ชาวพุทธจะปฏิบัติตนอย่างไร
วันที่ 19 เมษายน 2542
สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

ตอบปัญหา คณะเจ้าหน้าที่ทีวีช่อง ๙ ณ สวนแสงธรรม

เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๒

ชาวพุทธจะปฏิบัติตนอย่างไร

ผู้สื่อข่าว      ในวันนี้กระผมได้มากราบนมัสการหลวงตา เกี่ยวกับเรื่องผ้าป่าช่วยชาติของหลวงตา ที่ได้ดำเนินการมาครบหนึ่งปีแล้ว วันที่ ๑๒ ที่ผ่านมานี้ ความเสียหายของประเทศชาตินั้นใหญ่หลวงนัก นับได้ว่าเป็นล้าน ๆ บาท มหาศาลเหลือเกิน ทีนี้อยากจะขอกราบนมัสการถามหลวงตาว่า โครงการเป้าหมายหลักที่แท้จริงของหลวงตานั้น หลวงตาต้องการให้คนไทยทั้งชาติทำอย่างไรขอรับกระผม

หลวงตา      หลักใหญ่ก็เคยเทศน์ไปแล้วว่า หลักใจเป็นสำคัญมากที่จะอุ้มชาติบ้านเมืองไปได้ เพราะหลักใจหลักธรรมกลมกลืนเป็นอันเดียวกัน ที่ชาติบ้านเมืองได้รับความล่มจมนี้ก็เพราะไม่มีหลักใจ มีแต่กิเลสเข้ากลุ้มรุม กิเลสคือความเสียหาย เป็นภัยต่อชาติบ้านเมือง ต่อสัตว์ทั้งหลายทั่ว ๆ ไป แต่โลกทั้งหลายไม่มองเห็น จึงต่างคนต่างสั่งสมสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ชาติบ้านเมืองของตนโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว

ทีนี้เวลาเราช่วยทางนี้เราก็ต้องช่วยทางด้านจิตใจ ดังที่ประกาศสอนไว้แล้วว่า ให้ปรับเนื้อปรับตัวให้ทันกับเหตุการณ์ เรื่องราวก็จะค่อยกระเตื้องขึ้นมาเป็นลำดับ ความจมก็จมชาติไทยของเรา ความฟื้นฟูก็ชาติไทยของเราเป็นผู้ที่จะฟื้นฟูขึ้นมา คนอื่นเราอย่าไปหวัง เพราะคนอื่นเขาไม่ได้มาทำให้เสียหาย คนไทยของเราเองทำด้วยความสกปรกโสมมในแง่ต่าง ๆ แห่งความประพฤติ หน้าที่การงาน ตลอดวงราชการงานเมืองส่วนมากมักจะเป็นความสกปรก ทำลายชาติบ้านเมืองไปในตัว ๆ  ด้วยเหตุนี้เองบ้านเมืองจึงล่มจมไปได้ เพราะความสกปรกแห่งความประพฤติหน้าที่การงานของพี่น้องชาวไทยเรา ซึ่งขาดหลักธรรมเป็นเครื่องประกัน

ด้วยเหตุนี้จึงต้องอาศัยหลักธรรมเข้าเป็นเครื่องประกันต่อไป แล้วอุดหนุนให้มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นไป ด้วยความมีเหตุผล ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับตน การจับการจ่ายการซื้อการขาย ต้องมีเหตุผลเป็นเครื่องประกันว่าควรหรือไม่ควร ควรซื้อหรือไม่ซื้อ ควรขายหรือไม่ขาย ควรเก็บหรือควรจ่าย ด้วยเหตุผลกลไกอะไร นี้เรียกว่าธรรมเป็นเครื่องกำกับตลอดเวลา แล้วความเสียหายจะมีน้อย ถ้าไม่มีเหตุผลแล้ว เรื่องของกิเลสมันไม่มีประมาณ มันล่วงล้ำตลอดเวลา ลุกลามตลอดเวลา เราอ่อนข้อเมื่อไรก็แสดงว่ากิเลสได้ที ๆ ตลอดไป

แล้วส่วนมากมีแต่กิเลสได้ที เราอ่อนไปจนกระทั่งถึงขั้นจมไป ยังไม่รู้ตัวว่ากิเลสทำเรา กิเลสคือความชั่วช้าลามก ความสกปรกโสมมซึ่งออกจากใจของเรา ระบายออกมาทางกาย วาจา ตลอดความประพฤติหน้าที่การงานทุกประเภท กิเลสเป็นผู้บงการ จึงเป็นความสกปรกและความเสียหายไปตาม ๆ กันกับกิเลสบงการนั้นแล จึงต้องให้มีธรรมเข้าเป็นเครื่องชะล้างยับยั้งเอาไว้ ด้วยความมีเหตุมีผล

