อสาม แต่ท่านชอบมีนิสัยตลก ท่านเอาสุดท้าย ท่านชอบตลก อู๊ย เราตลกมาตั้งแต่ท่านยังไม่เกิด แล้วโคตรแซ่ของท่านเกิดแล้วหรือยังไม่เกิดก็ไม่รู้ เราตลกมาก่อนหน้าแล้ว เราถึงยอมรับ

วันนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องชาติบ้านเมือง วงศาสนาเป็นอีกแบบหนึ่ง ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามเรื่องราวที่สั่งสอนเวลานี้ไปปฏิบัติ เพื่อความแน่นหนามั่นคงในชาติ และศาสนา พระมหากษัตริย์ของเรา อย่าให้เอนเอียงไปโดยหาความเป็นธรรมไม่ได้ ให้คงเส้นคงวาหนาแน่นอยู่นี้ตลอดไป ด้วยคนทั้งชาติที่มีความจงรักภักดี เทิดทูนพระพุทธเจ้า ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ต้องทำหน้าที่ของตนให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยกันทุกคน อย่าว่าคนนั้นจะทำ คนนี้จะทำ อันนี้เป็นเรื่องที่หาความสามัคคีไม่ได้ คนๆ นั้นเป็นคนที่จืดชืดที่สุดต่อชาติต่อศาสนา ต่อพระมหากษัตริย์ ถ้าเป็นคนมีรสมีชาติ เป็นผู้รักสงวนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์แล้วต้องพิจารณาทันที แก้ไขทันที

เวลานี้เสี้ยนหนามมันขึ้นทุกด้านทุกทาง แหมน่าสลดสังเวชนะ ศาสนาก็เป็นมานานเท่าไร ให้ความร่มเย็นแก่โลกมามากมายก่ายกอง แล้วมันไปเอาศาสนาไหนเข้ามา ศาสดาไหนเข้ามาแทน เหยียบหัวพระพุทธเจ้าไป นี่ซิมันฟังไม่ได้ แล้วเหยียบหัวพระมหากษัตริย์ลงไปอีก นั่น ล้วนแล้วตั้งแต่มหาภัยทั้งนั้นนะ วันนี้พูดเท่านั้นละไม่พูดอะไรละ พูดเพียงเท่านี้ ให้พี่น้องทั้งหลายฟังแล้วนำไปปฏิบัตินะ เอา เซ็นเลยๆ ใครจะรับหนังสือที่เซ็นนี้รวมแล้วเอาไปส่งตรงไหนได้ทั้งนั้นในประเทศไทยเรา เป็นจุดๆ ที่รับไว้ จากที่ไหนไม่สำคัญ ให้เข้าถึงจุดที่ต้องการเท่านั้นพอ

นี่กำลังริบรวมทองคำ ดอลลาร์ของเรา ให้ได้ตามความมุ่งหมาย อันนี้ไม่เคลื่อนคลาดเลย อันนี้ยิ่งเด็ดนะ หลวงตาเด็ดมากจุดนี้ ทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตันและดอลลาร์ ๑๐ ล้านนี้ เป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นมหามงคลแก่ชาติไทยของเราทั้งนั้น สิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีคุณค่ายิ่งกว่าชาติไทยของเราและศาสนาของเรา อันนี้แหละที่จะเทิดขึ้นไปให้ชาติบ้านเมืองของเรามีความเด่นดวงขึ้นมา จึงต้องอาศัยอันนี้เป็นสำคัญ เป็นปุ๋ยอันสำคัญทีเดียว

(คณะแพทย์โรงพยาบาลเดชอุดมมา จ.อุบลราชธานี มาเยี่ยม) ทางอุบลนี่เราก็ให้พิเศษทุกโรงพยาบาลนะ แล้วอุตรดิตถ์ให้พิเศษทุกโรงพยาบาล นับแต่โรงพยาบาลจังหวัดออกไปทั่วเขตจังหวัด อุบล อุตรดิตถ์ โคราช สามจังหวัดนี้ โรงพยาบาลใดมาในเขตจังหวัดนั้นๆ เราให้เป็นพิเศษๆ ทุกจังหวัดเลย ส่วนชัยภูมิให้เพียงสองโรง ภักดีชุมพลกับเทพสถิต นี่ก็ไกล เป็นเพื่อนกันกับโคราช อุตรดิตถ์ เราตั้งเข็มไมล์ดู โน่นดูเหมือนเขตสูงเนิน สีคิ้วนะ ที่ว่าโรงพยาบาลเทพสถิตนี่ เข็มไมล์เท่ากัน เขตสูงเนินกับสีคิ้วต่อกันนู่นละ ถึงขนาดนั้น จึงควรให้พิเศษ กับโรงพยาบาลนาแห้ว จังหวัดเลย อันนี้ไปถึงจังหวัดเลย นั้นเพียงครึ่งทางนะ สองชั่วโมงเราไปถึงจังหวัดเลย จากนั้นไปอีกสองชั่วโมง เป็นสี่ชั่วโมง ใกล้เคียงกันกับทางอุบล อันนี้ก็ให้เป็นพิเศษเหมือนกัน

เมื่อวานนี้ก็มาห้าโรง โรงพยาบาลเมื่อวานนี้ห้าโรง อย่างนั้นเป็นประจำ โรงพยาบาลต่างๆ มาเราซื้อของนี้ไว้เต็มโกดังไม่ให้บกพร่องได้เลย อยู่ไม่อยู่ไม่สำคัญ คำสั่งนี้ขาดตัวๆ เคลื่อนไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นพวกที่รับสั่งคำพูดของเราจึงต้องเน้นหนักในความรู้สึกของตนให้เป็นจริงเป็นจังตามที่เราสั่ง คือเราสั่งอะไรไม่เคลื่อนคลาดนะ ว่าอะไรเป็นอย่างนั้นๆ เลย อย่างของในโกดังเพื่อโรงพยาบาลนั้นๆ  ให้ได้ตามนั้นเชียวขาดไม่ได้ เราอยู่ไม่อยู่ไม่สำคัญ คำสั่งนี้ขาดตัวไว้แล้ว จึงต้องปฏิบัติตามนั้นๆ ทีนี้พระที่จะรู้เรื่องโกดังนี้ก็คือพระที่มาเป็นวาระของศาลา วาระละ ๗ วัน ๆ ท่านเหล่านี้จะเป็นคนคอยดูนั้นดูนี้ แล้วติดต่อเขาบอกเขา ขาดเหลืออะไรสั่งไปปุ๊บ เขาก็จัดมาปุ๊บๆ ใครมาเข้าวาระปั๊บก็จัดหน้าที่นี้แทนกันไปเลยตลอด อย่างนั้นละ

เราช่วยโลกช่วยเต็มกำลังความสามารถของเรา เราได้พูดอยู่เสมอว่าสุดหัวใจเราแล้วคราวนี้ ช่วยโลกช่วยถึงขนาดคอขาดเราไม่เสียดาย เราเพื่อชาติเพื่อศาสนาของเมืองไทยเราทั้งนั้น เราเต็มเม็ดเต็มหน่วย ทีนี้สั่งอะไรมันก็มีลวดลายคล้ายคลึงกัน เด็ดขาดๆ ไปตามๆ กันเลย ที่ไหนมาก็คิดดูซิ จังหวัดต่างๆ ไม่จำเป็นท่านเหล่านี้จะไม่มา เมื่อพอถูไถไปได้แล้วจะไม่มา แต่นี้เพราะจำเป็น เหลือกำลังแล้วจึงได้มาให้ทางนี้ช่วย เราก็เห็นใจอย่างนี้ เพราะฉะนั้นที่ไกลๆ ที่ไหนมาจึงให้เป็นพิเศษๆ ต้อนรับความจำเป็นของกันและกัน เรื่องความเสียดายอย่ามาถามเราว่างั้นเลย เพราะอำนาจแห่งความเมตตาครอบหมดโลกธาตุแล้ว ความเสียดายจึงไม่มี ความตระหนี่จึงไม่มีในหัวใจเรา เราพูดตรงๆ บอกว่าไม่มีเลย มีตั้งแต่ความเมตตาครอบๆ หมดเท่าไรเป็นหมด จะถามอันนั้นเท่าไร อันนี้เท่าไร ไม่เคยถาม ถ้ายังถามอยู่ ยังมีความตระหนี่อยู่ใช่ไหม ถ้าถามอย่างนั้นเราทำไม่ได้ เราจึงทำด้วยความไม่ถาม หมดเป็นหมด ยังเป็นยัง

บางทีไปในรถ เรายังไม่ลืมนะ อะไรก็ดีหมด ขนขึ้นๆ ขนขึ้นใส่รถ บางทีรถเต็มแล้วเอาไปไม่ได้แล้ว นี่อันหนึ่ง บางทีเขาบอกว่าเงินหมด หือ ก็มันขนอยู่ตลอด อย่างนั้นแหละ ไปที่ไหนแบบเดียวกันเลยเรา ไม่เคยเหยาะๆ แหยะๆ เราจึงบอกว่าเราช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วย แล้วเด็ดเสียด้วย ขาดเสียด้วย จริงเสียด้วย เรียกว่าคราวนี้เราช่วยให้เต็มเหนี่ยวเลย พอออกจากนี้แล้วดีดแล้วหมดปัญหาในโลกสมมุติทั้งปวง หมด ขณะที่ลมหายใจเราขาดเท่านั้นละ เป็นอันว่าหมด กิริยาท่าทางที่จะมาช่วยนี้ก็หมด เรียกว่าเป็นธรรมธาตุล้วนๆ ครอบโลกธาตุ เหมือนธรรมธาตุทั้งหลายของท่านผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายนับแต่พระพุทธเจ้าลงมา

เราไม่เย่อหยิ่งไม่จองหอง เราไม่วัดรอย ความจริงเป็นยังไงว่าตามความจริงนั้น จิตประเภทนี้เราก็ไม่เคยเป็น เวลามันเป็นแล้วไม่วัดรอยมันก็รู้กันเอง ลูกกับพ่อมันจะหนีไปไหน มันก็ติดกันไปนั้นแล ศาสดาองค์เอกกับบรรดาสาวกทั้งหลายซึ่งเป็นเนื้อธรรมอันเดียวกันแล้วก็เป็นอันเดียวกันตลอดใช่ไหมล่ะ จะว่าอะไรสูงอะไรต่ำว่าไม่ได้เลย เป็นเนื้อธรรมอันเดียวกัน นั่น

ทางบ้านเมืองเราก็กำลังเจริญรุ่งเรือง เมื่อวานนี้เขาเขียนการ์ตูนนายกเรา เข้าท่าดีนะ นายกเรากำลังกอด อุ้มลูกโลก แล้วพวกหนึ่งเขาว่า ก็พวกบ้าสองคนสามคนนั้นแหละ จะไล่พวกหนึ่งหนีไป พวกพัฒนาพัฒแนอะไรลูกน้องของท่านนั่นแหละ พวกเดียวกันก็ลูกน้องท่านอีกเหมือนกันไล่พวกนี้ออกไป อีกพวกหนึ่งก็ว่า ท่านไม่สนใจเราแล้ว ท่านให้เราช่วยตัวเอง ท่านกำลังกอดลูกโลกอยู่บนเมฆ มีความสุขอยู่แล้ว ชั่วขณะ ท่านว่างั้นนะ คือท่านไม่ได้กอดลูกโลกตลอดไป ไม่ได้ปล่อยตลอดไป ท่านปล่อยพวกเราไว้ชั่วขณะว่างั้นนะ เอ้อ เข้าท่าดี

การ์ตูนมันเขียนตลกดีนะ ท่านปล่อยเราไว้ชั่วขณะ พวกเราที่ถูกขับไล่ก็ให้ไปเสียก่อน ต่อไปท่านก็จะกลับมาคว้าเราคืนมาหมดแหละ ความหมายก็ว่างั้น เวลานี้ท่านกำลังกอดลูกโลกอยู่ ท่านปล่อยเราไปชั่วขณะ เราก็ได้ฟังอันชั่วขณะ เพราะฉะนั้นเวลาไม่มีชั่วขณะจึงซัดกันเลยเดี๋ยวนี้เข้าใจไหม ก็เราหาจับจุดทุกจุดนี่จะว่าไง จุดไหนๆ จับหมดทุกอย่าง ยิ่งเป็นเรื่องของนายกแล้วเราจะติดตามตลอด เพราะนายกเป็นหัวใจของชาติ ทำผิดถูกชั่วดีอะไรเราตามดูด้วยอรรถด้วยธรรม เอาธรรมตามดูตลอด เมื่อดีแล้วก็ชมเชยไปเรื่อย ไม่ดีก็ตำหนิ หรือกระซิบ หรือบอก นั่นความหมาย ไม่ได้ทำลายนะ ถ้าเห็นว่าบกพร่องตรงไหนเตือนๆ ความหมายว่างั้น

ที่ขำคือท่านกอดลูกโลก ท่านปล่อยพวกเราชั่วขณะ คือประชุมเอเปค ใครมาก็ได้รับความพอใจทั่วหน้ากันหมด เป็นที่ชมเชยสรรเสริญ ผู้ใหญ่ๆ ทั้งนั้นที่มาประชุมเอเปค แต่ก่อนเขาให้ผู้แทนๆ ของเขามา เวลานี้เป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นมา เป็นตัวนายก ประธานาธิบดีอะไร มาหมดเลย ได้รับความชมเชยจากท่านเหล่านี้ไปทั่วหน้ากัน พวกการ์ตูนมันก็เลยทำท่าตลกขึ้นมาว่า นายกท่านกอดลูกโลกซึ่งเป็นที่ปลื้มใจของคนทั่วโลกนั้น ทางนี้ก็จอแจไล่ขับกัน เออ พวกเราปล่อยไปเสียก่อนเถอะ เวลานี้ท่านกำลังกอดลูกโลก ท่านปล่อยเราชั่วขณะ สักเดี๋ยวท่านก็จะกลับมา ความหมายว่างั้น มันไปไหนพวกนี้ มันไปไหนพวกนั้น กว้านเข้ามา เข้าใจเหรอ มันจึงขบขัน เอาละให้พร

โยม อินโดนีเซียมีปัญหาถามครับ เขาว่านั่งภาวนา อยู่ๆ ร่างกายหายไปครับ แล้วมีความรู้สึกว่ามีอันตรายเข้ามาหาตัวตรงหน้าอก ยังนึกไม่ออกว่าเป็นอันตรายอะไร ขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกว่า อันตรายนี้อยู่รอบตัวแต่ว่าเข้าตัวไม่ได้

หลวงตา ไม่รู้ว่าอันตรายเป็นอะไร ให้เข้าใจไว้นะ อันตรายคือกิเลสมันออกมาหลอกเรา เป็นอันตราย เข้าใจไหม รู้ตัวของมันก็คือมันคือกิเลส มันออกมาจากใจเรามาหลอกเราท่านั้นท่านี้ สติเราให้ดี ให้อยู่กับจิต มันจะล้มของมันไป เข้าใจหรือเปล่าที่พูดนี้

โยม รออยู่นานประมาณครึ่งชั่วโมง มันก็ยังไม่ไป

หลวงตา เราทำยังไงตอนที่มันไม่ไป เราทำยังไงจิตเราทำยังไง

โยม สวดมนต์อยู่

หลวงตา เออ เราอย่าปล่อยสวดมนต์ เราไม่ปล่อยสวดมนต์ สวด ๆ ไปเรื่อยนะ เดี๋ยวมันล้มของมันไปเอง สวดมนต์ไว้เรื่อย ๆ เท่ากับตีหน้าผากมันเรื่อย ๆ เดี๋ยวมันก็หงายหมาไป มันทำทุกแบบแหละกิเลส ข้างในก็ออกมา ข้างนอกก็ออกมา จึงเรียกว่า กองทัพหลอกลวงของกิเลส เราสวดมนต์ให้ดี อันไหนจะออกมาข้างนอกข้างในก็ตาม สู้สวดมนต์นี้ไม่ได้ สวดมนต์จับให้ติดอันนั้นจะล้มไป ๆ เองเข้าใจเหรอ อย่าไปกังวลกับมันเข้าใจเหรอ อย่าไปกังวลกับมันอันตรายที่ไหนก็ตาม เอาอยู่กับพุทโธ หรือสวดมนต์นะ ถ้าเรากำลังภาวนาพุทโธก็ให้ติดอยู่กับพุทโธ สติตั้งอยู่นั้น ถ้าเราสวดมนต์ก็ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสตินะ อันนี้เป็นกำแพงอันใหญ่หลวง ปราบมันได้ทั้งนั้นเข้าใจ แล้วมีอะไรอีกล่ะ

โยมอินโดนีเซีย นั่งอยู่มีความรู้สึกเหมือนมีงูมารัด

หลวงตา ทุกแบบแหละทุกที่แหละ กิเลสจะหลอกลวงสัตว์มากต่อมาก สัตว์อันตรายกิเลสมันเลี้ยงไว้สำหรับมาทำลายเรา เราก็มีเครื่องมืออย่างเดียวเท่านั้นพอ กิเลสมันมากหมดโคตรหมดแซ่ก็ล้มไปหมด คือสวดมนต์ก็ให้สติอยู่กับสวดมนต์ แล้วพุทโธก็ให้สติอยู่กับพุทโธ มันจะเข้าไม่ได้เลย เข้าใจเหรอ

ผู้กำกับ มาหลายทางครับ(อินโดนีเซียทำท่าทางให้ดู)

หลวงตา เดี๋ยวเปิดหีมานะ เปิดนั้นเปิดนี้เดี๋ยวเปิดหีออกมา เข้าใจไหมล่ะ เปิดนั้นเปิดนี้ลืมตัวเดี๋ยวเปิดหีออกมา เอาละทำอย่างที่ว่าก็แล้วกัน เอาอย่างที่ว่า อันนี้มันเป็นกระแสของจิตที่ออกมาจากกิเลสผลักดันให้ออกมาหลอกทางนั้นทางนี้ ให้เรารู้ว่าเป็นอุบายวิธีการของกิเลสเท่านั้นพอ แล้วให้เราทำงานของเราตามที่เคยทำมาแล้วเป็นปรกติ เช่น สวดมนต์หรือพุทโธ ให้อยู่ตรงนั้นไม่ต้องไปกังวล แล้วมันจะค่อยจางไป ๆ เองเข้าใจเหรอ เมื่อเราไม่หวั่นกับมันแล้วมันก็ลงในจิตนั่นแหละ เพราะกิเลสมันออกมาจากจิตมาแสดงลวดลายต่าง ๆ ธรรมก็ออกมาจากจิตแสดงความป้องกันต่าง ๆ ไว้ เข้าใจ เอาละไป มีเท่านั้นละมีอะไรอีก หมดแล้วทีนี้จะไปแหละ ให้พรแล้วไม่ใช่เหรอ

โยม ให้แล้ว ๆ ๆ

หลวงตา เข้าท่าดีนะ ภาวนา โอ้ จิตของคนเรามีหลายแบบนะ อุบายวิธีการต่าง ๆ เรื่องราวต่าง ๆ มันเกิดขึ้นจากภาวนาน้อยเมื่อไร เป็นราย ๆ ไปอย่างนี้ ส่วนมากจะเรียบ ๆ ๆ ส่วนปลีกย่อยอย่างนี้ละ ผาดโผน แล้วพูดอย่างหนึ่งว่าส่วนมากมักจะมีอย่างนี้เรื่อย ๆ ความเรียบ ๆ มีน้อยมากกว่านะ คือไม่ค่อยมีอุปสรรคมากีดมาขวาง มีน้อยมากแต่เรื่องราวที่เกิดอย่างนี้ไม่มากก็น้อยมันมักจะมีอยู่ทั่ว ๆ ไปสำหรับนักภาวนา เอาละเท่านั้นพอ

ชมการถ่ายทอดสดทั่วโลกทุกวัน  ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก