ธรรมต้องช่วยชาติ
วันที่ 14 ธันวาคม 2546 เวลา 13:00 น.
สถานที่ : สวนแสงธรรม
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)

ค้นหา :

เทศน์อบรมพระและฆราวาส สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

บ่ายวันที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖

ธรรมต้องช่วยชาติ

 

         วันนี้นับว่าเป็นวันมหามงคลแก่บรรดาพี่น้องชาวไทยที่รักชาติทั้งหลาย ซึ่งต่างท่านต่างมาร่วมกันบริจาคสร้างบารมีของตนด้วย เพื่อเชิดชูชาติไทยของเราที่อ่อนแออยู่แล้วให้เข้มแข็งขึ้น ให้แน่นหนามั่นคงขึ้นด้วย ในงานนี้มีทั้งพระเจ้าพระสงฆ์ซึ่งมาจากสถานที่ต่าง ตามวัดตามวา พาพี่น้องศรัทธาญาติโยมทั้งหลายในที่นั้น มาบริจาคทานเพื่อการกุศล-มหากุศลแห่งชาติไทยของเรา วันนี้รู้สึกว่าหนาแน่นไปด้วยพี่น้องชาวไทยที่ได้ร่วมมือร่วมใจจากความรักชาติของตนมาบริจาคพร้อมหน้ากัน แล้วเมื่อเช้านี้ก็แน่นไปหมด ตอนบ่ายวันนี้ก็แน่น เมื่อเช้านี้มากไม่ใช่เล่น ตอนบ่ายนี่ยิ่งมากเข้ากว่าตอนเช้านี่อีก

        วันนี้เป็นวันที่เราได้บริจาคเพื่อชาติไทยของเรา ซึ่งคลังหลวงนั้นอ่อนแอมากทีเดียว ที่ได้รบกวนพี่น้องทั้งหลายนี้เนื่องจากครั้งแรกที่เราไปจะไปมอบทองคำ และมอบดอลลาร์ หัวหน้าคลังหลวงได้นิมนต์เราเข้าไปดูทองคำในคลังหลวง แล้วบอกว่าในคลังหลวงนี้ได้มาเห็นเพียงสองท่านเท่านั้น คือสมเด็จพระเทพฯ หนึ่ง แล้วก็หลวงตานี่เท่านั้น นอกนั้นไม่มีใครมาดูได้เลย มาเห็นได้เลย คือไม่อนุญาตอย่างเด็ดขาด นั่น นี่เพราะเหตุไรหัวหน้าคลังหลวงจึงได้นิมนต์เราเข้าไปดู ในวันที่เรามอบทองคำเป็นครั้งแรก ท่านต้องหวังเพื่อคลังหลวงของเราที่กำลังเหือดแห้ง เรียกร้องหาความช่วยเหลือบรรเทาความหิวโหยของคลังหลวง ให้มีความบรรเทาขึ้นมา