สติธรรม อย่าลืมเนื้อลืมตัวว่าเราเป็นชาติไทย ชาติอื่นเขาเป็นชาติอื่น เราเป็นชาติไทย ต่างคนต่างรักษาเนื้อรักษาตัว ทำนุบำรุงชาติไทยของเรา มีสติปัญญาพิจารณาด้วยความรอบคอบต่อตนเองและชาติไทยของเรา หน้าที่การงานให้มีหลักมีเกณฑ์เป็นเครื่องดำเนิน อย่าปล่อยตัวแบบที่เป็นมาแล้ว นั้นเรียกว่าแบบปล่อยตัว ความเสียหายเกิดมาจากการปล่อยตัว ความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม นี่ละเป็นตัวสำคัญให้พากันระมัดระวัง

ผู้สื่อข่าว      สรุปได้ว่าหลวงตาพยายามจะเน้นให้คนไทยชาวพุทธ ใช้สติทางธรรมะเพื่อจรรโลงจิตใจ ด้วยความประหยัด ชาติไทยจะไม่เสียหาย ถ้าเราจะฟุ้งเฟ้ออย่างเช่นทุกวันนี้ย่อมเป็นความเสียหายแน่นอน เพราะฉะนั้นถ้าใช้ธรรมะเป็นเครื่องเตือนสติแล้วไซร้ ประเทศชาติจะไม่มีปัญหามากเกินไปจนตามแก้ไม่ไหว

หลวงตา      ใช่ สติกับปัญญาให้กลมกลืนไปด้วยกัน สติต้องเป็นพื้นฐานตลอด จะทำอะไรให้มีความรู้สึกอยู่เสมอ คนเราจะไม่ค่อยลืมตัวกันอย่างง่ายดาย ความไม่มีสติ สตินี้กิเลสเอาไปใช้หมด เป็นสติของกิเลสเป็นเครื่องทำลาย สติเครื่องทำลายก็มี สติเครื่องส่งเสริมก็มี ถ้าเป็นสติธรรมแล้วเป็นเครื่องส่งเสริมบำรุงรักษา ถ้าเป็นสติของกิเลสแล้วมีแต่ทำลายทั้งนั้น ฝ่ายกิเลสมันก็ต้องมีสติมีปัญญา ปัญญาของกิเลสยิ่งแหลมคมกว่าปัญญาของพวกเราอย่างทุกวันนี้ ไม่ได้หมายถึงว่าท่านผู้ครองธรรมนะ พวกเราทั้งหลายเป็นชาวพุทธธรรมดานี้ สติปัญญาของเรากิเลสเอาไปถลุงหมดนั่นแหละ ไม่ค่อยมีเหลือ เหลือก็เหลือตั้งแต่กระเป๋าแห้ง ๆ พวกเราพวกกระเป๋าแห้ง เพราะกิเลสเอาสติปัญญาไปถลุงหมด

ถ้าสติธรรม ปัญญาธรรมแล้ว จะรอบคอบขอบชิดในการจับจ่ายใช้สอยทุกอย่าง การอยู่การกินจะใช้ความรอบคอบด้วยสติปัญญา แล้วต่างคนต่างเป็นด้วยกันทั้งประเทศแล้ว ก็พยุงกันไปในตัว ๆ นี้เรียกว่าบำรุงรักษาชาติไทยเราโดยทางต้นเหตุนะ ผลที่เราบำรุงเหล่านี้มันเป็นปลายเหตุ บำรุงรักษากันไปอย่างนั้น แต่ส่วนสำคัญที่จะหนุนสิ่งเหล่านี้ให้แน่นหนามั่นคงขึ้นไป ถาวรขึ้นไป ต้องอาศัยต้นเหตุคือสติปัญญา สติธรรม ปัญญาธรรม การประหยัดมัธยัสถ์ทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นเครื่องพยุงชาติไทยของเรา แล้วก็ค่อยเจริญขึ้นไปได้ ต้องขึ้นได้ ก็เรายกให้ขึ้น เราไม่ได้เหยียบให้จมนี่ เราอย่าไปหาคำนึงถึงว่ามีความเสียหายเท่านั้นเท่านี้ แล้วท้อใจในการที่จะพยุงให้ขึ้น อย่างนี้ยิ่งจมลงไป เมื่อเป็นความเสียหายยังไง เราต้องหนุนกันอย่างหนักถึงถูก ถ้าเสียหายมากเราหนุนมาก อย่างนั้นถึงถูก แล้วเสียหายมากเรายิ่งท้อใจนั้นจม ไม่มีทาง

ผู้สื่อข่าว      ต้องมีกำลังใจ

หลวงตา      มีกำลังใจต่อสู้ซิ

ผู้สื่อข่าว      เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นหลวงตาได้ไปออกทางโทรทัศน์ช่อง ๓ รายการ Twilight Show  ของคุณไตรภพ ซึ่งผู้ชมมากมายมหาศาลได้ชมอยู่ แต่อีกหลายคนไม่ได้ชม ติดใจพอใจที่สุดในคำตอบของหลวงตา กระผมใคร่ขอประทานอนุญาตกราบเรียนถามหลวงตาอีกสักครั้งนะครับ ในวันนั้นพิธีกรได้กราบเรียนถามหลวงตาว่า คนทำดีทำไมไม่ค่อยจะได้ดี แต่คนทำชั่วนั้นทำไมถึงได้ดี มีอำนาจราชศักดิ์มากมาย ตรงนี้เป็นปัญหาคาใจชาวพุทธเราครับกระผม

หลวงตา      คนทำดีไม่ได้ดี ไม่ได้ดีที่ตรงไหน คนทำดีต้องได้ดี คนทำชั่วต้องได้ชั่ว ที่ผลของเขาที่ได้มานั้นเกิดขึ้นจากการทำชั่วของเขาต่างหาก ไม่ใช่เกิดขึ้นจากการทำดี เกิดขึ้นจากการทำชั่วต่างหาก ผู้ทำดีนี้ผลก็เกิดขึ้นทางความดี แต่ความดีอันนี้เป็นนามธรรมหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความชุ่มเย็น เรียกว่าคนมีความดี คือคนมีธรรมในใจมีความสุขในทางใจ คนทำชั่วได้ดี คือ เขาไปหมายเอาเฉย ๆ ว่าสิ่งที่เขาไปฉกไปลักไปปล้นไปสะดมได้มาด้วยความสกปรกนั้น เขาเสกสรรว่าเป็นของดีทั้ง ๆ ที่เป็นไฟเผาเขาอยู่นั้นแล มันไม่ใช่ของดี ถ้าหากว่าเป็นของดีแล้ว คนทั้งชาติเรานี้ เอ้า ต่างคนต่างไปหาฉกหาลักหาปล้นหาสะดมมาอวดความดีต่อกันซิ แล้วมีใครจะทำได้ไหม นี่มันไปขโมยมาทำนี่นะ แล้วมาอวดว่าดี ๆ เฉย ๆ ดีความสกปรกต่างหาก

        มันก็เหมือนอย่างที่ว่าสุนัขหางด้วนนั่นแหละ สุนัขหางด้วนไปติดกับเขามา มันรอดตายมาหางมันด้วน มาก็มาแสดงตัวว่า พวกเพื่อนนี้หางยาวพะรุงพะรัง ต้องตัดหางเสียเหมือนอย่างเรานี้แล้วจะสะดวกสบาย ไปไหนคล่องตัว ไอ้พวกหมาตัวโง่ก็จะตัดหางกับมันน่ะซี แต่หมาตัวฉลาด อู๊ย ไอ้นี่มันไปติดกับเขามา มันรอดตายมาหางมันด้วนถูกกับตัดเอา มันมาหลอกหมู่เพื่อนให้ไปตัดหางต่างหาก ว่างั้น พวกนั้นแตกฮือกลับเลยไม่ตัดหางตามมัน

นี่ยังดีกว่าเรานะ เรายังไม่ได้แตกฮือกลับมาทางดี ยังจะเชื่อว่าคนทำชั่วได้ดี นี่เศรษฐีหน้าแห้งเข้าใจไหม เพียงประดับร้านเฉย ๆ ตัวของมันเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้อยู่นั้น ด้วยอำนาจแห่งกรรมชั่ว นี่ละธรรมท่านตรงไปตรงมา อันนั้นเป็นเรื่องของกลมายาของกิเลสของโลกประดับร้านต่างหาก ได้อะไรมาได้เงินได้ทองได้ข้าวได้ของ ซื้อบ้านซื้อเรือนซื้อที่ซื้อฐานต่าง ๆ มาประดับร้าน ว่าคนนี้เขามีศักดิ์ศรีดีงาม เขามีอำนาจราชศักดิ์มาก เขามีความดีมาก เขามียศมาก เขาเป็นคนดี ความดีของเขาไปอยู่โน้น ไปอยู่หน้าร้าน เป็นอิฐเป็นปูนเป็นหินเป็นทรายเป็นเงินเป็นทองอยู่โน้น ตัวเขาเลวยิ่งกว่าหมาเข้าใจไหม นี่ละหลักธรรมเป็นอย่างนั้น

เขาไม่ได้ดูตัวของเขา เขาเลวเท่าไรก็เก็บไว้ เอากิเลสหลอกลวงไปประดับร้านว่าเป็นคนดี แต่คนโง่อย่างเรา อู๊ย เขาดีนะ ๆ เราไม่ต้องทำบุญให้ไปดีแบบเขา ถ้าดีแบบเขาทั้งโลกนี้เมืองไทยเราจมเลย ดีแบบนี้เข้าใจไหม ต่างคนต่างฉกต่างคนต่างลักหามาด้วยความปลิ้นปล้อนหลอกลวงเอามาประดับร้าน ๆ เต็มบ้านเต็มเมืองแล้วบ้านเมืองเราจม เข้าใจไหม ดีแบบนี้บ้านเมืองจม ถ้าดีแบบธรรมแล้วไม่จม ถึงจะทุกข์จะจนก็ยอมรับว่าโลกนี้เป็นโลกอนิจจัง เป็นของไม่เที่ยงเป็นธรรมดา ต้องมีความอิ่มความหิวเป็นธรรมดา มีได้มีเสีย มีมากมีน้อย เป็นธรรมดา นี่เชื่อบุญเชื่อกรรม เสาะแสวงหาตามหลักกรรมตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วจะชุ่มเย็นภายในใจ ไม่เดือดร้อนแก่ตัวเองตลอดไป

อะไรจะมีจะจนขนาดไหนก็ตามขอให้ใจชุ่มเย็นเถอะคนเรา นี้ละความดีอยู่ที่ใจเย็น ไม่ได้อยู่ที่เงินทองข้าวของนั้น แล้วเจ้าของเป็นฟืนเป็นไฟอยู่อย่างนี้นะ ความดีอยู่ที่ใจ นี่ความชั่วอยู่ที่ใจของมัน กิเลสมันหลอกหน้าร้านว่า อันนั้นดีอันนี้ดี เขาดี ๆ เขาดีอยู่ด้วยความชั่วนั้นต่างหาก เขาไม่ได้ดีด้วยความดีที่ทำ เข้าใจเหรอ

ผู้สื่อข่าว      สุขทุกข์อยู่ในใจใช่ไหมขอรับ

หลวงตา      ใช่ ธรรมพระพุทธเจ้าสอนที่ใจ

ผู้สื่อข่าว      หลอกคนทั้งโลกหลอกได้ แต่หลอกตัวเองไม่ได้ใช่ไหมครับกระผม

หลวงตา      ใช่ หลอกไม่ได้ เพราะการทำดีทำชั่วไม่มีที่แจ้งที่ลับ มีขึ้นกับการกระทำ ถ้าการกระทำยังมีอยู่ทั้งดีทั้งชั่ว ผลดีชั่วจะเกิดตลอดเวลา นี้คือธรรมแท้ไม่ลำเอียง ใครจะหลอกไม่ได้ธรรมแท้ เรื่องนั้นเป็นเรื่องกิเลสหลอกคนโง่ต่างหาก ทำชั่วได้ดี ถ้ามันดีจริง ๆ หลวงตาออกจากนี้ไปเที่ยวหาฟาดหัวคนแหลกเหลวไปหมด แล้วเอาความดีมาให้หลวงตาบัวตรงไหน จะว่าหลวงตาบัวทำความดีไหม ฆ่าคนหมด เฉพาะอย่างยิ่งใน กทม.นี้ฆ่าให้เรียบวุธเลย แล้วเอาความดีมาให้หลวงตา หลวงตาทำความชั่วแล้วได้ดีใครจะยอมรับไหม ไม่มีใครยอมรับใช่ไหมล่ะ ไม่ยอมรับก็ต้องลงตามความจริงซี ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ไปฆ่าเขามันผิดนี่ ฆ่าแล้วจะมาเอาความดีที่ไหนด้วยการฆ่าเขามีเหรอ

ผู้สื่อข่าว      มีปัญหาง่าย ๆ แต่ว่าจะกินความลึกพอสมควรว่า ทำบุญอย่างไรถึงจะได้บุญขอรับกระผม

หลวงตา      ถ้าทำบุญอย่างเรามีแต่เสื่อกับหมอนเป็นคู่แนบติดคออยู่นี้ ทำวันยังค่ำก็ไม่ได้บุญ ถ้าทำบุญได้บุญนั้นต้องมีความขยันหมั่นเพียร เช่นนึกพุทโธ ไปไหนนึก การทำดีเป็นนิสัยติดใจของเรานี้เรียกว่าทำดีได้ดีแท้ จะทำในป่าในเขาที่แจ้งที่ลับไม่สำคัญ ไม่จำเป็นต้องเอาหมอนมัดติดคอ พวกนี้ได้ดีแท้ ไอ้พวกเอาหมอนมัดติดคอไม่เป็นท่านะ นี่ส่วนมากพวกเรามันเอาดีด้วยเสื่อด้วยหมอน ไม่ได้เอาดีด้วยความพากความเพียร แล้วยังจะเอาเสื่อเอาหมอนมาอวดหลวงตามามัดหลวงตาอีก เดี๋ยวสลัดทีเดียวตกห้าทวีปโน่น ประสาหมอน ตั้งแต่เกิดมาก็หนุนมันแล้วไม่เห็นเลิศเลออะไร ธรรมต่างหากเลิศเลอ นั่นเอาตรงนั้นเข้าใจไหม ถามง่ายแล้วเป็นยังไง ตอบง่ายหรือตอบยากล่ะ

ผู้สื่อข่าว      เข้าใจง่ายดีครับกระผม สำหรับโครงการช่วยชาติในปีนี้นั้น หลวงตาใช้ธรรมะนำหน้า ในปีต่อไป ๆ นั้นหลวงตาจะคงใช้ธรรมะนำหน้าต่อไปหรือทำอย่างอื่นประการใดครับกระผม

หลวงตา      ต้องเอาธรรมะนำหน้า ถ้าเอาเทวทัตนำหน้าบ้านเมืองเราแหลกเหลวหมด เพราะเวลานี้มีแต่เทวทัตเต็มบ้านเต็มเมือง ทำลายตัวเองและชาติของตัวเองเต็มไปหมด ให้พวกนี้นำหน้าบ้านเมืองไทยของเราจมแน่ นี่คือกิเลสนำหน้า เรียกว่าเทวทัตนำหน้า ต้องเอาธรรมะนำหน้า ความอดความทน ขยันหมั่นเพียร ประหยัดมัธยัสถ์ นี่เรียกว่าธรรมะนำหน้า รู้ตัวเสมอไม่ลืมเนื้อลืมตัว นี่เรียกว่าธรรมะนำหน้า จะเจริญรุ่งเรืองทั้งในตัวเองและครอบครัว ตลอดที่ทั่ว ๆ ไปจนครอบประเทศไทย ต่างคนต่างปฏิบัติอย่างนี้แล้วจะชุ่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากัน

ผู้สื่อข่าว      เรียกว่าแม้ในปีนี้หรือปีหน้า หรือชั่วกัปชั่วกัลป์นั้น ธรรมะต้องนำหน้าเสมอ

หลวงตา      นำหน้าเสมอถ้าต้องการความเจริญ ความอยู่เย็นเป็นสุข ถ้าขาดธรรมะเมื่อไรนั้นแหละเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมา เพราะช่องขาดธรรมะคือเป็นช่องที่ฟืนไฟจะเข้าแล้ว ๆ จึงต้องปิดด้วยธรรมะเสมอ ๆ

        ไอ้พวกที่ทำดีได้ชั่ว ทำชั่วได้ดี เขาเชื่ออย่างนั้นก็ให้ไปติดต่อกับทางยมบาลนรกก็แล้วกัน นรกประเภทที่รับคนทำชั่วได้ดี ทำดีได้ชั่ว มีไหมให้ไปติดต่อเขา ถ้ายังไม่ไปติดต่อเขาอย่ามาอุตริทำกันคิดกันเชื่อกันแบบนี้ จะตกนรกแบบไม่มีบัญชีนะอย่าว่าไม่บอก จึงต้องไปติดต่อทางยมบาล เขามีบัญชีรับคนประเภทนี้ไหม

ผู้สื่อข่าว      เพราะคนเขาจะเถียงกัน เถียงว่าทำแล้วไม่เห็นจะได้ดีเลย ก็เลยไม่ทำเสียเลย

หลวงตา      แล้วไม่ทำมันดีเหรอ ก็ไม่ถามคนนั้นอีก คนไม่ทำคือคนดีเลิศทั้งนั้นหรือ คนไม่ทำดีคือคนดีเลิศทั้งนั้นเหรอ คนทำดีคือคนเลวทั้งนั้นเหรอ ก็ต้องถามกันไปอย่างนั้นซิ หาตัวสักขีพยานมายันกัน ควรยอมรับทางนี้จะยอมรับ ทางนักธรรมะจะยอมรับ ถ้าเอาแบบกิเลสเข้ามามีแต่จะฟัดมันตกทะเลจะว่างั้น ต้องสู้ตลอด กิเลสต้องเป็นข้าศึกต่อเราเสมอไป ต้องสู้ไม่สู้ไม่ได้

ผู้สื่อข่าว      สำหรับประชาชนคนไทยที่ประกาศตัวว่าเป็นลูกชาวพุทธนั้น อยากจะขอนมัสการกราบเรียนถามว่า จะปฏิบัติตนอย่างไรถึงจะเป็นลูกชาวพุทธที่แท้จริงขอรับกระผม

หลวงตา      หลักใหญ่คือเชื่อบุญเชื่อกรรม ทำดีต้องได้ดี ทำชั่วต้องได้ชั่ว ไม่เป็นอื่นเลย นี่หลักตายตัวของพุทธศาสนา แสดงลงในหลักกรรม กรรม แปลว่า การกระทำ การกระทำนี้ทำได้ทั้งสัตว์ทั้งบุคคล เพราะฉะนั้นความดีความชั่วจึงเกิดได้ทั้งสัตว์ทั้งบุคคล แต่นี้เราเป็นชาวพุทธ ก็ถือว่าทำดีทำชั่วเป็นบาปเป็นบุญได้เฉพาะมนุษย์เรา แล้วไม่เกี่ยวข้องกับสัตว์ไปเสียว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้อง ความจริงเหมือนกันหมด สัตว์ทำดีได้ดี สัตว์ทำชั่วได้ชั่ว คนทำดีได้ดี คนทำชั่วได้ชั่ว เพราะเป็นหลักกรรมคือการกระทำเหมือนกัน การกระทำเคลื่อนไหวออกไปต้องมีดีมีชั่วมีผิดมีถูกเป็นธรรมดา นี่หลักกรรมของชาวพุทธ ต่อจากนั้นแล้วให้มีความขยันหมั่นเพียร นี่หลักใหญ่นะ

หลักชาวพุทธของเราจริง ๆ พวกชาวพุทธเราที่จะปฏิบัติตนเองให้มีความร่มเย็นเป็นสุข และอุ้มชูกันไปได้ชั่วกาลนานนั้น ก็คือว่าต้องมีความประหยัด ความมัธยัสถ์ ความอุตส่าห์พยายาม อย่าสุรุ่ยสุร่าย หลักใหญ่ที่สุดก็คือการพนันขันต่อ ยาเสพย์ติด เหล่านี้เป็นภัยต่อชาติบ้านเมือง แล้วชาวพุทธเรามีไหมอย่างนี้ นี่ก็เป็นพวกชาวการพนันทั้งหมด เราอยากพูดอย่างนั้นนะ ไม่ค่อยมีชาวพุทธนะเวลานี้ เอะอะตักช้อนขึ้นมานี้ เคี้ยวกี่หนถึงจะอิ่ม พนันกันแล้วนะ มันบ้าขนาดนั้นนะเวลานี้ เราจึงไม่อยากจะพูด

พูดเพียงเปรย ๆ ว่าชาวพุทธ ๆ  ถ้าผู้ถึงพุทธจริง ๆ มันเข้าไม่ได้นะเวลานี้ กิเลสมันหนามันแน่นขนาดนั้น จึงอ่อนใจที่จะสอนโลก เราพูดจริง ๆ ดังที่เราพูดแล้ว คือมันหนาขนาดนั้นนะ ทำดีมันหาว่าได้ชั่ว ทำชั่วหาว่าได้ดีไปแล้ว เคยมีที่ไหนมา คนติดคุกติดตะรางนั้นเขาทำดีเหรอเขาไปติดคุก หรือเขาทำชั่วเขาไปติดคุก คนไม่ติดคุกติดตะรางนี้หรือเป็นคนชั่ว คนติดคุกติดตะรางนั้นหรือเป็นคนดี ถ้าอย่างนั้นก็รุมกันไปทำชั่วช้าลามกให้ติดคุกติดตะราง จะได้เป็นคนดีเต็มเรือนจำ ขยายเรือนจำเรื่อย ๆ นะเพราะคนดีมันมาก เข้าใจไหม

ผู้สื่อข่าว      เข้าใจถ่องแท้แล้วครับกระผม กระผมติดตามหลวงตาไปฟังธรรมะหลายครั้งหลายหน ธรรมะของหลวงตามักจะเน้นศีลข้อสาม กาเมสุ มิจฉาจาร อยู่เสมอ ศีลข้ออื่นนั้นไม่ทำให้เสียหายหรือประการใด หลวงตาถึงได้เน้นศีลข้อสามมากขอรับกระผม

หลวงตา ศีลข้ออื่นก็เสียหายเหมือนกัน แต่ไม่ใกล้ชิดติดพันยิ่งกว่าศีลข้อสาม ใกล้ชิดติดพันกับตัวเองครอบครัวเหย้าเรือนแต่ละกลุ่ม ๆ อยู่กับศีลข้อสามทั้งนั้น ทำให้เลอะเทอะสกปรกมาก ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ตนเอง ครอบครัวเหย้าเรือน ลูกเต้าหลานเหลน แต่ละครอบครัว ๆ มีลักษณะอย่างนี้ดูเอาซิ กระเทือนไปหมดนะ เพราะกิเลสตัวนี้หยาบมาก จึงต้องเน้นหนักลงจุดนี้ เรื่องอื่นมีเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นเหมือนเรื่องนี้ เรื่องนี้มีเครื่องดึงดูดให้เป็นตลอดเวลา กาเมสุ มิจฉาจาร ราคะตัณหามันอิ่มพอเมื่อไร ไม่เคยอิ่มพอนะ ใครจะมี ๒๐ ผัว ๒๐ เมียก็ตามความอิ่มพอจะไม่มีในกิเลสตัวนี้ ยิ่งเป็นเครื่องเสริมไฟเข้าอีก เพราะฉะนั้นจึงเน้นหนัก ให้พอประมาณเท่านั้นนะพออยู่ได้ เอาธรรมบีบบังคับเอาไว้จะได้มีความร่มเย็น ท่านจึงว่ากามคุณ คือกามเป็นคุณ เป็นคุณคือเรารักษาด้วยธรรมจึงเป็นคุณได้ ถ้าไม่มีธรรมรักษา กามโทษ มหันตโทษ อยู่นี้หมดเลย เข้าใจเหรอ จึงเน้นหนักในจุดนี้

ผู้สื่อข่าว หมายความว่าหลวงตาพยายามให้ลดลงไปเสีย ที่เต็มร้อยให้เหลือสักห้าสิบหรือห้า

หลวงตา ให้อยู่พอดีนี้เป็นความสุขของครอบครัวเหย้าเรือน ผัวเมียอยู่ด้วยกัน ฝากเป็นฝากตายกันได้ ความพอเหมาะพอดีนี้พระพุทธเจ้าวางธรรมไว้ ให้ความพอดีแก่ประชาชนที่ไม่สามารถจะละขาดได้ เมื่อละมันไม่ได้แล้ว จึงย่นเข้ามาให้เป็นไฟในเตา คือให้อยู่ในเตา ขอบเขตของผัวของเมียยังไงให้อยู่ในขอบเขตนั้น อย่าให้นอกจากนี้ไปมันจะลุกลาม ถ้าลุกลามไปแล้วไหม้ไปหมดเลย เพราะไฟไม่เคยอิ่มเชื้อ เชื้อมีเท่าไร ไสเข้าไปเท่าไรยิ่งลุกใหญ่ นี่ราคะตัณหาไม่เคยอิ่มพอในเรื่องกามกิเลสทั้งหลาย

ผู้สื่อข่าว            ความสุขของครอบครัวอยู่ที่ผัวเดียวเมียเดียว

หลวงตา นี่แหละที่เหมาะที่สุด ไม่มีใครฉลาดเกินพระพุทธเจ้า และไม่มีใครที่โง่และสกปรกมากยิ่งกว่าพวกเราที่ปีนเกลียวธรรมของพระพุทธเจ้า ถ้าเราอยากสะอาด เราอยากเป็นลูกศิษย์มีครูก็อย่าปีนเกลียว แล้วไปนี้ไปหาอีกสามเมียนะ

ผู้สื่อข่าว                         คงไม่ขอรับกระผม

หลวงตา ใครจะพูดแม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้า ทรงเล็งญาณโน่นน่ะไม่ใช่ธรรมดานะ ที่จะมาสั่งสอนโลกนี้ทราบด้วยญาณทุกวิถีทาง แย็บออกตรงไหนจึงถูกต้อง ๆ ผิดว่าผิด ถูกว่าถูก ค้านไปที่ไหนก็ไม่มีความหมาย เป็นโทษทั้งนั้น ๆ จึงเรียกว่าศาสดาองค์เอก สอนตรงไหนถูกตรงนั้น ๆ อย่าง กาเมสุ มิจฉาจาร ที่เน้นหนักเทศน์อยู่ตลอดเวลาก็คือ ตัวนี้เป็นตัวรุนแรง สกปรกมาก หน้าด้านอยู่ในนี้หมด ทุกอย่างทำได้หมดตัวนี้ ไม่มีพ่อมีแม่มีลูกมีเต้ามีน้องมีพี่นะ กิเลสตัวนี้มันกลืนได้หมด

ถ้าไม่มีธรรมเข้ากีดกันเอาไว้ บังคับเอาไว้ให้เป็นขอบเป็นเขต ว่านั้นคือพ่อ นี้คือแม่ นี้คือลูก นั้นคือหลาน นั้นคือพี่ นี้คือน้อง เมื่อต่างคนต่างมีเขตมีแดนนี้แล้ว เรื่องราคะตัณหานี้ก็ไม่ลุกลามและไม่เกิด ถ้าปล่อยให้ราคะตัณหาเกิดแล้ว มันไม่ว่าพ่อว่าแม่ว่าลูกว่าหลานอะไร มันทำได้ทั้งนั้น กลืนได้ทั้งนั้น เสพได้ทั้งนั้น หมามันก็ไม่เลือก เข้าใจไหม อย่าว่าแต่คนธรรมดาเลย ตลอดหมามันก็เสพได้ นี่ถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องรักษาไว้จึงดูไม่ได้ว่างั้นเถอะนะ

ที่เราอยู่กันได้ทุกวันนี้ก็เพราะมีธรรมข้อนี้ครอบไว้ มีหิริโอตตัปปะ จึงมีสูงมีต่ำ มีเขามีเรา มีพ่อมีแม่ มีลูกมีหลาน มีน้องมีพี่ นี้เป็นน้องทำกันได้ลงคอเหรอ นี้คือพี่ทำกันได้ลงคอเหรอ นี้คือพ่อทำกันได้ลงคอเหรอ นี้คือแม่ทำกันได้ลงคอเหรอ นี่ละธรรมกันเอาไว้ ๆ เข้าใจไหม นี่ละธรรมกันไว้ทุกอย่าง ๆ จึงเป็นที่น่าดู มีสูงมีต่ำ มีพ่อมีแม่ มีลูกมีหลาน มีนอกมีใน นี่ละธรรมทั้งนั้นนะกั้นเอาไว้ ถ้าไม่มีธรรมแล้วแหลกหมด

เพราะฉะนั้นจึงเทศน์เน้นหนักลงจุดนี้ จุดนี้เป็นจุดอันตรายแก่ครอบครัว เฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวแต่ละครอบครัวเป็นไฟด้วยกันหมด อยู่ได้ไหมโลกนี้ เพราะกามไม่อิ่ม ความอิ่มพอของกามไม่มี ฟังแต่ว่าไม่มี เหมือนกับไฟไม่อิ่มพอในเชื้อ ไสเข้าไป ไสเข้าไปเท่าไรแหลกหมด ๆ ให้ไฟว่าอิ่มแล้วพอแล้วเชื้อไม่เอาอีกแล้วไม่มี กามกิเลสก็เหมือนกัน ไสเข้าไปเท่าไรลุกลามไปใหญ่โตเลยเทียว จึงต้องกั้นเอาไว้ให้มันอยู่ของมันพอประมาณ นี้เป็นความสุขแล้ว ให้มันอยู่ในกรอบนี้ เช่นอย่างไฟให้อยู่ในเตา ใช้หุงต้มแกงใช้แสงสว่างอยู่ในเตา อย่าให้ลุกลามไปโดยปราศจากการรักษา มันจะเผาบ้านเผาเมืองได้ กามกิเลสก็เป็นภัยประเภทหนึ่งที่สำคัญมาก จึงต้องกักกันมันไว้ให้อยู่ในเตามีขอบมีเขต มีผัวมีเมียมีลูกมีหลาน บังคับกันไว้เป็นขอบเป็นเขตก็อยู่กันได้สบายคนเรา เข้าใจเหรอ แล้วมีอะไรอีกล่ะ

ผู้สื่อข่าว ขอกราบนมัสการขอบพระคุณหลวงตาเป็นที่สุด สุดท้ายก็ต้องขอให้หลวงตาให้พรท่านผู้ชมด้วยครับ

หลวงตา เอ้า ให้พร ให้พรไปแล้ว ให้ไปหา ๒๐ เมียเข้ามาอีกนะ แล้วเอามาประชดหลวงตา หลวงตาไม่มีเมีย นี่เห็นไหมผมได้ ๒๐ เมีย แล้วเอามาอวดหลวงตาอย่างนั้นไม่ได้นะ ถ้าอย่างนั้นแล้วเราไม่ให้พร จะเสริมคนให้เป็นบ้าหนักเข้าอีก โลกนี้เลยกลายเป็นโลกบ้าไปหมดถ้าให้พรอย่างนั้นแล้ว เข้าใจไหม เอาละให้พร

 

***********


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก